HỆ THỐNG CĂN CỨ HẢI QUÂN 

CỦA TC VÀ ĐẢNG CSVN

Nguyễn văn Canh

NỘI DUNG BÀI NÓI CHUYỆN NHÂN DỊP ĐẠI HỘI CỦA TỔNG HỘI CẢNH SÁT VNCH TẠI WESTMINSTER, CA, ngày 23 tháng 5,15

 I.  Hệ thống căn cứ Hải quân của TC trên vùng Trường Sa

Hệ thống Căn Cứ này bao gồm: Theo hướng Nam Bắc, từ Bă Đá Ngầm Châu Viên ( ở măi  Vĩ Tuyến  8), qua Băi Đá Ngầm Chữ Thập ( vĩ tuyến 9), lên Băi Su Bi ( Vĩ tuyến thứ 10), rồi hướng về phía Đông: xuống  Băi Én Đất, sang Băi Vành Khăn ( gân Phi luật Tân). Rồi trở về Châu Viên .

Như vậy, Hệ thống gồm một chu vi lớn: Chau Viên, Chữ Thập, Subi, Én Đất, Vành Khăn.

Nếu nh́n vào Toạ Độ, ta thấy:

-theo hướng Nam Bắc, th́ bắt đầu từ vĩ tuyến 8 ( Châu Viên) lên vĩ tuyến 10 ( Su bi). Như vậy chiếu cao là khoảng  100 hảii lư;
-và  nều nh́n theo hướng Tây- Đông, th́ từ kinh tuyến 12 ( Châu Viên, Chữ Thập) sang Vành khăn ( kinh tuyến 15). Như vậy, chiều ngang : khoảng hơn 150 hải lư."

Bên trong Chu vi này, nằm ở giữa là vùng Chuỗi Đảo Đá Ngầm có tên là Quần Tụ ( Union Banks). Trong khu vực này TC xây  các căn cứ sau đây:  Gạc Ma, Chigua, Tư Nghĩa. 

Và Gaven,  nằm ở phía trên Union Banks.

(2 Bản đồ)

Tại nhiều căn cứ  này, TC xây phi trường, hải cảng, kho chứa quân trang quân dụng, doanh trại cho quân trú pḥng, các trạm viễn thông... Phi trường  trên Băi Cbữ Thập, đủ dài cho máy bay  phản lực J11 hay J11B, với tầm xa 1600 km, đă xây xong.

 II.  VC và hoạt động bành trướng của Bắc Kinh…..

TC biết rằng chúng không thể chiếm được Biển Đông, nếu không buộc được lănh đạo VC đóng vai tṛ tích cực trong âm mưu của chúng, nhất là VC là chủ nhân của vùng Biển này.

Để tiến tới việc chiếm trọn Biển Đông, TC đưa ra chiến lược  với VC dưới danh nghĩa là

                  “T̀M MỘT GỈAI PHÁP CHO VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG.”

Ngày 12  tháng 4 năm 2011, Tướng Quách bá Hùng, phó chủ tịch Quân Uỷ Trung Ương sang Hà nội, gặp  Nguyễn phú Trong, Nguyển tấn Dũng, các lănh đạo khác. về đường hướng và cơ cấu tổ chức mà VC phải thi hành để  giúp  chúng tiến chiếm Biển Đông của Việt nam. 

Trước kết là về đường hướng, TC buộc VC phải thi hành 3  nguyên tắc sau đây để giải quyết vấn đề Biển Đông:

Thứ Nhất: Thương thảo song phương, và tham khảo ‘thân thiện’ để giải quyết mâu thuẫn.

Thứ Hai: Không cho phép một nước thứ ba can thiệp vào vấn đề Trường Sa

Thứ Ba: Phải hướng dẫn dư luận, và cảnh giác về các lời tuyên hố hay có hành động có thể làm, tổn thương t́nh hưũ nghị hay làm mất ḷng tin của hai dân tộc.

Về cơ cấu tổ chức và thi hành:

1). Quách bá Hùng,  ngày 13 tháng 4 họp với Phùng quang Thanh, về Hợp tác toàn diện giữa 2 quân đội, gồm cả hướng dẫn  và kiểm soát quân đội khi thực hiện các nguyên tắc trên. Điều quan trọng là quân đội VC không đưọc chống lại các hoạt động của  TC trên Biển Đông và TC  c̣n giúp cả việc ngăn chặn  nếu quân đội VC chống lại lănh đạo VC về sự thực thi các đường hướng trên, như đảo chánh chống lại việc làm của Đảng.

Hợp tác toàn diện trong lănh vực này đặc biệt gồm sỹ quan TC ngầm theo dơi đơn vị VC để ngăn chặn các âm mưu trên.

2). Vương thế Tuấn, Chánh Án Toà Án Nhân Dân Tối Cao cùng thời gian này, ngày 17 tháng 4, sang Hà nội gặp Nguyễn minh Triết để Triết lo vận dụng  ṭan thể guồng máy công quyền: Công an, cảnh sát, quân đội, toà án, nhà tù  để ’ trấn áp’ quần chúng chống đối hoạt động bành trướng của TC.  Những ai dù chỉ hô khấu hiệu HS , TS của VN là bị bắt và bỏ tù.

3). Lê hồng Anh, thường trực Bộ Chính Trị  cũng trong ṿng 6 ngày trong thời gian  Quách Bá Hùng ở Hà nội,  được gọi sang Bắc Kinh gặp Mạch kiến Trụ, Bộ trưởng Công An  để giao phó trách nhiệm về an ninh ṭan diện.  

Đây rơ là mệnh lệnh  của  Đảng CSTH cho Đảng CSVN thi hành trong cái mà TC gọi là “t́m giải pháp cho Biển Đông”. Bề ngoài, th́ các mệnh lệnh này của 2 Đảng được nguỵ trang bằng một Thoả Hiệp của 2 nhà nước mà Đại diện 2 Bộ Ngoại giao kư vào tháng 10 năm đó tại Băc Kinh.  

Thoả Hiệp được mệnh danh là “Thoả Hiệp Hỗ Tương về Giải Pháp cho tranh chấp Biển Đông”.  

Như trên, ta thấy có một hệ thống ràng buộc tập thể lănh đạo  Đảng CSVN vào Đảng CSTH, và c̣n ràng buộc cả mỗi cá nhân lănh đạo đảng VC nữa.  Sự ràng buộc mỗi cá nhân được thể hiện qua tiếp xúc từng người với lănh đạo TC.  

Sự ràng buộc ấy được tính toán và tổ chức chặt chẽ trong hệ thống giữa 2 đảng song song với nhau từ trên xuống dưới, và theo hàng ngang giữa các cấp của hai đảng. C̣n nữa, ràng buộc này c̣n được tổ chức  qua hệ thống chính quyền  giữa  hai nhà nước TC và VC.

Sự ràng buộc ấy chính là các  dây, dợ chằng chịt  của Bắc Kinh đưa ra buộc lănh đạo VC qua phương thức ban cấp chức vụ và cho hưởng thụ quyền lợi.            

a) Về chức vụ. Trong kỳ bàu cử vào Đại Hội kỳ XI, Nguyễn phú Trọng chỉ được đứng thứ 8.  Giả Khánh Lâm, Uỷ Viên Chính Trị Bộ của TC sang Hà nội  đă ‘chỉ đinh’ Trọng làm Tổng bí Thư, thay v́ chức vụ đó là của Trương tấn Sang, v́ y đứng số 1. Hầu hết các chức vụ quan trọng trong đảng ở nhiều cấp đều được xảy ra như thế. Nguyễn cơ Thạch trước đây bị loại ra khỏi guồng máy quyền hành v́ chống Bắc kinh. Phạm gia Khiêm mất chức Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao v́ lư do vào tháng 8 năm 2010 đă về hùa với đa số thành viên ASEAN ủng hộ quan điểm của Hilary Clinton vể giải pháp đa phương cho vấn đề Biển Đông. Trong phiên họp Hội Nghị Bộ trưởng Ngoai Giao này ở Hà nội, Phạm Gia Khiêm là nước chủ nhà đă bị Dương Khiết Tŕ hạ nhục v́ đi ngược lại quan điểm của Bắc Kinh, và không kiểm soát được t́nh thế. Sang đến Đại Hội XI, Phạm gia Khiêm không c̣n chức vụ nào nữa, dù trước đó, trong nhiều năm Khiêm là đồng chủ tịch Uỷ Ban Hợp tác song phương với Đới bỉnh Quốc, đă có công đưa cán bộ TC vào  VN ‘hợp tác’ với cán bộ cấp tỉnh  của VC.  

b) Về quyền lợi.  Quyền lợi gồm bổng lộc  và lơi ích vật chất  do chức vụ mang lại.  

1)    Bổng lộc có loại trực tiếp như vụ Bauxite  ở Tây nguyên. Tổng bí thư Nông đức Mạnh được 300 triệu MK, Dũng được 150 triệu.  V́ có chống đối, Dũng biện hộ rằng đây là chính sách lớn của Đảng.

2)     Bổng lộc gían tiếp:  Đây là các lợi ích vật chất do chức vụ mang lại. Thí dụ như Vụ Vinashin và Vinalines đă giúp cho nhóm Dũng rút ra trên 4 tỉ MK để chia nhau …..  

Để có thể được ban cấp quyền lợi này, mỗi cá nhân phải phấn đấu gay gắt để chinh phục được “ḷng tin” (danh từ mà Quách bá Hùng dùng khi họp với lănh đạo VC) của Bắc Kinh. Mỗi cá nhân c̣n phải có  thành tích nghĩa là chứng tỏ cụ thể về kết quả việc làm để ḷng trung thành với quan Thày TC. Trong Ban lănh đạo VC, các phần thưởng ( chức vụ và quyền lợi)  là mồi nhử, sẽ gây ra  những cuộc chạy đua , cạnh tranh lẫn nhau, đi tới canh chừng nhau, sát phạt nhau,  tố cáo nhau  với quan Thày, kể cả tố cáo cho công chúng biết như  về tham nhũng để loại bỏ nhau khỏi hệ thống quyền lực, và chém giết nhau như trường hợp Nguyễn bá Thanh v.v.  

Chỉ thị hay mệnh lệnh cho VC được theo dơi, kiểm soát khá gắt gao. Đó là lư do mà lănh đạo VC  im  thin thít khi TC với một hạm đôi hùng hậu  ngang nhiên đặt giàn khoan HD 981, xâm phạm phần lănh hải thuộc tỉnh Quảng Ngăi. Rồi, VC cũng lặng yên, coi như không có ǵ trước các hoạt động của TC rầm rộ, công khai bồi đắp và xây dựng các căn cứ hải quân trên 9 băi đá ngầm trong vùng Trường Sa của Việt nam.

Ngoài ra, có kẻ nào  mà Hoàn Cầu Thời Báo gọi là ‘vong ân bội nghĩa’, t́m cách thoát ra khỏi các ‘dây, dợ’ mà TC dương lên, th́ hăy  noi gương Nguyễn bá Thanh.  

Sự kiện giàn khoan HD 981 vào 1 tháng 5,2014 ở Quảng Ngăi dồn Lănh đạo VC  vào t́nh thế  lưỡng nan. Họ chọn giải pháp dứng về phía nhân dân và  quốc tế, dù nửa vời. Ngày 11 tháng 5, Nguyễn tấn Dũng đi dự  Hội nghị ASEAN ở Miến Điện và tuyên bố về tự do và  an toàn lưu thông trên Biển Đông,  tố cáo TC là nguyên nhân gây bất ổn trong vùng. Và ngày 21 cùng tháng, Dũng nói chuyện với TT Phi  ở Manila về vấn đề toà án quốc tế, tỏ vẻ như  là y sắp sửa kiện TC ra toà án quốc tế về việc TC vi phạm  chủ quyền trong vùng Trường Sa.

V́ sự xâm lăng trắng trợn ấy, khoảng 50,000 dân Việt ‘biểu t́nh bạo động’ chống TC: phá xưởng của TC tại B́nh Dương khiến một số công nhân TC chạy sang Cao  Miên lánh nạn,  và ở Hà tĩnh gây cho 2 công nhân TC chết và 4 bị thương. TC cho rằng lănh đạo VC không làm tṛn nhiệm vụ đă cam kết như thoả hiệp  tháng 10 năm 2011. TC c̣n nghi ngờ VC xúi dục quần chúng VN biểu t́nh chống lại TC. Mặt khác, Nguyễn phú Trọng đến nói chuyện với cử tri quận Tây Hồ có nói qua tới bảo vệ chủ quyền, trong khi đó Trương tấn Sang cũng cùng một luận điệu như vậy với cử tri thành phố ‘Hồ chí Minh’. Với các sự kiện trên, TC nghi ngờ lănh đạo VC có triệu chứng muốn thoát khỏi ảnh hưởng của ḿnh và phản bội. Ngày 16 tháng 8, 14,  TC  cử Dưong  khiết Tŕ sang Hà nội. Tŕ “nói thẳng vào mặt” (mắng) lănh đạo VC là ‘đứa con hoang phải trở về với tổ quốc khổ đau’ ( có vẻ như là VC trước đó đă cam kết gia nhập Trung Hoa như một thành viên). Với nét mặt hung hăng, Tŕ nhắc lại những cam kết của lănh đạo VC khi gặp Quách bá Hùng và nhấn mạnh đến  4 điều mà các lănh đạo VC không được làm: KHÔNG được đánh giá thấp quyết tâm của TC về bảo vệ chủ quyền của TC trên vùng Biển Đông. KHÔNG được dùng dữ kiện lịch sử để tuyên bố rằng Biển Đông là của VN. KHÔNG được lôi kéo các nước khác vào vấn đề tranh chấp và KHÔNG được phá bỏ mối quan hệ hằng ‘tốt đẹp’ với ‘Trung Quốc’.

Từ đó, Lănh đạo VC không c̣n tỏ thái độ trái ngược v́ đe doạ của Bắc Kinh.  

Nay đến kỳ bàu cử vào kỳ Đại Hội XII  của Đảng CSVN vào năm 2016, cuộc chạy đua vào các chức vụ then chốt tỏ ra rất ráo riết. Càng ráo riết bao nhiêu, th́ ganh đua giữa các lănh đạo lại càng khốc liệt bấy nhiêu. Moị thủ  đoạn loại trừ nhau được sử dụng triệt để. Yếu tố quan thày đỡ đầu vào chức vụ then chốt của Đảng có tính cách quyết định. Mọi ứng viên cố gắng tỏ trung thành với quan thày.  

Xem ra Phùng quang Thanh tỏ ra mẫn cán, trung thành  với quan thày hơn  nếu so với bất cứ kẻ nào trong hàng ngũ lănh đạo VC kể cả Nguyễn tấn Dũng, hay Nguyễn phú Trọng. Thực vậy, khi TC đặt giàn khoan HD 981  ở biển Quảng Ngăi, bọn chi huy giàn khoan ra lệnh cho cảnh sát biển VC rút ra xa, không được đến gần 3 hải lư. Tức khắc ngay sau khi có ‘lệnh’ ấy,  Phùng quang Thanh, với tư cách Bộ Trưởng Quốc Pḥng, ra lệnh  Cảnh Sát biển VC rút ra xa, và họ  chỉ hoạt động cách xa 9 hay 10 hải lư để quan sát. TC lúc đầu đưa một hạm đội 90 tầu đủ loại gồm cả tầu có trang bị hoả tiễn để bảo vệ. Ít ngày sau, con số tàu của Bắc kinh lên tới 135. Cảnh sát biển VC dù hoạt động  ở xa, nhưng  2 người vẫn bị tàu TC bắn chết và 4 bị thương. Và  tổng số 24 tàu cảnh sát biển VC bị ‘húc’ vỡ hay đâm ch́m.

Trong bối cảnh của sự xâm lăng vơ trang như vậy kể cả cảnh sát bị bắn giết, Phùng quang Thanh tại hội nghị Bộ trưởng Quốc Pḥng của ASEAN trong thời gian này c̣n tuyên bố đại ư về vụ giàn khoan không có ǵ là quan trọng, giống như ‘mâu thuẫn trong một gia đ́nh’. Tuyên bố này là đúng với điều mà Quách bá Hùng đ̣i hỏi, dù hành vi của TC lúc đó thực sự là cuộc xâm lăng  lănh thổ VN bằng quân sự. Công đóng góp khác khá lớn cho TC là hợp tác toàn diện của quân đội  VC với quân đội TC, một h́nh thức quân đội VC được đặt dưới sự giám sát của sỹ quan TC. Hơn nữa, Phùng quang Thanh c̣n tỏ ra kiểm soát được quân đội, chống lại âm mưu như ‘đảo chánh’, và chỉ thấy có tướng, tá hồi hưu (nghĩa là đă bị loại ra khỏi hệ thống chỉ huy) lên tiếng chống TC.

Điều quan trọng là Họ Phùng c̣n  được Tướng Quách bá Hùng, nhân vật số 2 trong hệ thống quân đội TC giao công tác một cách trực tiếp và bảo trợ. Y có kỳ vọng ít nhất trở thành Lê đức Anh  trong giai đoạn sắp tới. Lê đức Anh ra lệnh cho quân đội VC đóng trên các đảo không được nổ súng chống lại  TC khi chúng đánh chiếm 6 đảo vào tháng 3 năm 1988, và hậu quả là 64 công binh VC bị hy sinh một cách oan uổng bằng đại pháo của TC.  Đảng CSVN đă để cho TC chiếm các đảo ấy một cách an toàn và nghiễm nhiên hưởng lợi trên 64 xác chết  ấy.  Nay, một khi TC xây xong các căn cứ hải quân, chúng sẽ ra lệnh chuyển giao chủ quyền Trường Sa cho chúng, và cảnh để cho quân giặc giết chết quân trú pḥng để chiếm đảo sẽ tái diễn. Và lănh đạo Đảng sẽ tự coi là vô can, nhưng dĩ nhiên hưởng lợi.

V́ thế trong cuộc chạy đua vào chức vụ trong kỳ Đại Hội XII vào năm 2016 tới, có kẻ nào đó lôi hồ sơ tham những của Bố Con Thanh ra tố cáo: Nhà cửa nguy nga, giầu có vượt mức…...

Nguyễn tấn Dũng sắp sửa đến ngày bầu cử vào chức vụ mới, dă quay ngược trở lại so với hành vi trước đây: thẳng thừng  to tiếng chửi  đế quốc Mỹ nhân dịp 30 tháng 4 vừa qua, với hi vọng sẽ được TC trọng dụng hơn kẻ khác.  Nguyễn xuân Phúc bị tố cáo giầu có, và là tay xảo quyệt, gian manh, đă chủ mưu đầu độc giết Nguyễn bá Thanh bằng phóng xạ của TC…..

Dù Nguyễn bá Thanh  đă chết trước đây, nhưng  đó cũng là hậu quả của sự tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm, v́ cố gắng vận động để được Bắc Kinh tin cậy.

Tóm lại, khó  có ai trong Ban lănh đạo VC có thể thoát ra được mạng lưới ràng buộc này với các dây dợ chằng chịt  quấn xung quanh như một mạng lưới. Nhất là mỗi cá nhân lănh đạo VC được một cá nhân lănh đạo TC khi giao nhiệm vụ  với h́nh thức bảo trợ một cách riêng rẽ,  và có theo dơi chặt chẽ . Ngoài ra, TC c̣n tạo ra  một tư thế cho mỗi cá nhân VC cạnh tranh giữa họ  với nhau, gồm cả tố giác đối thủ của ḿnh với quan Thày để lập công. Cả bọn lănh đạo VC như bị dồn vào cơn lốc xoáy./..

Đến đây, tôi dành th́ giờ để Thiếu Tá Thái văn Hoà đọc Bản Tuyên Cáo của Tổng Hội.

BẢN TUYÊN BỐ CỦA ĐẠI HỘI CÁC TẬP THỂ CỰU SỸ QUAN CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG HOÀ.  

Nhân danh ḥa b́nh,

Chúng tôi, người Mỹ gốc Việt, gồm đại biểu của 17 tập thể Cựu Sỹ Quan Cảnh Sát Việt nam Cộng Hoà trên toàn quốc, tham dự phiên Đại hội ngày hôm nay, 23 tháng  5, 2015, tại Westminster, CA có sự hiện diện của nhiều nhân sỹ địa phương, công khai lên tiếng về việc bá quyền Bắc Kinh chiếm đóng bấp hợp pháp 9 băi đá ngầm trong quần đảo Tường Sa của Việt nam và đang hối hả bồi đắp và biến chúng thành một hệ thống căn cứ hải quân ngơ hầu làm bàn đạp để khống chế Đông Nam Á, gây bất ổn toàn vùng và cả thế giới. Đặc biệt là việc chiếm đóng này có sự đồng loă  tích cực của lănh đạo Đảng Cộng Sản Việt nam và như  thế trong tương lai không xa, Bắc Kinh sẽ nghiễm nhiên trở thành chủ  nhân ông vùng Biển này của Việt nam.

Bởi các lẽ ấy, Đại hội long trọng tuyên bố

Thứ Nhất: Kết án các lănh đạo ĐCSVN về việc làm tay sai cho các lănh đạo Trung Cộng, góp phần vào âm mưu bành trướng của Trung Cộng và thông đồng với chúng trong việc chinh phục các nước Đông Nam Á kể cả Việt Nam.

Thứ Hai: Đ̣i hỏi các lănh đạo ĐCSVN rút lui khỏi vai tṛ một ngụy quyền cung cấp dịch vụ làm lợi cho kẻ thù của nhân dân Việt Nam và của các dân tộc yêu chuộng ḥa b́nh khắp thế giới.

Thứ Ba: Kết án các lănh đạo ĐCSTC về âm mưu bành trướng của họ.  Trung Cộng nhắm vào việc chinh phục các nước khác bằng vũ lực, sáp nhập chúng vào lănh thổ của Trung Hoa.  Các tham vọng của họ là một nguyên nhân gây bất ổn trong vùng và đối với thế giới.

Thứ Tư:  Kêu gọi một sự can dự quốc tế nhằm đ́nh chỉ các hoạt động bất hợp pháp  của Trung Cộng.  Để bảo vệ các nước Đông Nam Á khỏi  bị thống trị bởi các tham vọng bành trướng, cần đến một sự ủng hộ mạnh mẽ, tích cực và khẩn cấp từ toàn thể thế giới cho chính nghĩa này.

Thứ Năm: Kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và nhân dân yêu chuộng ḥa b́nh của Hoa Kỳ có một quyết tâm rơ rệt và mạnh dạn để đối phó với sự kiện rằng Trung Cộng đă tiến bước một cách vừng chắc đến việc nuốt gọn Á Châu và sau đó toàn thể thế giới.   

Nước duy nhất trên toàn thế giới có khả năng đối phó với t́nh trạng này chính là Hoa Kỳ.

Chính sách của  Hoa kỳ là “tăng cường các liên minh cũ và trui rèn đối tác mới để đối phó với các thử thách chung” như trong thư  của Tổng Thống Obama đề ngày 4 tháng 10 năm 2011 gửi cho ông Nguyễn trung Châu, Chủ tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính trị  và sự tái phối trí các lực lượng quân sự tại các căn cứ khắp Á Châu và Úc Châu, cũng như kể cả dự án Đối Tác Xuyên Thái B́nh Dương (TPP), nhất thiết là cần nhưng chưa đủ.  Lư do bởi sự kiện rằng Tổng Thống đang suy nghĩ về việc xây dựng sức mạnh quân sự để đối phó với các thử thách theo lối chiến tranh quy ước.  V́ lư do đó BIỂ N ĐÔNG NAY GẦN NHƯ NẰM TRONG TAY CỦA ĐCSTC.  Nếu điều này xảy ra, các quyền lợi chính đáng của Hoa Kỳ như được tuyên bố bởi Bộ Trưởng Quốc Pḥng Robert Gates và Bộ Trưởng Ngoại Giao Hilary Clinton  vào năm 2010 sẽ bị vô hiệu hóa.  

Và khó khăn cho Hoa Kỳ và thế giới sẽ khởi diễn từ đây.  

Nên nhớ rằng kẻ địch thủ tiềm ẩn của Hoa Kỳ có một đầu óc của một con cáo đang chơi một ván bài chiến tranh đa diện với mọi phương tiện khả hữu, ngay cả với các phương tiện vô đạo đức.  Một “Hoa Kỳ’ Lịch Sự lương thiện không thể đối phó với nó một cách hữu hiệu.  

Chiến lược chúng ta cần có là một chương tŕnh hành động tổng thể hữu hiệu để tẩy trừ  triệt để căn nguyên của vấn đề.  

Làm tại Westminster, California ngày 23 tháng 5 năm 2015  

Cuối cùng là phải làm là ǵ? Với tư cách là người tị nạn cộng sản chúng ta cần noí lên tiếng nói của chúng ta  trước t́nh thế mà TC gần như chiếm trọn Biển Đông do sự tiếp tay tích cực của Đảng Cộng Sản Việt nam…. 

Trở lại