Ủy Ban Góp Ư Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa Tiếp Xúc Báo Viễn Đông  

Bài THANH PHONG

 

 

Ba vị HQ trong Ủy Ban Góp Ư Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa. Từ trái:  Lê Bá Chư, Nguyễn Mạnh Trí và Đặng Thành Long (Thanh Phong/Viễn Đông)

Mô h́nh Đài Tưởng Niệm đề nghị của anh Bùi Ngươn Bảy, Uỷ ban Góp Ư  

Ủy Ban Góp Ư Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa Tiếp Xúc Báo Viễn Đông  

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER. Vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Ủy Ban Góp Ư Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa gồm cựu HQ Trung Tá Nguyễn Mạnh Trí , HQ Lê Bá Chư và HQ Đặng Thành Long đă đến tiếp xúc với phóng viên Viễn Đông để tŕnh bày quan điểm của Ủy Ban về việc mô h́nh Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa có nhiều điều cần sửa đổi, quan trọng nhất là thiếu Quần đảo Trường Sa – Spratly Islands, v́ Trường Sa là một phần lănh thổ, lănh hải của Việt Nam, đặc biệt Trường Sa cũng như Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Ḥa từ trước năm 1975 và đă được ghi trên bản đồ thế giới từ nhiều thế kỷ trước.

Phái đoàn đă trao cho chúng tôi một số tài liệu và mô h́nh Đài Tưởng Niệm do kiến trúc sư Nguyễn Cửu Lâm phác họa và được Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm chấp thuận. Niên trưởng Nguyễn Mạnh Trí cho biết, khi Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm họp bàn, ba ông cũng như đại đa số anh em Hải Quân  không ai được biết, kể cả HQ Đặng Thành Long ở trong Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long cũng không được mời tham dự, tuy nhiên HQ Đặng Thành Long cho biết, ông không coi đó là việc quan trọng, cho đến khi nh́n thấy mô h́nh Đài Tưởng Niệm, Ủy Ban Góp Ư nhiều lần đề nghị tu chính một số điểm  và Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm đă chấp nhận điều chỉnh một số điểm nhưng vẫn không chịu thêm Quần đảo Trường Sa –Spratly Islands vào bản đồ trên Đài Tưởng Niệm. Sau nhiều lần họp và gửi thư yêu cầu, thậm chí năn nỉ Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm hăy cho vào bản đồ Quần đảo Trường Sa, nhưng cuối cùng họ chỉ chấp nhận vẽ thêm mấy chấm tượng trưng và không để tên Quần đảo Trường Sa – Spratly Islands vào bản đồ, Ủy Ban Xây Dựng Trượng Đài lư giải rằng, để chữ Trường Sa vào có thể bị hiểu lầm là vinh danh 64 Hải Quân Cộng Sản ở Gạc Ma năm 1988. Cả ba vị HQ đều nói rằng sự suy nghĩ như vậy thật sai lầm. V́ bên cạnh Bản đồ có danh sách 74 tử sĩ HQ/VNCH, không hề có tên của 64 HQ/VNCS. Hơn nữa, trên Tượng Đài có phù hiệu của Quân Chủng Hải Quân VNCH và có lá cờ vàng ba sọc đỏ xác nhận đây là Đài Tưởng Niệm tôn vinh 74 anh hùng tử sĩ Hải Quân VNCH đă anh dũng chống quân Tàu Cộng xâm lược do tất cả các chiến hữu Hải Quân VNCH tại hải ngoại có công đóng góp xây dựng. 

HQ Trung Tá Nguyễn Mạnh Trí cũng cho hay, trong cuộc họp vào ngày 5/10/2019 tại nhà hàng Hương Vỹ - Westminster, Thị Trưởng Tạ Đức Trí đă trả lời các câu hỏi khá thẳng thắn. Ông mong rằng các khuynh hướng Hải Quân tại Nam California nên làm việc với Hội Hải Quân Cửu Long để có sự đồng thuận.

HQ Lê Bá Chư cho biết, ông đă nhận được khá nhiều điện thư từ khắp nơi trên thế giới, kể cả từ Việt Nam yêu cầu Ủy Ban Góp Ư với Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa phải cho tên Quần đảo Trường Sa – Spratly Islands vào bản đồ trên Đài Tưởng Niệm, nên Ủy Ban Góp Ư chúng tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là đề nghị Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa thêm tên Quần đảo Trường Sa – Spratly Islands vào bản đồ. Sau khi Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm đáp ứng đ̣i hỏi chính đáng này, chúng tôi sẽ tự động giải tán ngay. 

Niên trưởng HQ Nguyễn Mạnh Trí cũng cho biết, Tập thể Hải Quân VNCH Hải Ngoại rất hoan nghênh và ủng hộ việc thành lập Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa do sáng kiến của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ.  Ủy Ban Góp Ư đă yêu cầu HQ Trương Văn Song (Trưởng Ban Xây dựng Tượng đài) hồi đáp trước cuối tháng 10/2019. Nếu không nhận được trả lời, Uỷ ban sẽ gởi thư yêu cầu Hội Đồng Thành Phố Westminster cần có giải pháp thích hợp cho đến khi anh em Hải Quân đạt đến sự đồng thuận “có danh xưng Trường Sa” trên Đài Tưởng Niệm.

Trước khi ra về, HQ Lê Bá Chư và HQ Đặng Thành Long c̣n nhắc lại một lần nữa: “Chúng tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là hăy để tên Quần đảo Trường Sa – Spratly Islands trên bản đồ Việt Nam được khắc trên Đài Tưởng Niệm, v́ quần đảo Trường Sa là lănh thổ, lănh hải thiêng liêng của tổ tiên để lại, không thể để quân Tàu Cộng coi đó là lănh thổ, lănh hải của chúng”. 

Mọi ư kiến xin gởi về Đặng Thành Long, E-Mail: longdang1943@gmail.com, Nguyễn Mạnh Trí, E-Mail: prototri2012@yahoo.com và Trần Chấn Hải, E-Mail: hai.tran18@gmail.com.  

http://www.viendongdaily.com/uy-ban-gop-y-xay-dung-dai-tuong-niem-chien-si
-hoang-sa-tiep-xuc-6LjoElop.html
 

 

Trở lại