Nhân đọc lại hồ sơ về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của phía Trung Quốc…

Trương Nhân Tuấn

 

Học giả Trung Quốc (TQ) có “niềm tin” là “ngàn năm trước TQ là một quốc gia đi biển lớn. TQ là quốc gia đầu tiên phát hiện, khai khác và quản lư các quần đảo HS và TS ở Biển Đông”. Hồ sơ của TQ ghi chắc điều này như đinh đóng cột.   

Nhưng vụ “TQ là quốc gia đi biển lớn” có đúng hay không, việc này không nói lên được điều ǵ. Bởi v́ các nước chung quanh, hàng ngàn năm trước, họ cũng là những giống dân đi biển, sống bằng nghề biển. Họ có thể là những quốc gia nhỏ hơn, nhưng chắc chắn người dân các quốc gia này rành Biển Đông hơn dân TQ. Họ sống kế cận Biển Đông. Họ đi thuyền ra các đảo, họ lặn ngụp bắt cá, bắt ốc, bắt rùa… ở các đảo, các băi đá đó. Sau này, thế kỷ 17, thế kỷ 18, dân VN mỗi năm ra các đảo, ngoài việc đánh bắt hải sản, c̣n có việc thu lượm các xác tàu ch́m đă bị sóng đánh trôi dạt vào các đảo đó.   

Họ không hề lớn tiếng tuyên bố “khám phá” như TQ. Đơn giản v́ họ từ khai thiên lập địa đă sinh sống ở đó rồi. Vùng biển có các băi đá đó là không gian sinh tồn của họ. Nếu nói theo “ngôn từ luật pháp” th́ họ đă “khám phá, khai thác và quản lư” vùng biển và đảo đó từ thời kỳ mà TQ c̣n viết “huyền sử”.   

Các học giả TQ nói rằng họ là nước “phát hiện” ra quần đảo Trường Sa qua việc vịn vào một số tài liệu kể lại một số chuyến du hành trên Biển Đông.   

Nếu việc “phát hiện” dễ như vậy th́ đương nhiên TQ là kẻ đi sau các nhà hải hành Ả Rập và Tây phương.   

Bằng chứng là không hề có bản đồ hải hành nào của người Châu Âu ghi nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của TQ.   

Trước đây khoảng một thế kỷ, các nhà hải hành thế giới không phân biệt hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Paracel và Spratleys). Hầu hết các bản đồ của các thế kỷ 16, 17, 18… đều gom hai quần đảo này vào làm một (dưới cái tên là Parcel, sau đó là Paracel). Cái tên Spratleys cũng chỉ mới có đây thôi.   

Năm 1909 nhà nước TQ khẳng định (với dư luận quốc tế) rằng lănh thổ cực nam của TQ là đảo Hải Nam. Đến năm 1932 th́ nhà nước này tuyên bố lănh thổ cực nam của họ là Tây Sa (Hoàng Sa của VN). Đến năm 1935, trên các bản đồ của TQ c̣n ghi băi Scarborough là Nam Sa. Đến năm 1947 th́ họ mới đẻ ra cái tên Trung Sa quần đảo rồi đem Hoàng Nham (Scarborough) và băi ngầm Macclesfeild gộp vào trong đó. Cái tên Nam Sa lấy lại đặt cho Trường Sa của Việt Nam.   

Ngay cả cái tên mà họ c̣n lúng túng, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia.   

TQ cũng chưa từng “quản lư” Trường Sa. Việc Đài Loan chiếm đảo Ba B́nh năm 1956 là chiếm một lănh thổ đă có chủ.   

Phía TQ lập luận Đài loan “kế thừa” từ Nhật.   

Sau Thế chiến II, Nhật thua trận phải từ bỏ tất cả các lănh thổ mà họ chiếm hữu trước kia (trong đó có VN cũng như hai quần đảo HS và TS).   

Đài loan làm sao kế thừa một lănh thổ mà Nhật đă không c̣n nữa?   

Lập luận khác là Ḥa ước Trung-Nhật 1952 đă “giao” các đảo này cho Đài loan.   

Điều này cũng không đúng. Bởi v́ Ḥa ước San Francisco 1951 Nhật đă kư nhận việc “từ bỏ chủ quyền, từ bỏ mọi quyền, mọi yêu sách” ở HS và TS.   

Nhật không c̣n thẩm quyền chi cả ở HS và TS, kể cả thẩm quyền “giao” chúng cho Đài loan.   

Vấn đề là Ḥa ước San Francisco 1951 “giao” các lănh thổ này trả lại cho ai?   

Sau khi Nhật bại trận, nước Anh lănh nhiệm vụ giải giới quân Nhật ở VN phía nam vĩ tuyến 16, Trung Hoa Dân quốc (của Tưởng Giới Thạch) giải giới quân Nhật ở phía bắc vĩ tuyến 16.   

Vấn đề là, Anh nhượng quyền lại cho Pháp, v́ họ xem Đông Dương thuộc (chủ quyền của) Pháp. Song song đó Pháp kư các thỏa ước Trùng Khánh với Tưởng năm 1946, theo đó Pháp nhượng lại cho TQ đất đai và một số đặc quyền về kinh tế (như đường xe lửa Vân Nam). Đổi lại Pháp vào thế chân TQ ở Bắc Kỳ.   

Tại các đảo HS quân đội Pháp Việt có mặt vào tháng 4 năm 1946 để dựng lại mốc chủ quyền. Quân đội Pháp Việt làm tương tự vào tháng 10 năm 1946 ở Trường Sa.   

Tại Hội nghị San Francisco 1951, Quốc gia VN được mời tham dự với danh nghĩa “quốc gia có tuyên bố chiến tranh với Nhật”. Mặc dầu về ngoại giao và quốc pḥng vẫn chịu điều khiển của Pháp, nhưng Quốc gia VN khẳng định được “chủ quyền về lănh thổ”. Thủ tướng Quốc gia VN là ông Trần Văn Hữu nhân dịp này đă tuyên bố thâu hồi hai quần đảo HS và TS về cho VN.   

Chủ quyền của VN tại HS và TS đă tái khẳng định, bằng các thủ tục theo đúng thông lệ quốc tế, ở các năm 1946 và 1951.   

Vậy TQ quản lư bằng h́nh thức nào quần đảo TS?   

Năm 1974 TQ đă chiếm HS của VN bằng vũ lực. Năm 1988 TQ dă chiếm một số băi đá của VN thuộc quần đảo Trường Sa bằng vũ lực. Theo tập quán luật quốc tế, việc thụ đắc chủ quyền lănh thổ bằng vũ lực th́ không được nh́n nhận.   

(Học giả TQ là ông Chun Ho Park, nguyên thẩm phán ṭa án về Luật Biển – ITLOS – cho rằng TQ có nhiều bằng chứng về chủ quyền tại HS và TS hơn là VN và các nước khác. Nhiều học giả TQ cũng chủ trương TQ nên chấp nhận dùng trọng tài như là “phương pháp bên thứ ba” để giải quyết tranh chấp chủ quyền các đảo với VN).   

T.N.T.

Trở lại