L̉NG DÂN VÀ MÙA BẦU CỬ QUỐC HỘI HOA KỲ NĂM 2018

Đông Trường Sơn

Bầu Cử năm 2018 - Midterm Election

Bầu cử Quốc Hội năm 2018 c̣n được gọi là cuộc bầu cử Quốc Hội bán kỳ – Midterm Election - để thay thế 34 ghế (23 Dân Chủ, 9 Cộng Ḥa, 2 Độc Lập) của tổng số 100 Nghị Sĩ Thượng Viện và tất cả 435 Dân Biểu Hạ Viện.  Cuộc tổng tuyển cử này được thực hiện vào "giữa nhiệm kỳ" của vị Tổng Thống mới lên cầm quyền của nhiệm kỳ 4 năm. 

Ngoài ra c̣n khoảng 36 Thống Đốc của 50 Tiểu Bang và 3 Thống Đốc trong số các lănh thổ (US Territorial Governorships) của Hoa Kỳ chưa trở thành Tiểu Bang như: American Samoa, Puerto Rico, Guam, Northern Mariana Islands và US Virgin Islands, cũng được ra tái cử hay được thấy thế.

Thường thường cuộc đầu phiếu của bầu cử bán kỳ không được cử tri tích cực đi bầu (khoảng 40% so với 60 % khi đi bầu Tổng Thống).  Ngoại trừ trường hợp đa số cử tri quyết tâm đi bầu để biểu lộ sự bất măn đối với chánh phủ cầm quyền bằng cách trừng phạt một cách gián tiếp "sa thải" các dân cử của đảng cầm quyền trong Lưỡng Viện Quốc Hội. 

Chúng tôi cũng như các Đồng Hương, đă bao nhiêu lần đi đầu phiếu để làm tṛn bổn phận của người công dân có tinh thần trách nhiệm.  Chúng ta không phải là đảng viên của Đảng Cộng Hoà hay Dân Chủ mà chúng ta là Cử Tri Độc Lập (independent voters).  Như vậy chúng ta tránh được cái trách nhiệm hay ràng buộc tinh thần đối với sự thành công hay thất bại của các đảng chánh trị này.  Chúng ta chỉ chọn và bỏ phiếu cho Ứng Cử Viên dựa trên khuynh hướng và ước muốn người dân của từng giai đoạn.

Theo dư luận th́ đa số các Chánh Trị Gia nhà nghề (career politicians) là những người không trung thực *.  Người viết không nghĩ là tất cả các vị dân cử đều xấu nhưng thiểu số có lương tâm phải chịu mang tiếng xấu chung của đa số.  Họ cũng chỉ là những người thời cơ, đón gió (opportunists).  Khi ra tranh cử th́ đều hứa tranh đấu cho đồng bào - fighting for you!  Nhưng khi đắc cử th́ làm theo làm theo sự sai khiến của mănh lực đồng tiền, để giữ ghế.   Cố t́nh phá bỏ luật lệ Liên Bang, tổ chức, bao che, cấp dưỡng dân cư trú bất hợp pháp (DACA and sanctuaries for illegal immigrants) với mục đích "đầu tư" vào hậu thuẫn chánh trị trong tương lai.  Tạo gánh nặng cho xă hội và sự an cư của người dân lương thiện. 

Sanh hoạt chánh trị Hoa Kỳ hoàn toàn khác hẳn sanh hoạt chánh trị Việt Nam.   Người Việt Miền Nam tham gia chánh trị để tranh đấu cho lư tưởng.   Đảng viên tuyệt đối trung thành với Đảng.  Những đảng viên thâm niên có nhiều "tuổi đảng" luôn luôn được mọi người tôn trọng và kính nể.  Ở Hoa Kỳ, Chánh Trị Gia vào Đảng v́ quyền lợi, bỏ Đảng cũng v́ quyền lợi **. 

* Bà Nancy Pelosi lănh tụ nhóm thiểu số Hạ Viện, trong ngày 20 tháng 9 năm 2017, đă phát biểu ư kiến trong cuộc họp báo về DREAM Act. (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act).  Bà Pelosi chuẩn bị dư luận cho sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ trong vấn đề DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) bằng cách tạo cơ hội và dọn đường cho những đứa trẻ con này vào quốc tịch Hoa Kỳ.  Bà Pelosi tuyên bố:  "Những người nhập cư bất hợp pháp đă đem theo những đứa trẻ con là điều rất tốt đẹp (a great thing) cho nước Mỹ” (!)

Chỉ một ngày sau, 21 tháng 9 năm 2017, ba trong số 700,000 đứa trẻ con trong chương tŕnh DACA, tên Jose O. Montano, Henry E. Sanchez và một đứa c̣n tại đào - học sinh của một trường trung học cách Quốc Hội Hoa Kỳ khoảng 15 cây số - đă bị cảnh sát Rockville, tiểu bang Maryland bắt giữ và truy tố về tội bắt cóc, thay nhau hăm hiếp một bạn học, 14 tuổi, cùng trường Montgomery High School.  Thật là một đại họa cho nước Mỹ.  Có lẽ bà Pelosi v́ tuổi quá cao nên nhầm "great desaster" với "a great thing". 

** Ông James Conley Justice, gốc là đảng viên Đảng Cộng Ḥa, ra ứng cử chức vụ Thống Đốc Tiểu Bang West Virginia với tư cách là ứng cử viên Đảng Dân Chủ trong mùa bầu cử năm 2016.  Ông đắc cử và nhậm chức Thống Đốc Tiểu Bang West Virginia vào ngày 16 tháng 1 năm 2017.  

Tháng 8 năm 2017 - Ông Justice tháp tùng Donald Trump trong cuộc thăm Tiểu Bang West Virginia và Ông Jim C. Justice tuyển bố bỏ Đảng Dân Chủ để trở về với Đảng Cộng Hoà v́ đa số cử tri West Virginia ủng hộ Donald Trump.   

                                                                       ***

Những Vị Lănh Đạo Đáng Kính Phục Trong Bốn Thập Niên Qua

Trong suốt thời gian theo dơi sanh hoạt chánh trị Hoa Kỳ, chúng tôi nhận thấy, chỉ có 2 vị Tổng Thống được dân chúng Hoa Kỳ thật ḷng kính nể là: Tổng Thống Jimmy Carter (Dân Chủ) và Tổng Thống Ronald Reagan (Cộng Ḥa).

Ông Jimmy Carter, Tổng Thống thứ 39 của Hoa Kỳ (1977 – 81), năm nay được 93 tuổi.  Thời niên thiếu Ông Carter giúp cha, một nông dân, trồng đậu (peanut) ở Plain, Geogia.  Khi trưởng thành, Ông Carter theo học trường Sỹ Quan Hải quân Annapolis vào năm 1943 và ra trường năm 1946.  Tổng Thống Jimmy Carter đoạt giải Nobel Ḥa B́nh tại Stockholm, Sweden vào năm 2002.  Tổng Thống Carter là một người thật ḷng yêu nước thương dân.  Mặc dầu tuổi đă cao lại mắc bịnh ung thư nhưng Ông và bà Rosalynn Carter vẫn tích cực tham gia vào việc xây nhà cho dân nghèo qua chương tŕnh Habitat for Humanity.

jimmy carter.jpg                      reagan1.jpg 

  President Jimmy Carter                                President Ronald Reagan      

Ông Ronald Reagan, vị Tổng Thống thứ 40 của Hoa Kỳ (1981-1989). Thành quả đạt được trong nhiệm kỳ Tổng Thống:

1/  Với chủ thuyết đi t́m "Ḥa B́nh qua Sức Mạnh"  - Peace through Strength - Tổng Thống Ronald Reagan đă khéo léo thương thảo với Tổng Thống Sô Viết, Mikhail Gorbachev chấm dứt cuộc "chiến tranh lạnh" - the Cold War - giữa hai tư tưởng: Tự Do và Cộng Sản.  Đưa đến việc sụp đổ của bức tường Đông/Tây Bá Linh - the Berlin Wall - vào tháng 11 năm 1989.

2/  Tiếp đến là làm tan rả Chế Độ Sô Viết – the Fall of Communism - vào ngày 26 tháng 12 năm 1991.   

T́nh Trạng Của Hai Đảng Cộng Ḥa và Dân Chủ Sau Cuộc Bầu Cử 2016  

Ronna Romney McDaniel.jpg          Tom+Perez+DNC+chair.jpg 

Ronna R. McDaniel - Chủ Tịch Đảng Cộng Ḥa            Tom Perez - Chủ Tịch Đảng Dân Chủ             

Đảng Cộng Hoà 

Bà Ronna Romney McDaniel được Donald Trump chọn làm Chủ Tịch Đảng Cộng Ḥa đầu năm 2017 thay thế cho Ông Reince Priebus được bổ nhậm vào Ṭa Bạch Ốc với chức vụ Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống.  Bà Donna R. McDaniel là người đàn bà đầu tiên giữ chức chủ tịch đảng trong hơn 30 năm lịch sử của Đảng Cộng Hoà.

Bà Ronna Romney McDaniel cũng là cháu của Ông Mitt Romney ứng cử viên Tổng Thống của Đảng Cộng Ḥa năm 2012.

Đảng Dân Chủ 

Ông Tom Perez được đắc cử chức vụ Chủ Tịch Đảng Dân Chủ vào ngày 25 tháng 2 năm 2017.  Ông Tom Perez là người Mỹ gốc Mỹ Châu La Tinh (Dominican Republic) đầu tiên giữ chức vụ Chủ Tịch Đảng trong lịch sử của Đảng Dân Chủ.  Ông Tom Perez được đảng chọn vào chức vụ này v́ đảng cần lấy hậu thuẫn của 17 triệu dân Mỹ gốc X́ (Hispanic/Latino) trong những cuộc đầu phiếu sắp tới.

Trước khi Ông Perez trở thành Chủ Tịch Đảng Dân Chủ, đảng này đă trải qua một thời kỳ thử thách trầm trọng.  Tổ chức đảng ở t́nh trạng phân hóa (disarray) v́ những thủ đoạn chánh trị thiếu minh bạch (dirty politics) trong giai đoạn tiền bầu cử Tổng Thống năm 2016.

Bà Debbie Wasserman Schultz từ chức Chủ Tịch Đảng Dân Chủ vào ngày 28 tháng 7 năm 2016 và được thay thế bởi bà Donna Brazile, nhân viên của hệ thống truyền thông CNN,  trong chức vụ Chủ Tịch Lâm Thời Đảng Dân Chủ.  

              wasserman.jpg                     brazile.jpg 

               Bà Debbie Wasserman Schultz                                         Bà Donna Brazile  

   Hệ thống Wikileaks lại một lần nữa tiết lộ bà Donna Brazile đă thông đồng và cho  Hillary Clinton biết trước những câu hỏi sẽ nêu ra trong chương tŕnh tranh luận (debate) CNN-TV One để Hillary Clinton có thời gian chuẩn bị.  Hệ thống CNN chấm dứt sự hợp tác với bà Donna Brazile vào ngày 14 tháng 10 năm 2016.  Bà Donna Brazile mất uy tín, ngồi chơi xơi nước.     

  Đảng Dân Chủ ở t́nh trạng như "rắn không đầu" cho đến khi ông Tom Perez đắc cử chức Chủ Tịch vào ngày 25 tháng 2 năm 2017.                                                                                                              

Mới đây trong Hồi Kư "Hacks", The Inside Story of the Breaks-Ins and Breakdowns that Put Donald Trump in the White House, bà Donna Brazile đă tiết lộ là kể từ năm 2015, Hillary Clinton đă lạm quyền kiểm soát và xử dụng ngân sách của Đảng Dân Chủ vào cuộc vận động tranh cử, tạo ưu thế cho Hillary trong kỳ tranh cửa sơ bộ (primary) thuận lợi cho Hillary và cố t́nh loại bỏ ứng cử viên Dân Chủ Bernie Sanders.  Hillary Clinton đă xử dụng ngân sách của đảng để chi tiêu vào những dịch vụ "mờ ám" - the Trump Dossier - trong mùa tranh cử 2016.

Sự tiết lộ việc làm bất chánh này cũng gây ra nhiều xáo trộn trong thành phần lănh đạo Đảng Dân Chủ đặc biệt là nhóm ủng hộ Hillary Clinton.

Theo BuzzFeed, internet media, ngày 17-1-2017 cho biết, Hillary Clinton đă dùng 9 triệu Mỹ Kim, ngân quỹ của Đảng Dân Chủ, thuê một cựu điệp viên người Anh, Christopher Steele, ngụy tạo hồ sơ the Trump Dossier, để tung ra cho giới truyền thông, phản tuyên truyền Donald Trump liên hệ với Nga trong kỳ tranh cử Tổng Thống năm 2016.  

Nh́n Lại Kết Quả Bầu Cử Quốc Hội Hoa Kỳ Năm 1994 – Midterm Election

Tổng Thống Bill Clinton (Dân Chủ) đắc cử và trở thành Tổng Thống thứ 42 của Hoa Kỳ.  Trong hai năm đầu trong chức vụ Tổng Thống (1993-94) có những biến chuyển quan trọng xảy làm thay đổi ảnh hưởng chánh trị tại Quốc Hội Hoa Kỳ .

Ông Bill Clinton và bà Hillary bị điều tra về việc đầu tư trong chương tŕnh khai thác địa ốc Whitewater Development Project với James và Susan McDougal trong thời gian Bill Clinton làm Thống Đốc Tiểu Bang Arkansas.  Việc đầu tư Whitewater project thất bại làm tốn công quỹ (taxpayer money) 60 triệu Mỹ Kim.  Hai nhân chứng quan trọng: James McDougal đột ngột chết trong nhà tù ở Arkansas và luật sư Ṭa Bạch Ốc Vincent W. Foster Jr. dùng súng bắn vào đầu tự tử ở Great Falls Park, Virginia.  Cuộc điều tra chấm dứt.  Người dân chán nản và mất tất cả niềm tin ở Bill và Hillary Clinton.

Đảng Cộng Hoà đại thắng trong cuộc bầu cử này và được mệnh danh là Republican Revolution v́ Đảng Dân Chủ đă giữ “ngôi vị đa số” ở Hạ Viện trong suốt 50 năm, kể từ năm 1945.

Newt Gringrich, Dân Biểu của Tiểu Bang Georgia, trở thành Chủ Tịch Hạ Viện.  Bob Dole, Nghị Sĩ của Tiểu Bang Kansas, trở thành Lănh Tụ Đa Số Đảng Cộng Ḥa ở Thượng Viện.  

gringrich2.jpg                 gefhard.jpg 

  Newt Gingrich, Chủ Tịch Hạ Viện                Dick Gephardt, Lănh Tụ Thiểu Số HV

Bob_Dole,_PCCWW_photo_portrait.JPG             geoge mitchell.jpg

Bob Dole - Lănh Tụ Đa Số Thượng Viện      George Mitchell - Lănh Tụ Thiểu Số TV

Nh́n lại Kết Quả Bầu Cử Quốc Hội Hoa Kỳ Năm 2006 – Midterm Election

Tháng 3 năm 2003, Tổng Thống George W. Bush bị “ảnh hưởng” bởi thế lực vô h́nh, phát động một chiến dịch mệnh danh là Operation Iraqi Freedom tấn công Iraq vào ngày 20 tháng 3 năm 2003.  Cuộc chiến tranh Iraq nhanh chóng kết thúc vào ngày 1 tháng 5 năm 2003.

Cuộc chiến Iraq gây tốn kém cho dân Mỹ (taxpayers) có thể lên tới 4.000 tỷ Mỹ Kim (4 trillion US dollars), về tổn phí chiến tranh và cấp dưỡng cho 32,000 thương phế binh.  Gần 5.000 quân nhân Mỹ hy sinh, khoảng 200,000 dân Iraq thiệt mạng.  Tổng Thống nước này là Sadam Hussein cũng bị giết.

Cuộc chiến này chỉ có một nước đồng minh của Hoa Kỳ trong vùng, ngồi không hưởng lợi,  không c̣n bị pháo kích bởi hỏa tiễn Scud (ballistic missile) phóng đi từ Iraq.

Để trừng phạt Đảng Cộng Ḥa đă biểu quyết thuận cho George W. Bush gây ra chiến tranh Iraq, dân Mỹ quyết tâm thay đổi khối đa số ở Quốc Hội Hoa Kỳ từ Cộng Ḥa sang Dân Chủ trong kỳ bầu cử Quốc Hội năm 2006.  

Đặc biệt hơn nữa là đa số dân Mỹ cũng bỏ qua vấn đề kỳ thị chủng tộc trong xă hội Hoa Kỳ trăi qua nhiều thế kỷ.  Tạo cơ hội cho Barak Obama đắc cử vẻ vàng trong kỳ bầu cử Tổng Thống năm 2008.  

George-W-Bush.jpeg                    Obama.jpg 

Tổng Thống George W. Bush                     Tổng Thống Barak Obama

 

Bà Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ) của Tiểu Bang California được bầu làm Chủ Tịch Hạ Viện.   Nancy Pelosi là người đàn bà đầu tiên giữ chức vụ Chủ Tịch Hạ Viện trong lịch sử Quốc Hội Hoa Kỳ.  

Pelosi 2014.jpg                       hastert2.jpg

    Nancy Pelosi - Chủ Tịch Hạ Viện                      Dennis Haster – LT Thiểu Số Hạ Viện

Nh́n lại Kết Quả Bầu Cử Quốc Hội Hoa Kỳ  2014 - Midterm Election

Sau 6 năm cầm quyền, niềm phấn khởi (excitment) của cuộc đắc cử Barak Obama vào chức vụ Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ đă lần lần tàn lụi.

Người Mỹ da đen, x́ (Hispanic/Latino), thành phần ṇng cốt của đảng Dân Chủ, nhận thấy Barak Obama đă không cải thiện đời sống của họ được sáng sủa hơn.  Cho nên cuộc bầu cử Quốc Hội năm 2014 nhóm này không tích cực đi đầu phiếu như năm 2008.

Kết quả Đảng Cộng Hoà chiếm lại đa số ở Quốc Hội.  Ông Joe Beohner (Cộng Hoà), dân biểu của Tiểu Bang Ohio, được bầu làm Chủ Tịch Hạ Viện.  Bà Nancy Pelosi (Dân Chủ), dân biểu California, xuống cấp làm lănh tụ thiểu số ở Hạ viện.

Joe Boehner đắc cử chức vụ Chủ Tịch Hạ Viện nhờ nhóm "tea party" (conservative bloc) nhưng cũng chính nhóm này làm áp lực và đặt Joe Boehner vào t́nh trạng khó xử khi thương thảo những chương tŕnh của Barack Obama đề nghị.

Joe Boehner từ chức Chủ Tịch Hạ Viện tháng 10 năm 2015 và được thay thế bởi Paul Ryan (Cộng Hoà), dân biểu của Tiểu Bang Wisconsin. Và Ông Mitch McDonnell (Cộng Ḥa) giữ chức Lănh Tụ Đa Số Thượng Viện.         

John_Boehner_113th_Congress_2013.jpg                  Pelosi 2014.jpg 

 Joe Boehner - Chủ Tịch Hạ Viện                  Nancy Pelosi - Lănh Tụ Thiểu Số Hạ Viện  

 

Mitch_McConnell_official_photo.jpg          paul ryan.jpg

Mitch McConnell - LT Đa Số Thượng Viện                Paul Ryan đương kim Chủ Tịch Hạ Viện  

***

Phối Kiểm Dư Luận Liên Hệ Tới Tiền Bầu Cử năm 2018

Sự đắc cử của Donald Trump trong kỳ bầu cử vừa qua là một cuộc cách mạng lịch sử bầu cử tại Hoa Kỳ.  Ông Donald Trump trở thành Tổng Tổng thứ 45 của Hoa Kỳ thật sự là một thắng lợi của thể chế Dân Chủ và không bị chi phối bởi sự sắp xếp trước của Tập Đoàn Đầu Cơ Chánh Trị Quốc Tế (Power Broker).  Toàn dân Mỹ đă bất ngờ phá vỡ kế hoạch của Tập Đoàn ĐCCT về việc chọn Hillary Clinton làm Tổng Thống Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Donald Trump hiện đang ở một t́nh trạng khó khăn khi thành lập Chánh Phủ, bị Đảng Dân Chủ phá rối và thiếu sự hợp tác của một số đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng Hoà.  Nhiều chương tŕnh hứa hẹn trong giai đoạn tranh cử chưa thực hiện được v́ thiếu sự đóng góp tích cực của các thành viên thuộc khối đa số ở Thượng Viện và Hạ Viện.  Nhiều cuộc xuống đường chống đối vẫn tiếp diễn và điều khiển bởi bàn tay vô h́nh.  Các hăng truyền thông Quốc Tế thiên tả vẫn tiếp tục chỉ trích, phao tin thất thiệt (fake news) để gây xáo trộn dư luận.

         Những vị dân cử của Đảng Dân Chủ trong Quốc Hội thay v́ dùng th́ giờ để làm những điều ích nước lợi dân lại khai thác những tin đồn thất thiệt để "đánh phá" Donald Trump.  Một vài dân cử Cộng Ḥa "ly khai" chống đối, tố khổ, gây xáo trộn, chia rẽ những người thiên hửu đang ủng hộ Đảng Cộng Ḥa.  Dân Mỹ đang ở trong t́nh trạng hoang mang, mất tin tưởng vào việc làm thiếu đứng đắn và xây dựng của các vị dân cử ở Quốc Hội.

     Cuộc bầu cử Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2018 sẽ có nhiều thay đổi và kể cả cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2020 cũng có thể bị ảnh hưởng trầm trọng nếu Donald Trump không đẹp được cái nạn "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" trong Đảng Cộng Ḥa, duy tŕ kỷ luật và tạo sự đoàn kết trong nội bộ đảng.            

Chúng ta, những công dân mới hội nhập vào xă hội Hoa Kỳ, không đủ tư cách để phê b́nh, chỉ trích về đường lối, chủ thuyết của Đảng Cộng Ḥa hay Dân Chủ, nhưng với trách nhiệm, quyền hạn của người cử tri quan tâm đến sự trường tồn của đất nước, chúng ta có thể phê b́nh cá nhân trong mỗi đảng mà họ đă đặt nặng tham vọng cá nhân và phe nhóm lên trên quyền lợi Quốc gia, Dân tộc.     

Là công dân có trách nhiệm, chúng ta không khỏi băng khoăn, lo lắng trước tư cách và hành động của các chánh trị gia chuyên nghiệp của Đảng Cộng Ḥa lẫn Đảng Dân Chủ.  Họ đă ở vị trí lănh đạo quốc gia, bị mua chuộc bởi tập đoàn ĐCCT (power broker), Đại Tư Bản, hay các cá nhân có mục đích riêng tư (special-interest parties) để thỏa măn quyền lợi cá nhân, phe nhóm, đă đi ngược lại quyền lợi của quốc gia và sự an sinh của người dân lương thiện:

1/ Các vị Dân Cử trong Quốc Hội đă soạn thảo những đạo luật cho phép các tổ chức Đại Tư Bản*** hay tập đoàn ĐCCT (power broker) được quyền đóng góp tài chánh không giới hạn (unlimited) cho Super PAC (Political-Action Committee) của mỗi Đảng. Trong mỗi lần bầu cử số tiền lo lót lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim dưới danh từ mỹ miều political contribution để khuynh đảo các vị dân cử.  Những tổ chức, hay cá nhân đóng hụi chết này không bị thiệt tḥi v́ số tiền của dịch vụ bồi dưỡng được trừ vào thuế lợi tức mà cũng do một đạo luật của Quốc Hội soạn thảo và chấp thuận.

              *** Bộ Trưởng Quốc Pḥng Hoa kỳ James Mattis đến Việt Nam vào cuối tháng 1 năm 2018 để thảo luận về hợp tác quân sự, đề nghị những cuộc thao diễn Hải Quân thường xuyên trên biển như kỹ thuật tiếp tế ngoài khơi (basic passing exercise).  Và đồng thời "viện trợ" cho Việt Nam một số tàu duyên pḥng - Coast Guard cutter Hamilton-class. 

Cũng trong chương tŕnh hỗ trợ chánh sách cho Đại Tư Bản, Hàng Không Mẫu Hạm nguyên tử USS Carl Vinson (CVN-70) thăm viếng Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 5 tháng 3 năm 2018 không ngoài mục đích "rao hàng" để bán chiến cụ như: Drones (ScanEagle UAV), phi cơ không tuần Orion P-3, hỏa tiễn pḥng không Patriot, v.v.

Sau đó USS Carl Vinson sẽ ghé thăm vịnh Cam Ranh 3 ngày.  Đây có thể đây là cuộc “thăm ḍ” cho một vị trí chiến lược dài hạn của hạm đội Hải Quân Hoa Kỳ trong tương lai để thay thế cho căn cứ Subic Bay.  Hải Quân Hoa Kỳ đă dùng Subic Bay làm hậu cứ cho Hạm Đội Thái B́nh Dương kể từ năm 1899 cho tới năm 1992, khi chánh phủ Phi Luật Tân đ̣i lại chủ quyền.  Đặc biệt việc USS Carl Vinson vào Vịnh Cam Ranh không được các hăng truyền thông trong và ngoài nước đăng tải tin tức và h́nh ảnh.

CARL VINSON.jpg

  Bộ trưởng Bộ QP Hoa Kỳ và Bộ Trưởng QP Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại  Hà Nội - 24/1/2018

                       vice admiral.JPG 

                    Phó Đô Đốc Phillip G. Sawyer, Tư Lệnh Đệ Thất Hạm Đội, được Giới Chức Việt Nam tiếp đón khi Hàng Không Mẫu Hạm Carl Vinson đến Tiên Sa, Đà Nẵng ngày 5 tháng 3 năm 2018   

(Rất thông cảm với nỗi đau của Người Lính Hải Quân VNCH khi chứng kiến sự “chuyển hướng” của Chiến Lược Toàn Cầu –  ĐTS).

  coast guard cutter.jpg                                                                Coast Guard Cutter Hamilton-Class                  

Theo tờ The New York Times, dựa trên tài liệu “Clinton Cash” của tác giả Peter Schweizer, trong năm 2015  một công ty của Gia Nă Đại, Uranium One, nhượng đặc quyền khai thác mỏ Uranium tại Hoa kỳ cho Cơ quan Nguyên Tử Năng Nga, Rosatom.   Trong năm 2010, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do Hillary Clinton làm bộ Trưởng đă tạo cơ hội thuận lợi cho việc “mua bán" nầy.  Năm 2013 cơ quan nầy được chánh thức đặc quyền thu mua 20% của tổng số tài nguyên uranium – a national asset -  sản xuất. 

Uranium là nguyên liệu chánh để chế tạo vũ khí nguyên tử nhưng lại đồng thuận bán cho một nước đối nghịch th́ thật là một hiểm họa diệt chủng mà Chánh Quyền Barrack Obama và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ không có thái độ cứng rắn, thờ ơ, thiếu sáng suốt th́ thật là một quyết định vô trách nhiệm.   

Theo tin tức của POLITICO, giới tài phiệt có lời trong dịch vụ Uranium One đă "hối lộ" cho Clinton Foundation 145 triệu Mỹ Kim.  Một ngân hàng Nga - Russian Investment Bank -  liên quan đến việc phát hành cổ phiếu (stock) cho Uranium One, cũng bỏ vào “phong b́” cho Bill Clinton US$500,000.00 tiền công diễn thuyết (?).

Clinton Foundation được thành lập, gây quỷ với mục đích để làm việc thiện nhưng nạn nhân của ba trận băo lụt ở Texas, Florida, Puerto Rico, chưa nhận được một xu cứu trợ của Clinton Foundation.  Cơ quan này chỉ t́m những kẻ hở - loopholes - để chuyển tiền từ ngân quỷ của từ hội thiện qua "quỷ cá nhân".  Theo Fox News Network, Clinton Foundation đă trả 3.5 triệu Mỹ Kim cho Bill Clinton Inc. tiền chi phí diễn thuyết – speech - trong năm 2016.  Hillary Clinton được xem là người đàn bà tham lam (crooked Hillary, theo lời Donald Trump) và thủ đoạn nhất của thế kỷ.

2.  Các Vị Dân Cử, từ trung ương (Quốc Hội) cho đến các Tiểu Bang, Thị Xă, đă nghĩ thế nào khi họ có địa vị ăn trên ngồi trước, hưởng "bổng lộc" bằng mồ hôi , nước mắt của người dân.   Trong tháng 1 năm 2018, sanh hoạt trên toàn nước Mỹ bị đóng cửa 3 ngày - government shutdown -  v́ các vị Dân Cử Đảng Dân Chủ muốn ưu tiên hợp thức hóa t́nh trạng di trú của 700,000 đứa trẻ (DACA) hiện cư ngụ bất hợp pháp. 

Họ đă liên kết với nhau dùng mọi thủ đoạn chánh trị, th́ giờ để tranh đấu cho những người nhập cư bất hợp pháp (illegal immigrants) với mục đích xây dựng hạ tầng cơ sở chánh trị và cũng cố guồng máy tranh cử trong tương lai.

Sau 3 ngày "bỏ ngỏ" làm xáo trộn đời sống và an ninh trên toàn nước Mỹ, Quốc Hội đồng ư chấp thuận giải tỏa ngân sách cho đến ngày 8 tháng 2 năm 2018.

Ngày 7 tháng 2 năm 2018, Bà Dân Biểu Nancy Pelosi đă bắt 435 dân biểu Hạ Viện "nín tè" để nghe Bà hát bài con cá DACA, kể từ 10:00 giờ sáng cho đến 6:00 giờ chiều (8 tiếng đồng hồ) - kể lễ tiểu sử của 700,000 dreamers.  Bà Pelosi là bà già “nói dai” nhứt trước diễn đàn Quốc Hội trong lịch sử Hoa Kỳ kể từ ngày lập quốc vào năm 1776.  Người đứng hàng thứ nh́ là Dân Biểu Champ Clark (Dân Chủ), hơn 100 năm về trước,  “lè nhè” trước Hạ Viện chỉ tới  5 giờ 15 phút vào năm 1909.

Ngày 8 tháng 2 năm 2018 Hạ Viện lại tiếp tục thương thảo Ngân Sách đến 1:00 giờ sáng ngày 9 tháng 2 năm 2018.  Quốc Hội chấp thuận hậu hĩ ngân sách Quốc Pḥng và các chương tŕnh an sinh trong nước (domestic programs) cho đến cuối tháng 3 năm 2018.  Chương tŕnh DACA không được đề cập tới.  

Như vậy những đứa trẻ trong chương tŕnh DACA sẽ là đối tượng của Sở Di Trú trong vấn đề trục xuất - facing deportation - sau ngày 5 tháng 3 năm 2018 nếu không chứng minh được giấy phép hợp lệ (work permit).

Một thất bại nặng nề cho Bà Nancy Pelosi, lănh tụ thiểu số Hạ Viện.  Bà Pelosi có ḷng nhưng cuộc tranh đấu của bà thiếu chánh nghĩa.  Bà tranh đấu cho chương tŕnh DACA chỉ với mục đích muốn chiếm lại vị trí đa số Dân Chủ ở Hạ Viện trong kỳ bầu cử Quốc Hội năm 2018.  Bà có thể mất chức lănh tụ Dân Chủ ở Hạ Viện vào đầu năm 2019 v́ bà đă bỏ quên một yếu tố căn bản: Nhân Ḥa.

Nhiều Thống Đốc (Dân Chủ) Tiểu Bang lớn như California, New York, Illinois, Texas, hay Thị Trưởng các thành phố San Francisco, Chicago, Houston, và rải rác trên toàn nước Mỹ, đă lạm quyền thành lập những khu bất khả xâm phạm (sanctuary) chứa chấp dân cư trú bất hợp pháp (12.5 triệu người gồm: 85% dân Nam Mỹ, 12% dân Á Châu, trong số đó có 270,000 người Tàu và 116,000 người Việt, 3% dân Âu Châu).  Các Tiểu Bang nầy đă phá bỏ luật lệ quốc gia, chứa chấp tội phạm - criminal gang MS-13.  Những việc làm nầy gây tốn kém tiền thuế của dân hàng năm đến 135 tỷ Mỹ Kim, về ăn ở, y tế, trường học cho trẻ con.  Trong khi đó nước Mỹ đang mang nợ $23,000 tỷ Mỹ Kim – 23 trillion US Dollars -  Nếu phân chia đồng đều th́ mỗi công dân Mỹ đang gánh món “nợ không vay” khoảng $67,000.00 Mỹ Kim và c̣n tiếp tục gia tăng theo thời gian.

Không hiểu các vị dân cử nầy phục vụ cho Công Dân Mỹ hay phục vụ cho dân cư trú bất hợp pháp? 

3.  Trong thời kỳ vận động tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ vào năm 2015 - 2016,  chánh quyền Barack Obama đă “mở ngỏ” cho ảnh hưởng chánh trị xâm nhập vào cơ quan công quyền làm "ô nhiễm & ung thối" cả ba ngành Hành Pháp (Executive Branch), Lập Pháp (Legislative Branch), và Tư Pháp (Judicial Branch).  Trên nguyên tắc, ngành Tư Pháp gồm Tối Cao Pháp Viện, Bộ Tư Pháp, và FBI, là một tổ chức độc lập, vô tư, đặc biệt đứng ngoài mọi khuynh hướng chánh trị.  Nhưng có một tổ chức hoạt động ngầm trong bóng tối - deep state - đă cấy những "con chốt" vào cơ quan công quyền nầy để chi phối cuộc tranh cử Tổng Thống năm 2016.

a/ Bà Ruth Bader Ginsburg, được Tổng Thống Bill Clinton đề cử vào Tối Cao Pháp Viện năm 1993, đă phát biểu ư kiến trong mùa bầu cử Tổng Thống năm 2016:  "Các Bà không bỏ phiếu cho Hillary Clinton th́ nên t́m đường xuống Địa Ngục - go to Hell”.

b/ Phụ Tá Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp, Bruce Ohr, có bà vợ tên Nellie Ohr làm việc cho hăng Fusion GPS.  Hăng này được Hillary Clinton dùng 9 triệu Mỹ Kim của Đảng Dân Chủ  thuê để ngụy tạo hồ sơ the Trump Dossier trong mùa bầu cử Tổng Thống 2016.  Cựu điệp viên người Anh tên Christopher Steele được hăng Fusion GPS thuê phụ trách sáng tạo the Trump Dossier cùng với bà Nellie Ohr .   Christopher Steele và Bruce Ohr thường xuyên liên lạc với nhau để trao đổi tin tức.  Chánh phủ Barrack Obama đă dùng tài liệu này với hệ thống FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) để “spy” ƯCV Donald Trump.  Ông Bruce Ohr bị Bộ Tư Pháp giáng cấp trong tháng 12 năm 2017.

c/  Ông Bộ Trưởng Tư Pháp, Jeff Sessions, được Donald Trump bổ nhiệm vào chức vụ Bộ Trưởng Tư Pháp ngày 9 tháng 2 năm 2017, lại là một cá nhân “lạnh cẳng”.  Giữ chức vụ Bộ Trường Bộ Tư Pháp như ngồi vào giữa ổ kiến lửa - deep state/secret society - nên giữ thái độ im lặng là vàng.  

d/  Theo nguồn tin trên mạng - internet media - Ông Jeff Sessions khi nhậm chức Bộ Trưởng Tư pháp đă đề nghị sa thải một số nhân vật quan trọng (political appointees) của Bộ Tư Pháp làm việc dưới thời Barrack Obama trong số đó có Rod Rosenstein, đang làm Phụ Tá Thứ Trưởng BTP.  Không hiểu có sự "gửi gắm" nào đó, thay v́ bị loại ra khỏi BTP, Rod Rosenstein lại được Donald Trump phong lên làm Thứ Trưởng BTP.  Ông Bộ Trưởng Jeff Sessions mất hứng - keeps the mouth shut - để mặc cho Rod Rosenstein "quậy" như chỗ không người.

christopher-steele-ap-jef-170816_16x9_992.jpg          sessions & rosenstein.jpg

  Christopher Steele                              Jeff Sessions           &         Rod Rosenstein

Donald Trump rất bất măn với sự đóng góp thiếu tích cực của Ông Bộ Trưởng BTP Jeff Sessions.  Donald Trump bực bội, tweeted: "Nếu Ông may mắn đắc cử kỳ II th́ Ông sẽ cho “chú mày” trở về ala…bé…ma (tiểu bang Alabama)…. quản lư trại gà".

e/  Ông Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp, Rod Rosenstein, múa gậy vườn hoang, chỉ định Robert S. Mueller thành lập ủy bản điều tra (special counsel) về việc Nga "dính líu" – Russian collusion - đến cuộc tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2016 dựa theo tài liệu Trump Dossier.  Ủy ban điều tra của Robert S. Mueller gồm có 16 thành viên trong đó có 9 người đă ủng hộ tài chánh cho Hillary Clinton trong thời kỳ tranh cử vừa qua. 

Một trong số chín (9) uỷ viên ủng hộ Hillary Clinton này đặc biệt c̣n có Peter P. Strzok, Trưởng Ngành Phản Gián của FBI, một "hardcore fan" của Hillary Clinton.   P. Strzok,  cũng là một nhân vật tín cẩn của Cựu Giám Đốc FBI James Comey, đă giúp soạn thảo phúc tŕnh giúp Hillary Clinton tránh bị truy tố trong việc xử dựng và tàng trữ tài liệu tối mật của Bộ Ngoại Giao trong internet server cá nhân.  Kết quả Peter Strzok cũng bị loại ra khỏi ủy ban điều tra của Robert S. Mueller.

 f/ Giám Đốc FBI, Andrew McCabe, (xử lư thường vụ thay thế cho cựu Giám Đốc James Comey bị Donald Trump sa thải) để bà vợ tên Jill McCabe nhận $700,000 Mỹ Kim của Hillary Clinton ra tranh cử chức vụ Nghị Sĩ (Dân Chủ) Tiểu Bang Virginia.  Donald Trump chỉ trích cơ quan FBI tham nhũng và Andrew McCabe là "bù nh́n" cho Hillary Clinton.  

Andrew McCabe bị áp lực rời khỏi cơ quan FBI ngày 29 tháng 1 năm 2018.  Ông Christopher A. Wray được Donald Trump chỉ định thay thế Andrew McCabe trong chức vụ giám đốc Cơ Quan FBI.

g/ Donald Trump rất bực ḿnh v́ Robert Mueller tiếp tục quấy nhiễu - harass - về việc điều tra nhân viên thuộc quyền có dính líu với Nga trong thời kỳ tranh cử.  Donald Trump muốn "dứt điểm" Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Rod Rosenstein và Robert Mueller nhưng chưa có cơ hội và sợ phạm luật - obstruction of justice.

 

ohr.jpg           mccabe.jpg 

                  Bruce Ohr                                                       Andrew McCabe

g/ Thể theo sự công khai hóa FISA Memo (tài liệu Foreign Intelligence Surveillance Act) vào ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Dân Biểu Devin Nunes,  Chủ Tịch Ủy Ban T́nh Báo Hạ Viện, cho thấy Bộ Tư Pháp đă vi phạm Hiến Pháp một cách trầm trọng.

Trong giai đoạn vận động tranh cử sôi nổi vào năm 2016, Tổng Thống Barrack Obama đă "mở một mắt, nhắm một mắt" làm ngơ cho Bộ Tư Pháp và FBI qua mặt FISC (Foreign Intelligence Surveillance Court) dùng FISA để theo dơi Ứng Cử Viên Đảng đối lập là một việc làm lạm quyền, kỳ thị và chèn ép - bias - ứng cử viên Donald Trump.  Chánh Phủ Obama đă công khai áp dụng "luật rừng" không khác với các nước Độc Tài Banana Republic.

4.  Trong một giai đoạn nào đó, chúng tôi nghĩ rằng các vị Dân Cử trong Quốc Hội có lương tâm, phải nghĩ đến Đất Nước, Người Dân, và bảo tồn Hiến Pháp.  Hăy bỏ qua khuynh hương chánh trị, Cộng Hoà hay Dân Chủ, cùng ngồi lại trong t́nh thần xây dựng.  Soạn thảo một đạo luật gắt gao, đặt Bộ Tư Pháp và FBI vào một vị trí chuyên nghiệp - professional - và đặt ảnh hưởng chánh trị của các cơ quan này ra ngoài ṿng pháp luật - politics free.

Trong khi đó Chánh Quyền Trung Ương - Federal Government - phải thanh lọc lại guồng máy điều hành của Bộ Tư Pháp.  Ngoại trừ những chức vụ do Tổng Thống tín nhiệm và chỉ định - political appointees - để điều hành công vụ cho phù hợp với đường lối và chánh sách mới của Tổng Thống trong việc phục vụ quyền lợi chung của người dân.  Tổng Thanh Tra Bộ Tư Pháp - Office of the Inspector General - phải theo giỏi và nghiêm khắc trừng trị nhân viên các cấp của Bộ Tư Pháp và FBI có hành động đi ngược lại với tôn chỉ và đường lối của Chánh Phủ.

(Trên đây chỉ là một sự góp ư.  Đa số các chánh trị gia chuyên nghiệp đều có căn bản về luật.  Họ cố t́nh làm mọi thứ để kiếm tiền - doing anything for the money - v́ họ biết khai thác kẽ hở của luật pháp – ĐTS)  

Thành Quả Đạt Được Của Donald Trump Trong Một Năm Tại Chức  

Ưu Điểm

1.  Với kinh nghiệm của một Doanh Nhân, Donald Trump tạo cơ hội thuận lợi trong việc phát triển kinh tế .  Thị trường Chứng Khoán (stock market) gia tăng vượt bực kể từ ngày Donald Trump đắc cử.

Tháng 12 năm 2016              Dow:   16,517.00        Nasdaq:    4,636.00   S&P:   1,939.00

Tháng 12 năm 2017              Dow:    24,930.00       Nasdaq:    6,904.00  S&P:   2,674.00

2.  Tu chỉnh luật thuế khoá bằng cách giảm thuế cho xí nghiệp (corporate tax) từ 35% xuống 21%.  Tạo cơ hội thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và tạo thêm việc làm cho người dân bằng cách khuyến khích các đại xí nghiệp đang đầu tư ở nước ngoài dời cơ sở trở về Mỹ.  Ngăn chặn các đại xí nghiệp di chuyển cơ sỡ ra nước ngoài.                                                                                                                                                               

So sánh luật thuế khoá hiện hữu của Hoa Kỳ với các trên thế giới:

Hoa Kỳ:                  35%              Canada:          26.50%             Âu Châu:            18.35%

Trung Quốc:         25%              Nhật:               30.86%             Mexico:               27.50%

3.  Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ  4.7%  (12/2016)  xuống 4.1%  (12/2017)

4.  Quyết định cứng rắn trong việc chặn đứng và trục xuất dân cư trú bất hợp pháp.

5.  Thu hẹp các vùng chiếm đóng của quân khủng bố ISIS trên lănh thổ Syria và Iraq.

6.  Có 3 nhân vật thuộc sắc dân thiểu số - minority group - được bỗ nhậm giữ chức vụ Bộ Trưởng trong Nội Các Donald Trump:

chao 1.jpg       haley.jpg         carson1.jpg     

Elaine Chao                                    Nikki Haley                                           Dr. Ben Carson

-         Bà Elaine Chao - Tàu Đài Loan - Bộ Trưởng Giao Thông

-         Bà Nikki Haley - Ấn Độ - Đại Sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc

-         Dr. Ben Carson - Phi Châu - Bộ Trưởng Bộ Gia Cư

Yếu điểm

1. Thiếu tế nhị và khéo léo của một chánh trị gia chuyên nghiệp (lack of diplomacy). Phát ngôn bừa băi làm phật ḷng các nước Đông Minh.                                                        

2.   Có thái độ kiêu ngạo của một người lănh đạo nước giàu, mạnh làm xúc phạm danh dự và tự ái các nhà Lănh Đạo Thế Giới đặc biệt là các nước trong tổ chức Minh Ước Bắc Đại Tây Dương - North Atlantic Treaty Organization (NATO).  Bà Angela Merkel, Thủ Tướng Đức, và Bà Theresa May, Thủ Tướng nước Anh, đă tỏ thái độ bất măn công khai với Donal Trump.

3.    Cần bổ túc "Nghệ Thuật Chỉ Huy" v́ thiếu tế nhị và độ lượng khi "nhục mạ" thuộc cấp trước dư luận Quốc Tế.  Ngày 28 tháng 2 năm 2018 Donald Trump phê b́nh việc làm của Ông Bộ Trường Tư Pháp Jeff Sessions là "DISGRACEFUL" và cơ quan FBI thiếu trách nhiệm trong việc chận đứng cuộc nỗ súng ở trường Trung Học ở Parkland Florida.

4.   Quyết định "hấp tấp" khi nh́n nhận Jerusalem là thủ đô nước Do Thái.  Jerusalem  là Thánh Địa của Thiên Chúa Giáo và cũng là Thủ Đô của nước Palestine trong tương lai.  Vùng đất Jerusalem bị nước Do Thái chiếm đóng một cách bất hợp pháp (Công Pháp Quốc Tế) từ dân Palestine vào năm 1967. 

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc nhóm họp ngày 21 tháng 12 năm 2017, cả thế giới đồng thuận bỏ phiếu chống lại quyết nghị nầy.  Chỉ có 6 nước không tên tuổi ủng hộ quyết nghị Hoa Kỳ như: Guatemala, Honduras, Marshall Islands, Nauru, Palau, Togo.

Hoa Kỳ đă thiếu vô tư và làm mất chánh nghĩa của một nước Lănh Đạo Thế Giới Tự Do. 

Donald Trump mất mặt hăm doạ sẽ cắt ngân khoản viện trợ cho những nước "chống lại" đường lối Hoa Kỳ.  Nói dễ nhưng làm không dễ.  Chương tŕnh viên trợ là một sự đổi chác chứ không phải tiền bố thí v́ ḷng nhân đạo.  Ngân sách viện trợ cho các nước trên thế giới nằm trong các chương tŕnh vạch sẵn: Truyền bá tư tưởng Tự Do, cũng cố sức mạnh quân sự, duy tŕ ảnh hưởng chánh trị, phổ biến văn hóa, chống khủng bố - war on terrorism - t́m thị trường tiêu thụ, v.v.  

Ngưng viện trợ là tự cô lập hóa - isolation - và đứng ngoài sanh hoạt cộng đồng thế giới Tự Do.  Trong khi đó Trung Cộng đang phát huy kế hoạch trường kỳ là dùng tiền để mua chuộc ảnh hưởng các nước chậm tiến nhưng giàu tài nguyên chưa khai phá.      

Việc nh́n nhận Jerusalem là thủ đô nước Do Thái có thể là một "tác phẩm đầu tay" của cố vấn cao cấp ṭa Bạch Ốc, Jared Kushner,  trong việc thương thảo ḥa b́nh ở Trung Đông (Israel & Palestine).  Jared Kushner cũng là con rể của Donald Trump. 

Ngày 28 tháng 2 năm 2018, Jared Kushner bị "tước" quyền tham dự các buổi thuyết tŕnh và xem tài liệu "tối mật" – top-secret security clearance - của ṭa Bạch Ốc v́ sự liên hệ làm ăn với các nước như: Israel, China, Mexico, United Arab Emirates.  Thể theo tin tức các đài truyền h́nh th́ những cuộc thương thảo làm ăn này được thường xuyên diễn ra tại ṭa Bạch Ốc.  Sự lẫn lộn giữa "công và tư" của Jared Kushner có thể bị ngoại bang lợi dụng, mua chuộc.  

Và cuối cùng, khi được đắc cử chức vụ Tổng Thống của một nước giàu, mạnh nhất Thế Giới, Donald Trump cứ tưởng ḿnh là "Ông Trời", là Trung Tâm Vũ Trụ.  Trong vấn đề giao thương với Thế Giới bên ngoài, Donald Trump tự nghĩ mọi ư kiến của Ông Ta sẽ được mọi Người, mọi Nước tuân hành theo ư.  Thái độ tự cao, tự đại này sẽ làm nản ḷng nhiều người đă từng ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng Thống vừa qua.                                                          

                                                                        ***  

Bầu Cử Năm 2018 - Một Thử Thách Cho Ḷng Dân & Chánh Nghĩa  

Ngày chánh thức bầu cử Quốc Hội Hoa Kỳ được ấn định là Thứ Ba, ngày 6 tháng 11 năm 2018.  Cuộc vận động tiền bầu cử được bắt đầu từ tháng 3 cho tới tháng 9 năm 2018.

              Từ nay cho tới ngày bầu cử vào tháng 11 năm 2018 cử tri sẽ bị chi phối dồn dập bởi những đề tài tuyên truyền “nóng bỏng” mà Đảng Cộng Ḥa và Dân Chủ dùng để khai thác lợi thế trong việc chiếm vị trí đa số Thượng Viện và Hạ Viện tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

1.    Chủ đề tranh cử của Đảng Cộng Ḥa năm 2018:  

·       Giảm thuế để tạo thêm công ăn việc làm

·       Áp dụng những "công thức" thực tiễn, b́nh đẳng trong việc giao thương với nước ngoài

·       Xây bức tường "vạn lư" phía Nam để chặn đường dây ma túy và dân cư trú bất hợp pháp

·       Tăng cường việc chặn đứng, kiểm soát và trục xuất dân cư trú bất hợp pháp  

2.    Chủ để tranh cử của Đảng Dân Chủ:  

·       Sau cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2016, dường như Đảng Dân Chủ đă "mất hướng" không có chủ đề tranh cử mà chỉ biết "bao che" cho 12.5 triệu dân cư trú bất hợp pháp và 700,000 đứa trẻ của chương tŕnh DACA

·       Tiếp tục chống đối, phê b́nh những chương tŕnh, kế hoạch tương lai của Donald Trump nhưng Đảng Dân Chủ không có sáng kiến đề nghị giải pháp thỏa đáng.

·       Chỉ biết phát động những nổ lực dưới đây để lấy hậu thuẫn của 17 triệu dân Mỹ gốc X́ (Hispanic/Latino):

Mười ba Tiểu Bang và Washinton DC cấp bằng lái xe hay ID (identification) cho dân cư trú bất hợp pháp: California, Connecticut, New Jersey, Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, New Mexico, Utah, Vermont, Washington.  Việc làm này có thể đưa đến sự lạm dụng và gian lận (fraud) trong các cuộc bầu cử.  

Thống Đốc tiểu Bang California , Jerry Brown, đă kư giấy phép cấp bằng lái xe cho 2.5 triệu dân cư trú bất hợp pháp.  Chi phí dự trù cho dịch vụ này lên đến 65 triệu Mỹ Kim (2916-17) tiền thuế của dân để thuê thêm 822 nhân viên phụ trách.

Bà Libby Schaaf, Thị Trưởng thành phố Oakland, California đă thông báo cho dân cư trú bất hợp pháp biết trước có cuộc “bố ráp" của cơ quan ICE  (Immigration & Customs Enforcement) để những người nầy lẩn trốn.  Kết quả vẫn có 150 người bị bắt.  Bà Libby Schaaf sẵn sàng bỏ ra 1 triệu Mỹ Kim để trả chi phí pháp lư cho những người bị giam giữ.  

             thumbnail2.jpg

         Thứ Ba, ngày 6 tháng 11 năm 2018 chúng ta lại đi bầu để làm bổn phận người dân. Chúng ta sẽ bầu cho những Ứng Cử Viên có tư tưởng và nhân cách hợp với nguyện vọng của mọi người.   Hy vọng chúng ta t́m ra một quyết định hợp lư: Bầu Đúng Cử Xứng.

 Hope for the Best 
We, American, Are Dreamers, too!

 

Hoa Thịnh Đốn,  ngày  10   tháng   3   năm   2018

Đông Trường Sơn

Trở lại