BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ NĂM 2020 

TRONG ĐẠT

“…Cộng Ḥa chưa bao giờ làm một nhiệm kỳ Tổng Thống, chỉ làm hai hoặc ba nhiệm kỳ và bây giờ cũng sẽ làm ít nhất là hai nhiệm kỳ…”

T́nh h́nh tổng quát

Mới hôm nào ngày 8/11/2016 nhà tỷ phú Donald Trump thắng cử thành Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45, ngoảnh đi ngoảnh lại đă gần 4 năm qua, ấy thế mà nay cuộc bầu cử nhiệm kỳ hai 2020 đă gần kề. Nhớ lại 4 năm trước đây, cuộc tranh cử Tổng Thống giữa bà Hillary Clinton (Cấp Tiến) và ông Donald Trump (Bảo Thủ) đă làm tốn quá nhiều giấy mực: Báo chí, TV đều nói nói bà Clinton có 80% hy vọng đắc cử. Trong thời gian vận động của hai bên, ông Obama c̣n tại chức và bớt nhiều th́ giờ để d́u dắt giúp Clinton và Dân Chủ làm thêm ít nhất một nhiệm kỳ. Ông đă được báo, đài ca ngợi là vị Tổng Thống nhiều uy tín ngang với cựu TT Reagan thập niên 80. Bà Clinton tưởng là phen này hết sẩy, không c̣n sẩy vào đâu được ấy thế mà khi đếm phiếu xong nó vẫn sẩy như thường.

Cuộc bầu cử năm nay cũng gây nhiều tranh căi, nhiều người nói TT Trump chắc chắn sẽ tái đắc cử (reelected), nhiều người tiên đoán ông sẽ thua cuộc v́ t́nh h́nh đă đổi khác: nào Đại dịch, rồi biểu t́nh bạo loạn. Nhưng thực ra cuộc bầu cử năm nay 2020 sẽ diễn ra y như những cuộc bầu cử khác không có ǵ mới lạ, Cộng Ḥa sẽ làm hai nhiệm kỳ. Từ 1945 thời TT Truman đến nay nước Mỹ đă trải qua mười năm (15) cuộc bầu cử Tổng Thống liên tiếp nhau. Người dân Mỹ luôn bầu cho mỗi đảng hai nhiệm kỳ 8 năm liên tiếp nhau, nay Cộng Ḥa, mai Dân chủ và cứ như thế măi v́ họ sợ độc tài. Tính từ thời TT Truman đến nay đă 75 năm qua chỉ có một trường hợp năm 1980, ông TT Carter (Dân Chủ) quá tệ nên Cử tri chỉ bầu cho ông làm một nhiệm kỳ và Cộng Ḥa làm 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

Tôi xin kể sơ lược, rất vằn tắt về các cuộc bầu cử đă qua. Từ thời TT Washington, một Tổng Thống Mỹ thường “tự giác” làm 2 nhiệm kỳ, nhưng TT Roosevelt làm 4 nhiệm kỳ hồi Thế chiến Thứ hai những năm 1932, 1936, 1940, and 1944, tới nhiệm kỳ thứ 4 ông làm chưa được một năm th́ chết bệnh. Phó TT Truman lên thay, thời Truman, Tu chính án được Quốc hội chấp thuận ngày 21/3/1947 chỉ cho phép một TT Mỹ được làm 2 nhiệm kỳ, ngày 27/2/1951 được các Tiểu bang phê chuẩn. (Trang Thought Co:  How Long Can a U.S. President Stay in Office?).

Một Tổng Thống chỉ được làm hai nhiệm kỳ nhưng một Đảng có thể làm hơn hai nhiệm kỳ nếu được người dân bầu chọn.  Phó TT Truman lên thay TT Roosevelt ngày 20/12/1945 cho tới hết nhiệm kỳ, ngày 2/11/1948 ông thắng cử nhiệm kỳ hai đối thủ Dewey (Cộng Ḥa) với số phiếu Cử tri đoàn 303/189, hơn Dewey  gần 2 triệu phiếu phổ thông. Truman là Tổng Thống thứ 33 của Mỹ (Wikipedia).

Eisenhower, Thượng nghị sĩ, (Cộng Ḥa) đắc cử Tổng Thống ngày 4/11/1952, ông Đại thắng (Landslide) Stevenson (Dân Chủ) với số phiếu Cử tri đoàn 442/89, hơn đối thủ 7 triệu phiếu Phổ thông, thành Tổng Thống Mỹ thứ 34.

Bốn năm sau, kỳ Bầu cử ngày 6/11/1956 Eisenhower lại Đại thắng Stevenson (Dân Chủ) với số phiếu Cử tri đoàn 457/73, hơn Stevenson 9 triệu rưỡi phiếu Phổ thông.

Ngày 8-11-1960 Thượng nghị sĩ Kennedy (Dân Chủ) thắng Phó TT Nixon Cộng Ḥa với số phiếu Phổ thông rất sít sao (112,827) và hơn Nixon 84 phiếu Cử tri đoàn (303/219), ông thành Tổng Thống Mỹ thứ 35.

Kennedy làm Tổng thống chưa hết một nhiệm kỳ th́ bị ám sát ngày 22/11/1963, Phó TT Johnson lên thay, ông là Tổng Thống Mỹ thứ 36. Tại cuộc bầu cử ngày 3/11/1964 Johnson Đại thắng Goldwater (Cộng Ḥa) với Phiếu Cử tri đoàn 486/52, hơn đối thủ 16 triệu phiếu Phổ thông.

Nixon (Cộng Ḥa) thắng cử Humphrey (Dân Chủ) ngày 5-11-1968, được 301 phiếu Cử tri đoàn trên 32 tiểu bang, Humphrey được 191 phiếu trên 13 tiểu bang và DC, Wallace (Ưcv độc lập) được 46 phiếu, trên 5 tiểu bang. Nixon thắng với tỷ lệ (56%), ông hơn đối thủ Humphrey 110 phiếu Cử tri đoàn.

Bầu cử nhiệm kỳ hai ngày 7-11-1972, Nixon Đại thắng McGovern (Dân Chủ) với số phiếu cao nhất từ xưa đến nay, 96% phiếu Cử tri đoàn (520/17), hơn đối thủ 18 triệu phiếu Phổ thông. Người dân dồn hết phiếu cho Nixon v́ ông đă đem quân về nước, ḥa được với Trung Cộng tháng 2/1972, ḥa được với Nga tháng 5/1972, sắp kư được Hiệp định Paris.

TT Nixon từ chức ngày 8/8/1974 v́ vụ Watergate, Phó TT Ford lên thay. Trong cuộc tranh cử ngày 2/11/1976 Jimmy Carter (Dân Chủ) thắng Ford với tỷ lệ b́nh thường 297/240, Carter hơn Ford một triệu phiếu Phổ thông thành Tổng Thống thứ 39 của Mỹ

Tại cuộc bầu cử ngày 4/11/1980 Reagan (Cộng Ḥa) Đại thắng Carter với gần 500 phiếu Cử tri đoàn (489/49), hơn Carter 8 triệu phiếu Phổ thông,  Reagan trở thành Tổng Thống thứ 40 của Hoa Kỳ.

Bốn năm sau, vào ngày 6/11/1984 Reagan Đại thắng Walter Mondale (Dân Chủ) với tỷ lệ 97% phiếu Cử tri đoàn (525/13), hơn đối thủ 17 triệu phiếu Phổ thông. Reagan thắng cử ngang với Nixon năm 1972.

Bốn năm sau, ngày 8/11/1988 Phó TT Bush cha lại Đại thắng  Michael Dukakis (Dân Chủ) với phiếu Cử tri đoàn tỷ lệ (426/111), hơn đối thủ 7 triệu phiếu Phổ thông, thành Tổng thống thứ  41 của Mỹ.

Bầu cử ngày 3/11/1992, Bill Clinton (Dân Chủ) thắng Bush cha tỷ lệ 370/168 (Cử tri đoàn), hơn Bush cha khoảng 5 triệu phiếu phổ thông. Clinton trở thành Tổng Thống thứ 42 của Mỹ.

Cuộc bầu cử ngày 7/11/2000 giữa Phó TT Al Gore (Dân Chủ) và Thống đốc Bush con (Cộng Ḥa) thật gay go, kết quả sát nút nhất từ xưa đến nay. Bush con thắng Gore với tỷ lệ Cử tri đoàn 271/266, chỉ hơn Gore 5 phiếu, thua Al Gore hơn nửa triệu phiếu Phổ thông. Bush con thắng trên 30 tiểu bang, Gore được 20 tiểu bang. Ông Bush con thành Tổng Thống thứ 43 của Mỹ.

Ngày 4/11/2008 Obama, người da mầu đầu tiên trở thành Tổng Thống Mỹ, ông là Tổng Thống thứ 44. Obama (Dân Chủ) thắng McCain (Cộng Ḥa) 365/173 Phiếu Cử tri đoàn, hơn McCain 9 triệu rưỡi phiếu Phổ thông.

Cuộc bầu cử ngày 8/11/2016 bốn năm trước vô cùng sôi động, đếm phiếu xong nửa đêm 8/11/2016, tỷ phú Donald Trump (Cộng Ḥa) thắng cử với 304 phiếu Cử tri đoàn trên 30 tiểu bang, bà Clinton được 227 phiếu Cử tri đoàn trên 20 tiểu bang. Clinton hơn Trump gần 3 triệu phiếu Phổ thông nhưng không được tính tới, ai đủ 270 phiếu Cử tri đoàn là đắc cử

Như trên từ 75 năm qua tới nay có 15 cuộc bầu cử Tổng Thống, Cộng Ḥa đă 6 lần Đại thắng Landslide, Trời long đất lở, Dân Chủ chỉ có một lần.  

Một điểm then chốt cần lưu ư, Dân Chủ một lần (Carter) làm một nhiệm kỳ, Cộng Ḥa sau đó (Reagan, Bush cha) làm 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Cộng Ḥa chưa bao giờ làm một nhiệm kỳ.

Bàn về Cấp Tiến

Tiếng Anh gọi Dân Chủ là Liberal, Tự do, tiếng Việt gọi là Cấp Tiến có nghĩa là họ phóng khoáng, đổi mới.

Dân Chủ đă ba lần “suưt” (on the verge) làm vài nhiệm kỳ là nhưng thất bại: Năm 1968, Dân Chủ đổ cho Nixon chơi bẩn xúi dục TT Thiệu không tham dự ḥa đàm Ba Lê tháng 10 năm 1968 khiến Phó TT Humphrey (Dân Chủ) thua, Nixon thắng.

Năm 2000 Phó TT Al Gore (Dân Chủ) “suưt” làm thêm vài nhiệm kỳ nữa nhưng thua Bush con một tí t́ ti.

Năm 2016 Hillary Clinton (Dân Chủ) cũng “suưt” làm Nữ Tổng Thống đầu tiên, đưa Dân Chủ làm thêm vài nhiệm kỳ nữa nhưng v́ tại Nga can thiệp nên hỏng bét.

Ủa sao lạ thật, Dân Chủ đă hai lần bị ngoại quốc can thiệp vào Bầu Cử Tổng Thống, năm 1968 bị ông TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu can thiệp giúp Nixon đắc cử. Năm 2016 lại bị TT Nga Putin dùng hacker can thiệp khiến Donald Trump đắc cử. Trong khi ấy Cộng Ḥa lại chẳng bị ông Tổng Thống nước ngoài nào can thiệp, giật giây cả.

Chuyện thời TT Johnson, Nixon năm 1968 và thời Al Gore năm 2000 đă khá lâu, chúng ta chỉ bàn chuyện gần đây tức năm 2016 trở lại thôi.

Chúng ta đă thấy, đảng Cấp Tiến rất thèm làm ba nhiệm kỳ, họ đă ba lần thử lửa rồi đổ cho những lư do này nọ. Năm 2016 Cấp Tiến tung nhiều tiền quyết đưa Clinton lên làm Nữ Tổng Thống đầu tiên. Các cơ quan Truyền thông, báo, đài t́m đủ cách đánh phá Donald Trump để d́m ông này xuống tận đất đen.  

Sở dĩ Cộng Ḥa thắng cử Lanslide liên tiếp ba nhiệm kỳ (Reagan, Bush cha) thập niên 80 v́ Carter (DC) lănh đạo tồi tệ. Nay 2016 Dân Chủ đă làm hai nhiệm kỳ, TT Obama đă được xếp trong hạng những Tổng Thống tồi tệ nhất nước USA như TT Bush con. Cuối năm 2011 Obama đă cho rút quân khỏi Iraq để lấy ḷng dân, khiến cho ISIS đưa quân chiếm 1/3 đất nước làm cho cả thế giới kinh hoàng. Dân Chủ năm 2016 không thể làm ba nhiệm kỳ, Obama và Clinton đă đặt tin tưởng hoàn toàn vào truyền thông phe ta để chuốc lấy thảm bại. Họ đă là những chính trị gia nhiều kinh nghiệm mà c̣n ngây thơ dễ tin như vậy thử hỏi nếu đắc cử sẽ làm được cái tṛ ǵ.

Có lần Clinton lên truyền h́nh tuyên bố những lời lố bịch, bà dắt tay một đứa cháu gái nhỏ, theo lời bà cô bé nói nếu bây giờ bà làm Nữ Tổng Thống đầu tiên th́ mai kia cô bé sẽ khỏi phải làm Nữ Tổng Thống. Bà cần biết rằng Hoa Kỳ là một Siêu cường quân sự lănh đạo Thế giới không thể có nữ giới điều hành Quốc sự như các cường quốc hạng nh́, hạng ba: Ấn Độ, Anh, Đức, Phi Luật Tân, Nam Hàn.... Năm 2008, Clinton ra tranh cử Tổng Thống, ông Bush con nói “tôi ủng hộ bà, nhưng bà không làm Tổng Thống được”. Tham vọng quá lớn đă khiến cho Clinton mất khôn.

Clinton không có tài, không có chính sách nào ra hồn. Tối 8/11/2016 bà đă chuẩn bị cho đốt pháo bông và đăi tiệc mừng Đại thắng, một nhà chính trị gia ngây thơ như thế th́ thử hỏi nếu đắc cử sẽ đưa nước Mỹ về đâu? Những ngày tranh cử Clinton cười tươi như hoa và chế nhạo Donald Trump, hôm sau khi chúc mừng Donald Trump thắng cử th́ bà ấy “mếu”.

Dân Chủ quyết tâm đánh phá TT Trump tới cùng từ 2016 tới nay, họ cố đấm ăn xôi nhất đám, nhưng mặt mũi bầm tím mà xôi cũng chẳng được ăn. Hết Điều tra lại sang Truất phế, Đàn hặc... và bây giờ các Tiểu bang Dân Chủ khuyến khích biểu t́nh bạo loạn khiến người dân phẫn nộ. Mới đâu phong trào BLM của người da đen ôn ḥa, có chính nghĩa được người dân ủng hộ, sau Trắng nhiều hơn Đen, phong trào không c̣n được ḷng dân v́ đă do Trắng lănh đạo.

Dần dần cuộc tranh đấu trở thành bạo loạn, hôi của, mất ḷng dân, nay tại các Tiểu bang Dân Chủ công khai ủng hộ, khuyến khích biểu t́nh, làm loạn. Mới đầu chỉ là tranh đấu chống đàn áp, kỳ thị, sau đập phá các bức Tượng Lịch sử, sau v́ hết tṛ chơi họ đi đập phá nhà thờ, phá Tượng Chúa, đụng vào tôn giáo là đi vào con đường chết.

Thu phục nhân tâm là điều khó nhưng thất nhân tâm th́ rất dễ.

Bầu cử 2020

Chỉ c̣n ba tháng nữa tới cuộc bầu cử Tổng Thống 2020, như  trên chúng ta thấy từ 75 năm qua trong 15 cuộc bầu cử Tổng Thống, Cộng Ḥa chưa bao giờ làm một nhiệm kỳ. TT Bush cha (Cộng Ḥa) làm một nhiệm kỳ (1988-1992) nhưng Đảng Cộng Ḥa không bao giờ, ngược lại Dân Chủ chưa bao giờ làm ba nhiệm kỳ liên tiếp mặc dù họ rất muốn vậy.

Có người nói nay Đại dịch Corvid 19 và các cuộc bạo loạn khiến cho cuộc bầu cử sẽ sang một ngă khác, nhưng Đại dịch chỉ là t́nh trạng chung, các nước tân tiến Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ư...bị nhiễm và tử vong cao. Bạo loạn nay chưa bằng năm 1992 thời Bush cha, cũng đập phá, hôi của, đốt tiệm, đốt nhà tại Cali (Los Angeles)....khiến TT Bush cha phải đưa Quân đội tới đàn áp, tổng cộng có 63 người chết, 2,383 người bị thương, 12,000 người bị bắt. Có tin cho hay nay Đối lập đánh phá dữ tợn trên mọi mặt trận nên Chính phủ Trump khó giữ được Hành Pháp trong năm nay.

Không phải bây giờ đối lập mới chống phá mà từ 4 năm trước trở lại họ đă t́m mọi cách để loại ông Donald Trump khỏi Ṭa Bạch Ốc. Họ đă điều tra việc Nga Can thiệp vào cuộc bầu cử 2016(Russian interference), đây là cuộc điều tra dài và cù nhầy nhất trong lịch sử chính trị Mỹ gần hai năm từ 2017 tới 2019, nó đă làm tốn kém nhiều tiền thuế của dân.

Ngày 18/12/2019 Hạ Viện Dân Chủ đă ra quyết định truất phế TT Donald Trump v́ tội lạm quyền và cản trở công lư, họ biết trước là khi lên Thượng Viện sẽ bị vứt vào thùng rác mà vẫn làm. Ngày 5/2/2020 Thượng Viện Cộng Ḥa tha bổng cho TT Trump. Cấp Tiến đă và đang quyết tâm bằng mọi giá để loại bỏ Donald  Trump, có bản tin nói các tài phiệt đầu tư tại Trung Cộng mất quyền lợi. Trump đánh Tầu, bọn tài phiệt “hốc ăn” nên không được ăn th́ đạp đổ. Cũng có tin cho rằng sở dĩ họ phải đánh phá Trump tối đa v́ nếu ông ta đắc cử sẽ là mối nguy lớn, sẽ đưa nhiều ông, bà đầu sỏ vào tù v́ các tội danh trong quá khứ.

Hư thực th́ th́ không biết nhưng có điều Đối lập không một giây phút nào ngưng phá hoại, thọc gậy bánh xe Hành Pháp. Sự thực cũng chẳng đi tới cái thế giới nào, Cử tri đă có quyết định của họ. Nhiều chính khách vừa đánh phá, vừa chiêu dụ đám thiểu số da màu, họ ra mặt nịnh bợ trơ trẽn. Nhưng  dù nịnh bợ tới đâu cũng chỉ được 12% số phiếu bầu toàn quốc, trong khi người Da trắng chiếm 65% dân số, lá phiếu của họ mới là quyết định. Người ta  biết vậy, được ḷng anh Cả th́ sẽ mất ḷng anh Hai nhưng không c̣n con đường nào khác. Muốn được phiếu của Mỹ trắng vô cùng khó khăn, họ không bỏ theo cảm t́nh, ai có chính sách tốt th́ họ bầu. Năm 2008 Obama đắc cử là do trên 40% phiếu bầu của người Da Trắng.

Như đă nói trên trong số 15 cuộc bầu cử Tổng Thống từ 1945 tới nay, Cộng Ḥa đă 6 lần thắng Landslide tức trời long đất lở gồm:

Eisenhower năm 1952, tỷ lệ 442/89

Eisenhower năm 1956, tỷ lệ 457/73

Nixon năm 1972, tỷ lệ 520/17

Reagan năm 1980, tỷ lệ 489/49

Reagan năm 1984 tỷ lệ 525/13

Bush cha năm 1988, tỷ lệ 426/111  

Trong khi ấy Dân Chủ chỉ có một lần Landslide là TT Johnson năm 1964, tỷ lệ 486/52.

Cộng Ḥa chưa bao giờ làm một nhiệm kỳ Tổng Thống, chỉ làm hai hoặc ba nhiệm kỳ và bây giờ cũng sẽ làm ít nhất là hai nhiệm kỳ.

Khoảng 5, 6 tháng trước đây đài CNN và báo Washington Post, cơ quan ngôn luận tuyên truyền của Dân Chủ có than phiền về đảng ta như sau: Nếu chúng ta không có chính sách Chính trị, Kinh tế rơ ràng, chỉ đánh phá và chửi sẽ không thu được phiếu bầu của Cử tri. Họ nói có thể cho tới năm 2024 chưa chắc chúng ta sẽ lấy lại được Ṭa Bạch Ốc.

Một thiếu sót nữa chúng ta đều nhận thấy, Dân Chủ nay thiếu lănh tụ, không có lănh tụ th́ đúng hơn: Cách đây khoảng bốn, năm tháng khi các cuộc tranh luận, debate giữa các ứng viên chính như Biden, Sanders, Warren được loan trên TV, các b́nh luận cho biết nó nhạt như nước ốc, số người theo dơi ít một cách thảm hại.

Nay Donald Trump bị Dân Chủ đánh phá tối đa để loại ông ta ra khỏi chức vụ Tổng Thống. Dù TT Trump không ra tranh cử hoặc không được ra, Cộng Ḥa vẫn có nhiều ứng viên sáng giá: Mike Pence, Mike Pompeo, Ted Cruz, Rubio, Nikky Haley, Paul Ryan, William Barr....

Không có chính sách, không có lănh tụ th́ tới năm 2024 Dân Chủ chưa chắc lấy lại được Hành Pháp. Cử tri muốn bầu cho mỗi đảng làm hai nhiệm kỳ, trong trường hợp một đảng quá tệ, họ đành phải bầu cho đảng kia làm ba nhiệm kỳ.

Trọng Đạt  

 

Trở lại