VĂN TẾ

Anh Linh Tử-Sĩ  Hoàng Sa

19.01.1974-19.01.2017

 

Nhân ngày giỗ thứ 43 của các Chiến Sĩ HQVN đă  hy sinh  trong trận Hải Chiến HOÀNG SA 19/1/1974 - 19/1/2017

 Đây Hoàng Sa. Đây Hoàng Sa

Trận Hải Chiến lẫy lừng trong lịch sử

Bảo vệ quốc gia - Vẹn toàn lănh thổ

Vinh quang thay - Hải lực oai hùng

Giữa biển khơi bao chiến sĩ hy sinh

Máu tô thắm dệt thành trang hùng sử

 

Bốn mươi ba năm xưa

Một ngày rực lửa

Trung Cộng ngang tàn

Xua Chiến Hạm tính nuốt trôi đảo Việt

Nào Soái Hạm, Trục Lôi, Hộ Tống

Nào Phi Tiển Đĩnh, nào Hải Vận Hạm chở quân

Tiến ầm ầm, dậy sóng biển Đông

 

Hải đội xung kích Hải Quân ta

Trực chỉ Hoàng Sa

Quần đảo thân yêu, ẩn hiện khói sương mờ

Nằm án ngữ nơi bao lơn xứ Việt

Lănh hải xa, bao đời ông cha ta trấn thủ

Bia đá rành rành, văn bản vẫn c̣n ghi

Thế mà nay quân xâm lược lăm le

Loài cuồng khấu, ôm giấc mơ Nam tiến

 

Ta sẵn sàng nghênh chiến

Dù lực lượng lệch chênh

Dàn đội h́nh quần thảo một phen

Quyết không hổ danh

Hậu duệ Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo

 

Lực lượng ta:

Trần Khánh Dư: Khu Trục Hạm

Trần B́nh Trọng, Lư thường Kiệt: Tuần Dương Hạm

Nhật Tảo: Hộ Tống hạm oai phong

 

Biển động sóng cuồng

Súng gầm khạc lửa

Chiến hạm địch quay cuồng bốc cháy

Bộ Tham Mưu địch tan xác banh thây

 

Đô Đốc, Tá, Uư, Hạ Sĩ Quan, Đoàn Viên

Thương vong vô số kể

Địch cố thoát ṿng vây

Điên cuồng chống trả

 

Hộ Tống Hạm Nhật Tảo trúng pháo địch

Lửa cháy bùng thượng từng kiến trúc

Nhiều ổ súng ngă nghiêng

Đài chỉ huy tan nát

 

Cố Trung Tá Hạm Trưởng Nguỵ Văn Thà

Dáng dấp thư sinh - Chỉ huy quyết liệt

Dạn dầy hải nghiệp – Sói biển phong sương

Bị trọng thương, quyết theo tàu vào ḷng biển Mẹ

 

Cố Thiếu Tá Hạm Phó Nguyễn Thành Trí

Trọng thương nhưng tinh thần bất khuất

Xin được chết theo tàu

Hạm trưởng lắc đầu:

„Anh phải đi

Xuồng đào thoát cần một vị chỉ huy

Hảy để ḿnh tôi ở lại“

 

Ôi khảng khái

Những anh hùng biển cả

Chiến sĩ Hải Quân kiên cường bắn tới viên đạn cuối

Trước khi ch́m vào ḷng biển Mẹ mênh mông.

 

43 Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan và Đoàn Viên đă vị quốc vong thân.

32 mất tích

 Ngày hôm nay, 19 tháng 01 năm 20157

Nhớ ngày các Anh đă xă thân v́ Tổ Quốc

Chúng tôi bạn bè cùng trang lứa

Quân chủng Hải Quân, t́nh chiến hữu năm xưa

Cùng đồng bào thân yêu, Hội Đoàn, Tổ Chức

Người Việt Nam lưu lạc xứ người

Ở khắp thế giới, Âu Châu, Cộng Hoà Liên Bang Đức

Trước bàn thờ bài vị trang nghiêm

Ba mươi lăm năm ngày Giỗ Trận

Thắp nén nhang thơm tưởng niệm

Dân ly rượu Lễ chí thành

Cuối mong các bậc hiển linh

Hồn thiêng về đây chứng giám

 

Xin được nghiêng ḿnh vinh danh những anh linh tử sĩ oai hùng đă  hy sinh  trong trận HOÀNG SA 19/1/1974 đánh ch́m tàu địch:

(Cấp bậc của các sĩ quan đă được vinh thăng một cấp sau khi đă Vị Quốc Vong Thân)

STT 

 Danh Sách

HQ10 Nhật Tảo

 

 

1

Cố HQ Trung tá

Ngụy Văn Thà

 

Hạm trưởng

2

Cố HQ Thiếu tá

Nguyễn Thành Trí

 

Hạm phó

3

Cố HQ Đại úy

Vũ Văn Bang

66A702337

SQ Đệ tam

4

Cố HQ Đại Uư

Huỳnh Duy Thạch

63A702639

 Cơ khí trưởng

5

Cố HQ Trung úy

Phạm văn Đồng

67A701990

 

6

Cố HQ Trung úy

Ngô Chí Thành

68A702453

 

7

Cố HQ Trung úy

Vũ Đ́nh Huân

69A703058

 

8

Thượng sĩ nhất Trọng pháo

Nguyễn Hồng Châu   

 

Quản nội trưởng

9

Thượng sĩ nhất Cơ khí

Phan Tân Liêng

56A700190

 

10

Thượng sĩ nhất Điện khí

Vơ Thế Kiệt

61A700579

 

11

Thượng sĩ Điện tữ

Tran Van Thọ

71A705697

 

12

Thượng sĩ Vận chuyển

Hoàng Ngọc Lê

53A700030

 

13

Trung sĩ nhất Vô tuyến

Phan Tiên Chung

66A701539

 

14

Trung sĩ Vận chuyển

Ngô Tấn Sơn

71A705471

 

15

Trung sĩ Trọng pháo

Huỳnh Kim Sang

70A702678

 

16

Trung si van chuyen Pham van Da 71A703011 

17

Trung sĩ Giám lộ

Nguyễn Văn On

69A701695

 

18

Trung sĩ Thám xuất

Lê Anh Dũng

70A700820

 

19

Trung sĩ Điện khí

Lai Viết Luận

69A700599

 

20

Trung sĩ Trọng pháo

Nguyễn Thành Trọng

72A700861

 

21

Trung sĩ Trọng pháo

Nguyễn Vinh Xuân

70A703062

 

22

Trung sĩ Cơ khí

Phạm văn Qúy

71A703502

 

23

Trung sĩ Cơ khí

Nguyễn Tấn Sĩ

66A701761

 

24

Trung sĩ Cơ khí

Trần Văn Ba

65A700365

 

25

Trung sĩ Điện tữ

Nguyễn Quang Xuân

70A703755

 

26

Trung sĩ Bí thư

Trần Văn Đàm

64A701108

 

27

Hạ sĩ nhất Vận chuyễn

Lê Văn Tây

68A700434

 

28

Hạ sĩ nhất Vận chuyễn

Lương Thành Thu

70A700494

 

29

Hạ sĩ nhất Vận chuyễn

Ngô van Sáu

68A700546

 

30

Hạ sĩ nhất Trọng pháo

Nguyễn Quang Mén

65A702384

 

32

Hạ sĩ nhất Cơ khí

Đinh Hoàng Mai

70A700729

 

32

Hạ sĩ nhất Cơ khí

Trần Văn Mông

71A703890

 

33

Hạ sĩ nhất Điện khí

Trần Văn Định

69A700627

 

34

Hạ sĩ Vận chuyễn

Trương Hồng Đào

71A704001

 

35

Hạ sĩ Vận chuyễn

Huỳnh Công Trứ

71A701671

 

36

Hạ sĩ Giám lộ

Nguyễn Xuân Cường

71A700550

 

37

Hạ sĩ Giám lộ

Nguyễn Văn Ḥang

72A702678

 

38

Hạ sĩ Trọng pháo

Phan Văn Hùng

71A706091

 

39

Hạ sĩ Trọng pháo

Nguyễn Văn Thân

71A702606

 

40

Hạ sĩ Trọng pháo

Nguyễn Văn Lợi

62A700162

 

41

Hạ sĩ Cơ khí

Trần Văn Bây

68A701244

 

42

Hạ sĩ Cơ khí

Nguyễn văn Đông

71A703792

 

43

Hạ sĩ Cơ khí

Phạm Văn Ba

71A702200

 

44

Hạ sĩ Điện khí

Nguyễn Ngọc Ḥa

71A705756

 

45

Hạ sĩ Điện khí

Trần Văn Cường

72A701122

 

46

Hạ sĩ Pḥng tai

Trần Văn Thêm

61A701842

 

47

Hạ sĩ Pḥng tai

Nguyễn Văn Phương

71A705951

 

48

Hạ sĩ Pḥng tai

Phan Văn Thép

70A703166

 

49

Thủy thũ nhất Trọng pháo

Nguyễn Văn Nghiă

72A703928

 

50

Thủy thũ nhất Trọng pháo

Nguyễn Văn Đức

73A701604

 

51

Thủy thũ nhất Trọng pháo

Lư Phùng Qúi

71A704165

 

52

Thủy thũ nhất Vô tuyến

Phạm Văn Thu

70A702198

 

53

Thủy thũ nhất Pḥng tai

Nguyễn Hưũ Phương

73A702542

 

54

Thủy thũ nhất Thám xuất

Phạm Văn Lèo

73A702651

 

55

Thủy thũ nhất Điện tữ

Đinh Văn Thuc

71A704487

 

56

Thủy thũ nhất Cơ khí

Dương Văn Lợi

73A701643

 

57

Thủy thũ nhất Cơ khí

Châu Tùy Tuấn

73A702206

 

58

Thủy thũ Trọng pháo

Thi Văn Sinh

 

 

59

Thủy thũ Tập sự Quản kho

Nguyễn Văn Tuấn

 

 

60

Thủy thũ Tập sự Giám lộ

Vương Thương

 

 

61

Thủy thũ Tập s Trọng pháo

Vơ Văn Nam    

  71A705.697

 

62

Thủy thũ tập sự Trọng pháo

Nguyễn Văn Đức    

  73A701604

 

 

 

 

 

 

 

 

 HQ4 Trần Khánh Dư

 

 

63

HQ Trung úy

Nguyễn Phúc Xá

 

Trưởng khẩu
76.2

64

Hạ sĩ nhất Vận chuyễn

Bui Quoc Danh

 

Xạ thủ

65

Biệt hải

Nguyễn Văn Vượng

 

T́nh nguyện
 phụ tiếp đạn

 

 

HQ5 Trần B́nh Trọng

 

 

66

HQ Trung úy

Nguyễn Văn Đồng

 

 

67

Thượng sĩ Điện tữ

Nguyễn Phú Hào

 

 

68

Trung sĩ nhất Trọng pháo

Nguyễn Đ́nh Quang

 

 

 

 

HQ16 Lư Thường Kiệt

 

 

69

Trung sĩ Điện khí

 Trần Văn Xuân    

 

 

70

Hạ sĩ Quản kho

Nguyễn Văn Duyên

 

 

 

 

Liên Đoàn Người Nhái

 

 

71

HQ Trung úy Người Nhái

Lê Văn Đơn

 

Trưởng tóan
đổ bộ

72

Trung sĩ Người Nhái

Đinh Hưũ Từ

 

 

73

Hạ sĩ Người Nhái

Đổ Văn Long

 

Tử thương đầu
tiên khi đổ bộ

74

Thủy thủ Người Nhái

Nguyễn Văn Tiến

 

 

Nhớ chư linh xưa

Tung hoành dọc ngang -  Biển Đông vùng vẫy

Lướt sóng ḱnh ngư - Giữ ǵn lănh hải

 

Hỡi ơi

Một ngày biển Đông sóng dậy

Hải âu gẫy cánh trùng dương

 

Các anh đi

Để nhớ để thương

Cho Mẹ, cho Cha, cho vợ, cho con, cho anh, cho em

Cho bạn bè các cấp

 

Gương tuẫn quốc, muôn đời ghi sử sách

Ḷng hy sinh, sáng măi đến ngàn thu

 

Trước bàn thờ

Đèn nến lung linh

Hương trầm ngào ngạt

Hồn linh thiêng

về chứng giám ḷng thành

Con Rồng cháu Lạc hy sinh

Xứng danh Liệt Tổ, Liệt Tông

Tổ Quốc muôn đời ghi nhớ

 

Cung duy

Thượng hưởng

 

Trở lại