Hải Sử Tuyển Tập

Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải thực hiện

Lời giới thiệu: Quyển "Hải Sử Tuyển Tập" do Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải ấn hành vào năm 2004, đã được tái bản dưới hình thức sách điện tử và đã được phổ biến vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Sách được tái bản với nhiều hiệu đính và nhiều tài liệu bổ túc. Đặc biệt có 50 trang tài liệu về "Hồ Sơ Hải Chiến Hoàng Sa" và Nhật Kư Hành Quân Hải Chiến Hoàng Sa" trích từ hồ sớ Mật của Bộ Tư Lệnh hành Quân Biển, lần đầu tiên được phổ biến kể từ năm 1974.

Hai trang
Nhật Kư Hành Quân Trần Hưng Đạo 47 trích từ "Tuyển Tập Hải Sử" được đính kèm theo đây như một lời giới thiệu. Toàn bộ quyển sách đã được phổ biến trên website: http://navygermany.gerussa. com/

Sách cũng sẽ được phổ biến trên trang web của Hội Cửu Long, Hải Quân Nam California, sau khi các trở ngại kỹ thuật được giài quyết. Kính chúc quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu một năm mới 2018 dồi dào sức khoẻ và vạn sự an khang, may mắn. Mọi ư kiến nếu có xin liên lạc: hqvn@icloud.com

Webmaster: Bản điện tử đang được upload lên web. V́ là format PDF (có vài files với sức chứa quá lớn) nên tuỳ thuộc vào một vài máy sử dụng có yêu cầu khác nhau: Như dùng Laptop th́ link b́nh thường. C̣n dùng tablet, nếu màn ảnh hiện ra khung với gịng chữ Complete action using, trong đó có function Drive PDF. Quư vị click vào Drive PDF. Chúc quư vị thành công. Mọi trở ngại xin liên lạc vgpgermany@gmx.net

Hải Sử Tuyển Tập

A: Trang b́a
B:
Giới thiệu Hải sử Tuyển tập
Phần Một
Những bước đầu tiên
Phần Hai
Hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ lănh hải:
Hải lực
Duyên lực

Hải Chiến Hoàng Sa

Người nhái

Phần Ba
Hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ sông ng̣i
Phần Bốn
Những ngày cuối cùng trong cuộc chiến
Phần Năm
Phụ lục

Trở lại