Ḷng Yêu Nước Mỹ và Bảo Vệ Hiến Pháp

GS Trần Thủy Tiên  

(US Patriotism and Defending US Constitution)

 

Mỗi năm đến Ngày Lễ Độc Lập ở Mỹ, chúng ta cần nhớ lại và tri ân các vị thành lập đất nước Mỹ. V́ họ đă cực kỳ can đảm (do lúc đó có thể bị mẫu quốc England xử tử về tội phản quốc, nếu họ không thành công kịp thời) và cương quyết (khi cùng nhau đoàn kết) kư tên vào Bản Tuyên Ngôn Độc Lập (Declaration of Independence) của nước Mỹ, vào ngày 4.7.1776 (cách đây 242 năm), do Ông Thomas Jefferson viết ra, để tự tuyên bố tách khỏi nước chủ nhân England (luôn áp bức với thuế cao), và nước Mỹ non trẻ anh hùng được Độc Lập, Tự Do hoàn toàn từ đó… Đây là lư do dân Mỹ ăn mừng Ngày Lễ Độc Lập July the Fourth hằng năm.

Image result for (Declaration of Independence)

Rồi 11 năm sau, tiến thêm một bước quan trọng nữa, để bảo vệ Tự Do lâu dài cho dân Mỹ, Hiến Pháp Hoa Kỳ (the US Constitution) được Ông James Madison soạn thảo và các vị khác đóng góp các ư kiến giá trị (trong gần 4 tháng đoàn kết làm việc chung), và được kư phê chuẩn vào ngày 17.9. 1787 để ban hành. Một điều khác biệt nổi bật nữa của Hiến Pháp Mỹ là trong khi đa số Hiến Pháp của các nước khác ghi rằng: Quyền Tự Do của người dân trong một nước là do chính quyền của nước đó ban cho. Nghĩa là mỗi khi một chính thể áp bức lên thay, bọn độc tài có quyền lấy lại sự tự do của nhân dân nước đó và người dân phải chịu chấp nhận… th́ Hiến Pháp Mỹ lại xác nhận khác hẳn: Quyền Tự Do của công dân Mỹ là do Thượng Đế (a Creator), một Đấng Quyền Năng siêu việt ban thưởng cho dân Mỹ như một ân sủng (God Bless America); cho nên không một chính phủ nào hay người nào trên trái đất này có thể tước đoạt quyền Tự Do thiêng liêng đó của dân Mỹ. Bingo! I love it!

Ông Madison cũng là người viết ra 10 Tu Chánh Án đầu tiên cho Hiến Pháp Mỹ (the first 10 Amendments to the US Constitution are commonly called the Bill of Rights) theo lời kêu gọi của vài tiểu bang, và được 10 tiểu bang (trong số 14 tiểu bang lúc đó) chấp thuận, vào năm 1791. Mục tiêu của the Bill of Rights là giới hạn quyền lực của chính phủ để bảo vệ các quyền tự do cá nhân cho dân. (The purpose of these 10 Amendments is to protect the individuals of the United States – protect their rights to property, their natural rights as individuals, and limit the Government’s power over the citizens). Nên không lạ ǵ khi thấy những kẻ thân chủ nghĩa xă hội, thân Cộng, tả khuynh, cấp tiến, phóng túng… luôn kêu gọi dùng bạo lực đánh giết cảnh sát và quân đội của một chính phủ Mỹ hợp hiến và dân chủ, như hiện nay. Họ cũng đả phá Hiến Pháp Hoa Kỳ và các Tu Chánh Án, nhất là Đệ Nhất (Free Speech) và Đệ Nhị Tu Chánh Án (the Right of the people to keep and bear arms) v́ bọn họ muốn độc quyền phát biểu và tước súng (lấy đi vũ khí tự vệ của toàn dân), để chính phủ độc tài có độc quyền nắm vũ khí (nghĩa là nắm lấy sinh mệnh dân), và do đó đàn áp toàn dân (không vũ khí) dễ dàng.

Đây cũng chính là lư do những người dân yêu nước thực sự (true patriots) ở Mỹ hiện nay cương quyết chống lại bọn phe tả (leftists) và đồng bọn, để bảo vệ Quyền Tự Do Phát Biểu (First Amendment) và Quyền Cất Giữ và Mang Vũ Khí (Second Amendment) của họ, tới cùng. Xin đừng mắc mưu về từ ngữ của bọn phe tả, phóng túng, cấp tiến, và thân Cộng lọc lừa, khi chúng kêu gọi “Gun Control” – “Kiểm Soát Súng”?!. Chúng che giấu một sự thật là: Chúng muốn tước đoạt súng đạn, vũ khí tự vệ của quư vị, của người dân (dùng để chống lại một chính thể chuyên chế – against tyranny) khi hữu sự, để bảo vệ tự do cá nhân (individual liberty) như Hiến Pháp Hoa Kỳ đă tiên đoán và ghi nhận.

Do vậy, không thể kể xiết sự thông sáng tột cùng (brilliant wisdom) và việc tận tụy phục vụ (từ Ḷng Yêu Nước, Yêu Dân đích thực) của 7 Vị Cha Lập Quốc Người Mỹ (7 American Founding Fathers) khả kính nầy: John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison, and George Washington. Đáng chú ư hơn nữa: Như các nhà tiên tri, họ dường như đă tiên đoán tương lai nước Mỹ yêu quư của họ sau này, sẽ bị kẻ thù nội bộ (ngụy trang như các chính trị gia tham nhũng trong quốc hội Mỹ từ nhiều thế hệ qua – the corrupt establishment in US Congress for decades) đâm thọc gian hiểm từ bên trong, kết hợp với sự tấn công đồng loạt từ bên ngoài (như deep state government officials, các nhóm khuynh tả, quá khích, thân Cộng, Hollywood elites, lying liberal media…) để tiêu diệt nước Mỹ tự do bằng cách gây rối loạn nội bộ làm suy yếu nước Mỹ, để chờ thời cơ nắm quyền và từ từ biến nước Mỹ thành một nước thân chủ nghĩa xă hội và thân Cộng, xóa bỏ Hiến Pháp Hoa Kỳ (i.e., big government dictates the law and all policies without the US Constitution).

Image result for (Declaration of Independence)

Nên Các Nhà Lập Quốc đă vắt tim óc, cùng nhau cẩn thận viết ra Bản Hiến Pháp thiêng liêng cho nước Mỹ và các Tu Chánh Án bất khả xâm phạm (our sacred American Constitution and the Bill of Rights), để khi lâm nạn, người dân yêu nước có thể dựa vào đó như một khuôn thước, mà tranh đấu cho Quyền Tự Do Cá Nhân của họ (nếu họ có can đảm lên tiếng và hành động thật sự), sau khi  các Vị Cha Lập Quốc viết nên Hiến Pháp cao quư đă yên ḷng nhắm mắt qua đời, gần 300 năm trước đây…

Các Vị Lập Quốc kể trên đă muốn nước Mỹ là nước của Luật Pháp (America is the country of Law). Thật vậy, nhiều người Việt mới qua Mỹ đều tấm tắc khen: “Nước Mỹ hay quá! Ra đường, không thấy cảnh sát, mà ai cũng tuân theo luật giao thông: Hễ thấy đèn đỏ th́ mọi người đều dừng lại, ngay cả trong các đường nhỏ và vắng, người ta cũng dừng xe khi thấy bảng Stop!!! Ở VN c̣n lâu! Không thấy công an là chạy luôn, dù đèn đỏ hay vàng.” Đúng vậy, tôn trọng luật pháp là điểm ưu việt của nước Mỹ, mà ngày nay bọn phe tả muốn phá bỏ. Các nhóm bạo lực Moveon.org, Black Lives Matter (BLM)… đă kêu gọi đánh phá người khác ư kiến và khác màu da (như người da trắng), bằng bạo động, phá hoại tài sản của các cửa hàng và chống giết cảnh sát, là những người hy sinh mạng sống để bảo vệ dân!!!

Thật mỉa mai, cũng tháng này năm ngoái, ngày 7.7.2017, khi Dallas police officers bị phục kích bởi một người da đen bắn lén (a black sniper), ẩn núp trên một ṭa nhà cao (làm cho 5 cảnh sát viên da trắng tử thương và 7 người khác bị thương), v́ anh ta tuyên bố hận thù người da trắng, th́ nhóm biểu t́nh BLM đang chống cảnh sát da trắng hôm đó, vội chạy tới cảnh sát để được bảo vệ, trong lúc súng nổ kinh hoàng … Khi nguy hiểm, người ta lập tức chạy tới cảnh sát. Khi b́nh thường, họ đi biểu t́nh chống phá cảnh sát. Vong ân: Hết rên, quên thầy!!! Lại có những kẻ hai lưỡi, lớn tiếng kêu gọi tước súng của cảnh sát và quân đội Mỹ; sau đó, khi muốn tước súng tự vệ của dân Mỹ luôn, th́ lại nói: Dân Mỹ không cần súng v́ đă có cảnh sát Mỹ bảo vệ! Ủa? Cảnh sát đă bị tước súng rồi, lấy ǵ bảo vệ dân? Lư luận gian sai như vậy th́ thuyết phục được ai? Xin tự nghe lại lư lẽ của chính ḿnh.

Nên nhớ, ở các nước CS độc tài, công an và bộ đội có nhiệm vụ tiên quyết là bảo vệ Đảng CS, không phải bảo vệ dân: Khi một nhà dân ở VNCS bị cướp, họ kêu cứu, th́ công an thường chờ hơn một giờ, để chắc chắn là bọn cướp đă đánh dân, đoạt của xong, và chạy thoát rồi, th́ mới từ từ tới nhà đó để… hỏi tin tức và viết báo cáo, là xong. Họ không xả thân giao đấu với bọn cướp v́ nguy hiểm cho họ. Trái lại, nếu được lệnh đi bắt một người dân (không có súng đạn và bị xem là chống lại Đảng và nhà nước CS v́ chánh kiến hoặc tôn giáo khác biệt), công an tới ngay lập tức! Người dân này sẽ bị bắt, bị hành hạ đủ điều, có khi tra tấn đến chết. Ai dám nói họ độc tài, ác độc? Bọn du côn gian manh (bullies) và trí thức hèn (coward scholars) chỉ giỏi ức hiếp người hiền và hoành hành trong xă hội dân chủ; nhưng khi đồng bọn gian ác hoặc CS độc tài nắm quyền, họ lập tức im re! Đời là vậy! C’est la vie! Such is life!

Thêm một quan điểm cực kỳ quan trọng và thú vị khác của Hiến Pháp Hoa Kỳ: Vào lúc kết thúc buổi Hội Nghị về Hiến Pháp (the Constitution Convention) vào năm 1787, một phụ nữ đă hỏi Dr. Benjamin Franklin: “Well, Doctor, what have we got? A Republic or a Monarchy?” He replied, “A Republic, if You Can Keep it.” Tức là nước Mỹ là một nước theo chính thể Cộng Ḥa dựa trên Hiến Pháp Hoa Kỳ (the Republic, the American Form of Government, based on the US Constitution)!!! Chứ không phải là h́nh thức Dân Chủ (Democracy form) để kẻ thù có thể lợi dụng “sự dân chủ” theo ư riêng của họ và đánh phá nước Mỹ. Bingo! Cho nên ngày nay, khi bọn tả phái (leftist), liberal, progressive, socialist, communists, globalists, tụ lại để tấn công chính phủ Hoa Kỳ hiện tại (được dân bầu cử hợp pháp theo luật định) và liên tục gây phiền nhiễu (harassment) những người yêu nước bằng sự nổi giận, châm chọc, bới móc, giễu cợt, chỉ trích, hận thù, gây bạo động… theo kiểu vô luật lệ (lawless) của họ, ḥng tiêu diệt nước Mỹ và biến nước Mỹ thành một nước xă hội chủ nghĩa (a socialist state), th́ nhiều người tin rằng, anh linh của Các Vị Lập Quốc kể trên đă ứng nghiệm vào khối dân yêu nước (millions true patriots) đang giữ lấy các giá trị truyền thống của họ (their conservative values) để chống lại sao cho thành công. Xin lập lại câu nói vàng ngọc của Doctor Franklin: “A Republic, if You Can Keep it.”  Chúng ta có can đảm chiến đấu để giữ được Nước Mỹ với chính thể Cộng Ḥa và tự do lâu dài, hay không?

Xin đừng xem thường, Nội Chiến (Civil War) ngày nay không c̣n là cuộc giao tranh thẳng thắn trên mặt trận, mà là những lời nói xấu, châm biếm, xỏ xiên vô căn cứ, là biểu t́nh được trả tiền, là giáo dục phe tả, là TV và sách báo in sai sự thật. Time, Newsweek, New York Times, Washington Post, CNN… và liberal media nói chung, thường công kích sai. Trong Tháng Sáu 2018, một số báo chí Mỹ online, bao gồm vài báo Việt phe tả (sau khi chạy loạn CSVN vẫn chưa thức tỉnh, qua Mỹ được yên xong, nay xoay qua thân Cộng: thật bạc nghĩa), đă tung tin President Trump  có immigration policy “ác độc”, giam nhốt trẻ em nước khác (vượt biên bất hợp pháp vào nước Mỹ qua biên giới phía Nam) vào lồng sắt, có kèm h́nh. Nhưng chỉ sau vài ngày, các nhà viết báo Hoa Kỳ trung thực đă chứng minh các h́nh giam nhốt trẻ em đó, được chụp từ năm 2014, tức là dưới thời ông Obama “ác độc”!!! (V́ ông Trump mới làm TT sau đó, từ năm 2017). Lập tức, họ mang hết các h́nh ảnh trẻ em bị nhốt năm 2014 đó, xuống ngay!! Cho thấy phe Tả bao che ông Obama (thân socialist) tới cùng.

Related image

Người Việt tỵ nạn CS sau năm 1975 nên khôn ngoan hơn những người Mỹ thân Cộng, nhất là giới trẻ ngây thơ chưa từng sống với CS nên không biết độc tài là ǵ… khi họ tin theo liberal media, nói Tổng Thống Trump “độc tài”!? làm tṛ cười cho người khác. TT Trump có tước đoạt nhà đất của dân rồi đuổi họ đi vùng “kinh tế mới” hoang vu, không nhà, không điện nước, không thực phẩm, như CS Bắc Việt đă làm với dân Nam Việt? Có cho sinh viên, học sinh (cầm đầu bởi 1 cán bộ CS) vào nhà dân Nam, liệt kê từng món đồ trong nhà (để dân không thể mang 1 thứ nào ra khỏi nhà được), rồi hôm sau mang xe lớn trở lại, tịch thu đầy đủ và chở ra Hà Nội? Có đặt tên (labeling) quân, dân, cán, chính của chế độ VNCH ở Miền Nam là “ngụy” vào hồ sơ cá nhân, để họ và con cháu suốt 2, 3 đời không thể có việc làm tử tế, sống nghèo đói, bị khinh bỉ và bị canh chừng? Có tống hằng trăm ngàn chiến sĩ Miền Nam vào trại tập trung cải tạo, ngày làm việc nặng nhọc và nguy hiểm, không cơm ăn, không thuốc trị bệnh, tối về trại c̣n bị điều tra, khai lư lịch, phải “thành khẩn” nhận “tội ác”, hoặc bị tra tấn? …

Người hàng xóm của tôi (tỵ nạn giết chóc từ nước Kurds) đă có nhận xét rất chính xác về bọn mobs gây bạo lực và những kẻ được trả tiền đi biểu t́nh (paid protestors) chống TT Trump và nước Mỹ: “They’re stupid. They even don’t know what they got! My family and I came here legally, now safe and happy.”

Bổn phận của tất cả người dân sống trên đất Mỹ là biểu lộ ḷng tri ân đối với Các Nhà Lập Quốc Hoa Kỳ (đă cho ta cơ hội được sống tự do, yên lành, hoặc thịnh vượng nhờ luật định của Hiến Pháp) bằng  cách suy nghĩ chín chắn và hành động sáng suốt, để không làm ǵ tổn hại cho nước Mỹ, một nước bao dung, với thể chế Cộng Ḥa dựa trên Hiến Pháp Mỹ thiêng liêng. Xin kết thúc bằng một lời khuyên dạy tuyệt vời và thật đúng hợp cho hoàn cảnh xă hội nước Mỹ hiện nay, từ một Người Cha Dựng Nước, để cùng hiểu biết và hành động theo Ḷng Yêu Nước Mỹ và đồng thời bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ:

“Educate and inform correctly to the whole mass of the people… They are the only sure reliance for the preservation of our Liberty.” __ Thomas Jefferson.

“Hăy giáo dục và thông tin trung thực đến toàn dân… V́ họ là chỗ dựa chắc chắn cho việc ǵn giữ Tự Do của chúng ta.” __ Thomas Jefferson.

Texas, tháng, 7.2018

GS Trần Thủy Tiên    

Trở lại