Hàng Không Mẫu Hạm Midway - 

Ân Nhân của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ngày 30.4.1975

Vợ chồng Nguyễn văn Phảy trước khi vào thăm viếng Hàng Không Mẫu Hạm Midway

Trên boong chiến hạm - phi đạo

Tầng thứ 2 HKMH

Sân trước của chiến hạm

Sân trước của chiến hạm

Phần sau và Đài chỉ huy, Radar, Ăng-ten

Ở cảng San Diego

Gần bên HKMH Midway

Thành phố San Diego

NV Phảy đứng bên HKMH Midway

Tầng dưới của sân bay HKMH

Bên trong HKMH Midway

Khi vào viếng thăm HKMH, bạn được phát headphone và tờ hướng dẫn để các bạn được nghe hướng dẫn 

và giải thích từng nơi bạn đến viếng thăm

Hầm kéo neo

Những mẫu gút được sử dụng trên chiến hạm

Sàn bay trên boong chiến hạm

Bên trong chiếc Phi Cơ Trực Thăng

Trên boong của chiến hạm, sàn chiến hạm đậu và cất cánh của máy bay

Sàn bay của chiến hạm

Lên pḥng lái và đài chỉ huy

Một Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ khác đang được đậu đối diện bên kia HKMH Midway 
tại quân cảng Hải quân San Diego 

Phi đạo trên boong chiến hạm: Nơi máy bay cất cánh và hạ cánh

Một số máy bay trên boon chiến hạm

Ở pḥng lái của máy bay Trực Thăng

Trong đài chỉ huy, pḥng lái của HKMH Midway

Ghế Hạm Trưởng

Đài chỉ huy

Đài chỉ huy

Đài chỉ huy-Radar

Đài chỉ huy - Pḥng chiến báo

Pḥng lo về văn thư, chỉ thị, truyền thông

Hệ thống network

H́nh ảnh các Sĩ quan Chỉ Huy và Tham Mưu

Áo nón Đại lễ của Hạm Trưởng

Pḥng Hạm trưởng làm việc hàng ngày

Nhà bếp phục vụ cho Hạm trưởng

Trên sân bay của chiến hạm

Bên trong Đài chỉ huy 

Pḥng Nha khoa

Pḥng chế biến tạo tác kỹ thuật, cơ khí

Phạn xá

Máy bay loại nhỏ ở tầng dưới sân bay

Giường ngủ

Pḥng ngủ

Trong pḥng chứa máy bay, bảo tŕ

H́nh ảnh người Việt tỵ nạn CSVN ngày 29.4.1975 được trưng bày tromng tầng thứ 2 dưới chiến hạm

 

Trở lại