T̀M HIỂU NGHỀ LUẬT SƯ DƯỚI THỜI VIỆT NAM CỘNG H̉A

LS Nguyễn Vạn B́nh

 

https://lh5.googleusercontent.com/ianEy5SCOkLBgPc6qZQHE-4khKMto9FxsMBdaJICy12jdtCa6DuJnCcSe5BNCZAFxYFUB4nBahybqXBK_0c5Vp2LMM-ryYBTaD3dbVBF5KS7Yp4oOWEF3ioar-1RbVTzrFo

LS .NGUYỄN VẠN B̀NH

Dù rằng ngành Luật giúp cho các sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong nhiều lănh vực  như: ngoại giao, ngân hàng, kinh tế , hành chánh, thương măi, thẩm phán v.v.  nhưng có thể nói  nghề luật sư là ước vọng của hầu hết các sinh viên Luật dưới thời VNCH trước đây.  

Bài viết sau đây , chúng tôi hy vọng sẽ giúp cho các đồng môn và quí độc giả biết sơ qua về  nghề luật sư dưới thời VNCH.

Tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 có hai Luật Sư Đoàn: Luật sư Đoàn Ṭa Thượng Thẩm Huế  quản hạt kéo dài từ Quảng Trị đến Nha Trang. Luật sư Đoàn Ṭa Thượng Thẩm Sàig̣n có quản hạt kéo dài từ Phan Thiết đến Cà Mau.

Theo Luật số 1/62 ngày 8-1-1962 được ban hành bởi Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă ấn định qui chế Luật Sư và tổ chức Luật Sư Đ̣an như sau:

Họa phẩm về nữ thần công lư

 

I- LUẬT SƯ TẬP SỰ:

Muốn được ghi danh vào Danh Biểu Luật Sư Tập Sư, các đương sự  cần hội đủ các điều kiện: https://lh5.googleusercontent.com/N5tPyCIostp4ICzIkMWABVT9tPnCUnfuyl_IgUpqjP5REbVG8oIjIbeFkVWbK6CYedNoWRCOHf4JPhjsNj6gIqwj1CDJG9g7ofqXTwRPSOtVbJ7oK4vacQVjTmeyz7kewl0

       Các lụật sư sau buổi tuyên thệ tại Ṭa TT Sàig̣n

- Có quốc tịch VN

- Đủ 21 tuổi kể từ ngày nộp đơn

- Có  Cử Nhân Luật do đại học VN cấp hay văn bằng cử nhân Luật tương đương của ngoại quốc được Bộ QG Giáo Dục công nhận.

- Không bị kết án tội đại h́nh hay tiểu h́nh liên quan đến danh dự và phẩm giá.

- Không hành xử một nghề nào bất khả kiêm nhiệm với nghề luật sư.

- Được văn pḥng của một luật sư thiệt thọ nhận làm tập sự .Mỗi luật sư thiệt thọ chỉ nhận được 2 luật sư tập sự, trừ khi được Hội Đồng Luật Sư cho phép có thể nhận được 4 luật sự tập sự

  https://lh4.googleusercontent.com/QRFbLrGDfQKKbklzMILf5UQICSvkC87R4kw1olgEfwupk9NnhWSAf37nB5-YSWdGFeWjV_B3Ffs8IurdX_7mIETOoJ11q654ku4mpaLkPEUYh5QQHNDoxUq5_s_UrIzmdDk         https://lh4.googleusercontent.com/RNRZFlQuj7elBBz4wlmNODGJ0o4w5VbeOZEkVfLRVlfnTtLp9s-3CtajR74KUo9VncnHWwmMpeo2ltzpwT9J9D-4_c9wPqeSeuQl5onHHDwgxVWjZTF1eFCXbcQ9lm2_LEY

   Ls Phạm Ngọc Anh      Ls Trần Thị Thanh Thủy

Trước khi hành nghề, luật sư tập sự phải tuyên thệ tại Ṭa Thượng Thẩm trước sự chứng kiến của vị Chánh Nhất Ṭa Thượng Thẩm. Lời thề  như sau:

"Tôi thề với tư cách luật sư không nói hay công bố điều ǵ trái luật pháp, thuần phong mỹ tục, an toàn quốc gia và an ninh công cộng. Không bao giờ xử sự thiếu tôn kính đối với ṭa án và nhà cầm quyền."

Luật sư tập sự có nhiệm vụ:

- Phải chuyên cần tham dự các hoạt động nghề nghiệp dưới sự điều khiển của vị Thủ Lănh Luật Sư Đoàn

- Thực tập các qui tắc và tập quán truyền thống của nghề nghiệp

- Chuyên cần đến dự các phiên ṭa

- Chuyên cần làm việc tại văn pḥng luật sư thiệt thọ

Sau thời hạn tập sự 3 năm, luật sư tập sự phải qua một kỳ thi để trở thành luật sư thiệt thọ. Luật sư tập sự chỉ có quyền dự thi tối đa 3 lần, mỗi năm 1 lần. Nếu rớt cả 3 lần th́ bị loại ra khỏi nghề luật sư .

Thể thức thi gồm phần thi viết và phần thi vấn đáp. Phần thi viết, thí sinh phải lập lư đoán một vụ kiện về Hộ (đề thi do ông Chánh Nhất Ṭa Thượng Thẩm đưa ra).

Nếu đậu thi viết, thí sinh sẽ qua phần thi vấn đáp. Về H́nh Luật do vị Hội Thẩm Ṭa Thượng Thẩm hỏi. Về Hộ do ông Chánh Nhất Ṭa Thượng Thẩm hỏi. Về Luật Trước Bạ do Giám Đốc Nha Trước Bạ hỏi. Sau cùng là về trách nhiệm và đạo đức của nghề Luật sư do vị Thủ Lănh Luật Sư Đoàn nêu ra.

Sau khi thi đậu phần vấn đáp, thí sinh sẽ dự thi phần biện hộ về H́nh .Các thí sinh sẽ bốc thăm một vụ H́nh đă được xử trước đây. Mỗi thí sinh được 15 phút nghiên cứu hồ sơ và sau đó lên biện hộ trước thành phần Ban Giám Khảo gồm có vị Chánh Nhất, hai vị Hội Thẩm và Thủ Lănh Luật sư Đoàn.   

II- LUẬT SƯ THIỆT THỌ:

    Muốn được ghi danh vào Danh Biểu Luật Sư Thiệt Thọ , thí sinh cần hội đủ những điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch VN

- Đủ 24 tuổi

https://lh6.googleusercontent.com/_tJdc81WJrIeyl4mvSAPsMd10I6Hk_aISgqYp409V8_HeqnBCRkzFMv4m3b2oJF1uThlLJQnKblNeZPeUM9OH4vrg31PCJuOGzukp5-c2mMHxU3AFY8f4QYSo49iW8PZkJg https://lh5.googleusercontent.com/lC7uCO7Wg6UbrnlIqyw9ugoa2nA9iTS4YJjx2Xf0vOvVXkJ6GJ65ce4QC-R174h-VIZjV0XyB2oBLhfOajnMhcnv7l7_TGy0neA1g7KZyagYmjBeUaQIdaSbwiYe-sBLBiE

       Ls Ngô Văn Tiệp          Ls Hồng Thị Hảo Thanh

https://lh5.googleusercontent.com/RHhRPC6wq-248AkkCNXL7JM-4GUStWezqU2yQtctlf1ht8IzVf5TJ9qEwozZ_xcz4I1XclkLXxejcT1f7A007K1wVoNvPZCK7uH0dro3T1gMg16jFGrV5etmt-Mb2xGGlX4

 Các lụât sư tại Ṭa Thượng Thẩm  Saigon

https://lh3.googleusercontent.com/ohD1bBzrhcnk5MoChXi-EK7eTMMZ__vA9QgrsOCeeuQETQU1p_qmkroBuXAKR3re66Y7feWhUAb2lAlS_-FgfL3KpFaZbYSDlN5dXWHDI2e9H4OXsMJ4vi8yGmbO-ThGpds

Ls thủ lănh Hồ Tri Châu và ls Trương Hồng Thị Trinh

- Có Văn bằng cử nhân Luật do đại học VN cấp hay văn bằng cử nhân Luật tương đương do ngoại quốc cấp được Bộ Giáo Dục công nhận

-  Có hạnh kiểm tốt và không bị kết án tội đại h́nh hay tiểu h́nh liên quan đến danh dự và phẩm giá

- Trúng tuyển kỳ thi măn hạn luật sư tập sự

- Được miễn thời gian 3 năm tập sự dành cho những vị giáo sư Luật có thời gian dạy học liên tục 3 năm. Các thẩm phán ngạch tư pháp và hành chánh đă giữ chức vụ tại các ṭa án tư pháp và hành chánh hay tại Bộ tư Pháp trong thời hạn 3 năm.Nếu các thẩm phán, giáo sư, giảng sư , giảng viên không có đủ thâm niên 3 năm th́ phải tập sự thêm một thời hạn để có đủ 3 năm thâm niên.

- Phải cư ngụ trong quản hạt của Ṭa Thượng Thẩm.

- Không  được kiêm nhiệm với mọi chức vụ tư pháp hay hành chánh. Tuy nhiên,luật sư có thể kiêm nhiệm chức vụ giáo sư, giảng sư hay giảng viên tại các đại học.

    - Mỗi luật sư thiệt thọ chỉ được mở một văn pḥng trong quản hạt Ṭa Thượng Thẩm.

III- HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ :

https://lh4.googleusercontent.com/HmsLGPye5ZqhI4SZuaS7pouVr5IPBtSUn6hsmOcp6RY2AUbVsCVtgFtP5xoT9wtYTaFoLAVp_7PvJQfm4BgFffDcF0OYGfIUlBRPd6N3Gz_V1sJU5V-WrrnJc2Iu2Nf-usY https://lh4.googleusercontent.com/LSco-u54Gj48ZA_-upgEk3tVYoiGP0XsL_Ls6vbblyjcDsKJlgahX8jl-ulA2_TMMR0LVgJ3lQxm9tFY4McFRcYpFortlkaNk-E09hHMQaIjxaGfXEBZbsS66TtPR7zxY-4

                                Ls thủ lănh Trần Văn Tốt  Ls thủ lănh Trần Văn Tuyên                                

Hội Đồng Luật Sư là một tổ chức do đại hội gồm các Luật sư Thiệt Thọ bầu ra vào tháng 3 mỗi năm để quản trị Luật sư Đoàn.

Thành phần Hội Đồng Luật Sư gồm có: Vị Thủ Lănh là chủ tịch Hội Đồng. 21 Hội Viên Thiệt Thọ và 13 Hội Viên Dự Khuyết.

Chỉ những luật sư đă có 10 năm thâm niên kể từ ngày tuyên thệ mới được bầu làm Thủ Lănh. Các luật sư thiệt thọ có ít nhất 3 năm thâm niên mới được bầu vào  Hội Viên Thiệt Thọ và Hội Viên Dự Khuyết.

Được biết gần thời gian trước năm 1975, Luật Sư Đ̣an Sài G̣n có các vị thủ lănh: luật sư Hồ Tri Châu, luật sư Nguyễn Ngọc San, luật sư Trần Văn Tốt và sau cùng là luật sư Trần Văn Tuyên.

IV- NGHĨA VỤ TỔNG QUÁT:

https://lh6.googleusercontent.com/ujttU_P8E5h6LVrW4XDeRpFsVQ9E4fTcph_FWOPm4_fkI2J68MX3aoFWlxdW2VY_B6tYPXkybHyDIiMJWyJ6hEH5kSVCNjRFsFBwCEmpB9lCMUM5txnKNQANln3mj6kpWLs https://lh5.googleusercontent.com/zR-kaVYcEjC6M05FkL9GGNBBNW2KnAcKAtutNtPre-TasiV37y0E1zTlWCCP21Q1Z5ATGUq4jp8WaxEu7Zg_vtVP_MtJIqa_lEbwydWO7D1rgcmrDByo66VL7Gk6qySYHoM

      Ls Ḥang Cơ Long           Ls Nguyễn Văn Thắng

Các luật sư tập sư hay thiệt thọ ngoài khà năng chuyên môn về luật pháp, c̣n cần thêm những đức tính căn bản sau :

    1- Độc Lập: Không lệ thuộc ai, không bị chính quyền hay ṭa án chỉ huy, không hành động v́ quyền lội cá nhân để giúp cho công lư được điều hành tốt đẹp.

    2- Ngay Thật: Phải ngay thật trong tư tưởng, lời nói và trung trực trong hành động hầu đạt được sự tín nhiệm của  các thân chủ, bạn đồng nghiệp và của ṭa án.

    3- Bất vụ Lợi: Luật sư không lấy nghề làm chủ đích để làm tiền hay làm giàu mà để phụng sự cho một lư tưởng là quyền bào chữa và phục vụ cho công lư.

Ngoài ra, các luật sư cũng c̣n cần giữ sự thân thiện, tương kính giữa các đồng nghiệp, sự kính trọng với các thẩm phán và giữ kín những điều bí mật không làm thịệt hại đến quyền lợi của các  thân chủ.

V- KỶ LUẬT:   

    Các luật sư có thể bị trừng phạt bằng những biện pháp kỷ luật của  Hội Đồng Luật Sư khi vi phạm những nguyên tắc hành nghề hoặc theo lời yêu cầu của Chưởng Lư hay theo đơn khiếu nại được gởi đến Hội Đồng Luật Sư. Hoặc khi luật sư vi phạm lời tuyên thệ bằng lời nói hay bút tự trước Ṭa có thể bị Ṭa án đang thọ lư xử phạt ngay chiếu khởi tố trang của công tố viện. Hoặc khi luật sư tiết lộ bí mật sự thẩm cứu như việc cho những người khác hay biết những chi tiết trong hồ sơ công bố tài liệu, văn kiện, thơ từ liên quan đến việc điều tra đang tiến hành.

    Sau khi thụ lư, Hội Đồng Luật Sư sẽ ủy nhiệm một nhân viên mở cuộc điều tra , nghe nhân chứng nếu cần và làm phúc tŕnh cho Hội Đồng. Sau đó, Hội Đồng sẽ quyết định đ́nh cứu hay truy tố.

    Nếu Hội Đồng Luật Sư quyết định truy tố, Hội Đồng sẽ nói rơ những hành vi khiển trách và định ngày cho luật sư bị khiển trách ra trước Hội Đồng Kỷ Luật.  

    Nếu luật sư bị đưa ra Hội Đồng Kỷ Luật  là một lụật sư tập sự th́ Hội Đồng Kỷ Luật sẽ được tăng cường thêm hai luật sư tập sự chọn theo thứ tự thâm niên ghi trên danh sách .

    Khi Hội Đồng Luật Sư thụ lư một việc do sự can thiệp của Chưởng Lư mà không quyết định trong thời hạn hai tháng đối với lụật sư bị trách cứ có mặt hay sáu tháng đối với luật sư bị trách cứ vắng mặt kể từ khi nhận được lời yêu cầu, th́ ông Chưởng Lư có thể đưa nội vụ ra trước ṭa thượng thẩm. Ṭa nầy dùng quyền di thẩm mà xét xử .

    Những khỏan trừng phạt về kỷ luật là :

- Cảnh cáo

- Khiển trách

- Đ́nh chỉ hành nghề hay tập sự không quá một năm hay gạch tên trên Danh Biểu Luật Sư Đoàn.

Việc trừng phạt kỷ luật của luật sư vẫn không làm trở ngại đến quyền của công tố viện hay của dân sự nguyên cáo khi cho rằng có lư do chính đáng để truy tố một luật sư trước ṭa án để xin trừng phạt các hành vi phạm pháp về tiểu h́nh hay đại h́nh của luật sư đó.       

LS NGUYỄN VẠN B̀NH

 

Trả lại