Tâm T́nh

của một cựu Hải Quân VNCH

Kính quư niên trưởng, quư chiến hữu cùng quư thân hữu,  

Vừa qua tôi đă nhận được Thừ Mời tham dự Lễ Khánh Thành của UBXD Tượng Đài Tử Sĩ Hoàng Sa được tổ chức bởi Hội Cửu Long và UBXD vào ngày 19.01.2020 tại Nam California do Khoá 24 SQHQNT chúng tôi gởi đi trong mailing list.  

Thế là không c̣n ai có thể tiếp tục đóng góp ư kiến cho việc xây dựng tượng đài tử sĩ Hoàng Sa được nữa. Chỉ c̣n lại là trong tư duy và đánh giá của mỗi người về việc thực hiện tượng đài Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa có bản đồ Việt Nam, có cờ vàng 3 sọc đỏ, có quần đảo Hoàng Sa nhưng thiếu quần đảo Trường Sa ở biển Đông thuộc chủ quyền VN, có đồng quan điểm với từng người hay không mà thôi.  

Thưa quư vị,

Nhân đây tôi cũng có một niềm suy tư. Mỗi năm đến ngày 19.1 trong tâm tư chúng ta luôn hướng về quần đảo Hoàng Sa để tưởng niệm đến 74 tử sĩ Hoàng Sa đă anh dũng chiến đấu bảo vệ biển đảo của Tổ Tiên ta. Khoá 24 SQHQNT chúng tôi cũng có những người bạn đă tham gia trận hải chiến 19.1.1974. Trên mỗi chiến hạm có từ một đến hai người bạn K24 phục vụ. Tiếc thay đă có 2 người bạn cùng khoá là HQ Thiếu Uư Nguyễn Phúc Xá và HQ Thiếu Uư Vũ Đ́nh Huân đă hy sinh trong trận hải chiến nầy. Để tưởng niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa, có những năm tôi đă đại diện cho giới HQVNCH tại địa phương đứng ra tổ chức Lễ Tưởng Niệm. Có nhiều lần tôi đă  đọc Văn Tế. Tôi cũng thường tham dự nhiều buổi Lễ Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa do Cộng đồng tổ chức. Tôi cũng hân hạnh được các hội đoàn mời tŕnh bày về trận Hải Chiến Hoàng Sa và về biển Đông. Ngay cả trong Đại Hội Chuyên Gia Việt Nam tại Âu Châu tôi cũng đă tŕnh bày về đề tài: „Việt Nam: Biển Đông và Chủ Quyền“. V́ thế cho nên tôi đă phải nghiên cứu thêm nhiều tài liệu về pháp lư, lịch sử, bản đồ VN qua nhiều thời kỳ và triều đại… đặc biệt là tài liệu đề cập tới biển Đông trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. V́ là Webmaster của trang Web Hải Quân nên tôi cũng phải t́m xem nhiều bài viết, bài tham khảo về quần đảo Hoàng Sa, về quần đảo Trường Sa, về Công Ước Quốc Tế về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) để chọn đăng lên web.

Thông thường, khi tŕnh bày về biển Đông và chủ quyền, cử toạ đă đặt nhiều câu hỏi không những về quần đảo Hoàng Sa và ngay cả về quần đảo Trường Sa. Tôi đă dựa vào tài liệu nghiên cứu, những tài liệu đă thâu thập được khắp nơi mà giải thích. Tựu trung, liên quan đến chủ quyền ở biển Đông th́ quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc về Việt Nam. Mời quư vị xem thêm trong web http://navygermany.gerussa.com trang Hoàng Sa_Trường Sa và trang Quê Hương Việt Nam.  

Nói về việc xây dựng Tượng Đài Tử Sĩ Hoàng Sa, theo suy nghĩ của tôi, Thị trưởng Tạ Đức Trí đă tạo cơ hội và vận động thành phố Westminster cho phép chúng ta, giới HQ VNCH nói riêng và Cộng Đồng Việt Nam tại Nam Califonira (?) nói chung có cơ hội vận động cộng đồng người Việt trên khắp thế giới, góp công sức và tài chánh để xây dựng Đài Tưởng Niệm 74 Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa. Đó là một dự án quá tốt đẹp, rất cảm kích và rất được khen ngợi. Như vậy, để góp phần bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam chúng ta hảy tận dụng cơ hội xây dựng Tượng Đài Tử Sĩ Hoàng Sa, để cùng với đồng bào trong và ngoài nước, nói lên quyết tâm bảo vệ biển đảo của Việt Nam bằng cách thực hiện trên tượng đài nếu có bản đồ VN, có cờ Vàng, có quần đảo Hoàng Sanên có cả quần đảo Trường Sa.  

Giáo Sư Tiến Sĩ  Đại Học Luật Khoa Sài G̣n trước 30.4.1975 dạy môn học „Sách Lược của Đảng Cộng Sản Việt Nam: Khảo Cứu Về Chiến Lược Bành Trướng Thế Lực“ mà tôi đă theo học vào năm thứ 4 Ban Công Pháp cũng đă cho biết đại ư: Việc thêm quần đảo Trường Sa vào bản đồ đài tưởng niệm Tử Sĩ Hoàng Sa cũng không sao, nhưng phải thuyết phục UBXD đồng ư. Như vậy vị Giáo sư đó cũng đồng quan điểm rằng trên Đài ng Nim Tử Sĩ Hoàng Sa có cả quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa Biển Đông th́ cũng tốt. Xin quư vị không nên hiểu lầm và trách cứ Giáo Sư đó rằng có quan điểm đi ngược lại với chúng ta.  

Tóm lại, theo thiển ư của tôi, nếu trên Đài ng Nim 74 Tử Sĩ Hoàng Sa mà có bản đồ VN, có bờ biển VN, có biển Đông, có quần đảo Hoàng Sa và có cả quần đảo Trường Sa th́ sẽ tăng thêm giá trị và uy tín của UBXD nói riêng và quân chủng HQVNCH trên toàn thể giới cũng như của cộng đồng người Việt chúng ta trong và ngoài nước nói chung. 

Kính

Nguyễn Văn Phảy
- Khoá 24 SQHQNT
- Cựu Sinh Viên Đại Học Luật Khoa Sài G̣n, Ban Công Pháp
- Kỹ sư ngành Điện / Viễn Thông (
Tây Đức)
http://navygermany.gerussa.com

 

Trở lại