TẠI SAO ĐẢNG CỘNG SẢN HOA KỲ NHẤT QUYẾT TRIỆT HẠ TT TRUMP?

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Cho đến hôm nay mặt trận truyền thông thiên tả vẫn tiếp tục phê phán và bôi nhọ TT Trump cho dù bất cứ sự việc ǵ đă và đang xẩy ra trên đất Mỹ.

Có người cho rằng v́ bà Hillary Clinton thất cử nên Đảng Dân Chủ vẫn cay cú đánh phá TT Trump. Nhưng một nguồn dư luận khác lại cho rằng chính Đảng CS Hoa Kỳ đă quyết tâm triệt hạ TT Trump.

Đầu tháng 8 năm 1919 sau khi thành lập được  vài tháng Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ đă tuyên bố là họ có khoảng từ 50,000 đến 60,000 đảng viên .

Nhưng đến đầu năm 1957 th́ sự sinh hoạt của Đảng CS Hoa Kỳ lâm vào t́nh trạng kiệt quệ số đảng viên của Đảng CS Hoa Kỳ đă trụt xuống con số 10,000 mà trong 10,000 đảng viên CS Hoa Kỳ đă có 1,500 đảng viên hoạt động cho FBI

Cho đến 1960 Đảng CS Hoa Kỳ cố phục hồi qua phong trào phản chiến nhưng sau đó v́ không c̣n được sự tài trợ của Liên bang Sô Viết cùng với sự tàn bạo của Nga Sô đă làm một số người thiên tả ở Mỹ không c̣n mặn nồng với đảng CS Hoa Kỳ.

Đảng Cộng sản Hoa Kỳ có trụ sở tại thành phố New York. Từ năm 1922 đến năm 1988,  Trong nhiều thập niên qua Đảng CS Hoa Kỳ có những cơ quan truyền thông ở West Coast là tờ báo People's World (Thế giới Nhân Dân) , và tờ báo ở East Coast là tờ The Daily World .. Sau đó có thêm tờ báo online là People's Weekly World (PWW)

Đảng CS Hoa Kỳ có thể sinh hoạt tại Hoa Kỳ nhưng những người nhập tịch vào Hoa Kỳ sinh sống phải tuân thủ Hiến Pháp của Hoa Kỳ về việc hạn chế ư thức hệ  trong luật của Hoa Kỳ từ lâu.  Lịch sử lâu dài này đă dẫn đến một quy định nhập tịch yêu cầu người nhập quốc tịch phải "tuân theo các nguyên tắc của Hiến pháp Hoa Kỳ" có nghĩa là những người nhập cư không phải là những người theo chủ nghĩa Cộng Sản , chủ nghĩa Toàn trị hay chủ nghĩa Vô Chính phủ (NGO).

Trong cuộc bầu cử 2016 tất cả truyền thông thiên tả đă đứng hẵn về Ứng Cử Viên Hillary Clinton cùng với sự hổ trợ rất mạnh mẽ của Đảng CS Hoa kỳ nhất là với tên tài phiệt thủ lănh Cộng Sản tại đây George Soros đă chi 8 triệu trong thời gian tranh cử Tổng Thống của Ứng Cử Viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton

Chính sự hổ trợ của Thủ Lănh Đảng CS Hoa Kỳ cùng với tất cả truyền thông thiên tả trong thời gian tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2016 là một mối đe doạ trầm trọng cho Hiến pháp Hoa Kỳ . Không những chỉ là việc thay đổi Hiến Pháp Hoa Kỳ mà c̣n đưa Hoa Kỳ vào con đường Toàn Hoá Xă Hội Chủ Nghĩa.

George Soros là người Mỹ gốc Hung Gia Lợi., là một tài phiệt của Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ với gia tài của hắn ta t́nh đến tháng 5/2017 có đến trên 25 tỷ Mỹ Kim

Soros cũng đă tài trợ  100 triệu đô la cho các nhóm ủng hộ "quyền nhập cư," ân xá nhập cư và mở cửa biên giới từ năm 1997. Mục tiêu của Soros là làm tràn ngập làn sóng di dân đáng tin cậy trong tương lai của Đảng Dân Chủ , những người ủng hộ chủ nghĩa Cộng Sản và chính sách cực đoan của tên thủ lănh George Soros.

Đối với chủ trương độc tài độc đảng của Cộng Sản th́ không bao giờ ủng hộ ứng cử viên từ các đảng phái khác, nhưng chúng lợi dụng vào các ứng cử viên khác có cùng đường lối để tham gia vào việc bầu cử và huy động các lực lượng của chúng như các công đoàn, quyền lợi của người nhập cư, các quyền dân sự và môi trường của các tổ chức phụ nữ, thanh thiếu niên trong phạm vi đồng tính nam, đồng tính nữ , đổi hệ hầu tạo hỗn loạn bất ổn trong xă hội. Đó là những h́nh ảnh tràn lũ xuống đường của các thành phần trên trong thời gian Tổng Thống Trump đắc cử.

Suốt gần 8 tháng qua bọn Cộng Sản Hoa Kỳ phối hợp với truyền thông thiên tả đồng thời bỏ tiền mua chuộc những người dân cử ham tiền hoặc đồng chính kiến với chúng tiếp tục ngày này qua ngay khác tung tin thất thiệt về TT Trump. Chúng dùng hiện tượng lập đi lập lại để tạo thành bản chất mà theo  ngôn ngữ nhân gian là phân trâu lâu ngày hoá bùn như trường hợp bịa đặt vụ Nga Sô ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử vừa qua.

Đồng thời vấn đề Immigrant chủ trương của George Soros cho tràn ngập dân nhập cư để trở thành những voters cho đảng Dân Chủ sau này như chủ trương của Cộng Sản.

Cho đến nay th́ những FAKE NEWS của truyền thông THIÊN TẢ vẫn tiếp tục triệt hạ TT Trump cũng như George Soros đă thất bại trong việc IMPEACHE TỔNG THỐNG TRUMP như hắn ta đă tuyên bố là sẽ impeach TT Trump vào cuối tháng 7 vừa qua.

Sau cuộc thay đổi nhân sự ở TOÀ BẠCH ỐC vừa qua đă cho thấy không những TT Trump không chấp nhận cho cộng sản thay đổi hiến pháp Hoa Kỳ mà ngay cả những chính giới và tuớng lănh Hoa Kỳ cùng ủng hộ TT Trump trong việc không cho Đảng CS Hoa Kỳ và tên tài phiệt George Soros đă tốn biết bao nhiêu công sức và tiền bạc để đánh phá Chương Tŕnh hành sự của TT Trump . George Soros cho rằng chương tŕnh hành sự của Trump đă đe doạ vào người nghèo, những bộ phận đang sinh hoạt của CS tại Hoa Kỳ . V́ lẽ đó George Soros và Đảng CS Hoa Kỳ phải triệt hạ TT Trump qua tay của một số thành viên Đảng Dân Chủ.

Sự kiện này không phải là những tin tức thời sự hằng ngày mà đây là âm mưu của Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ trong việc đưa Hoa Kỳ vào một cuộc Giải Phóng hầu đi đến một cuộc CÁCH MẠNG TÍM nhằm xoá bỏ  TT  Trump ra khỏi Toà Bạch Cung , huỷ bỏ những cuộc bầu cử , hoàn thành Hiến Pháp Hoa Kỳ để đưa Xă Hội Hoa Kỳ vào phiên bản của chủ nghĩa Karl Marx.

Tất cả những đánh phá của Đảng CS Hoa Kỳ nhằm Triệt hạ TT Trump hiện nay vẫn không đạt được  ư nguyện v́ người dân Hoa Kỳ không thích chủ nghĩa Cộng sản. Họ cho rằng lư thuyết Karl Marx của Cộng sản như là một candy land nhưng không tồn tại v́ nó đại diện cho một lớp người không có khả năng. Cái mà chủ nghĩa cộng sản đem lại là một nhà độc tài sử dụng người nghèo để giành quyền kiểm soát. Đây là những ǵ mà Lịch Sử đă dạy chúng ta. Không có ǵ tốt đẹp xuất phát từ lời hứa của một Quy tắc Cộng sản.

Chúng ta những người tỵ nạn cs đang sinh sống tại Hoa Kỳ chắc chắn sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CHO ĐẢNG CỘNG SẢN HOA KỲ TRIỆT HẠ TỔNG THỐNG TRUMP v́ chống cộng sản là lư do cho chúng ta có sự hiện diện tại đất nước này

Tôn Nữ Hoàng Hoa

20/8/2017  

Trở lại