Frau Merkel, you might not like Herr Trump but you need him

John Moody

Frau Merkel, you might not like Herr Trump but you need him

John Moody

By John Moody Published May 30, 2017

Fox News 

Dưới đây là một số lời khuyên không lời cho Đức Chancellor Angela Merkel: Achtung!

Những lời nhận xét của Merkel về Hoa Kỳ không c̣n là một đối tác đáng tin cậy nữa đối với các đồng minh châu Âu của họ đă gây ra điên cuồng. Có phải bà ấy không hài ḷng với Tổng thống Trump trong cuộc họp G-7 tuần trước? Liệu bài diễn thuyết của họ có căng thẳng đến nỗi bà nghĩ rằng một cảnh báo cảnh báo là cần thiết?

Hay là bà ấy chỉ cố gắng để giữ bàng việc của ḿnh?

Hăy nhớ rằng, Đức có các cuộc bầu cử liên bang được lên kế hoạch cho tháng Chín, và Merkel, trong khi một số người đi trước trong hầu hết các cuộc thăm ḍ, không có cơ hội chắc chắn để giữ đảng của ḿnh, đảng Dân chủ Kitô giáo, đa số. Sự gia tăng mạnh mẽ, dù đang hồi phục đối với nhà xă hội học Martin Schulz, và một đảng cánh tả mới thay thế cho Đức, đă làm giảm hiệu trưởng, người đă nắm quyền từ năm 2005.

 Nhưng quyết định khủng khiếp của Merkel về việc mở cửa các cửa ngơ của châu Âu cho hàng chục ngàn người tị nạn từ Trung Đông và Châu Phi đă biến chính những người của ḿnh chống lại bà. Chỉ có nền kinh tế mạnh mẽ của Đức đă cứu bà khỏi bị nhục nhă trong ṿng bầu cử cuối cùng của địa phương - thường là một chỉ thị cho thấy các cuộc bầu cử liên bang sẽ ra sao.

Từ khi bà mời những người di cư vào đất nước của họ và buộc những người hàng xóm phải làm như vậy, châu Âu đă phải chịu gần một chục vụ tấn công khủng bố lớn, không đáng sợ hơn vụ thảm sát xe điện mùa Giáng sinh tháng 12 năm 2016 ở Berlin, giết chết 12 người và khiến Đức cảm thấy rất phơi bày Để độc ác sói Hồi giáo kinh dị.

Và ai là người trong số những người đầu tiên lên án bà Merkel? Một, đến-tất cả các chính sách? Donald Trump. Ai đă lên tiếng về thâm hụt thương mại thâm hụt mà Hoa Kỳ có với Đức? Donald Trump. Ai giảng cho các thành viên châu Âu của NATO - đặc biệt là Đức - về việc không đóng góp công bằng cho việc bào chữa cho lục địa. Cùng một câu trả lời.

Trong số các đối tác châu Âu của bà, bà Merkel đă từng được đối xử với sự tôn kính. Đức thực sự là động lực kinh tế cho toàn bộ lục địa, và là nước duy nhất sẵn sàng bao quát các nguồn lực của ḿnh để cứu văn những giếng nước như Hy Lạp, những người đă nghiện tiền tự do.

Khi Anh Quốc rút khỏi Liên minh châu Âu vào tháng 6 năm ngoái, Merkel coi đó là một sự bôi nhọ cá nhân và kể từ đó có kế hoạch để làm cho Vương quốc Anh phải trả giá đắt cho sự cố gắng của họ.  

Bạn có thể không thích ông Trump, bà Merkel. Ông là thô lỗ và thẳng thắn và điển h́nh, theo quan điểm của bạn, người Mỹ. Nhưng hăy nhớ: Nga là về phía đông của bạn. Vladimir Putin không bị áp lực với lực lượng pḥng vệ hẹp mà châu Âu có thể tập hợp lại, nếu nó không có Hoa Kỳ đằng sau nó.

Verstehen?

John Moody là Phó chủ tịch điều hành, biên tập viên của Fox News. Là cựu giám đốc văn pḥng Rome của tạp chí Time, ông là tác giả của bốn cuốn sách bao gồm "Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II: Tiểu sử".

***

Frau Merkel, you might not like Herr Trump but you need him

John Moody

By John Moody Published May 30, 2017

Fox News

Here’s some unsolicited advice for German Chancellor Angela Merkel: Achtung!

Merkel’s uncalled-for remarks about the United States no longer being a trustworthy partner for its European allies set off a frenzy. Was she so displeased with President Trump during last week’s G-7 meeting? Was their discourse so strident that she thought a verbal warning shot was necessary?

Or is she just trying to keep her job?

Remember, Germany has federal elections scheduled for September, and Merkel, while slightly ahead in most polls, has no sure lock on keeping her party, the Christian Democrats, in the majority. A strong, though receding surge for Socialist Martin Schulz, and a newly energized far-right party, the Alternative for Germany, has squeezed the chancellor, who has been in power since 2005.

But Merkel’s horrible decision to open the gates of Europe to tens of thousands of refugees from the Middle East and Africa turned her own people against her. Only Germany’s robust economy has saved her from humiliation in the last round of local elections – often an indicator of how federal elections will turn out.

Since she invited migrants into her country, and forced her neighbors to do the same, Europe has suffered nearly a dozen major terror attacks, none more horrific than the December 2016 Christmas market truck massacre in Berlin, which killed 12 and left Germany feeling very exposed to lone-wolf Islamic horror.

And who was among the first to decry Merkel’s come-one, come-all policy? Donald Trump. Who spoke up about the lopsided trade deficit the United States has with Germany? Donald Trump. Who lectured European members of NATO – specifically Germany – about not paying its fair share for the continent’s defense. Same answer.

Among her European counterparts, Merkel is used to being treated with deference. Germany is really the economic engine for the entire continent, and the only country willing to shell out its own resources to bail out the ne’er-do-wells like Greece, who have become addicted to free money.

When the United Kingdom opted out of the European Union last June, Merkel took it as a personal affront and has since schemed to make the U.K. pay a heavy price for its willfulness.

You might not like Mr. Trump, Frau Merkel. He is rude and outspoken and typically, in your view, American. But remember: Russia is to your east. Vladimir Putin is not impressed with the paltry defense force Europe could put together, if it did not have the United States behind it.

Verstehen?

John Moody is Executive Vice President, Executive Editor for Fox News. A former Rome bureau chief for Time magazine, he is the author of four books including "Pope John Paul II : Biography."

Trở lại