TUYÊN CÁO CỦA CHÁNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG H̉A VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM CỘNG H̉A TRÊN NHỮNG ĐẢO Ở NGOÀI KHƠI BỜ BIỂN VIỆT  NAM CỘNG H̉A   

Nghĩa vụ cao cả và cấp thiết nhất của một chánh phủ là bảo vệ chủ quyền, độc lập và sự vẹn toàn lănh thổ của quốc gia. Chánh Phủ Việt Nam Cộng Ḥa cương quyết làm tṛn nghĩa vụ này, bất luận những khó khăn trở ngại có thể gặp phải và bất chấp những sự phản đối không căn cứ dầu phát xuất từ đâu.

Trước việc Trung Cộng trắng trợn xâm chiếm bằng vũ lực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Ḥa, Chánh Phủ Việt Nam Cộng Ḥa thấy cần phải tuyên cáo long trọng trước công luận thế giới cho bạn cũng như thù biết rơ rằng: Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là những phần bất khả phân của lănh thổ Việt Nam Cộng Ḥa. Chánh Phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Ḥa không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực và từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của ḿnh trên những quần đảo ấy. Chừng nào c̣n một ḥn đảo thuộc lănh thổ ấy của Việt Nam Cộng Ḥa bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực th́ chừng ấy Chánh Phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Ḥa c̣n tranh đấu để khôi phục những quyền lợi chính đáng của ḿnh. Kẻ xâm chiếm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi t́nh trạng căng thẳng có thể do đó mà có.

Trong dịp này, Chánh Phủ Việt Nam Cộng Ḥa cũng long trọng tái xác nhận chủ quyền của Việt Nam Cộng Ḥa trên những hải đảo nằm ở ngoài khơi bờ biển Trung phần và bờ biển Nam Phần Việt Nam, từ trước tới nay vẫn được coi là một phần lănh thổ của Việt Nam Cộng Ḥa căn cứ trên những dữ kiện địa lư, lịch sử, pháp lư và thực tại không chối căi được. Chánh Phủ Việt Nam Cộng Ḥa cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia trên những đảo ấy bằng mọi cách. Trung thành với chánh sách ḥa b́nh cố hữu của ḿnh, Chánh Phủ Việt am Cộng Ḥa sẵn sàng giải quyết bằng đường lối thương lượng những vụ tranh chấp quốc tế có thể xảy ra về những hải đảo ấy, nhưng nhất định không v́ thế mà từ bỏ chủ quyền của Việt Nam Cộng Ḥa trên những phần đất này.

Làm tại Saigon, ngày 14 tháng 2 năm 1974   

 

Trở lại