Hải Chiến Hoàng Sa 19.01.1974 -Một vài dữ kiện do Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng nêu ra. 

Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại lên tiếng 

Anh em HQ thân,

TS Hưng  đă viết ra trong nhiều quyễn sách về đề tài nầy nhưng đôi khi ông không phối kiểm với những nhân chứng c̣n sống mà ông có thễ liên lạc một cách dễ dàng. V́ lư do đó độc giả bị rối loạn không biết đâu là sự thật. Bài mới nầy cũng thế, trước đây tôi chọn sự “làm thinh” đễ khỏi làm một người bạn quí, TS Hưng, bối rối nhưng rồi tôi lại được một loạt emails của anh em Hải Quân thắc mắc hỏi tôi về bài viết nầy v́ thấy không ổn với những ǵ anh  em biết từ trước. Anh em Hải Quân cần biết sự thật hơn ai hết nên tôi thấy có trách nhiệm lên tiếng:

1.   Tổng thống Thiệu đi kinh lư miền Trung và dự cơm tối tại Sơn Chà đêm 16 tháng giêng 1974 và đến Bộ Tư Lịnh Vùng 1 Duyên Hải đúng 8 giờ sáng ngày 17 tháng 1, 1974  (không phải ngày 18 tháng 1, 1974). Những ǵ Tổng thống Thiệu nói với tôi, TS Hưng viết đúng.

2.   Việc Tổng thống Thiệu, chiều ngày 19 tháng 1 định gửi Không Quân ra Hoàng Sa đễ phản công, nếu có th́ trung tướng Ngô Quang Trường (TL Quân đoàn 1), chuẩn tướng Nguyễn Đức Khánh (TL Sư đoàn 1 KQ) và tôi phải được biết v́ ba người nầy có trách nhiệm bảo vệ Hoàng Sa nhưng chúng tôi không được biết. Tuy nhiên nếu chỉ là ư định th́ không có ǵ phải bàn.

3.   Việc sau đó Không Quân được lịnh (?) gữi 2 phi tuần ra Hoàng Sa đi 2 lần rồi quay trở về với lư do Hạm Đội 7 của Hoa kỳ  ngăn cản v́ từ chối yểm trợ cũng như tiếp cứu nếu phi cơ VNCH bị hạ. Chuyện nầy chúng tôi ở Quân Khu 1 không được hay biết nhưng nghe không ổn v́ Tổng thống Thiệu dư biết Hạm đội 7 được lịnh không liên hệ với QLVNCH nữa, mà sao lại gửi phi cơ đi rồi lại gọi về.

4.   TS Hưng nói PĐĐ Lâm Nguơn Tánh được linh ra Đà Nẵng ngày 19 tháng 1, 1974, chỉ huy trận hải chiến là sai sự thật. Ông không có mặt tại Bộ Tư Lịnh Vùng 1 Duyên Hải lúc xảy ra trận hải chiến lúc 10 giờ 20 sáng ngày 19 tháng 1, 1974. Khi Tư Lịnh Hải Quân Đề Đốc Trần văn Chơn và PĐĐ Lâm Nguơn Tánh ra đến Đànẵng  là trận hải chiến đă chấm dứt. (xin đọc cuộc phỏng vấn PĐĐ Tánh của Ủy Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa).  Cũng nên nhắc là trước đây phóng viên Bill Hayton của đài BBC có viết quyễn The South China Sea trong đó có nhiều điều sai về trận Hoàng Sa và chủ tịch Uỷ Ban Nghiên Cứu trận Hoàng Sa, HQ trung tá Trần Trọng Ngà có viết một thư cho đài BBC đễ đính chánh (đính kèm).

hvkt

Ghi chú: C̣n thắc mắc xin anh em đọc lại quyễn Can Trường Trong Chiến Bại Chương16.

Trở lại