Ông Putin cảnh báo tư tưởng cánh tả đang ‘hủy hoại’ nước Mỹ

Khi Phiên họp toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương sắp được tổ chức, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rơi vào thế cô lập chưa từng thấy trên trường quốc tế. Ông Tŕnh Tường (Cheng Xiang), chuyên gia về vấn đề Trung Quốc, nhà b́nh luận thời sự phân tích rằng, thái độ của Nga đối với ĐCSTQ trong những ngày gần đây đặc biệt đáng chú ư: Tổng thống Nga Putin cảnh báo đằng sau xu hướng tư tưởng “cấp tiến” đang hủy hoại xă hội Mỹ và phương Tây chính là giáo điều Marx-Lenin, thứ mà Nga đă từ bỏ từ lâu, và v́ “thấm” tư tưởng này, Mỹ luôn sẵn ḷng xoa dịu, thoả hiệp chứ không phải ngăn chặn hay bất b́nh trước tội ác của ĐCSTQ.

Ông Putin phủ nhận liên minh quân sự với ĐCSTQ

Trên mt chương tŕnh trc tuyến, ông Tŕnh Tường mô t t́nh thế quc tế mà ĐCSTQ phi đi mt là “cô lp chưa tng có”. Không ch các nước láng ging cnh giác vi h, Châu Âu, các nước cũng bt đu cô lp ĐCSTQ và sn sàng thiết lp quan h không chính thc vi Đài Loan. Nước đu tiên hành đng là Cng ḥa Séc, điu này đă “khiến ĐCSTQ rt tc gin”. 

"Châu Âu và T chc Hip ước Bc Đi Tây Dương (NATO) bt đu cm thy mi đe da ca ĐCSTQ đi vi thế gii t do này. H đu thy rng Đài Loan là mt đu cu quan trng trong cuc đu tranh gia thế gii t do và thế gii cng sn... Nếu đ mt Đài Loan, toàn b thế gii t do s b ĐCSTQ nut chng". Ông Tŕnh tin rng, ti Phiên hp toàn th ln th sáu ca Ban Chp hành Trung ương ĐCSTQ, ông Tp Cn B́nh có th s tra kho tt c mi người v vn đ này.

Ông Tŕnh Tường đ cp rng quan đim ca Nga v ĐCSTQ gn đây đc bit đáng chú ư. Trước đó, Tng thng Nga Putin được các phóng viên hi rng liu ông có thành lp liên minh quân s vi Trung Quc hay không, ông Putin tr li vi thái đ phù phiếm và nói rng chưa tng nghĩ đến vic thành lp liên minh quân s

V vn đ này, “Phát ngôn viên B Ngoi giao ĐCSTQ Uông Văn Bân li nói rng, 'không phi là đng minh, [nhưng] c̣n hơn c đng minh'". Ông Putin đă nói thng rng, hoàn toàn không có quan h liên minh quân s, nhưng ông Uông vn c̣n nói thêm, mc dù không là đng minh, nhưng trên thc tế li có mi quan h rt tt, c̣n tt hơn c là đng minh. "Đây hoàn toàn là mt phát ngôn không biết xu h". Ông Tŕnh Tường nói rng t đng thái này có th thy ĐCSTQ b cô lp như thế nào, mc dù h luôn mun lôi kéo Nga đ giúp chng li M.

Ông Putin cảnh báo tư tưởng cánh tả đang “gặm nhấm” phương Tây

Ngày 21/10, cuc hp thường niên khóa 18 ca Câu lc b Tho lun Quc tế Valdai (Valdai International Discussion Club) ca Nga đă được t chc ti Sochi. Ông Tŕnh nói rng, cuc hp này tương t như Din đàn Châu Á Bác Ngao ca ĐCSTQ, mi các chính tr gia quan trng và gii doanh nhân trên thế gii m hi ngh đ tho lun v t́nh h́nh quc tế. Trong cuc hp, ông Putin đă có mt bài phát biu rt quan trng: ông cnh báo Hoa Kỳ rng, xă hi dân ch t do phương Tây đang b tư tưởng cánh t ăn ṃn. Nga đă đi mt vi cuc khng hong này hàng chc năm trước và biết tác hi ca xu hướng tư tưởng này, nhưng ngày nay nó đang dn xut hin M.

Nhà b́nh lun Tŕnh Tường trích dn hai đon thoi ca ông Putin. Ông Putin nói rng cánh t M đ xướng cái gi là "xă hi cp tiến", cho rng nó có th mang li mt s thc tnh xă hi hoàn toàn mi cho nhân loi. Ông Tŕnh nói, khi nói đến điu này ông Putin đă bt cười, “Loi tư tưởng cánh t này có th được coi là rt mi đi vi nhiu người M, có th đưa xă hi bước sang mt cnh gii mi. Nhưng là người Nga, chúng tôi không cm thy l chút nào, bi v́ Nga sm đă có bài hc t nó ri”, ông Putin nói.

Ông Putin chỉ ra thứ "học thuyết" đang hủy hoại các giá trị truyền thống và cội nguồn của nước Mỹ

Ông Putin tiếp tc nói rng, sau Cách mng Tháng Mười năm 1917, căn c theo hc thuyết ca Marx và Engels, nhng thành viên ca Bolshevik tin rng h có th thay đi thế gii, không ch v chính tr hay kinh tế, mà điu quan trng nht là thay đi đo đc và trái tim ca con người. Theo h tư tưởng mi này, "[h] phá hy các giá tr truyn thng, phá hy tôn giáo, phá hy mi quan h gia các cá nhân, bao gm vic ph nhn hoàn toàn gia đ́nh, và thm chí khuyến khích người ta đu t người thân, tt c nhng biu hin kinh khng này đu da trên danh nghĩa ‘tiến b’”.

Tại cuộc họp thường niên khóa 18 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, ông Putin đưa ra nhận định về giáo điều của Marx và Engels. (Ảnh chụp màn h́nh)

Ti cuc hp thường niên khóa 18 ca Câu lc b Tho lun Quc tế Valdai, ông Putin đưa ra nhn đnh v giáo điu ca Marx và Engels. (nh chp màn h́nh)

Ông Putin c̣n nói rng, người Nga rt ngc nhiên khi thy giáo điu Marx - Lenin mà h đă t b cách đây hàng chc năm, nay đang xut hin tr li nhiu quc gia phương Tây. 

"Cuc đu tranh nhân danh t do và chng phân bit đi x đă phát trin thành mt loi ch nghĩa giáo điu rt hung hăn và đă tiếp cn đến bước vô lư... Các trường hc và đi hc thm chí không th dy các tác phm ni tiếng ca Shakespeare, v́ tư tưởng ca h b coi là lc hu”, ông Putin nói.

Ông Putin c̣n đưa rt nhiu ví d, nói rng nhng cách làm này c̣n nghiêm trng hơn so vi thi Đng Cng sn Liên Xô.

Ông Tŕnh tiếp tc dn li ông Putin nói rng, rt nhiu phong trào phn giá tr truyn thng đă ni lên trong xă hi phương Tây, bao gm chng phân bit gii tính, c súy đng tính, phong trào chuyn gii "nam thành n, n thành nam", phá hy tượng nhng người có công lao sáng lp đt nước, hy hoi gia đ́nh, nhng điu này hoàn toàn vi phm các giá tr ca xă hi truyn thng; cái gi là "cp tiến" đang phá hy nn tng xă hi loài người.

Ông Putin nói rằng: “Chưa kể đến một số điều thật sự quái dị khi trẻ con được dạy từ nhỏ rằng một cậu bé có thể dễ dàng trở thành một cô bé và ngược lại. Rằng giáo viên thực sự cho chúng một sự lựa chọn mà tất cả chúng ta được cho là có [thể lựa chọn – giới tính]. Họ làm như vậy trong khi ngăn cản cha mẹ khỏi quá tŕnh này và buộc đứa trẻ phải đưa ra lựa chọn mà có thể đảo lộn cả cuộc đời của chúng. Họ thậm chí không thèm tham khảo chuyên gia tâm lư trẻ em – rằng là một đứa trẻ ở độ tuổi này có khả năng quyết định loại việc này hay không? Nói trắng ra, điều này có thể cấu thành tội ác chống lại loài người, và nó được tiến hành dưới danh nghĩa của ngọn cờ tiến bộ". (Ảnh chụp màn h́nh)

Ông Putin nói rng: “Chưa k đến mt s điu tht s quái d khi tr con được dy t nh rng mt cu bé có th d dàng tr thành mt cô bé và ngược li. Rng giáo viên thc s cho chúng mt s la chn mà tt c chúng ta được cho là có [th la chn – gii tính]. H làm như vy trong khi ngăn cn cha m khi quá tŕnh này và buc đa tr phi đưa ra la chn mà có th đo ln c cuc đi ca chúng. H thm chí không thèm tham kho chuyên gia tâm lư tr em – rng là mt đa tr đ tui này có kh năng quyết đnh loi vic này hay không? Nói trng ra, điu này có th cu thành ti ác chng li loài người, và nó được tiến hành dưới danh nghĩa ca ngn c tiến b". (nh chp màn h́nh)

Ông Putin kết luận: “Chúng tôi có một quan điểm khác, ít nhất là phần lớn xă hội Nga (sẽ đúng hơn nếu nói theo cách này) có một quan điểm khác về vấn đề này. Chúng tôi tin rằng chúng tôi phải dựa vào các giá trị tinh thần của ḿnh, dựa vào truyền thống lịch sử và văn hóa đa sắc tộc của quốc gia chúng tôi.” (Ảnh chụp màn h́nh)

Ông Putin kết lun: “Chúng tôi có mt quan đim khác, ít nht là phn ln xă hi Nga (s đúng hơn nếu nói theo cách này) có mt quan đim khác v vn đ này. Chúng tôi tin rng chúng tôi phi da vào các giá tr tinh thn ca ḿnh, da vào truyn thng lch s và văn hóa đa sc tc ca quc gia chúng tôi". (nh chp màn h́nh)

“Mt ln na, đi vi chúng ta Nga, nhng điu này không phi là mt gi thuyết, mà là nhng bài hc t lch s khó khăn và đôi khi là bi thm ca chúng ta. Cái giá phi tr cho các thí nghim xă hi sc ni đôi khi vượt trên d tính. Nhng hành đng này có th phá hy không ch v mt vt cht mà c̣n là nn tng tinh thn ca s tn ti ca loài người, đ li đng đ nát v mt đo đc mà v lâu dài không ǵ có th phc dng được". (nh chp màn h́nh)

Tư tưởng cánh tả là nguyên nhân Mỹ luôn ưu ái, xoa dịu ĐCSTQ

Ti sao bài phát biu ca ông Putin li quan trng? Ông Tŕnh nói rng ông Putin là mt người ln lên dưới chế đ cng sn Liên Xô, ông hiu rt sâu sc tác hi ca ch nghĩa cng sn đi vi xă hi, rt may là nước Nga đă thoát khi gông cùm ca chế đ này. Sau khi nh́n thy xă hi M xut hin t́nh trng tương t, "ông y đă đưa ra nhng li khuyên rt nghiêm túc da trên thm ha mà nước Nga đă tri qua nhiu thp k trước... và phê b́nh xu hướng tư tưởng cánh t ca M”.

Ông Tŕnh nhn mnh rng cách ng x xoa du đi vi ĐCSTQ trong xă hi M trên thc tế có liên quan mt thiết đến các trường ph thông và đi hc M. Nhiu giáo sư và hiu trưởng chiếm lĩnh các trường đi hc M ngày nay đă b nh hưởng bi tư tưởng cc t. Chính điu này là nguyên nhân xu thế xoa du đi vi ĐCSTQ, và gây nh hưởng đến quyết tâm ca M trong vic chng li tham vng hiếu chiến toàn cu ca ĐCSTQ, nhiu trường hp khi quan h M – Trung căng thng th́ luôn có mt s người đng ra nói thay cho ĐCSTQ.

Ông Tŕnh nói rng, vic ông Putin đích thân đng ra làm “nhân chng” công khai cnh báo v tác hi ca tư tưởng cánh t M hin nay là vô cùng hiếm. Toàn b bài phát biu ca ông Putin mun nhc nh người M rng: Nếu điu này tiếp tc, ch nghĩa tư bn s sp đ, s thnh vượng ca M s sp đ, các giá tr ca M s sp đ t gc r... ĐCSTQ hin là chính quyn đc tài nht, rt nhiu cách h làm đă thay đi ch nghĩa tư bn và cui cùng s dn đến s tht bi ca nn dân ch, nhưng có rt nhiu người không chú ư, không cm giác thy. 

“Bài phát biu ca ông y rt đáng đ đc chi tiết, t đó tiếp thu kiến ngh, đ ch đng ngăn chn xu hướng tư tưởng cánh t đang lan tràn trong xă hi M mt cách có ư thc. Xu hướng tư tưởng cánh t này đang là gc r ca khuynh hướng xoa du ĐCSTQ”, chuyên gia Tŕnh Tường nói

Trở lại