Danh Sách Sơ Khởi các  Hội Đoàn, Nhà Văn, Nhà Báo, Hậu Duệ và anh em HQ/HH ủng hộ việc thêm đảo Trường Sa vào bản đồ Việt Nam trên Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

y Ban Góp Ư ghi nhận - 05.12.2019

 

Cộng Đồng:

1-Cộng Đồng Người Việt San Diego

2- Hội Hùng Sử Việt San Diego

3- Hội Đền Hùng San Diego

 

Hội Hải Quân Hàng Hải

1-Hội Hải Quân Hàng Hải Pháp Quốc

2-Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego

3-Hội Hải Quân Hàng Hải Đức Quốc

4-Tổ Đ́nh Seattle,Washington

5-Gia Đ́nh HQ/HH New South Wales, Australia

6-Đoàn Quân Dân Cán Chính VN CH

7-Nhóm Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh: Trần Ngọc Thiệu, Nguyễn Phú Hùng, Ngô Ngọc Trác, Chu Tất Tiến, Phùng Minh Tiến.

 

Nhà Văn & Nhà Báo:

1-Bà Điệp Mỹ Linh

2-Trần Đỗ Cẩm

3-Nguyễn Văn Quí Nhảy Dù Điện Báo Hải Ngoại Phiếm Đàm

4-Trần Trọng Nghĩa Radio TNT

5-Đài Hồn Việt TV, Tiếng Hát Hậu Phương.

6-Phạm Quốc Nam

7-Viễn Đông Nhật Báo

8-Vũ Nhân SBTN Washington .

9-Các phóng viên Đài SBTN và  các nhật báo: Viễn Đông, Người Việt, Việt Báo.

 

  Cựu quân nhân Hải Quân Hàng Hải

1-Trần Đ́nh Can

2-Lê bá Chư, Cựu Hội Trường Hội HQ Cửu Long

3-Đặng Văn Mỹ

4-Đỗ Ḱm Tiếng

5-Trần Đại Trung, Cựu Hội Trường Hội HQ Trùng Dương Dallas, Texas

6-Phan Quang Phúc, Cựu Chủ Tịch Hội CQN, ST Cloud, Minesota.

7-Trần Chấn Hải, Cựu Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Hải Quân/Hàng Hải

8-Quách Quảng

9-Nguyễn Văn Tranh

10-Nguyễn Văn Tiến

11-Đào Dân HQ 16, Tham dự trận hải chiến Hoàng Sa

12-Đặng Đ́nh Hiệp

13-Trần Đỗ Cầm

14-Hải Hồ HQ 5, Tham dự trận hải chiến Hoàng Sa

15-Nguyễn Toàn Vẹn, Cựu Hội Trưởng Hội HQ/HH Houston,TX

16-Đinh Quang Truật

17-Bảy Vơ

18-Thềm Son Hà, Cựu Hội Trưởng Hội HQ Cửu Long

19-Pham Đ́nh San, Cựu Hạm Trưởng

20-Nguyễn Phùng Duyên

21-Hà Quang Tự

22-Nguyễn Văn Hoa

23-Nguyễn Văn Pháp, Cố vấn Hội HQ/HH San Diego

24-Nguyễn Thiên Lư, Cố vấn Hội HQ/HH San Diego

25-Vũ Xuân Phương

26-Châu Đ́nh Lợi Victoria, Australia

27-Bùi Văn Tẩu

28-Phạm Văn Lai

29-Nguyễn Gia Thọ

30-Đào Trung Phú

31-Huỳnh Lân

32-Dương Hồng

33-Hoàng Thế Dân

34-Đào Quang Hiển, Hội Trưởng Hội HQ/HH Seattle

35-Trương Quí Đô, Thuyền Trưởng tàu Tiên Phong

36-Phan Đ́nh Bá

37-Đặng Vũ Lợi, Hội Trưởng Hội HQ/HH Pháp Quốc

38-Nguyễn Văn Ba

39-Nguyễn Duy Quan

40/ Cần Nguyễn(MHLT)

41/ Dee Nguyễn

42/ Thọ Vĩnh Trần

43/ Johnny Nguyễn

44/  Nguyễn Bính

45/ Phạm Công Khanh

46/ Dương Văn Châu

47/ Nguyễn Văn Châu

48/ Đào Trung Phú

49/ Lê Tuyên

50/ Nguyễn Khoa

51/ Nguyễn Hội Cựu Hội Trưởng Hội HQ/HH  Nguyễn San Diego

52/ Trần Dức Cử Cựu Hạm Trưởng

53/ Trần Dình Hòa Cựu Hạm Trưởng

54/ Võ Văn Huệ Cựu Hạm Trưởng

55/ Trần Trọng An Sơn Cựu Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Hải Quân/Hàng Hải

56/ Bùi Dức Ly, Tổ Đ́nh Viet Nam Seattle,Washington

57/ Dương Hồng, Hội Trưởng  Hội HQ/HH San Diego

58/ Nguyễn Lực Cựu Hội Trưởng Hội HQ/HH San Diego, Hội Hùng Sử Việt San Diego

59/ Phát Võ

60/ Bảo Nguyễn

61/ La Thành Danh

62/ Nguyễn Huy Việt Oregon

63/ Nguyễn Trần Lê, Cựu Gia Trưởng Gia Đình HQ/HH New South Wales, Australia

64/ Nguyễn Văn Phảy, Hội Trưởng Hội Hải Quân Đức Quốc

65/ Hà Duy Nhẫm Bisbane, Australia

66/ Nguyễn Hùng Oregon

67/ Văn Moch Nguyen

68/ Ninh Phạm

69/ Thoại Đinh

70/ Nguyễn Văn Kiệt

71/ Việt Ngô

72/ Thái Thành Huệ 

73/ Lê Minh Tâm

74/ Phan Lạc Tiếp, Cố vấn Hội HQ/HH San Diego 

 

Vợ Hải Quân

1/ Phương Lan Nguyễn Orlando, Florida

2/ Nhung Hồ  San Diego

3/ Chinh Nguyễn San Diego

4/ Thanh Hải Nguyễn San Diego

5/ Nguyễn Tuyết Nga San Diego

6/ Lê Yến  San Diego

7/ Phan Thị Chi

 

Thân Hữu

1/ Nga Nguyễn

2/ Thúy Hòang

3/ Nhung Nguyễn

4/ Nghè Phan VBQG

5/ Duy Đỗ, Không Quân San Diego

6/ Họach Trần, Cựu TMT Sư Đoàn 9, Hội Trưởng Hội Đền Hùng, San Diego

7/ Mưu Trần San Diego

8/ Sơn Trần

9/ Phi Yến Tử

10/ Đặng Kim Trang, Chú Tich Cộng Đồng Người Việt San Diego

11/ Phạm Nguyệt

12/ Lê Thanh Tùng

13/ Nhạc Sĩ Mông Long

14/ Chùa Khánh Long, TT Thich Huệ Phương

15/ Hồ Hưng Dũng

16/ Phuơng Thảo Nguyên

17/ David Ngụy

18/ Lê Tâm

19/ Vân Huỳnh

20/ Nguyễn Tấn Hoàng Thy

21/ Ḱm Minh Long

22/ Phoenix Le

23/ Tiền Tấn Đạt

24/ Đào Thái Lan

25/ Thống DT

26/ Đào Công Hiệp

27/ Nguyễn Thị Chúc

28/ Đinh Thiên Tân

29/ Trần Kim Phượng

30/ Phuơng Thảo Meca Nguyễn

31/ Hương Cần Thị Nguyên

32/ Thơ Vương Nguyễn Trần

33/ Lê Thanh Phương

34/ Thu Ngô

35/ Nguyễn Mỹ

36/ Nguyễn Kim Hoa

37/ Trần Nguyệt

38/ Trần Khang

39/ Trần Nicholas.

 

Gia Đình Hải Quân

1/ Long Đặng family with 12 members*

 

Hậu Duệ

1/ Du Trịnh

2/ Ngọc Trần

3/ Hương Tran

4/ Liên Nguyễn

5/ Vương Hoàng

6/ Tuấn Lê

7/ Quang Thành Trương

8/ Long Wilherm Nguyễn

9/ Sông Trà Câu

10/ Jack Pham

11/ Thủy Nhiên Nguyễn

12/ Lưu Thái

13/ Cindy Edleman

14/ Nguyễn Chí Trung

15/ An Trần

16/ Trường Sa

17/ Phi Trần

18/ Quân Phạm

19/ Thủy Trần

20/ Thanh Thiên

21/ Khôi Trần

22/ Lê Minh Hữu

23/ Trang Trần

24/ Đỗ Kiều Giang

25/ Quyên Nguyễn

26/ Thuận Lê

27/ Tina Lê

28/ Thảo Đỗ

29/ Tiền Đỗ

30/ Huyền  Đỗ

31/ Sam Trần

32/ Tuấn Lê

33/ Quyên Trần

34/ Cathy Nguyễn

35/ Thanh Ngọc

36/ Động Trần

37/ Kim Yến

38/ Lee Nguyễn

39/ Trâm Trần

 

12 người không chấp nhận Trường Sa trong bản đồ VN:

 

1/Phạm Gia Chính   Cố Vấn Hội Cửu Long

2/Trần Kim Ngọc

3/Nguyễn Văn Oanh

4/Đinh Hoàng Cảnh     Cựu Hội Trưởng Hội HQ Cửu Long

5/Vũ Đ́nh Thọ

6/Trương Văn Song      Cựu Hội Trưởng Hội HQ Cửu Long

7/Nguyễn An Cường     Cựu Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải

8/Đinh Vũ

9/Ngô Lâm

10/Hoàng Văn Thành

11/Nguyễn Anh Dũng

12/Trịnh Xuân Tụng


-----------------------------------------------------

Trở lại