TÂM THƯ KHÔNG NIÊM

Hồ Hải

Kính gửi:

- Ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng TP Westminster, Nam CA

- Bà Kimberly Ho, Phó Thị Trưởng

- Mr. Sergio Contreras, Council Member

- Ông Tài Đỗ, Council Member

- Ông Chí Charlie Nguyễn, Council Member

- Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Thông báo: Ông Nguyễn Mạnh Trí, Trưởng Ban Ủy Ban Góp Ư. 

Thưa quư vị,

Tôi là một cựu Hải Quân VNCH, thành viên của Ủy Ban Góp Ư (UBGY) Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa (ĐTN), xin gửi đến quư vị một Tâm Thư Không Niêm (để mời tất cả quư vị quan tâm cùng đọc) hy vọng đây là lá Thư cuối cùng bởi v́ vấn đề nào rồi cũng phải có lúc kết thúc, kéo dài sẽ gây nhàm chán, mất giá trị ư nghĩa đích thực của nó.

Trước hết xin thưa về danh xưng UBGY mà vài người cho là không ai bầu bán, không chính danh. Vâng, “danh có chính th́ ngôn mới thuận.” Vậy nên xin thưa:

UBXD đại diện cho Hội Cửu Long Nam CA để tiến hành công tác xây dựng và vận động tài chánh đóng góp từ gia đ́nh, thân hữu Hải Quân cùng tất cả Quân, Dân, Cán, Chính VNCH khắp thế giới (Thông Báo số 1 và 2 của UBXD.)

UBGY đại diện cho gia đ́nh Hải Quân và thân hữu khắp nơi mà UBXD kêu gọi đóng góp tài chánh vừa nói trên, ghi nhận ư kiến, đề nghị của họ để trao đổi với UBXD. Cả hai, nói là Ủy Ban chứ thực chất đây chỉ là một nhóm người được một số người khác tín nhiệm ủy thác thực hiện một công tác trong một thời gian ngắn hạn nào đó chứ không có tính pháp lư.

UBGY không cần thiết phải có nếu như UBXD chịu lắng nghe, trao đổi, thảo luận nghiêm chỉnh trong tinh thần xây dựng, tương kính không quyết định độc đoán mà nhiều người cho rằng UBXD là một nhóm “kiêu binh”, đưa đến bất ḥa không nên có như chúng ta đă thấy trong hơn 7 tháng qua.

Và, tôi cũng không phải viết Thư này nếu như ngày thứ bảy 16/11, UBXD đến họp với chúng tôi để trao đổi, thảo luận như email của anh Trương Văn Song đă đề nghị ngày 31/10.

Để không mất thời giờ, chúng tôi sẽ không đề cập đến những sai sót đă được chỉnh sửa, những ư kiến tương đồng hay trái chiều, những đề nghị khả thi hay không khả thi, đă được giải quyết.

Chúng tôi chỉ xin đề cập một số điểm bất đồng c̣n lại để tập trung giải quyết vấn đề bản đồ lănh thổ, biển đảo Việt Nam không có tên quần đảo Trường Sa.

Sau nhiều trao đổi, tranh luận, tranh căi … sau cùng, theo lời anh Trương văn Song giải thích việc không ghi tên Trường Sa là do UBXD bị áp lực chính trị.

Trong buổi họp báo trưa ngày 16//11 một số tham dự viên đặt vấn đề, xin đơn cử một vài ví dụ:

--Niên trưởng Duy Sơn (cựu sĩ quan Quân Pháp) mạnh mẽ bác bỏ lập luận của Ủy Ban Xây Dựng, ông cho rằng, các ông Hải Quân Cửu Long trong Ủy Ban Xây Dựng hoàn toàn sai khi bỏ tên quần đảo Trường Sa trên bản đồ, và ông thắc mắc lời nói của ông Trương Văn Song, “Chúng tôi bị áp lực.” Ông hỏi: Áp lực của ai? Áp lực từ đâu?

- HQ Thềm Sơn Hà viết trong Thư Ngỏ: “Xin được hỏi UBXD chịu áp lực chính trị từ đâu? Phong trào, đảng phái hoặc đoàn thể, cá nhân nào? … Nếu v́ áp lực chánh trị, có thể suy diễn là quư vị xây dựng Đài Tưởng Niệm cũng chỉ v́ phục vụ cho mục tiêu hay lợi ích chính trị của cá nhân, đoàn thể nào. Có thể trong UBXD có cá nhân nào đó đang hoạt động hoặc có liên hệ mật thiết với các hoạt động chính trị. Do vậy dự án ĐTN đă bị ảnh hưởng v́ đă có bàn tay chính trị dính vào???”

Email ngày 31/10/2019 của anh Phạm Lăng, Hội Trưởng HAH Cửu Long:

a/ Chúng tôi chỉ là một hội đoàn nhỏ, với một số hội viên ít ỏi đóng niên liễm, thu hẹp trong phạm vi Orange County và vùng phụ cận. Chúng tôi chỉ là hạt cát nhỏ trong hàng ngàn hội đoàn người Việt ở hải ngoại.

b/ Chúng tôi được hội đồng Thành Phố Westminster tin tưởng giao cho một mảnh đất khuất, nhỏ gần toà thị chính của thành phố, mà mô hình, cũng như kinh phí chúng tôi phải tự lo để xây dựng một tượng đài Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa. Tất cả là dựa trên nền tảng giao tế, sinh hoạt chung nhiều năm qua với Hội Đồng Thành Phố Westminster với danh nghĩa riêng của chúng tôi: Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long chứ chúng tôi không hề dùng một danh xưng nào khác.

c/ Chúng tôi xác định thế để mọi người thấy đây là công việc của chúng tôi, không ai có trách nhiệm phải gánh vác hay có quyền chi phối những quyết định của chúng tôi.  

-HAH Cửu Long là một hội đoàn nhỏ. Đúng. Nhưng ngân sách xây ĐTN không phải chỉ do tiền niêm liễm và HCL tự lo, cũng không phải chỉ thu hẹp trong phạm vi Orange County và vùng phụ cận. Sự thật là chính các anh đă vận động tài chánh từ các gia đ́nh HQ và thân hữu khắp nơi như TB số I và số II. Nay các anh thu dư kinh phí rồi (khoảng $140.000. 00), các anh nói là do tiền niên liễm của HCL và do HCL tự lo liệu?

Không ai tranh công lao của HCL nhưng không thể nói là không ai có trách nhiệm.

HCL có công thuê công ty xây dựng và vận động tài chánh xây ĐTN nhưng h́nh thức và nội dung của ĐTN là ư nghĩa, danh dự của quân chủng Hải Quân (có logo của HQ) và Quốc kỳ của nước VN tự do không cộng sản, hẳn nhiên trong đó có chúng tôi. Do đó không thể nói không ai có trách nhiệm hay không có quyền chi phối quyết định của các anh. Phản ứng của nội bộ gia đ́nh HQ và thân hữu trong hơn 6 tháng qua đủ để trả lời các anh việc này.

Các anh nói đă có 600 người ủng hộ các anh nhưng chỉ có vài chục người của UBGY là không đồng ư? 600 người yểm trợ tài chánh th́ có thể đúng nhưng các anh đă không nói có bao nhiêu người muốn có tên Trường Sa trên bản đồ, bao nhiêu người đ̣i phải hoàn tiền lại và bao nhiêu người muốn chuyển tiền họ đóng góp qua giúp cho quả phụ Hoàng Sa và bao nhiêu người không lấy tiền lại nhưng yêu cầu không để tên họ trong danh sách?

UBGY chỉ có vài chục người đại diện th́ đúng nhưng theo danh sách chúng tôi ghi nhận được qua comments, emails, điện thoại, survey … tính đến cuối tháng 10/2019 đă có khoảng 200 người yêu cầu phải có Trường Sa trong khi những người không muốn có Trường Sa chưa đến 30 người. Trong Thư Ngỏ của nhà văn Chu Tất Tiến mới gửi ra ngày 30/11/2019 có kèm theo danh sách của những người yêu cầu phải có Trường Sa này.

Những dữ kiện các anh dẫn chứng để kết luận lâu nay thường chỉ đúng có một phần sự thật khiến cho những người không biết rơ dữ kiện và thông tin đă nhận định sự việc không chính xác.

Ông Vũ Đ́nh Thọ, thành viên của UBXD, phụ trách nội dung mô h́nh ĐTN:

-Chúng tôi không làm chính trị, chúng tôi chỉ muốn có tượng đài. Chúng tôi thực hiện ĐTN là để tri ân 74 tử sĩ hy sinh ở Hoàng Sa chứ không liên quan đến chính trị, đấu tranh, đất nước ǵ hết".  

Trong bài Từ Góp Ư, Tranh Luận Đến Tranh Căi Và Chụp Mũ …  anh HQ Phạm Quốc Nam đă “khai sáng” giùm vấn đề này rồi. Một người có cái TÂM và cái TẦM trung b́nh th́ một lời giải thích cũng đủ nhưng với người cái TÂM có vấn đề và cái TẦM quá thấp th́ 10 lời cũng thiếu.  

Trong buổi họp ngày 16/11, ông Thanh Phong báo Viễn Đông cho biết, ông Vũ Đ́nh Thọ đă đến hạch hỏi ông Phong trong quán ăn, là tại sao ông Phong đăng bài giúp cho UBGY đ̣i phải có Trường Sa trên ĐTN? Trong khi Đỗ Dzũng báo Người Việt th́ lại đăng bài có lợi cho UBXD mà ông Thanh Phong th́ không?

Chuyện nghe cứ như trong giới giang hồ xă hội đen. Tất cả mọi người trong buổi họp báo hôm đó đều ngạc nhiên và bất b́nh.  

UBXD nói: Chúng tôi cũng tham khảo và được các học giả, các nhà trí thức cho ý kiến, chỉ dẫn cho chúng tôi để lập nên một tấm bia mang đầy đủ ý nghĩa để tưởng niệm những Anh Hùng Dân Tộc đã hy sinh trong trận Hải Chiến Hoàng Sa 19-01-1974.

Thưa quư vị, xây một ĐTN tri ân các chiến sĩ hy sinh trận Hoàng Sa, bên cạnh đó là bản đồ Việt Nam với đầy đủ lănh thổ, biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, chúng ta có cần phải tham khảo các nhà trí thức cho ư kiến không?

Có tham khảo và được các học giả, các nhà trí thức cho ư kiến, chỉ dẫn, chỉ đạo sao bản đồ địa dư chủ quyền lănh thổ biển đảo của VN không có quần đảo Trường Sa? Các vị trí thức đó có tiên liệu hậu quả và chịu trách nhiệm về lời chỉ giáo này không? 

Chúng tôi không phủ nhận hay xem thường kiến thức của các vị học giả nhưng không phải cứ có học vị cao th́ đều thông thái tất cả mọi việc. Vả lại ở đời không thiếu những kẻ “chữ nghĩa đầy bụng nhưng vẫn không sáng dạ” đâu phải chúng ta không từng biết?

Sau cùng là vấn đề, UBXD đă không tham dự buổi họp báo chí ngày 16/11/2019 giữa hai UB.  đêm 15/11 lúc 10:15 PM, anh Trương văn Song gửi mail cho UBGY biết anh không đến tham dự v́ đă được sự đồng ư của 5 vị sĩ quan cao cấp Khóa 4 và PĐĐ H. V. K. Thoại nên UBXD không cần thiết phải họp thảo luận với ai nữa.

Thưa quư vị, trong 7 tháng qua kể từ ngày UBXD thông báo công tŕnh xây dựng ĐTN Tử Sĩ HS, đă có rất nhiều góp ư, tranh luận, tranh căi v.v… như quư vị đă biết nhưng chỉ là  trao đổi nhau qua emails, các bài viết do các báo mạng đăng tải và comments v.v… chứ chưa có được một buổi họp chính thức nào giữa UBXD và UBGY, những người có dữ kiện, thông tin chính xác và có thể đại diện hai phía để thảo luận và quyết định. Buổi họp hôm đó sẽ là cơ hội tốt nhất để giải quyết dứt khoát vấn đề tên của quần đảo Trường Sa.

Trong buổi họp dự trù này chúng tôi có đề nghị hai bên UBXD và UBGY cùng mời đại diện các quan truyền thông, báo chí đến tham dự với mong muốn mỗi bên khi tŕnh bày quan điểm của ḿnh sẽ tự chế (v́ có sự hiện diện của khách mời) và tận dụng những lư lẽ thuyết phục nhau với sự chứng kiến khách quan của giới truyền thông và nhờ họ tiếp tay phổ biến đến qúy đồng hương khắp nơi cùng biết.

Chúng tôi rất hy vọng sau buổi họp này sẽ có được một quyết định chung kết. Kết quả buổi họp có hay không có Trường Sa, cho dù UBXD hay UBGY không “tâm phục, khẩu phục” th́ đây cũng là quyết định sau cùng với sự chứng kiến và biểu quyết khách quan của tất cả tham dự viên hiện diện, th́ đồng hương khắp nơi, đặc biệt là những người quan tâm, đóng góp ư kiến, tài chánh cũng yên ḷng là quyết định chung quyết đó đă được hai bên đại diện thảo luận, trao đổi nghiêm chỉnh chứ không do vài cá nhân chủ quan quyết định. Mai sau, dù hậu quả thế nào th́ tốt cùng hưởng, xấu cùng chịu.

Nhưng rất tiếc là trước phiên họp dự trù một ngày, UBXD nhận được mail của cựu HQ đại tá Phạm Mạnh Khuê cùng sự đồng ư của 4 vị cựu HQ khóa 4 khác, lên tiếng ủng hộ việc không có TS, anh Trương Văn Song đă chụp lấy như một “quân lệnh cuối cùng”, gửi mail cho biết buổi họp ngày mai không c̣n cần thiết nữa.

Chúng tôi thấy cứ mỗi khi bên UBXD đưa ra lư do không thuyết phục bị người khác phản biện và đề nghị gặp nhau để thảo luận th́ bên UBXD lại mượn lời của một vị khoa bảng hoặc tỏ ra là một quân nhân có kỹ luật tuân lệnh thượng cấp ngày xưa để bảo vệ quyết định của ḿnh.

Thưa quư vị, đánh giá phát biểu/nhận định/quan điểm về một vấn đề đúng hay sai không phải là do ai nói mà phải xem người đó nói như thế nào?

Các vị trí thức, tham mưu cao cấp đó có nghĩ đến việc nếu có tên Trường Sa trên bản đồ lănh thổ, biển đảo, chủ quyền của VN th́ sẽ có hại như thế nào? Xin chỉ giáo. Và nếu không có Trường Sa th́ sẽ bị đồng hương phản ứng ra sao? Nội bộ gia đ́nh HQ bây giờ như thế nào? Chưa nói đến những hệ lụy sâu xa khác.

Một quyết định đúng đắn, thuyết phục không thể dựa trên nhận thức do cảm tính, định kiến, bảo thủ được.

Dù sao th́ chúng tôi, cả hai phía, cũng đă mất cơ hội thảo luận trực tiếp, thẳng thắn, tương kính để giải quyết vấn đề cho dứt khoát.

Và hiện nay, t́nh h́nh có chiều hướng lan rộng hơn và xấu đi. Trong buổi họp ngày 16/11, quan khách tham dự đă rất tích cực đặt vấn đề việc không có tên Trường Sa trên bản đồ VN:

-Không hợp lư v́ về phương diện lịch sử, địa lư và chủ quyền của VN th́ Hoàng Sa và Trường Sa không thể tách rời.

-Không đồng hành với người dân đang đấu tranh trong nước để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa không cho TC xâm chiếm th́ không thể nói là muốn vinh danh Gạc Ma hay muốn bắt tay ḥa hợp, ḥa giải với VC.

-ĐTN có thể tồn tại năm, bảy chục năm hay hơn nữa, con cháu chúng ta sinh ra, lớn lên ở hải ngoại này, nh́n bản đồ trên ĐTN sẽ không biết là Việt Nam c̣n có quần đảo Trường Sa. Đây là một việc làm đưa đến hậu quả tai hại về kiến thức lịch sử và chủ quyền VN cho các thế hệ mai sau.

-Gây tranh căi mất đoàn kết trong nội bộ HQ và nay ra cộng đồng. Khi ĐTN xây cất xong, sẽ không tránh khỏi sự phê phán, chỉ trích của người tốt có trách nhiệm mà c̣n bị xuyên tạc, đánh phá của kẻ xấu.

Với tất cả những sự tai hại rủi ro hiển nhiên mà một người có nhận thức và trách nhiệm trung b́nh đều có thể nhận thấy, thế nhưng tại sao UBXD kiên quyết không chịu để tên hai chữ Trường Sa trên bản đồ địa lư VN? Chắc là phải có lư do khác?

Điển h́nh như phát biểu của ông Nguyễn Văn Quí (binh chủng Nhảy Dù), báo online Hải Ngoại Phiếm Đàm:

-Trên bản đồ địa lư, chính trị (lănh thổ và chủ quyền) của Việt Nam có Hoàng Sa mà không có Trường Sa là một điều vô lư không thể chấp nhận. Bên UBXD nói là do bị áp lực chính trị, điều này khiến người ta phải liên tưởng đến sự kiện ông Thị trưởng đă tự ư “offer” cho bên HCL/HQ xây ĐTN chứ không phải do bên Hải Quân xin, nếu như không có điều kiện ǵ th́ quá tốt nhưng khi nghe UBXD nói bị áp lực chính trị trong quyết định việc có hay không có Trường Sa th́ khiến cho chúng tôi nghĩ không biết ông Thị trưởng “offer” có điều kiện ǵ hay không? 

Ông Quí nhấn mạnh: Nói về trách nhiệm th́ ông Thị trưởng không thể nào giao công tŕnh xây ĐTN cho Hội HQ tự ư quyết định. Khi Hội HQ thực hiện xong bản vẽ của mô h́nh phải tŕnh cho ông Thị trưởng duyệt xét lại trước khi thực hiện nên không thể nói tùy bên anh em HQ/HCL tự quyết định được.

Một ư kiến khác:

- ĐTN xây trong thành phố Westminster không chỉ liên quan đến Hải quân mà c̣n liên quan đến QL/VNCH và đồng hương, nếu nội bộ Hải Quân đă không giải quyết được do phía UBXD không chịu hợp tác, vấn đề này nên đưa ra cộng đồng ở qui mô lớn hơn, có sự tham dự của Liên Hội Cựu Quân Nhân và các Hội đoàn, đoàn thể khác để cùng giải quyết.

Ư kiến của nhà văn Chu Tất Tiến rất đáng chú ư:

ĐTN Tử Sĩ Hoàng Sa là một công tŕnh văn hóa, lịch sử và chính trị rất đáng được xây cất trong thành phố có đông người Việt tị nạn như thành phố Westminster này nhưng nếu ĐTN có h́nh thức và nội dung không đáp ứng được sự mong muốn của đồng hương, tạo nên những chống đối và bất ổn, th́ cư dân thành phố Westminster, nhất là những người đă đóng góp để mua miếng đất tạo thành Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Việt-Mỹ, mà trên đó, UBXD sẽ đặt tượng đài, sẽ đệ đơn khiếu nại lên Hội Đồng Thành Phố yêu cầu duyệt xét lại công tŕnh này.

Chiến hữu HQ Đinh Quang Truật, điều hợp chương tŕnh thảo luận, hỏi có vị nào có ư kiến khác, nghĩa là không đồng ư nên có Trường Sa trên bản đồ VN, xin phát biểu để chúng ta cùng trao đổi cho thấu t́nh, đạt lư?

Không có ai đưa tay muốn phát biểu.

Trước khi buổi họp chấm dứt, Điều Hợp Viên kêu gọi gần 50 khách tham dự biểu quyết.

-Ai đồng ư phải có tên Trường Sa trên bản đồ Việt Nam? 100% đều đưa cao tay đồng ư.

Và, khi hỏi có vị nào không muốn có Trường Sa trên bản đồ Việt Nam? Không có ai đưa tay.

Kết quả buổi họp tuy bất thành v́ UBXD từ chối không đến dự như họ đă đề nghị nhưng chúng tôi đă ghi nhận được ư kiến, lư lẽ và yêu cầu phải có Trường Sa trên bản đồ địa lư Việt Nam của tuyệt đại đa số khách tham dự trong đó có đại diện 8 cơ quan báo chí, truyền thanh và truyền h́nh.

Khi đề cập đến việc nếu trong những ngày tới bên UBXD vẫn không chịu để tên Trường Sa vào bản đồ như lời anh Phạm Lăng tuyên bố: Chúng tôi xác định thế để mọi người thấy đây là công việc của chúng tôi, không ai có trách nhiệm phải gánh vác hay có quyền chi phối những quyết định của chúng tôi” th́ bước kế tiếp sẽ phải như thế nào?

Tất cả khách tham dự đều đồng ư: chúng ta sẽ yêu cầu ông Thị trưởng và Hội Đồng TP Westminster cho quyết định sau cùng bởi v́ các vị này là những người có trách nhiệmcó quyền chi phối trực tiếp quyết định của UBXD.

Ngoài ra, sau buổi hội thảo, qua nhà văn Chu Tất Tiến, chúng tôi cũng xin ghi nhận ư kiến của Sử Gia Bùi Đắc Huân là: “Bất kể tấm bản đồ được dựng ở bất cứ chỗ nào, với bất cứ lư do ǵ, th́ một tấm bản đồ chỉ có tên Hoàng Sa mà không có tên Trường Sa th́ HOÀN TOÀN VÔ GIÁ TRỊ, theo phương diện lịch sử.”

Do đó đă đến lúc chúng tôi phải kêu gọi sự quan tâm và trách nhiệm của ông Thị Trưởng để giải quyết vấn đề này. UBXD đă từ chối không họp nên không có được sự đồng thuận, không có được sự đoàn kết để cùng đấu tranh cho một Việt Nam có được tự do, dân chủ và nhân quyền như ông Thị Trưởng mong muốn.

Trường hợp nếu ông Thị Trưởng đồng ư với UBXD là không cần có tên Trường Sa (Spratly Islands) trên bản đồ th́ xin ông cho một lời giải thích thuyết phục hơn lời giải thích của UBXD để chúng tôi ghi nhận và yên tâm rằng khi ĐTN hoàn tất sẽ không bị đồng bào trong và ngoài nước phản đối, chỉ trích, không bị kẻ xấu xuyên tạc, đánh phá gây thêm bất ổn trong cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta và cũng không bị những suy diễn bất lợi ảnh hưởng đến uy tín và sự nghiệp chính trị của ông.

Thành thật cám ơn quư vị.

Cựu HQ Ho Hai

hai44ho@gmail.com
California ngày 4 tháng 12 năm 2019

 

Trở lại