MỘT KHI CHÁNH ÁN T̉A TỐI CAO NGỒI XỬ Ở THƯỢNG VIỆN, LỪA ƠI ...C̉N G̀ ĐỂ TRỐI ?

Phúc Nguyễn

 

Chánh án Ṭa án Tối cao John Roberts sẽ có cơ hội để thể hiện sự công tâm trong cuộc đấu đá đảng phái trên chính trường Mỹ khi ông đóng vai tṛ chủ tọa tại cuộc xét xử luận tội Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện.

Đến lúc đó đám dân chủ c̣n dấu nhân chứng, vật chứng và muốn chơi theo kiểu có lợi cho chúng nó được hay không ?

Phát biểu với tờ Wall Street Journal, ông Andrew D. Martin, Hiệu trưởng trường Đại học Washington ở St Louis và là nhà khoa học chính trị nghiên cứu ṭa án, nhận định: Sự kiện đó có tầm quan trọng lớn với di sản cá nhân của Chánh án và di sản của Ṭa án Tối cao”.

Theo ông Martin, ḷng tin của công chúng Mỹ chính là sức mạnh của hệ thống tư pháp và vai tṛ của chánh án giữa trung tâm cuộc đấu đá chính trị đảng phái không chỉ định h́nh quan điểm của công chúng đối với cá nhân ông, mà c̣n sẽ định h́nh quan điểm của người dân đối với ṭa án.

Đă nói không chết trong tay thượng viện, cũng phải chết trong tay Tối Cao, chơi đúng luật th́ đám lừa Dân Chủ Hôm Nay chỉ có chết.

Chánh án Roberts, người sẽ làm chủ tọa phiên xét xử tại Thượng viện, đóng vai tṛ là người có thẩm quyền trước bên cáo buộc Tổng thống Trump và bên bảo vệ Tổng thống. Quy định của phiên xét xử sẽ do bồi thẩm đoàn, trong trường hợp này là Thượng viện, soạn.

Quy tŕnh xét xử Tổng thống Trump sẽ tuân theo hướng dẫn luận tội năm 1986 của Thượng viện, theo đó Chánh án Ṭa án Tối cao sẽ quyết định câu hỏi có liên quan, yêu cầu cung cấp các bằng chứng và một số vấn đề khác. <đủ chết hay chưa ?>

Phía thượng viện đă đưa ra yêu cầu đúng luật "các nhân chứng và vật chứng liên quan đến cáo buộc, phải được tŕnh ra trước khi tiến hành xét xử, không thể chơi bẩn theo hướng có lợi cho đám lừa.

Phuc Nguyen

Trở lại