Steve Bannon, ‘b năo’ n ḿnh ca chính quyn Trump nói v Hng Kông, Covid-19 và chiến tranh M-Trung

Đc Duy

 

Ông Steve Bannon chính là “b năo” n ḿnh trong các chiến lưc “bài Trung” và “thoái Trung” ca chính quyn Trump k t khi Tng thng đc c. (nh: Getty)

“Cn hy b ngay, hy b toàn b các tha thun thương mi... Đng thi chúng ta nên dng và gii hn toàn b hot đng vi Ngân hàng Trung ương Trung Quc hay bt kỳ ngân hàng Trung Quc nào... hot đng ngay ti Hng Kông” - Steve Bannon.

 

Ngày 24/5/2020, CNBC đưa tin rng Ngoi trưng Pompeo đă gi Lut An ninh Quc gia mà Đng Cng sn Trung Quc (ĐCSTQ) áp dng vi Hng Kông là “chuông khai t” đi vi nn đc lp t tr ca Hng Kông. C vn An ninh Quc gia ca Nhà Trng, ông O'Brien, cnh báo rng Hng Kông có th s mt đi tư cách là trung tâm tài chính quan trng ca thế gii. 

“Rt khó h́nh dung Hng Kông có th duy tŕ vai tṛ là trung tâm tài chính ca châu Á nếu như b Trung Quc chiếm lĩnh”, ông O'Brien nói vi phóng viên Chuck Todd cNBC trong chương tŕnh Gp g Báo chí. Ông cho rng dch v tài chính đến vi Hng Kông thi kỳ đu là do nhà nưc pháp quyn bo v doanh nghip và mt h thng tư bn t do.

“Nếu tt c nhng điu đó biến mt, tôi không chc rng cng đng tài chính s li đó… h s không li Hng Kông đ b thng tr bi nưc Cng ḥa Nhân dân Trung Hoa, ĐCSTQ”. 

Ông O'Brien cũng nhn đnh rng điu này s dn đến vic M áp dng lnh trng pht đi vi Trung Quc theo Đo lut Nhân quyn và Dân ch Hng Kông năm 2019.

V s kin này, NTDVN xin gii thibài phng vn ông Steve Bannon trên t The Wire China va qua. Ông Bannon chính là “b năo” n ḿnh trong các chiến lưc “bài Trung” và “thoái Trung” ca chính quyn Trump k t khi Tng thng đc c.

 

T khi ri khi Nhà Trng vi vai tṛ là Chiến lưc gia chính ca Tng thng Trump vào tháng 8/2017, Stephen K. Bannon đă tp trung toàn b trí lc vào Trung Quc. Ông là thành viên và nhà sáng lp ca y ban v mi him nguy nhăn tin: Trung Quc. Ông đă lp nên mi liên kết vi t phú Trung Quc hi ngoi có tên Quách Văn Quư (Guo Wengui), và chương tŕnh radio ca ông vi nhan đ “Pḥng trc chiến” (War Room) dành riêng mt thi lưng đnh kỳ cho vai tṛ ca Trung Quc trong đi dch virus Corona Vũ Hán. Là mt b́nh lun viên đnh kỳ trên kênh Fox News và là vai chính trong 2 b phim tài liu gn đây nht có nhan đ “Nghĩa v thn thánh ca nưc M” (2018) và “B vc” (2018), ông Bannon đă gióng lên tiếng chuông cnh báo v mt cuc chiến đă và đang din ra. The Wire China đă phng vn ông Bannon 2 ln trong 2 tun va qua, vào ngày 12/5 và 23/5. Sau đây là bài phng vn đă có hiu đính.

Câu hi: Hôm th Năm (21/5), Bc Kinh công b h có kế hoch áp dng Lut An ninh Quc gia, theo đó lănh đo Trung Quc s kim soát Hng Kông tt hơn và làm suy yếu quyn t do dân ch ca lănh th bán t tr này. Đây là mt đng thái táo bo ca ông Tp Cn B́nh và các nhà lănh đo Bc Kinh nhm trc tiếp vào các đt biu t́nh và gii bt đng chính kiến chng li chính ph đi lc. Quan đim ca ông thế nào v nhng s kin đang din ra liên tiếp Bc Kinh và Hng Kông?

Tr li: Đây thc s là mt vic ln. Vào tháng 12, Thưng vin và H vin M đă thông qua vi 1 phiếu chng duy nht D lut Hng Kông T do (tên chính thc là Đo lut Nhân quyn và Dân ch Hng Kông). Tôi nghĩ rng nhng yêu cu c th này cn phi đưc thông qua vào cui tháng 5, hoc ngay đu tháng 6. Nó đang trong quá tŕnh thông qua. Và tôi nghĩ rng lut này đ̣i hi phi xem xét li các tha thun thương mi cơ bn gia chúng ta và Hng Kông, bao gm c các vn đ tài chính. Rơ ràng là đo lut trên không th được thông qua lúc này. Vic này đă phá b các kh năng thông qua. Kiến ngh mnh m ca tôi là nước M cn chơi càng rn càng tt. Cn hy b ngay, hy b toàn b các tha thun thương mi mà ta có. Đng thi chúng ta nên dng và gii hn toàn b hot đng vi Ngân hàng Trung ương Trung Quc hay bt kỳ ngân hàng Trung Quc nào. Ngân hàng Trung ương Trung Quc đang hot đng ngay ti Hng Kông. Chúng ta cn gii hn toàn b các hot đng gia nước M và các ngân hàng trng yếu v tin t ca h. Thêm vào đó, chúng ta cn ngay lp tc áp dng các lnh trng pht; hn chế các cá nhân, bao gm c các quan chc B Ngoi giao Trung Quc. Và nếu B Chính tr Trung Quc thông qua lut này, th́ trng pht tt c các thành viên ca nó na.

Chúng ta nên triu tp cuc hp Hi đng Bo an Liên Hip Quc ngay lp tc và thách thc Trung Quc, vi tư cách là thành viên thường trc, đ ngăn chn vic này. Cng đng quc tế phi làm vic này. Vào sáng th Hai, là ngày ngh, Tng thng cn triu tp cuc hp Hi đng Bo an và thách đu vi Trung Quc. Đây chính xác là điu đă din ra đi vi Czechoslovakia và Áo vào năm 1938. Vi Hng Kông th́ đây là thi đim đó. Nếu chúng ta chp mt thôi th́ chúng ta s tiến ti chiến tranh, mt cuc chiến khc lit, nếu chúng ta không ngăn chn nó ngay lúc này. Gii tinh hoa quyn lc đang phm sai lm. Đây không phi là mt cuc chiến tranh lnh. Đây là cuc chiến kinh tế và thông tin sôi sc nóng hi, và chúng ta đang trượt dc nhanh chóng. Chúng ta đang b lôi cun vào mt cuc chiến vũ trang nếu chúng ta không ngăn chn vic này. Lúc này, tôi hoàn toàn ng h các gii pháp thông qua các đnh chế đa phương. Nhưng nước M cn phi đng lên lúc này. Ngày hôm qua, người Canada, Anh và Úc đă có thông cáo chung. Đây là lúc phi đưa vic này ra Hi đng Bo an Liên Hip Quc. Vic này phá b mt hip đnh đă được kư kết và được Thượng vin M thông qua. Chúng ta đă tng ng h mt pháp lư cho h.

 

Quan đim ca ông nghe có v rt mnh m.

Hăy xem, không ai trên thế gii mun chiến tranh, nhưng đ tránh đng phi chiến tranh th́ bn không có cách nào khác. Cách duy nht làm nhng lănh đo đc tài này hiu ra là khi ta thng thn đi đu vi h. Điu mà lănh đo Bc Kinh đă làm không ch ngang ngược mà nó c̣n phá b chế đ pháp quyn. Hăy quên cái hip đnh thương mi M-Trung đi. Nó không có ư nghĩa ǵ nếu h hoàn tt vic này. Tha thun đi kèm vic trao tr Hng Kông vào năm 1997 là mt trong nhng hip đnh quan trng nht ca thế k 20, mà các bên đu đă đng ư, và cơ bn là được người dân M và Anh ng h. Nghe này, Hoàng t Charles đă viết trong hi kư rng khi chiếc du thuyn ca Hoàng hu ri Hng Kông năm 1997, sau khi trao tr v Trung Quc, ông đă ngoái li trong cơn mưa và nh́n li lá c. Đó là lá c Trung Quc đang bay php phi trên bu tri Hng Kông. Và suy nghĩ ca ông là: “Tôi thy cc kỳ ti t khi đă đ Martin Lee (mt chính tr gia Hng Kông và là mt lănh đo ng h dân ch) rơi vào tay nhng người cng sn Trung Quc”. Li ca Hoàng t Charles ging như mt đim báo. Điu này đánh vào bn cht ca phương Tây và bn cht ca các nn dân ch công nghip hóa; hoc chúng ta ng h pháp quyn hoc chúng ta không. Hi đng Bo an Liên Hip Quc cũng vy, hoc ng h pháp quyn hoc không. Martin Lee và Jimmy Lai (nhà tài phit truyn thông) đă b bt. Hin ông Lee đă 81 tui ri!

 

Ông nói sao vi cáo buc rng ông đang bôi xu Trung Quc?

Tôi không bôi xu Trung Quc. Đó không phi là vn đ v “virus Vũ Hán” hay “virus Trung Quc”. Đó là ĐCSTQ. Hàng tun, hay như hôm nay đây, tôi va có mt bui truyn h́nh đc bit 2 gi đng h “Rt xung đa ngc: phn 6”. Tôi là giám đc truyn thông duy nht hin nay M to ra mt din đàn cho nhng tiếng nói t do t Trung Quc đi lc, h nói v cuc sng ca h dưới cái chế đ đc tài này. Tôi đă làm được 12 gi truyn h́nh trong ṿng 6 tun qua. Bây gi th́ tôi không phát h́nh khuôn mt ca h na, nhưng nhng tiếng nói ca h vn được nghe thy. Tht xúc đng. Và phn hi t công chúng M tht là tt. H mun biết nhiu hơn na. Trước đây h không được biết v nhng thng kh Trung Quc. Nước M nghĩ rng đó toàn người cng sn Trung Quc. Tôi nói: “Mi người có biết không, h không s hu đt đai. Không có s hu tài sn cá nhân. Không có ci cách v đt đai t năm 1949”.

Chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon (phải) lắng nghe Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi bắt đầu cuộc họp với các chuyên gia an ninh mạng của chính phủ tại Pḥng Roosevelt tại Nhà Trắng ngày 31 tháng 1 năm 2017 tại Washington, DC. Trích dẫn vụ hack máy tính tại Ủy ban Quốc gia Dân chủ của Nga, Trump nói rằng các khu vực tư nhân và công cộng phải làm nhiều hơn để ngăn chặn và bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng. (Ảnh của Chip Somodevilla / Getty Images)

Chiến lược gia trưởng Nhà Trng Steve Bannon (phi) lng nghe Tng thng Hoa Kỳ Donald Trump khi bt đu cuc hp vi các chuyên gia an ninh mng ca chính ph ti Pḥng Roosevelt ti Nhà Trng ngày 31 tháng 1 năm 2017 ti Washington, DC. Trích dn v hack máy tính ti y ban Quc gia Dân ch ca Nga, Tng thng Trump nói rng các khu vc tư nhân và công cng phi làm nhiu hơn đ ngăn chn và bo v chng li các cuc tn công mng. (nh ca Chip Somodevilla / Getty Images)

Ông có hp tác vi chính quyn Trump hay các thành viên H vin v nhng vn đ này không? 

Tôi không mun nói tôi làm vic vi ai trong chính quyn Trump, nhưng tôi trao đi vi h rt nhiu ln mi ngày. Và tôi chưa bao gi ngng hp tác vi H vin. y ban v him ha nhăn tin: Trung Quc (mt t chc do ông Bannon đng sáng lp nhm chng li s tri dy ca Trung Quc), chúng tôi làm vic thường xuyên liên tc vi H vin. Và chúng tôi c gng hp tác vi Thượng ngh sĩ Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley, và Ted Cruz. Có mt nhóm ln các ngh sĩ đă mnh dn trao đi v các vn đ liên quan đến Trung Quc. Và câu hi ca tôi là: Bà ch tch Nancy Pelosi đâu? Tôi mun bà Nancy Pelosi ca nhng năm 90. S nghip chính tr ca bà y bt đu t nhng quan ngi ca bà San Francisco liên quan đến điu xy ra Qung trường Thiên An Môn năm 1989. Bà Nancy Pelosi đến Qung trường Thiên An Môn vào nhng năm 90 và bà đă b cnh sát đó quy nhiu. Bà y đă tng là người có th thi ra la! 

y ban Giám sát An ninh và Kinh tế M-Trung có mt báo cáo tuyt vi hàng năm, và nhiu người gii nht làm ra báo cáo đó chính là nhân viên ca bà. Vy vai tṛ ca Nancy Pelosi v các công vic phi hp này ti H vin là ǵ? Bà đă đ cho cái hi chng bài tr Trump cn tr chui thành tích v nhân quyn ca chính bà, ng h nhân quyn người dân Trung Quc. Điu tôi thích v Nancy Pelosi là qua nhng ǵ bà đă làm th́ bà có t cht đó. Nó không phi v Trung Quc hay người Trung Quc. Nancy là mt trong s nhng chính tr gia nhn ra vic này đu tiên. Bà y đă tng chng li ĐCSTQ ngay trước c Trump. Ông Trump c̣n đang quan tâm đến Nht Bn vào năm 90. Nancy Pelosi là chính tr gia đu tiên thách thc ĐCSTQ. Nhưng gi đây, ti thi đim khng hong này, th́ bà li mt tích. Chúng ta cn bà lănh đo, thế gii cn vai tṛ lănh đo ca bà.

 

Căng thng leo thang gia M và Trung Quc, và các nhà phân tích cho rng chính sách ca Trump vi Trung Quc càng ngày càng ging quan đim ca Steve Bannon. Có đúng thế không?

Lư do mà chúng tôi thng c năm 2016 là v́ Trung Quc và thương mi. Ư tôi là nếu bn nh́n li th́ k c Tng thng Trump cũng đng ư là như vy. Ông đă nói vy trong bài phát biu trước toàn dân, và gi đây ông vn nói vy. Và bu c 2020 cũng s là v vic này. Đây là điu quan trng duy nht. Không phi là dch bnh va qua không nh hưởng đến lch s thế gii, mà là Trung Quc là vn đ quan trng duy nht, là lư do duy nht cn quan tâm.

 

Hăy nh́n li, điu ǵ đă xy ra vi quan h M-Trung trong 8 đến 10 tun qua đi vi đi dch toàn cu và dn ti nhng xung đt liên quan đến nó, và M Trung đu đang đ ti cho nhau? Đây có phi nhng din biến không đáng có hay là vic không th tránh khi hay thm chí là cn thiết? 

Điu đơn gin và quan trng nht là vic này đă được làm rơ. Mi vic rơ như pha lê. Chúng ta đang chiến tranh vi ĐCSTQ. Đó là điu mà chúng ta đang bàn đến. Không phi là v nước Trung Quc, và càng không phi là v người dân Trung Quc. Trên thc tế, h li chính là nn nhân ln nht. Mc tiêu là ĐCSTQ, vi s tàn bo lnh lùng, la lc, bt nhân và thiếu tôn trng các giá tr ph quát. Nhng điu này đă l rơ mn mt, đi dch đă phơi bày điu đó. Nó đă cho thế gii thy được rơ ràng rng chế đ đó là ǵ, h mun ǵ và h s làm ǵ đ đt được các mc đích ca ḿnh. Hin nhiên h mun tr thành siêu cường ca thế gii, vi mt kiu quyn lc đc tài. Nhng k khác b phơi bày là nhng tay sai, thng h, đng hành và chó săn ca h.

 

Và đó là nhng ai?

Nó là t hp gm thành ph London (trung tâm tài chính ca Anh Quc) và Ph Wall và các tp đoàn toàn cu, k c nhng kênh truyn thông. C th hơn nhé. Tt c nhng chương tŕnh truyn h́nh này đang din ra hàng gi. Và vào Ngày ca M, có c mt chương tŕnh chng Trump và nói xu vic chính quyn đă đi phó vi dch bnh và khng hong kinh tế như thế nào. Ngoi tr Peter Navarro (tr lư ca ông Trump và là giám đc chính sách sn xut và thương mi) và Tom Cotton, và chương tŕnh truyn h́nh Fox ca Maria Bartiromo, th́ không chương tŕnh nào nói v Trung Quc. Khi bn quan sát truyn thông ḍng chính, th́ Trung Quc không phi là ch đ trao đi cp thiết. Và đi vi tôi, điu đó là không th chp nhn được. Đây là mt đi dch toàn cu. Chúng ta đang giai đon ban đu ca nó, nó đă to ra mt cuc khng hong kinh tế, phá hoi c tng cu và tng cung và chui cung ng. Đó là khng hong c cung và cu, điu mà thế gii chưa bao gi gp phi cùng lúc. Nó dn ti mt cuc khng hong tài chính ghê gm. Điu đă din ra hi năm 2008 là quá m nht nếu mang ra so sánh. M đă phi b ra 9.000 – 10.000 t USD ngân sách v́ v này thông qua Ngân hàng Trung ương M. Và quy mô khng hong quá ln đến mc người ta chưa th h́nh dung hết. Và tt c nhng điu này đáng ra đă không xy ra nếu ĐCSTQ có được mt chút t tế hay tôn trng vi chính người dân Trung Quc.

 

Nghe có v như ông tin vào thuyết âm mưu cho rng virus bt ngun t Trung Quc mt cách c ư. Đúng vy không?

Tôi không tin vào các thuyết âm mưu, nhưng tôi cũng không tin vào ngu nhiên. Nếu chúng ta chng minh được đó là mt phn ca mt thí nghim b trc trc, hoc là mt phn ca mt chương tŕnh vũ khí sinh hc mà nó không nên có… Tt c nhng điu đó đang được điu tra, không ch t́nh báo ca năm nước đng minh (M, Anh, Canada, Úc và New Zealand), mà nhiu nước khác na cũng đang làm vic này. Chúng ta s t́m ra, c th là dn dn s tiến gn ti ngun gc ti Vũ Hán. 

Tuy nhiên điu mà chúng ta biết - đây là thc tế - là t tun đu tháng 12/2019, và ít nht là đến ngày 20/1/2020, h đă giu nhm vic này. Và c th là h giu người dân Trung Quc vic này. H cũng giu c thế gii vic này. H đă liên tc ch đng nói di. H biết rơ chúng có th lan truyn t người sang người. H biết chúng lan truyn trong cng đng t tun th ba hay th tư ca tháng 12/2019. H đă truy t rt nhiu anh hùng Vũ Hán, nhng người đă c gng cnh báo cho các đng bào ca h. Như anh biết, h truy t bác sĩ Lư [Lư Văn Lượng, người cnh báo sm nht v virus, và đă chết v́ Covid-19 tui 33] và c̣n nhiu người dũng cm na. Và h đă ép người ta kư vào biên bn xác nhn rng đă phao tin đn nhm, đó là mt trong nhng vic ti t nht mà ai đó có th làm Trung Quc. H đă c gng đàn áp nhng vic làm tt này. H không bao gi nói vi người dân ra vào Vũ Hán cho đến khi thc s cn thiết. Và ơn Chúa v́ mt vic: đó là Tết Âm lch, h đă buc phi đưa ra thông tin và cm di chuyn trong nước Trung Quc. Hàng năm, đó là giai đon di dân ln nht trong lch s loài người. H phi cm v́ h biết nó s n tung khp nơi Trung Quc. Chúng ta không có cách nào h́nh dung ni hu qu nếu h làm khác. Cho nên chúng ta đă may mn, nhưng không phi do ư ca h. Hành vi sai trái ca h là h cm di chuyn trong ni đa Trung Quc, trong khi cho phép người Trung Quc bay khp nơi trên thế gii và lan truyn dch bnh này. H t mt nước xut khu ṛng các thiết b y tế cá nhân (PPE) tr thành mt nước nhp khu ṛng, biết rơ rng PPE s là yếu t quyết đnh đi vi các chiến sĩ tuyến đu, bác sĩ, y tá. H hiu rng phn c̣n li ca thế gii s thm chí không th xét nghim ni nếu thiếu PPE. H đă hút sch th trường PPE châu Âu, M, Úc và Brazil.

Điu này tương đương vi c ư giết người. Và đó là v́ sao nó cn phi được phán xét rơ ràng trong tương lai. H phi chu trách nhim v́ bn cht máu lnh ca vic này. Nó thc s gây sc ngay c vi chun mc đo đc thp nht mà chúng ta nh́n nhn h. Đi hc Southampton Anh đă nghiên cu và cho thy nếu Trung Quc ch đng cnh bo vic Covid-19 lan truyn qua người và cng đng vào thi đim tun đu tháng 12/2019 hoc tun đu tháng 1/2020, th́ 95% chết chóc, đau kh và tàn phá kinh tế có th đă không xy ra. 

 

Thi gian qua ông đă có chương tŕnh phát thanh radio t tng hm ca ông ti Breitbart Embassy. Và có thi đim tên ca nó đi t “Pḥng trc chiến” thành “Pḥng trc chiến: Dch bnh”. Ông đă nói v ni dung này rt nhiu trước khi người M hay thm chí là Nhà Trng coi nó là nghiêm túc. Ti sao li như vy?

Tôi có linh cm v Trung Quc. Tôi đă sng đó. Tôi đó t nhng năm 1970. Tôi là mt sĩ quan thy quân trên tàu chiến thuc hm đi 7. Đng thi, tôi biết Miles Guo (mt t phú Trung Quc t nn tên là Quách Văn Quư hay Miles Kwok) và “Phong trào Người thi c̣i” (Whistleblower Movement). Tôi là ch tch T chc Xă hi Pháp quyn và đng sáng lp ca y ban him nguy nhăn tin: Trung Quc. Hi đó chúng tôi có mt ti các cuc biu t́nh khp nơi trên đt Hng Kông. Chúng tôi phát thanh và đ cp chuyn đó vào tháng 5/2019. Và mi bt đu làm quen vi người dân Trung Quc và nhng nhà bt đng chính kiến và nghe v tính nghiêm trng ca vn đ này Trung Quc. Tôi sc khi được nghe v mt đt cm di chuyn vào dp Tết. Và c th là tôi nghe v vic cách ly tnh H Bc và Vũ Hán vào tun th ba ca tháng 1. Tôi và Miles đă phát sóng vào ngày 18 và 19. Rơ ràng là th đô Washington, New York, và London là rt gn nhau. Người M nên hiu rng nhng trung tâm quyn lc này rt gn nhau.

Đc Duy

 

Trở lại