THƠ Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Ôn ngày hải chiến sử buồn trang
Dũng hạm nhà Nam nhuộm máu chàng
Thiếu phụ bồng con tràn lệ úa
Nhang đèn tỏa khói quyện mành tang
Đời dâng đất Mẹ giờ nguy khốn
Đảo gọi màu cờ buổi mở mang
Gió chuyển hoa ḷng nương nhịp sóng
Ru hồn Tử Sĩ tiếng hoài vang

Bửu Tùng
6/1/2017

Các bài họa:

1. TƯỞNG NIỆM TỬ SĨ HOÀNG SA

Nhớ lại Việt Tàu chiến sử trang .
Hy sinh tuôn chảy máu đào chàng.
Sinh ly, thiếu phụ rơi ḍng lệ
Tử biệt, con thơ quấn mảnh tang.
Giặc Bắc xâm lăng thù chửa trả.
Đồng minh phản bội hận c̣n mang.
Anh hùng quyết tử v́ sông núi.
Hải trận vong thân, tiếng măi vang!...

DUY ANH
Xuân Đinh Dậu
06/01/2017

2. Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Bên ḍng lịch sử đă ghi trang
Tô đậm công lao thân xác chàng
Thiếu phụ ngày ngày c̣n héo úa
Trẻ thơ măi măi vẫn màu tang
Quê hương muôn thuở t́nh ghi khắc
Tổ quốc bao đời nghĩa đậm mang
Mặc kẻ vong ơn người chí sĩ
Một ḷng chúc tụng tiếng ca vang

Duy Nguyên

3. Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Nhắc lại Hoàng Sa lệ ướt trang
Ngậm ngùi thương nhớ biết bao chàng
Lắm phen dân tộc khơi nguồn sống
Một thuở sơn hà nhuộm tóc tang
Giặc Bắc biên cương hoài lấn chiếm
Người Nam biển đảo măi cưu mang
Anh hùng vị quốc vong thân ấy
Ḍng dơi Tiên Rồng - sử vẻ vang

Linh Đàn

4. Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Dù rằng sử sách đă sang trang
Biển đảo thân yêu vẫn nhớ chàng
Tướng giỏi, quân hùng khơi trận mạc
Thế cô, sức yếu. chịu màu tang
Hận thù muôn thuở c̣n chưa dứt
Uất hận ngh́n năm vẫn măi mang
Con cháu Lạc Hồng luôn bất khuất
Chiến công hiển hách măi âm vang

Văn Thanh

5. VINH DANH TỬ SĨ

Bảy tư ngày ấy sử ghi trang
Oanh liệt oai linh máu các chàng
Hải đảo lưu danh trai tuấn kiệt
Biển đông nḥa lệ mănh khăn tang
Tiếc thương biết mấy người nhân ái
Oán giận làm sao loại hổ mang
Lang sói muôn đời loài chó dại
Anh hùng bất khuất tiếng c̣n vang

7/1/2017 Văn Nguyễn

6. Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Nhớ ngày hải chiến! Sử không trang
Không ḍng ghi nhớ chiến công chàng
Khắc khoải ḷng đau màu cỏ úa
Tuổi xuân quấn chặt mảnh khăn tang
Ra đi đất mẹ c̣n nguy khốn
Đảo cũ, ngàn thu vẫn c̣n mang
Ṿng hoa ghi nhớ nương nhịp sóng
Vong hồn tử sỹ! Vẫn c̣n vang

Lê Thành Tân
12g 07/1/17

7. Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Cho dù lịch sử đă thay trang
Vẫn nhớ Hoàng Sa vẫn nhớ chàng
Đánh đuổi quân thù thân dẫu nát
Liều xông giết giặc xác dù tan
Ḷng dân muôn thuở đời ơn tạc
Tổ quốc ngh́n năm sử chiếu mang
Sông núi hồn thiêng luôn khắc giữa
Anh hùng đất Việt măi c̣n vang./.

Trần Văn Quỳnh 6/1/2017

8. HẢI CHIẾN !

Bảy tư hải chiến dở từng trang.
Súng đạn rền vang phủ bóng chàng.
Trận chiến bất cân đành thúc thủ.
Sa trường thế yếu phủ màu tang.
Giang san quyết giử dù hơi tận.
Tổ quốc cố ǵn chí nặng mang.
Bia tạc trong hồn con đất Việt.
Căm hờn tiếng vọng măi c̣n vang.

Thanhtong Ha

9. Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Quân sử Nam miền ghi rơ trang
Ngày này năm ấy máu bao chàng
Quyết v́ biến đảo quên thân xác
Thề giữ biên cương đẫm lệ tang
Quần thảo đối tàu muôn thế hiểm
Chi huy hạm nạn cố đeo mang
Muôn đời ghi tạc danh anh liệt
Hải chiến Hoàng Sa măi dội vang.

Văn Thiên Tùng.

10. Đậm Trang Sử Việt.

Sử Việt mai sau sẽ đậm trang
Hoàng Sa,sóng dậy gọi tên chàng
Văn Thà, biển cả hờn sinh tử *
Nguyễn Trí, núi sông vấn mảnh tang *
Tấc đất giang sơn không để mất
Thước sông Tổ Quốc quyết cưu mang
Hồn thiêng tử sĩ trăng chênh chếch
Gió gọi đêm đêm dội tiếng vang./.

*Hạm trưởng và hạm phó chiến hạm Nhật Tảo.
Oklahoma City, 07/01/2017
TĐL.

11. Tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa

Hoàng Sa chiến sử thắm từng trang
Vận nước xui nên thiếp mất chàng !
Dân tộc bàng hoàng sôi máu hận
Gia đ́nh đau đớn phủ màu tang !
Đại dương quyết tử công toan lập
Cô đảo nan toàn nghiệp phải mang.
Thân dẫu vùi sâu trong biển thẳm
Tinh thần trung liệt măi c̣n vang.

Linh Công

12. Hoàng Sa Ơi ! Hoàng Sa...

Việt Sử buồn ơi có những trang
Tái tê ḷng thiếp đớn đau chàng
Người thân xác đă ch́m trong biển
Kẻ tóc tơ c̣n buộc dải tang!
Cuộc chiến khi không ngoài giới hạn
Nỗi buồn ai khiến cứ mênh mang?
Hoàng Sa xây dựng bao đời trước
Nay chỉ c̣n nghe tiếng sóng vang...

Huệ thu

13. Hồn Tử Sĩ

Sử xanh ghi lại triệu ngàn trang
Quân giặc xâm lăng hút máu chàng
Quá phụ ĺa chồng khô nước mắt
Trẻ thơ mất bố chít khăn tang
Đồng minh phản bội quân lừa đảo
Đồng chí gian tham lũ hổ mang
Dân Việt giữ ǵn non nước Việt
Tinh thần bất khuất tiếng rền vang

08/01/2017 Nguyên Đ́nh

14. MÁU NH̉E TRANG SỬ

Hoàng sa sử Việt máu nḥe trang
Con dại mất cha,thiếp mất chàng
Ngọn giáo Cộng Ḥa theo vận nước
Mũi thuyền Tổ Quốc quấn vành tang
Đồng minh ngoảnh mặt lờ quân cướp
Đồng chí khom lưng đón hổn mang
Ai oán chơi vơi hồn tử sĩ
Biển buồn chau mặt, sóng gầm vang.

Orlando Jan.8.2017
ĐẠT NHÂN

15. Tử sĩ Hoàng sa

(Trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974)

Lịch sử kiêu hùng luôn giữ trang
Xả thân v́ nước khắc tên chàng.
Biển Đông dậy sóng ngày binh biến.
Trời Việt tràn mi buổi quốc tang.
Chiến sĩ hy sinh ḷng dũng cảm.
Người dân thương tiếc nợ vương mang
Mai nầy tổ quốc ghi ơn măi.
Trận chiến Hoàng Sa dội tiếng vang.

Mặc Lan Đ́nh. Ngày 8/1/2017

16. TƯỞNG NIỆM

Nhớ lại năm nào chiến sử trang
Bảy tư, 'Nhựt Tảo' ghi công chàng
Vợ con nước mắt dầm châu rớt
Chiến hữu khói hương đẫm tóc tang
Giờ phút sinh ly càng uất hận
Nước non thương tiếc măi ơn mang
Một ḷng tưởng niệm Hoàng Sa đó
Toàn thể Trời Nam vọng tiếng vang.

LƯU H̉AI
9/1/2017

17. Tưởng Niệm Hoàng Sa

Bốn mấy năm rồi lệ ướt trang
Từng ḍng danh sử, nhớ thương chàng
Khóc người chiến sĩ, cờ treo rũ
Hận kẻ xâm lăng, vải quấn tang
Biển đảo ngày nào đừng bỏ mặc
Nước non hiện tại gắng cưu mang
Ḷng thành một nén hương dâng kính
Tưởng niệm Hoàng Sa luôn măi vang

Hoàng Dũng

18. TƯỞNG NHỚ HOÀNG SA

Oan ức Hoàng Sa đẫm mỗi trang,
Đầy vơi giọt lệ, tiễn đưa chàng.
Anh hùng, một thuở thây da ngựa,
Dân tộc, ngh́n thu vấn mảnh tang.
Tổ quốc lâm nguy chung sức gánh
Giang sơn nghiêng ngả nở riêng mang?
Anh về với biển, ḷng chưa toại,
Hỡi Ngụy văn Thà, dậy tiếng vang.

Lăo Bút 09/01/2017.

19. CẢM ĐỀ

Trắng dải khăn mây,...sử đổi trang
Cờ hạm vươn cao thấm huyết chàng!
Má đỏ...xót nàng cài cửa ái
Đầu xanh thương trẻ thắt vành tang!
Tim son ǵn giữ trời yên lạc
Súng thép canh chừng định hỗn mang!
Giông tố quản ǵ băng sóng bạc...
Quốc thiều tấu khúc măi ḥa vang!

      1-2018
Nguyễn Huy Khôi

20. HQ.10 NHẬT TẢO

Mặc dù lịch sử đă sang trang trang

Hơn bốn mươi năm tên của chàng
Hạm trưởng Nguỵ văn Thà sống mãi
Người cùng quân chủng vẫn khăn tang
Trường Sa hải chiến công oanh liệt
Năm bảy mươi tư chống giặc mang
Ước mộng xâm lăng phút chốc rã
Ngàn năm Nhật Tảo mãi còn vang

Minh Hồ

16.01.2018

21. GHI ƠN TỬ SĨ HOÀNG SA

(Trận chiến ngày 19/1/1974 của QL/VNCH)

Lịch sử ngàn năm vẫn đậm trang
Hoàng Sa chiến tích măi c̣n vang
Giang sơn Tiên Tổ công ǵn giữ
Đất nước cha ông quyết chí mang
Hải chiến nêu gương do chiến sỉ (VNCH)
Quân thù  quyết diệt bởi bao chàng
Anh hùng dân Việt đời ơn khắc
Bia đá ghi công chẳng thể tan

songquang
1/16/2018

22. THỀ HY SINH

Dưới ánh đèn lần giở sử trang
Rành rành ghi chép chiến công chàng
Con thơ mất bố thân côi cút
Vợ dại chết chồng đầu chịu tang.
Đất lệch nam nhi xong nợ trả
Trời nghiêng sĩ tử cũng đành mang
Sóng xô vận nước thề vong mạng
Tổ Quốc hy sinh danh măi vang

Tha Nhân

Camthành, Jan18-2018

23. NHỚ ƠN CHIẾN SĨ HOÀNG SA

Giữ đảo Hoàng sa viết đậm trang,
VĂN THÀ, NGUYỄN TRÍ khắc tên chàng.
Con tàu Nhật tảo c̣n lưu tiếng,
Giữ nước anh hùng,vợ chịu tang.
Bành trướng xâm lăng thù chưa trả,
Đồng minh phản nội hận c̣n mang.
Một ḷng đoàn kết cầu Tiên tổ,
Quyết chí hy sinh tiếng măi vang.

Thanh Khang
16-1-2018

24. BẠN VÀ TÔI

Ḿnh đă cùng nhau một lứa trang
4 năm ngồi học sát bên chàng
Ngụy văn Thà ngă, tôi ngơ ngẩn
Tàu Nhật Tảo ch́m, nước tóc tang
Lũ khựa tham lam, vùng biển lấn
Cộng quân hèn nhát, tội riêng mang
Tháng Giêng 74, ngày 19
Lịch sử ghi danh bạn măi vang

Thạch Trương
Jan 16, 2018

25. Y đề

Xúc động bồi hồi trước sử trang
Đám tang nghi lễ tưởng ơn chàng
 Con thơ lệ ứa nh́n di ảnh
Thiếu phụ u buồn chít vải tang
Tàu Cộng đưa quân đ̣i lấn chiếm
Văn Thà đem lính chống tham mang
Anh linh máu đổ tuôn tràn sóng
Bảo vệ Hoàng Sa tiếng dậy vang

             Minh Thuư
          Tháng 1_ 2018

26. Chiến Sĩ Quốc Gia Chống Tàu Ô và Bầy Nô Vẹm

Lịch sử miền Nam đã chuyển trang;
Mãi ghi công đức, rạng danh chàng.
Hận thay, tổ quốc còn tăm tối;
Thù lắm, sơn hà vẫn tóc tang.
Hung dữ Tàu Ô đem xích...buộc;
Ươn hèn Nô Vẹm nhận cùm...mang.
Hỡi người chiến sĩ năm xưa ấy;
Theo gót anh - toàn dân thét vang.  

Thảo Chương Trần Quốc Việt

27. Lịch Sử Ghi Danh

Lịch sử từng ghi đậm những trang,
Anh hùng giữ nước biết bao chàng.
Hoàng Sa anh dũng, dân ghi nghĩa,
Nhật Tảo hy sinh, nước để tang.
Lũ Hán hung hăng? không sợ hải,
Giặc Tàu ác hiểm? chẳng hoang mang.
Cờ Vàng quyết giữ luôn bay lộng
Vận hội vần xoay, tiếng vẫn vang.

     Bảo Trâm

28. Tưởng niệm Tử sĩ Hoàng Sa

Ba lô xuất trận vác hành trang...
Chiến hạm Hải quân có những chàng...
Anh dũng hy sinh, tru lũ giặc
Vợ hiền bế trẻ quấn vành tang
Ai đem đất nước vào đau xót
Ta phất cờ vàng khởi trống vang
Tử sĩ hồn thiên ḷng ấm lại
Ṿng hoa, khói toả nhẹ âm mang

Đặng Xuân Linh

29. BUỒN VÀ GIẬN

Hai lần hải chiến tạo buồn trang,
Tướng Nguỵ văn Thà đáng danh chàng,
Rủi bị hy sinh toàn một lượt,
Vợ con đau đớn quấn khăn tang.
Đồng minh ngoảnh mặt trong nguy khốn,
Toàn thể ḷng dân tức tối mang.
Giống ấy c̣n đây c̣n cản mũi.
Khi nào xoá chúng mới hô
Vang.

      Thanh Khang
     Toronto 7-12-2018

30. NỢ NƯỚC ƠN NHÀ


Sử Sách nhà Nam bẩn mỗi trang
Từ ngày Việt Cọng thẹn v́ "chàng" (*)
Công Hàm bán nước trơ ô nhục
Đảng đĩ bưng bô rộ tóc tang
Đất Việt trai hùng, ơn gánh vác
Nhà Nam liệt nữ, nợ cưu mang
Hoàng Sa chiến tích dày quân sử
Nghĩa nặng t́nh sâu dội tiếng vang
M.Đ

(*) Tử sĩ Hoàng Sa

31. Hải chiến Hoàng Sa 

Hải chiến Ḥang Sa son đỏ trang
Anh hùng sử sách ghi tên chàng
Phe ta thực lực không tương xứng
Địch thủ quân tàu chịu lắm tang
Biển đảo bảo toàn ơn trả nhớ
Núi non ǵn giữ nghiă đền mang
Thân vùi hoa trắng tươi muôn thuở
Sóng vỗ ḥa ca không dứt vang

Doăn Thường, ngày 6-12-2018

32. KHÓC CHỒNG 

Họa vận thơ thi sĩ Lê Bửu Tùng
Để kính tặng Chị Lan Phila PA , quả phụ của vị Hạ sĩ quan cơ khí tàu HQ10

Lính thủy đâu nằm đất nghĩa trang,
Biển xanh vùi dập xác thân chàng.
Anh hùng tử khí hùng nào tử,
Liệt nữ đau ḷng dạ chịu tang.
Chiến sĩ ngàn thu đành giă biệt,
Con thơ vĩnh viễn măi cưu mang.
Đời sau sử Việt luôn ghi nhớ.
Hải chiến Hoàng Sa tiếng vọng vang...

Nông gia hai lúa New Jersey
Cuối thu 2018

33. GIỮ NƯỚC

Mở lại sử xưa, giọt ướt trang
Hoàng Sa quê Mẹ gửi xương chàng
Con thơ thiếu bố đầm đ́a lệ
Vợ dại mất chồng thổn thức tang
Nhật Tảo Hải Quân chiến tích viết
Bạch Đằng dân Việt công ơn mang
Đảo xa Tử Sĩ hồn nương sóng
Giữ Nước diệt thù súng nổ vang.

Houston Dec 6, 2018
Tha Nhân

34. NỐI CHÍ ANH TÀI

Lịch sử hào hùng dẫu đổi trang
Tim em vẫn chỉ bóng h́nh chàng
Sắt son một dạ đeo Hoa Biển*
Chung thuỷ cả đời đội nếp tang
Dậu đổ b́m leo, dân cổ xích
Chó ngồi bàn độc, chúng cùm mang
Thân dù goá bụa nguyền theo bước
Nối chí anh tài gióng tiếng vang

Houston Dec 6, 2018
Tha Nhân

*Chữ của Nhạc Sĩ Trần Thiện Thanh chỉ Lính Biển hay Lính Hải Quân

35. MƠ KHÚC KHẢI HOÀN

Giờ đây vận nước đă sang trang
Thiếp vẫn trong tim một bóng chàng
Xuân sắc ân sâu người chiến sĩ
T́nh hồng nghĩa nặng mảnh khăn tang
Quê cha gặp biến đang cùng khổ
Đất mẹ nạn tai phải gánh mang
Rơi mắt trông theo làn sóng bạc
Ước mơ hát khúc khải hoàn vang
Trương Trọng Kiên

36. NGÀY GIỖ

( HỌA )

Khói tỏa hương trầm tại nghĩa trang
Rồi ngân ngấn lệ... chảy tuôn hàng...
Đông tàn hạ măn... mồ vương cỏ ...
Mẹ khóc con buồn... vợ quấn tang ...
Lănh hải ngày nao... đầy nợ máu ...
Hoàng Sa thuở nọ ấm vong chàng !
Xuân này đến giỗ ngàn thương nhớ
Dẫu rất khiêm nhường măi vẻ vang !*

Chau Tinh Tri 12.18

37. HOÀNG SA C̉N MĂI TÊN ANH

Chiến sử bi hùng vẫn đậm trang
Hoàng Sa đă nhuộm máu bao chàng
Người đi v́ nước xanh màu biển
Kẻ ở mong chồng trắng mảnh tang
Khí phách muôn đời khơi đảo giữ
Liệt oanh vạn kiếp núi đồi mang
Cho dù cuộc thế c̣n trôi nỗi
Việt khúc khải hoàn sẽ tấu vang!

SMV 14/12/2018

38. TƯỞNG NHỚ

Lịch sử c̣n ghi hận những trang
Ngày nao hải đảo mất bao chàng
Ḷng đau đất Mẹ trời chinh chiến
Biển xót quê nhà mảnh vải tang
Khắc khoải Hoàng Sa người ngă xuống
Tṛng trành vận nước sóng gào vang
Bên đài chiến sĩ ngàn thương nhớ
Đẹp nét son vàng nỗi tiếc mang.

Đêm Mơ
22/12/2018

39. TƯỞNG NIỆM TỬ SĨ HOÀNG SA

Sách Việt thêm lần viết sử trang
Biển Đông ḥa quyện máu xương chàng
Con thơ ngơ ngác nh́n di ảnh
Thiếu phụ năo nề khoác áo tang
Hải đảo khắc ghi ngày tử chiến
Sơn hà ai oán buổi hoang mang
Hoàng Sa sóng vỗ ôm bờ cát
Tử Sĩ oai hùng tiếng vọng vang.

Vũ Thu Yến

40. Chết V́ Tổ Quốc

(Bài tự họa)

Tử chiến Mao Tàu lẫm liệt trang
Trùng khơi bật khóc tiếc thương chàng
Văn Thà hiển hách ḷng trung dũng
Nhật Tảo bi hùng cảnh tóc tang
Trận chống quân thù ơn nước trả
Gương rèn nhuệ khí giống ṇi mang
Hoàng Sa lấy lại bằng xương máu
Bảo quốc chung lời triệu tiếng vang

Bửu Tùng
10/12/2018  
 

 

Trở lại