Donald Trump CHÍNH THỨC đắc cử Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ

Hữu Nguyên 

 

https://huunguyenoz.files.wordpress.com/2016/12/2278_40n7yr8evt.png?w=640

 

CHIẾN THẮNG VÀ Ư NGHĨA LỊCH SỬ

Suốt thời gian trước và sau ngày 8 tháng 11, hàng ngàn người biểu t́nh chống Donald Trump; hàng trăm tờ báo, TV, đài phát thanh tại Hoa Kỳ… hùa nhau viết bài xuyên tạc, bôi nhọ Donald Trump; hàng chục dân biểu, thượng nghị sĩ, thậm chí ngay cả tổng thống Obama, cũng t́m mọi cách, thêu dệt, bịa đặt đủ mọi chuyện, kể cả chuyện Donald Trump thắng cử là nhờ có sự giúp đỡ của Nga. Ngoài ra, hàng triệu đô la được quyên góp, hàng triệu chữ kư được thu thập, hàng ngàn lá thư hăm doạ được gửi cho các vị cử tri đoàn ECE… Tất, tất cả đều nhằm mục đích duy nhất: Thao túng nhân tâm ECE, khiến họ phản bội, không bỏ phiếu bầu cho Donald Trump trong ngày 19 tháng 12, cho dù ông đă chiến thắng vẻ vang trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11.

Nhưng tương tự như tất cả những chiến thắng ngoạn mục, kỳ diệu và bất ngờ mà Donald Trump đă giành được, trong suốt thời gian hơn một năm qua, một lần nữa, Donald Trump đă chiến thắng vẻ vang, bất chấp mọi thử thách, chống đối và khó khăn, của mọi thế lực ch́m nổi, trong ngoài nước Mỹ.

Chiến thắng ngoạn mục, kỳ diệu của Donald Trump, quả thực đă đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, có giá trị lịch sử, không những cho Hoa Kỳ mà c̣n cả thế giới, không những trong nhiệm kỳ 4 năm của ông, mà c̣n cả trong tương lai nhiều thập niên sắp tới.

Không những thế, chiến thắng của Donald Trump c̣n báo hiệu hàng loạt những thử thách, khó khăn và phân hoá, thậm chí nguy hiểm, khi ông, nước Mỹ và cả Thế Giới Tự Do phải đối diện với tham vọng bành trướng của Trung Cộng và các quốc gia CS chư hầu trong đó có Việt Cộng.

Tuy nhiên, giữa muôn vàn thử thách, khó khăn và nguy hiểm đó, Tổng Thống Donald Trump và tất cả những người yêu nước, yêu tự do tại Mỹ và trên toàn thế giới, đều hiểu rơ: NẾU HÔM NAY, CHÚNG TA KHÔNG CAN ĐẢM CHẤP NHẬN MỌI KHÓ KHĂN VÀ NGUY HIỂM ĐỂ HOÁ GIẢ CHỦ NGHĨA CS, CHẮC CHẮN NGÀY MAI, NHÂN LOẠI SẼ VĨNH VIỄN LÀM NÔ LỆ CHO CHỦ NGHĨA CS!

MINH HOẠ ELECTORAL COLLEGE BẦU TỔNG THỐNG MỸ

Cho đến chiều 19/12, chỉ có 2 ECE tại Texas phản bội Donald Trump, nên ông giành được 304 phiếu EC. Ngược lại, có tới 5 ECE phản bội Hillary Clinton, khiến bà chỉ giành được có 227 phiếu, ít hơn so với 232 phiếu bà có vào ngày 8 tháng 11. Lư do, tại tiểu bang Washington, đáng lẽ Hillary Clinton được 12 phiếu, nhưng bà chỉ được có 8, c̣n 3 ECE từ bỏ bà, bầu cho cựu ngoại trưởng Colin Powell, và 1 ECE bầu cho Faith Spotted Eagle, thủ lănh của Native American. Ngoài ra, ứng cử viên tổng thống John Kasich, Ron Paul và Bernie Sanders, mỗi người được 1 phiếu. Riêng ứng cử viên tổng thống Jill Stein, người hô hào ầm ĩ đ̣i đếm phiếu lại, đă không nhận được bất cứ phiếu nào của ECE.

Theo Hiến Pháp, kết quả bỏ phiếu ngày 19 tháng 12 vừa qua, là kết qua chính thức và có giá trị chung quyết, NẾU khi kiểm phiếu vào ngày 6 tháng 1, 2017 không có bất cứ sự phản đối nào của DB/TNS (*). Dưới đây là h́nh ảnh minh hoạ vai tṛ và cách làm việc của Electoral College trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ. H́nh ảnh và nội dung, thuộc bản quyền của  USA Today và Inverse.

 

https://huunguyenoz.files.wordpress.com/2016/12/2278_uevdb-mhqv.png?w=640

 

Nước Mỹ có tất cả 538 vị cử tri đoàn ECE (Electoral College Electors), tương đương 435 Dân Biểu cộng 100 TNS và 3 ECE cho thủ đô Washington DC (kể từ năm 1961, khi thông qua Tu Chính Án 23). Như vậy, mỗi tiểu bang, số ECE tuỳ thuộc số Dân Biểu cộng 2 TNS. Thí dụ, tiểu bang Connecticut có 5 DB + 2 TNS, sẽ có 7 ECE (h́nh trên)

 

https://huunguyenoz.files.wordpress.com/2016/12/2278_fzqtbevwgj.png?w=640

Để chọn ECE, mỗi tiểu bang, các đảng chính trị có người tranh cử tổng thống, hoặc ứng cử viên tổng thống độc lập, sẽ nộp  cho trưởng ban bầu cử tiểu bang, danh sách những cá nhân ủng hộ ḿnh, với điều kiện, những người này không phải là thành viên Quốc Hội liên bang (DB hoặc TNS), hay công chức cao cấp của chính quyền liên bang.

 

https://huunguyenoz.files.wordpress.com/2016/12/2278_lpm2oe1y0w.png?w=640

 

 

Ngày bầu cử tổng thống (cũng như bầu tất cả các vị dân cử chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương tại Hoa Kỳ), kể từ năm 1845, được quy định vào Thứ Ba sau ngày Thứ Hai đầu tiên của tháng 11, thường từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 11. Ngày đó, tại mỗi tiểu bang, cử tri muốn chọn ai làm tổng thống, sẽ bỏ phiếu bầu cho ECE được chính đảng, hoặc ứng cử viên tổng thống độc lập, đề cử. Chính đảng nào chiếm đa số phiếu, sẽ giành được toàn bộ số ECE của tiểu bang đó. Trên toàn nước Mỹ, ứng cử viên tổng thống nào giành được từ 270 phiếu bầu của ECE trở lên, được-coi-là tổng thống đắc cử

 

https://huunguyenoz.files.wordpress.com/2016/12/2278_gjrl9ymg6t.png?w=640

 

 

Vào Thứ Hai, tiếp theo ngày Thứ Tư thứ hai của tháng 12, tất cả ECE sẽ gặp tại thủ phủ của tiểu bang ḿnh, bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống. Ngày này của năm nay, 2016, là 19 tháng 12. Hiến Pháp và luật liên bang, không có điều khoản nào buộc ECE phải bầu cho ứng cử viên tổng thống đă đắc cử tại tiểu bang của ḿnh, ngoại trừ luật pháp ở một số tiểu bang, buộc họ phải nộp tiền phạt.

 

 

https://huunguyenoz.files.wordpress.com/2016/12/2278_fc61iomdqk.png?w=640

 

 

Sau đó, toàn bộ phiếu bầu của ECE tại tiểu bang sẽ được niêm phong, gửi đến Chủ Tịch Thượng Viện Mỹ (nghĩa là phó tổng thống đương nhiệm), và được chứa trong hai chiếc hộp đặc biệt bằng gỗ.

 

 

https://huunguyenoz.files.wordpress.com/2016/12/2278_nk1yrhv44d.png?w=640

 

Ngày 6 tháng 1, việc kiểm phiếu bầu của các ECE sẽ được thực hiện trước sự hiện diện của các vị DB, TNS của lưỡng viện Quốc Hội Mỹ. Ứng cử viên tổng thống nào, được 270 phiếu trở lên, sẽ chính thức trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Nếu không có ai hội đủ 270 phiếu, Hạ viện sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống, trong số 3 ứng cử viên có nhiều phiếu hơn cả. Khi bầu, mỗi tiểu bang, chỉ được quyền bỏ 1 phiếu. Ứng cử viên nào được 26 phiếu trở lên, sẽ chính thức trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Riêng phó tổng thống, Thượng Viện sẽ bỏ phiếu bầu trong số 2 ứng cử viên có nhiều phiếu hơn cả. Ứng cử viên nào được 51 phiếu trở lên sẽ chính thức trở thành phó tổng thống Hoa Kỳ. (*) ĐẶC BIỆT: Trong khi kiểm phiếu, bất cứ DB/TNS nào cũng có quyền phản đối việc bỏ phiếu của ECE tại tiểu bang họ đại diện. Tuy nhiên sự phản đối phải được viết trên giấy và phải có chữ kư của ít nhất một DB và một TNS. Khi đó, thượng viện và hạ viện phải họp để bàn bạc và bỏ phiếu. Nếu sự phản đối được đa số phiếu tại lưỡng viện chấp thuận, phiếu bầu của ECE tại tiểu bang đó sẽ không có giá trị. Trường hợp đặc biệt này đă xảy ra một lần vào năm 1872, dẫn đến phiếu bầu của ECE tại Louisiana và Arkansas bị loại.

 

https://huunguyenoz.files.wordpress.com/2016/12/2278_cr25kh4oz2.png?w=640

 

 

Ngày 20 tháng 1 năm sau, tổng thống đắc cử sẽ chính thức tuyên thệ trở thành TỔNG THỐNG CỦA HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ.

Hữu Nguyên

 

Trở lại