THƠ NGỎ
Khoá 17
Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang

Orange County ngày 8 tháng 11  năm 2019

THƠ NGỎ

Kính gởi Qúy Vị trong Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm.

Thưa qúy vị,  

Chúng tôi, tất cả 14 thành viên trong gia đ́nh cựu hải quân khóa 17/SQHQ/NT đă hưởng ứng và đă đóng góp phần nào vào việc xây dựng ĐTN/HS.
Chúng tôi xin minh định quan điểm của chúng tôi về ĐTN/HS như sau:

1.-
Tưởng niệm 74 chiến sĩ đă hy sinh và luôn ghi nhớ đến trận hải chiến Hoàng Sa là chuyện PHẢI LÀM.

Qúy vị thực hiện bia tưởng niệm cũng chỉ vị tâm huyết muốn người đời luôn nhớ đến sự hy sinh của 74 chiến sĩ hải quân VNCH trong trận hải chiến chống giặc thù Trung Cộng.
Chúng tôi khâm phục qúy vị đă cương quyết thực hiện mặc dù phải đối diện với rất nhiều sự khó khăn.

2.- Tấm bia đă ghi rơ ràng là:

 

không cần hiểu ngầm ai ai cũng đều biết lư do tại sao có đài tưởng niệm.

3.- Lịch sử sẽ NGÀN ĐỜI GHI NHỚ là chính HQ/VNCH đă góp công lớn trong sứ mạng duy tŕ chủ quyền quốc gia trên quần đảo Trường Sa qua các sự kiện:
• Từ năm 1956, chiến hạm HQ/VNCH đă thám sát, dựng cờ và dựng bia chủ quyền trên một số đảo ở Trường Sa.
• Tháng 8/1973, Hải quân VNCH mở cuộc hành quân đưa Địa Phương Quân lên chiếm giữ đảoNam Yết, đây là lần đầu tiên VNCH thiết lập chủ quyền  trên quần đảo Trường Sa.
• Chỉ 10 ngày sau khi mất Hoàng Sa, đầu tháng 2/1974 HQVNCH lại đưa quân chiếm cứ thêm 5 đảo: Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn, Trường Sa và An Bang.
Ấn bản “Conway’s all the world Fighting Ships 1947-1982 – Part II ấn hành năm 1983” đă viết như sau: “Mười ngày sau đó chiến hạm Viêt Nam đă đổ quân lên quần đảo Trường Sa vài trăm hải lư về hướng Nam để ngăn ngừa bị cưỡng chiếm.”
 
Do vậy không thể thiếu hai chữ TR
ƯỜNG SA trên bản đồ nước Việt.

4.- HAI CHỮ TRƯỜNG SA NẰM DƯỚI LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ LÀ BẰNG CHỨNG HÙNG HỒN BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VU CÁO CÓ LIÊN HỆ ĐẾN TRÂN CHIẾN GẠC MA NĂM 1988.
Đây là tấm b́nh phong kiên cố chống đỡ với những ai muốn xuyên tạc hay vu cáo cũng không có lư do ǵ để thực hiện âm mưu này. 

Không ai có th
ể chụp mũ:
 “Hội Cửu Long đă tiếp tay hay nhận bao nhiêu tiền của VC hay của thành phố để ghi ơn chiến sĩ Hoàng Sa và Trường Sa chung trên Đài Tưởng Niệm” (Thông báo s
ố 4 của UB)

 Lá cờ VNCH và Hoàng Sa-Trường Sa đă nói lên một cách hùng hồn là chính Hải quân VNCH đă oai hùng đương đầu với Trung Cộng ở Hoàng Sa và đă góp công bành trướng để Trường Sa vẫn tồn tại đến ngày hôm nay.

5.- Mục đích chính của ĐTN là để vinh danh các chiến sĩ đă hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa trong đó có cố HQ Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí, người bạn cùng khóa với chúng tôi.

V́ vậy qúy vị cần làm nổi bật hai chữ Hoàng Sa với kích thước và màu sắc khác với hai chữ Trường Sa. Vă lại vị trí Hoàng Sa nằm ngay trung tâm bản đồ, khi nh́n vào tấm bia sẽ nhận ra ngay .
(sơ đồ đính kèm)  

6.- Trường Sa liên hệ đến sự sống c̣n của tổ quốc Việt Nam, chỉ cần thêm vào hai chữ nhỏ TRƯỜNG SA để nói lên tấm ḷng yêu nước của gia đ́nh cựu HQ/VNCH hải ngoại trong quyết tâm BẢO TỒN LĂNH THỔ và LĂNH HẢI.  

7.- ĐTN trong đó có lá cờ VNCH chỉ liên hệ đến quá tŕnh chống quân xâm lược và cũng cố chủ quyền nước Việt trước năm 1975 của HQ/VNCH.
Dù trong tương lai chế độ, chính thể có thay đổi nhưng nội dung ĐTN vẫn phải được duy tŕ ư nghĩa  nguyên thủy.

Trân trọng kính chào.

Gia đ́nh khóa 17:
- Chị Đào Quang Chính - Chị Nguyễn Văn Sơn - Nguyễn trung Tâm - Đỗ Ngọc Quảng - Trần Trọng Lộc 
- Nguyễn Vơ Hiệp - Đỗ Văn Chiểu - Hà Ngọc Lưu - Nguyễn Thành Phước - Đặng Văn Quảng
- Đoàn Ngọc Lư - Đồng Văn Dũng - Trần trọng An Sơn - Thềm Sơn Hà.

Hồ sơ đính kèm:

 

Trở lại