NGÀY HOÀNG SA TOÀN CẦU

Ư Nghĩa, Tầm Quan Trọng và Mục Đích

Tường Vân ghi.

Sau đây là nội dung bài nói chuyện ứng khẩu (có hiệu đính) của GS Nguyễn văn Canh, tại hội trường Civic Center, thành phố Westminster tiểu bang  California ngày 17 tháng 1 năm 2010.

Ghi chú:   Trước sự hiện diện khoảng 500 đồng hương trong hội trường, có một phần của bưổi lễ là Trao Lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ cho một nam  sinh viên , và một thanh kiếm cho một nữ sinh viên,  đại diện của Đoàn Thanh Niên Diên Hồng đứng xếp hàng ngang. Cờ Vàng  biểu tượng cho Chính Nghĩa của dân tộc, hướng dẫn các thế hệ thanh niên nối tiếp nhau đứng dậy bảo vệ Tổ quốc. Thanh kiếm là biểu tượng của quyết tâm chiến đấu bảo vệ độc lập quốc gia, đ̣i lại lănh thổ lănh hải mà VC đă bán cho TC.

Sau đó, hai đại diện thanh niên lên diễn đàn thay nhau đọc bản tuyên bố:

TRƯỚC BÀN THỜ TỔ QUỐC, THẾ HỆ THANH NIÊN DIÊN HỒNG CẦU XIN QUỐC TỔ VÀ ANH LINH CÁC BẬC TIÊN LIỆT PHÙ HỘ

A)  CHO DÂN TỘC VIỆT NAM THOÁT KHỎI V̉NG NÔ LỆ CỦA QUÂN GIẶC BẮC PHƯƠNG ĐANG CHUẨN BỊ SÁT NHẬP LĂNH THỔ VIỆT NAM VÀO ĐẤT TÀU, VỚI SỰ TIẾP TAY CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

B)  CHO THANH NIÊN DIÊN HỒNG, TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ LĂNH THỔ, LĂNH HẢI VÀ  Đ̉I LẠI NHỮNG PHẦN ĐẤT, CÁC HẢI PHẬN VÀ HẢI ĐẢO, MÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐĂ DÂNG HIẾN CHO TRUNG CỘNG.

C)  THANH NIÊN DIÊN HỒNG HẢI NGOẠI NGUYỆN CÙNG VỚI THANH NIÊN TRONG NƯỚC QUYẾT  LIỆT NOI GƯƠNG TIỀN NHÂN BẤT KHUẤT BẢO VỆ GIANG SƠN, ĐỀ CAO SỰ HY SINH CỦA  74 ANH HÙNG HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG H̉A TẠI HOÀNG SA TRONG TRẬN CHIẾN BẢO VỆ LĂNH THỔ VÀO NGÀY 19 THÁNG 1, NĂM 1974; COI ĐÓ LÀ GƯƠNG SÁNG ĐỂ NOI THEO.

D)  THANH NIÊN HẢI NGOẠI ĐÁP ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA SINH VIÊN HÀ NỘI TRONG CUỘC BIỂU T̀NH NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 TRƯỚC CỬA T̉A ĐẠI SỨ TRUNG CỘNG TRÊN ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU KHI HÔ TO KẨU HIỆU:

-    “H̉ANG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM” và

-    “THANH NIÊN VIỆT NAM ĐỨNG LÊN BẢO VỆ TỔ QUỐC”

                                                          ************************************

Sau bài nói chuyện của GS Canh, Thiếu tá Hải Quân Đặng quang Lạc đă nói về cuộc hải chiến Hoàng Sa, ngày 19 tháng 1 năm 1974, với một khúc phim soạn thảo công phu, sống động mô tả một phần của cuộc chiến đấu chống lại hải quân TC xâm lược được tŕnh chiếu cho khán thính giả coi.

                             Thưa quí vị  và quí đồng hương:

Hôm nay, người Việt hải ngoại chúng ta tại đây làm lễ truy điệu 74 chiến sĩ Hải Quân của quân lực Việt nam Cộng ḥa đă bỏ ḿnh trong trận chiến Hoàng Sa vào năm 1974. Lễ truy điệu được cử hành bằng một h́nh thức long trọng nhằm mục đích  vinh danh các chiến sĩ ấy là anh hùng dân tộc. Họ đă mang thân xác của ḿnh để bảo vệ phần đất tổ mà quân xâm lược bành trướng Bắc phương mang quân đến đánh chiếm.

Đó  là một sư hi sinh cao quí mà toàn thể dân tộc Việt  đều ngưỡng mộ.

Trong suốt cuộc chiến đấu bảo vệ tự do cho toàn dân Việt giữa thế kỷ trước chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản quốc tế mà Hồ chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt nam đóng vai tṛ ủy nhiệm, trận chiến Hoàng Sa là một trận chiến nhỏ trong không gian và ngắn ngủi trong thời gian. Trận chiến này lại có một tầm quan trọng vượt trội v́  ở đây hải quân VNVCH trực tiếp đối đầu với quân xâm lược Bắc kinh.  Đó là trận chiến chống ngoại xâm để  bảo vệ sự vẹn toàn lănh thổ. Quan trọng hơn là ngoại bang  xâm lược trong trường hợp này lại chính là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, qua cả ngàn năm đô hộ lúc nào cũng nḥm ngó , t́m cơ hội thuận tiện là thôn tính nước ta. Chính v́ chiến đấu chống ngoại bang mang quân sang  chiếm đất  chính nghĩa  của cuộc chiến hiện ra rơ rệt và sáng chói. Kẻ nội thù của dân tộc là VC cũng không dám phủ nhận. Chúng chỉ t́m cách khỏa lấp Chính Nghĩa ấy để chạy tội bán nước, một trọng tội đối với dân tộc  không bao giờ được tha thứ.

Khi đặt vị trí buổi lễ vào trong bối cảnh như vậy, trận Hoàng Sa năm 1974 làm tiêu biểu cho cuộc chiến đấu  toàn diện của quân lực VNCH chống lại ngoại bang xâm lược. Trong âm mưu xâm lược của ngoại bang này, VC là kẻ tay sai  phát động cuộc chiến tranh ủy nhiệm cho chúng, với với chiêu bài quốc gia, dân tộc mang các khẩu hiệu độc lập, tự do.  Như vậy, sự vinh danh 74 chiến sĩ Hải quân sẽ  được hiểu là vinh danh cho toàn thể 300,000 chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Ḥa,  đă hiến dâng cuộc đời ḿnh để bảo vệ  tổ quốc Việtnam.

Chính các hi sinh của các anh hùng này đă nêu cao chính nghĩa của toàn thể dân tộc.

                                                          ***********************************

 

Tôi cũng cần phải nhấn mạnh rằng cuộc chiến đấu của nhân dân Miền nam chống ngoại xâm là cuộc chiến đấu có chính nghĩa. Chính nghĩa ấy đă bị bọn ngụy quyền Cộng sản dùng mọi phương tiện, xảo thuật  làm lu mờ. Chúng dùng toàn thể sức mạnh của cả chế độ với guồng máy đàn áp đồ sộ, với hệ thống tuyên truyền qui mô để khỏa lấp tội phạm bán đất dâng biển của chúng cho quân xâm lược ngoại bang. V́ thế mà nhiều người hoặc bị đánh lừa, hoặc không nhận ra. Phải mất một thời gian dài từ sau năm 1975 và nhất là từ năm 2000, kể từ khi tập đoàn Cộng sản Việt nam công khai bán đất, dâng biển cho quan thày của chúng, một số người Việt mới bắt đầu t́m ra được sự thật. 

 

Măi cho tới khi quân bành trướng Bắc kinh công khai thiết lập huyện Tam Sa ở đảo Hải Nam vào tháng 11 năm 2007 để chính thức quản trị hai quần đáo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt nam, nghĩa là chính thức sát nhập hai quần đảo ấy vào lănh thổ Trung Hoa, nhiều ngừơi  mới bừng tỉnh. Cũng giống như dân Miền Nam chỉ  bừng tỉnh sau khi VC chiếm và đặt hệ thống cai trị độc tài ở Miền Nam từ năm 1975.

V́ TC  công khai sát nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào lănh thổ Trung Cộng, người Việt hải ngoại khắp nơi đă phản ứng mănh liệt. Sinh viên trong nước biết được sự thực. Ngày 12 tháng 12, 07, hàng ngàn sinh viên ở Hà nội đă biểu t́nh phản đối trước ṭa Đại sứ Trung Cộng tọa lạc trên đường Hoàng Diệu. Họ hô to khẩu hiệu: “Trung Quốc Xâm lược”,“Trường Sa là của Việt nam”, “Thanh Niên Việt nam đứng lên bảo vệ tổ quốc”….         

Ngay sau đó, thư kư của Hồ cẩm Đào ở Bắc Kinh gọi điện thoại cho Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nông đức Mạnh đ̣i phải áp dụng mọi biện pháp chấm dứt các cuộc biểu t́nh chống Trung Cộng như vậy. Bốn  ngày sau cuộc biểu t́nh lớn của sinh viên, nghĩa là ngày 16 cùng tháng, Tần Cương, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao ở Bắc Kinh trong một cuộc họp báo quốc tế nhắn nhủ lănh đạo VC rằng “Việt nam phải chấm dứt các cuộc biểu t́nh ấy.”

Người ta rất ngạc nhiên về các hành vi của Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa VN (CHXHCNVN) nhằm đáp ứng đ̣i hỏi công khai của Bắc Kinh. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Việt Cộng và trường Đại Học Công Nghệ Hà nội, nơi có nhiều sinh viên đứng ra kêu gọi biểu t́nh, ban hành liên tiếp 3 văn thư để thi hành “mệnh lệnh” của Tần Cương. Ba văn thư ấy chỉ thị cho các cấp lănh đạo Đảng, và hành chánh các cấp áp dụng mọi biện pháp cần thiết để triệt để ngăn cản sinh viên biểu t́nh chống Trung Cộng. Ngay  cả lời hô các khẩu hiệu như “Hoàng Sa và Trường Sa  của Việt nam” cũng bị cấm. Toàn thể Đảng, Đoàn (đặc biệt đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh), toàn bộ hệ thống công an, cả quân đội ăn mặc thường phục được huy động để triệt tiêu các chống đối việc sát nhập hai quần đảo ấy vào đất của Trung Hoa.

Và lư do đ̣i VC cấm đóan các phản kháng của sinh viên là ǵ?  Trung Cộng muốn cho mọi ngựi đều hiểu rằng  tiến tŕnh dâng vùng biển này của Việt cộng cho Trung Cộng đă hoàn tấtHoàng Sa và Trường Sa đă là tài sản của TC.   Lănh đạo TC  mỗi khi phát biểu vể Biển Đông, chỉ nói một câu: Chủ quyền của chúng trên vùng này  không thể tranh căi được.

Việt Cộng phải có nghĩa vụ ngăn cấm công dân của ḿnh chống lại việc dâng hiến ấy, dù Trung cộng biết rằng các cuộc biểu t́nh ấy chỉ làm hại uy tín của chúng trên trường quốc tế. Ngay cả đến uy tín của Trung Cộng phải được VC bảo vệ hay đề cao. Và chính Đảng CSVN với cả guồng máy của CHXHCNXN  phải lo chu toàn trách nhiệm  này. Suốt trong năm 2008 và quan trọng là lúc có đuốc Olympic Bắc kinh đi qua Việt nam vào tháng 4, toàn bộ guồng máy nhà nước gồm cả ṭa án  được vận dụng để trấn áp các cuộc biểu t́nh để thỏa măn các đ̣i hỏi của Bắc Kinh. Cảnh sát cơ động tràn ngập đường phố. Công an thường phục phục kích tại các vị trí nghi ngờ là nơi biểu t́nh, chặn cát nút đến các địa điểm ấy, đặc biệt là bảo vệ Ṭa Đại sứ TC ở Hà nội, Toà Tổng Lănh sự ở Sài g̣n. Cảnh sát hay nhân viên an ninh giả dạng là dân thường bắt thanh niên sinh viên trên đường phố. Đảng ủy ở địa phương, xí nghiệp trấn áp nạn nhân và gia đ́nh, canh gác bao vây nơi cư trú, áp lực các nhà trọ hay nơi sinh viên cư trú để chủ nhà đuổi sinh viên, không cho họ có nơi trú thân, đuổi học, chủ nhân hủy bỏ khế ước để công nhân liên hệ mất việc làm, bắt giam hoặc gọi nạn nhân đến văn pḥng công an để thẩm vấn đe dọa, làm áp lực, truy tố ra ṭa án, bỏ tù… Tóm lại phương pháp trấn áp Leninist được mang ra sử dụng triệt để chống lại sinh viên học sinh để làm vừa ḷng quan thày.….

Lănh đạo VC không ngần ngại công khai cho cảnh sát ăn mặc sắt phục dàn ra suốt dọc  lộ tŕnh để bảo vệ hàng trăm thanh niên được TC gửi sang để ngang nhiên diễn hành và phô trương trên đường phố Sài g̣n.

Lănh đạo VC c̣n thi hành lệnh của Bắc Kinh một cách mẫn cán đến nỗi bắt giam và truy tố sinh viên biểu t́nh ngồi tại gia với biểu ngữ  ‘Trường Sa là của Việt nam.’  Đó là  trường hợp nữ sinh viên Phạm thanh Nghiêm ở Hải Pḥng. Như trường hợp bắt giam blogger Mẹ Nấm ở Nha Trang, v́  viết về Hoàng Sa, Trường Sa. Sự ngược đăi đối với Mẹ Nấm được coi là có một không hai trong lịch sử loài người.  Nó mang  nét đặc thù nổi bật trong guồng máy áp chế của CHXHCNVN mà người ta không t́m thấy ở bất cứ đâu trên quả đất này. Công an bắt giam Mẹ Nấm, cô lập đứa con dưới 3 tuổi đang cần sữa Mẹ. Khỏang 10 ngày sau,  Mẹ Nấm phải đầu hàng.

Đảng CSVN có nhiều sáng kiến “ siêu việt” như vậy để thực thi mệnh lệnh của quan thày ngồi ở Bắc kinh chỉ huy. Chúng thi hành rất là mẫn cán. Đảng CSVN thực sự công khai đứng về phía quân xâm lăng, thách đố lại toàn thể dân tộc và chính thức trở thành tay sai của giặc ngoai xâm và v́ thế chúng đúng là Quan Thái Thú Người Bản Xứ. Chúng hành hạ ngược đăi, bóc lột dân chúng thay v́ quan thày. V́ thế, không ai có thể  trách cứ  quân giặc để từ đó vận động nổi dậy chống lại ngoại bang (như trong  1,000 năm đô hộ giặc Tàu hay 100 năm độ hộ giặc Tây  được.)

Hành vi công khai bảo vệ việc bán đất, dâng biển cho kẻ thù xâm lược của VC tự nó đă giúp đóng góp vào việc nâng cao Chính Nghĩa  của quốc dân VN v́ nó  mà quân dân Việt nam Cộng Ḥa chiến đấu.  Chính nghĩa  ấy nay được sáng tỏ hơn bao giờ hết.

 Ngày Hoàng Sa Toàn Cầu được tổ chức dưới h́nh thức long trọng để làm cho chính nghĩa ấy sáng chói trong ḷng dân tộc. Chính Nghĩa ấy là  ngọn lửa nung nấu tinh thần đấu tranh của dân tộc. Nó tiêu hủy guồng máy tay sai của Bắc Kinh đă được quân giặc nuôi nấng và đặt vào cương vị thống trị để chế ngự đồng bào của chúng. Ngọn lửa ấy sẽ nung nấu chí khí hùng anh của thanh niên Việt đứng lên đ̣i  lại lănh thổ, lănh hải  như thanh niên Trần quốc Toản khi xưa và bảo  vệ nền độc lập quốc gia chống giặc ngoại xâm.

Buổi lễ Ngày Hoàng Sa Toàn Cầu là tiếng nói của người Việt hải ngoại,  là hành vi công bố  cho thế giới biết rằng việc quân xâm lưọc Băc kinh dùng bạo lực chiếm đóng quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bất hợp pháp, rằng  Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản Việt nam là kẻ phạm trọng tội đối với dân tộc Việt.

Ngoài ra, các tài liệu về Ngày Hoàng Sa Toàn Cầu sẽ được Trung Tâm Nghiên Cứu Việt nam  gửi đến để lưu trữ tại 27 Trung Tâm Nghiên Cứu Về Đông Nam Á trên thế giới để có thể sự dụng về phương diên chính trị và pháp lư, kể cả về sau, trong công tác đ̣i lại các tài sản này của dân tộc.

                                                *************************************

Sau khi tŕnh bày ư nghĩa, tầm quan trọng và mục đích của Ngày Hoàng Sa Toàn Cầu, GS Nguyễn văn Canh sử dụng các Bản Đồ  cổ để chứng minh chủ quyền của VN trên Hoàng Sa, và tŕnh chiếu các h́nh vệ tinh chụp các căn cứ kiên cố quân sự mà TC xây trên Ḥang Sa và Trường Sa. Các căn cứ ấy mà ngày nay Trung cộng có được là ‘công lao, đóng góp’ của Hồ chí Minh và Đảng CSVN.

 Sự phối trí  các căn cứ ấy cho thấy Trung Cộng đă bắt đầu dàn lực lượng để bao vây Việt nam  suốt mặt biển. Và trong đất liền, dần dần các dự án kinh tế  mà lănh đạo cao cấp Trung Ương  và các tỉnh của CHXHCNVN   ưu tiên dành cho Trung Cộng  được ngụy trang như bauxite Tây Nguyên  sẽ là căn cứ địa của các đạo quân thứ 5. Các căn cứ địa ấy  được trải ra và  bố trí khắp nơi trên lănh thổ VN.

Khi  tới một thời điểm chín mùi, th́ việc chuyển giao toàn thể lănh thổ cho Trung Cộng được hoàn tất trước mắt quốc tế.

Nhà Hán đă đổ bao xương máu trong  1000 năm đô hộ, không làm ǵ nổi dân Việt nam. Rất nhiều lần bị thất bại nhục nhă. Với đóng góp của Hồ chí Minh và đồng bọn, và chỉ sau  vài thập niên, ngày nay TC đă tỏ ra hiên ngang , kiêu ngạo, vững tin, từ từ  từng bước tiến tới trong âm mưu  thôn tính Việt nam.    

Liệu chúng có hi vọng đạt được mục tiêu này? ./.