LÁ CỜ

http://www.tncvonline.com/cms/static/images/CoVangbanner.png

 

Lời tác giả: Xin đọc chơi và nếu thấy bài có chút giá trị, xin phổ biến cho các thân hữu.
Thanks,
Bs. Vũ Ngọc Tấn

Cựu sĩ quan Quân Y QLVNCH

http://i479.photobucket.com/albums/rr154/SydneyHuong/vietnam-4.gif
Cách đây vài năm, anh Nguyễn Gia Kiểng có gởi cho các thân hữu- trong đó có tôi- một mail đề nghị bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ v́ lá cờ này, theo anh Kiểng, th́ ngày nay không c̣n là biểu tượng của toàn dân nữa, và cấu trúc của người Việt trong nước nay đă khác xưa.

Tôi có biên thư trả lời anh Kiểng và các thân hữu của anh là " đừng có đụng tới lá cờ" : cả triệu người đă chiến đấu, đă chết cho lá cờ này, và ngày nay, đối với chúng ta ( xin nhắc lại hai chữ: chúng ta), nó là biểu tượng cho tự do dân chủ.

Nay ta chưa làm được ǵ cho công cuộc giải trừ công sản, mà lại đưa lên một đề tài gây chia rẽ: ta làm cho những người đă từng chiến đấu, đă đổ máu cho lá cờ, những thân nhân của người đă chết cho lá cờ, thành kẻ thù của ta? để làm ǵ vậy? có lợi ǵ cho công cuộc chung? Sau đó không thấy anh Kiểng nhắc lại đề tài này nữa.

Tuy nhiên, ta tôn kính lá cờ cuả ta, không có nghĩa là ta cũng có quyền bắt những người chưa hề nh́n thấy lá cờ này, hay chưa hề chiến đấu dưới lá cờ này, cũng phải thần phục lá cờ như ta. Và đây là một chuyện khác hẳn.

Vậy th́ ai là những người chưa hề nh́n thấy lá cờ vàng hay chưa hề chiến đấu dưới lá cờ này? Xin thưa là toàn thể dân miền Bắc ( trừ những người nay đă già gần kề miệng lỗ )- và một nửa đân Miền Nam: những người sanh ra sau năm 75 - tức là những người từ 39 tuổi trở xuống- cùng với một số rất lớn những người đă tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền cho VN, nay đang mai một trong lao tù CS.

Như vậy là khoảng 3/4 dân tộc không hề biết hay nh́n thấy lá cờ vàng. Nay ta tự hỏi; ta tranh đấu với CSVN để đ̣i tự do dân chủ hay là ta tranh đấu cho lá cờ? Nếu ta tranh đấu v́ tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN, th́ ta đă gồm thâu cả một dân tộc về phiá chúng ta. C̣n nếu ta tranh đấu cho lá cờ, th́ như đă nêu trên: ta đă loại 3/4 dân tộc ra khỏi hàng ngũ chúng ta v́ 3/4 dân tộc chưa hề nh́n thấy hay là chiến đấu cho lá cờ này. 

Ngày CS chiếm miền Nam anh Điếu Cày mới 18 tuổi. Có nghĩa là trong suốt tuổi thơ cuả anh ta ( ở miền Bắc) và sau này, sau khi CS chiếm miền Nam, anh ta chưa hề nh́n thấy lá cờ vàng. 

Chuyện anh ĐC đi lính bộ đội theo tôi, chẳng có ǵ đáng nói: nếu ta sống tại Miền Bắc lúc đó và ta 18 tuổi, ta có thể từ chối quân dịch (hay là nghĩa vụ- như CS nói ) hay không? Chắc là không. 

Chuyện đáng nói là: anh đă nh́n ra cái xấu xa cuả chế độ và anh tranh đấu đ̣i tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN, nhất là quyền tự do thông tin và tự do tư tưởng . V́ chuyện này , anh đă bị bỏ tù 6 năm 6 tháng. 

Xin nhắc lại: anh đă bị CS bỏ tù v́ đă tranh đấu cho tự do dân chủ tại VN (và không phải là v́ đă tranh đấu cho lá cờ vàng )- th́ nay anh sang đây ( Mỹ)- ta đẩy vào tay anh lá cờ vàng và đ̣i hỏi anh cũng phải thần phục lá cờ như chúng ta. Đây là một điều phi lư và rất lố v́ cả đời anh chưa hề nh́nh thấy lá cờ này.

Sau đó v́ chuyện này, ta lại gán cho anh ta danh từ " CS nằm vùng" th́ điều này lại càng..lố hơn nữa. Nay giả sử anh Điếu Cày nhận lấy lá cờ và ấp ủ lá cờ như chúng ta, th́ đây cũng chỉ là một sự gượng ép cuả anh để làm vừa ḷng ta, và tức nhiên ta sẽ cho anh ta là một kẻ không thành thực- vây tai sao ta phải làm như vậy?

Nay xin trở về với những người đang tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở VN và đang bị CSVN bỏ tù- những tù nhân lương tâm tại VN. Xin nhắc là họ là những người lính tiền phương chiến đấu cho tự do dân chũ, ta (hải ngoại) chỉ đóng vai tṛ hỗ trợ mà thôi. Họ đă mang mạng sống và cuộc đời tù tội cuả họ hy sinh cho tự do dân chủ. 

Và họ mong muốn ǵ: họ muốn là chúng ta, ở hải ngoại hỗ trợ họ, đưa những tiếng nói và đ̣i hỏi của họ cho thế giới - nhất là Hoa kỳ- biết, và từ đó áp lực nhà cầm quyền CSVN phải thay đổi. Hầu hết những người này : từ Huỳnh Thục Vy, tới Tạ Phong Tần.v.v đều là những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền cho VN- và không phải cho lá cờ vàng. 

Nay chuyện ta đối xử với Điếu Cày như thế nào, th́ nhờ truyền thông, Internet, họ có thể đă biết là ta (hải ngoại) chỉ chú ư tới lá cờ c̣n việc tranh đấu cho tư do dân chủ là không đáng nói tới. Họ hiểu là họ đă mất hỗ trợ từ hải ngoại và từ đó tiếng nói cuả họ khó được quốc tế ( nhất là Mỹ ) biết. 

Ta đă đào một cái hố chia rẽ giữa những người tù nhân lương tâm ở VN và ta- và ta đă làm giảm ḷng kỳ vọng, sức đấu tranh của họ cho tự do dân chủ. Tại sao ta phải làm như vậy?

Giấc mơ cờ vàng tung bay tại Sài g̣n: Đây là giấc mơ của nhiều người, trong đó có tôi - nhưng đây chỉ là giấc mơ. Đă 39 năm qua, ta làm không được. Làm không được mà cứ nói hoài, hoá ra ta thành một thứ người buôn bán ảo tưởng, mới đầu người ta lắng nghe ta, nhưng rồi rốt cuộc người ta phải quay đi, không muốn nh́n thấy ta nữa. 

Chính v́ việc này mà những tổ chức chủ trương giái phóng, quang phục VN (nghĩa là thay cờ) nay đă chuyển hướng và đổi tên, đổi mục tiêu để có thể tồn tại và khi nói ra, c̣n có người muốn lắng nghe. 

Riêng về Mỹ: Mỹ có muốn cờ vàng tung bay tại Sài g̣n chăng? Chắc chắn là có, nhưng Mỹ đă làm không được. Mỹ đă đổ cả nửa triệu quân vào VN, hy sinh mạng sống của 58,000 lính Mỹ để giữ vững cờ vàng tại Miền Nam VN, và nếu có thể, để dựng cờ vàng trên đất Bắc. 

Nhưng Mỹ đă thất bại. Ngày nay, Mỹ không c̣n chủ trương lật đổ VN, dựng lại cờ vàng nữa mà Mỹ cũng chỉ chủ trương (giống như những tù nhân lương tâm ở VN hiện tại ) là thay đổi VN, đưa VN về hướng tự do, dân chủ và nhân quyền và nhất là đưa VN trở về với quỹ đạo của Mỹ. 

Và về những điểm này, h́nh như Mỹ đang thắng mà không cần phải bắn một phát đạn.

Điều khó có thể tưởng tượng được là một nước khổng lồ và đầy quyền năng như nước Mỹ, cũng chỉ chủ trương như vậy đối với VN mà thôi, nhưng nay có ngững người trong chúng ta: tay không có một miếng sắt, thân th́ gần kề miệng lỗ, nhưng lại miên man đ̣i lật đổ CSVN, đ̣i nh́n thấy cờ vàng tung bay tại Sài G̣n.

Tất nhiên ai cũng có quyền có một giấc mơ đẹp và ta không nên đụng tới giấc mơ cuả ai, nhưng có giấc mơ là một chuyện mà đổ cho những người không chia sẻ giấc mơ cùng ta là nằm vùng, là phản bội, th́ đây là một chuyện khác hẳn.

Câu chuyện này cũng giống như chuyện ta chưa bắt được con chim bay trên trời nhưng ta đă cấu xé nhau về chuyện làm lồng nhốt chim như thế nào!

Xin hợp sức mọi người từ trong nước ra tới hải ngoại làm sao để VN có tự do, dân chủ, nhân quyền đă. Rồi khi đă có những điều này, ta bàn về lá cờ cũng chưa muộn.

Vũ Ngọc Tấn
03/12/ 14

Trở lại