Thăm ḍ mới nhứt của Gallup - Ông Trump thắng xa 

Lưu Vĩnh Lữ

 

Hiện t́nh, Nước Mỹ có lối 150 triệu cử tri.

Đảng DC chiếm 31%CH có 28%, c̣n 41% là cử tri độc lập

Thành phần cử tri độc lập này là "khối quyết định", nhưng " thầm lặng", ít nghe thấy phát biểu, nhưng là khối cử tri lớn nhứt,  cho nên Ông Trump nỗ lực vận động ráo riết không ngừng là vậy.

với 31%, DC có: 46,000,000 cử tri.

Theo thăm ḍ th́76% sẻ bỏ phiếu cho Biden = 35,340,000 .

                              24% không ủng hộ Biden = 11,160,000 .

CH có 28% = 42,000,000 cử tri.

91% ủng hộ T T Trump = 38,220,000 .

- 9% No Trump = 3,780,000; - sẽ bỏ phiếu cho Biden (?) .

Đến đây cho thấy:

Biden:   39,120,000 (35,340,000 + 3,780,000) 

TT Trump:  38,220,000

Cho nên Polls thường thấy Biden hơn điểm, và đây cũng là cái thất bại của Hillary, quá tin tưởng vào Polls.

Cử tri độc lập thường bỏ phiếu v́ quyền lợi của ḿnh, ai làm cho ḿnh có lợi hơn th́ bầu cho người đó, không mấy quan tâm đến tư cách, đen trắng. Họ RẤT thực tế.

 Họ bầu cho Clinton, mặc dù Ông này làm điều tồi phong bại tục ngay trong Pḥng Bầu Dục, ṭa Bạch Ốc, chỉ v́ lúc đó kinh tế đang lên, sinh hoạt phồn thịnh và họ cũng sợ Ông "Bush cha" có thể chết trong nhiệm kỳ, mà người thay thế là một phó TT không đánh vần nỗi chử POTATOES (đây cũng là trường hợp hiện nay, bất lợi cho Biden, lẫm cẫm, quên trước, lẫn sau). Họ bầu cho Obama, da đen, v́ thời "Bush con" kinh tế khó khăn, Obama hứa  ngon lành, thôi th́ thử một keo, mèo nào cũng được, đen trắng không sao, miễn bắt được chuột thôi. 

Thăm ḍ gần đây cho thấy 56% cho rằng đời sống bây giờ sung túc hơn 4 năm về trước; như vậy có thể coi như khối cử tri này sẽ bầu cho đương kim Tổng Thống. 

Cử Tri Độc Lập: 41% = 61,500,000

56% có đời sống khá giả, có thể bỏ phiếu cho Trump = 34,440,000 

44% có thể không đi bầu, có thể bầu cho Biden (?) = 27,060,000

Tổng kết:

T T Trump: 72,660,000  ( CH=38,220,000 + ĐL=34,440,000)  

Biden66,180,000  ( DC=35,340,000 + no Trump =3,780,000 + ĐL=27,060,000 )

Nếu nhận xét trên đây là đúng th́ TT Trump thắng cử với 52%,

 Biden thất cử 48% với số cử tri đi bầu là 138,840,000 ; Con số này, có thể thấp hơn v́ một số cử tri độc lập không đi bầu, thông lệ từ 10 đến 15% ( - 4,059,000 ).

Như vậy, kết quả chính thức là 134,781, 000 cử tri đi bầu phiếu, cao hơn 3 lần bầu cử Tổng Thống  trước đây, có thể do những cuộc vận động xuất sắc của Liên Danh Trump-Pence.   

 - Năm 2008 = 129,446,839 cử tri đi bầu

 -          2012 = 126,909,299

 -          2016 = 128,838,324

Như vậy tỷ lệ thắng cử của Trump cao thêm 2, 3 % nữa... 56%?

 

 

Tuy nhiên thắng phiếu cử tri chưa phải là thắng cử, Luật bầu cử Mỹ cần phải thắng Đại Biểu Cử Tri Đoàn mới là chính thức đắc cử .

Thăm ḍ mới nhứt của Gallup, cho thấy Ông Trump có số Đại Biểu cử tri đoàn rất cao (315), bỏ xa Biden (223) .  

Như vậy cả hai phần Cử Tri và Đại Diện Cử Tri Đoàn đều thắng lợi cho Trump.

Ngay chiều hôm nay, Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ đă biểu quyết, chấp thuận Bà Amy Coney Barrett trở thành vị tân Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ..với số phiếu: 52/48.

Liền sau đó Thẩm phán Clarence Thomas  chủ tŕ Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức của Tân Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Amy Coney Barrett. 

TT Trump thật tài t́nh, tốc chiến tốc thắng, không đợi ngày mai, " nhứt dạ sinh bá kế ", DC không ngờ, trở tay không kịp, mọi sự đă rồi, ván đă đóng thuyền, TT Trump thuận buồm xuôi gió tiến lên Đắc Cử vinh quang . 

Lưu-Vĩnh-Lữ  

 

Trở lại