TỪ BẢN ĐỒ LƯỠI B̉ ĐẾN BẢN ĐỒ VIỆT NAM KHÔNG CÓ TÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Nam Viet 

 

NGÀY 12 THÁNG 12, 2019

·       From: Nam Viet <viet.nam19542000@gmail.com>
Date: Wed, Dec 11, 2019 at 4:51 PM
Subject:
TỪ BẢN ĐỒ LƯỠI B̉ ĐẾN BẢN ĐỒ VIỆT NAM KHÔNG CÓ TÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Thưa Quư Chiến Hữu, quư Đồng Hương,

Theo dơi các cuộc tranh căi giữa hai nhóm: Nhóm 1: Ủy Ban góp ư và Nhóm 2: Ủy Ban Xây Dựng, bản thân tôi thấy lực lượng chênh lệch như sau;

Nhóm 1: gồm nhiều hội đoàn, đoàn thể và cá nhân là những người yêu nước Việt, muốn bảo tồn danh dự Tổ Quốc. Nhóm này đông nhưng không có vũ khí, không thực lực.

Nhóm 2: gồm mấy vị Quan Hải Quân Nho Nhỏ thuộc Hải Quân Cửu Long. Nhóm này ít người nhưng được yểm trợ bởi một thế lực khổng lồ cả tỷ người và tài sản vô hạn.

Nếu nghiên cứu thời sự từ năm ngoái rồi gom góp lại tất cả các tranh căi qua “I-Meo” năm nay, th́ sẽ thấy diễn tiến như sau:

-Trung Cộng cho vẽ bản đồ Lưỡi Ḅ, liếm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Bị cả thế giới chống đối, Trung Cộng dùng phương pháp mới: Mua cộng đồng Tị Nạn Bolsa để chiếm Trường Sa và Hoàng Sa, nhưng theo từng bước: Chiếm Trường Sa trước, Hoàng Sa sau.

-Tài Đỗ, một cảnh sát viên quèn, lương chỉ đủ sống, làm sao có tiền ra tranh cử nếu không có thế lực nào giầu có yểm trợ phía sau? Một lần tranh cử nghèo nhất của vài trăm ngàn, Tài Đỗ th́ không thể nào có tiền mà tranh cử. Sau khi vừa đắc cử, Tài đỗ tuyên bố liền: từ nay, thành phố Westminster là Thành Phố Hồ Chí Minh, có nghĩa là cái thế lực kia, sau khi đá văng nhóm 3 nghị viên kia th́ lập tức cho NGƯỜI LẠ ra tranh cử, và chắc thắng, v́ tiền nhiều lắm.

-Hoàng Kiều, một người Lạ, đột nhiên xuất hiện, bỏ tiền ra mua tôm hùm đăi bà con rồi lên sân khấu cổ vơ cho CSVN, kêu gọi cộng đồng “chống người chống cộng!” Cùng giới thiệu các “cục cưng” lên sân khấu: Tài Đỗ, Phát Bùi, Bùi đẹp, cho cộng đồng thấy là cái thế lực bỏ tiền ra mua chức cho Tài Đỗ chính là Cộng Sản Hoàng Kiều. Sau đó, công khai mặc áo đỏ, sao vàng, lên You Tube, gián tiếp cho thấy là Trung Cộng qua tay Hoàng Kiều đă mua đứt Ủy Ban Chống Cộng và Tay Sai: Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Hoàn Phạm, Nguyễn Văn Ức, Tsu A Cầu và Phạm Kim Long. Cùng lúc với chiến dịch đ̣i băi nhiệm 3 nghị viên thành phố Westminster của Hoàng Kiều, CSVN cho báo Vẹm công khai ủng hộ Hoàng Kiều.

-Thị Trưởng Tạ Đức Trí đột nhiên vinh danh Cộng cái Ngô thanh Vân. CSVN cho báo Vẹm hoan hô Trí Tạ.

-Thị Trưởng Tạ Đức Trí đột nhiên gọi Hải Quân Cửu Long tặng miếng đất xây tượng đài Hoàng Sa (không có Trường Sa).

-Ủy Ban Góp Ư kêu gọi Hải Quân Cửu Long thêm vào tên Trường Sabản đồ Việt Nam mà thiếu Trường Sa là vô giá trị, ảnh hưởng đến lịch sử lâu dài của Việt Nam, là phản bội Tổ Quốc. Quan Hải Quân Cửu Long cương quyết không thêm, đồng thời mở chiến dịch mạ lị, chửi bới các Niên Trưởng, Huynh Trưởng Hải Quân, những người cũng cương quyết bảo vệ vẹn toàn Tổ Quốc. Quan Hải Quân Cửu Long, khi trả lời một Hải Quân khác, cho biết là “chịu áp lực chính trị rất nặng?” Áp lực ǵ? Từ đâu tới?

-Nhiều cộng đồng, tổ chức góp ư, yêu cầu thêm tên Trường Sa vào v́ không những không hại đến túi tiền của Hải Quân Cửu Long (hơn $140,000), không làm mất giá trị của Hải Quân Cửu Long, không làm thiệt hại ǵ đến tiền đồ Tổ Quốc, ngược lại chỉ tăng thêm t́nh đoàn kết, và tăng giá trị của đất nước Việt Nam. Trước những lư luận chính đáng đó, Hải Quân Cửu Long (nghe nói chỉ có 12 vị Quan nho nhỏ, được sự góp sức của 4 vị Quan Nhớn thuộc khóa 4, nhưng đă bị Bệnh Lẫn rồi) vẫn cương quyết không thêm mà nhất định bớt, nhất định chặt tay chân của Tổ Quốc, tặng Trường Sa ra cho Trung Cộng xơi tái.

Lư lẽ họ đưa ra là “nếu nhắc đến Trường Sa là nhắc đến Gạc Ma, thuộc CSVN đă bị Trung Cộng chiếm năm 1988”. Lư luận này là lư lẽ của mấy ông “Ngu sĩ” thuộc Hải Quân Cửu Long, v́ Gạc Ma hoàn toàn không đại diện cho Trường Sa. Gạc Ma chỉ là một băi đá nằm trong quần thể Trường Sa gồm nhiều đảo, nguyên trạng thuộc VNCH từ nhiều trăm năm, nay có vài nước đến chiếm một số đảo, nhưng phần lớn vẫn thuộc Việt Nam. Sở dĩ gọi Nhóm Hải quân Cửu Long là “Ngu sĩ” v́ nếu là Hải Quân, th́ phải hiểu rành mạch địa thế từng đảo lớn, đảo nhỏ, từng địa lư chính trị của cả quần đảo, mà bây giờ cho GẠC MA LÀ ĐẠI DIỆN CỦA TRƯỜNG SA th́ … Ngu Hết Chỗ Nói. Nếu căi là không Ngu, th́ là phát ngôn viên của Boss Trung Cộng đứng sau lưng! (Đúng ra, mấy vị này, nếu mà c̣n là thời trước 1975, sẽ bị lột lon, quất vào đít vài roi rồi đuổi về nhà, v́ làm Sĩ Quan Hải Quân mà lại không rành địa thế của Trường Sa!)

-Kết luận số 1: Từ Bản đồ Lưỡi Ḅ, đến bản đồ Việt Nam không có Trường Sa là một chuỗi liên kết liền lạc của chính sách Trung Cộng và Việt Cộng, nhằm chiếm Giang Sơn Việt Nam không tốn thêm đạn, chỉ cần bỏ tiền ra mua tôm hùm cho một số Quan Nhớn, Quan nho nhỏ của VNCH, từ Bộ Binh, Quân Cảnh, Cảnh Sát, và Hải Quân Cửu Long là hoàn tất chiến dịch xâm lăng.

-Kết luận số 2: Cộng đồng phải có ư kiến mạnh mẽ về vấn đề này, không để cho mấy ông Quan Nhớn, Quan Nho Nhỏ của Hải Quân Cửu Long dâng nộp đất đai Tổ Quốc cho Tàu Cộng. Bất đắc dĩ mà phe mấy Quan Nho Nhỏ kia ĺ lợm cứ dựng bản đồ không có Trường Sa, th́ như một lời kêu gọi hôm qua: TẨY CHAY tượng đài! Không tham dự ngày khai trương, để cho 12 ông Quan nho nhỏ kia đứng tự sướng một ḿnh!

Và đến khi một trong 12 ông Quan kia (Ông Lăng, Ông Cảnh, Ông Thọ, Ông Song…) hết xí quách, nằm xuống, đừng có ai nghĩ đến phủ cờ nhá! Chỉ nên đến để hai quả trứng luộc và một trái chuối trên quan tài mấy ổng thôi. Nếu có làm Phân Ưu th́ xin đề vài chữ: “Cầu nguyện cho hồn kẻ mới chết được gặp Hồ chí Minh trong cơi U T́!”

Nguyễn Việt Nam. Binh Nh́ nhưng không Ngu. “Chết, bỏ” cũng phải bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam!

 

Trở lại