Sau Đại Hội đảng cộng sản XII - Điều ǵ nhân dân cần biết ?

Nguyễn thị Cỏ May

Trước Đại Hội XII, có không ít người Việt nam ở hải ngoại đă có thể đặt câu hỏi " Người Việt nam kỳ vọng ǵ ở Đại Hội đảng XII ? " . Nếu đó là những người cộng sản hay thân cộng th́ rất b́nh thường . Nhưng nều họ là những người " Quốc gia chống cộng " th́ câu hỏi này khá bất thường . Bởi chính người dân trong nước, không có mấy người dám kỳ vọng ở kết quả Đại Hội . Họ thừa biết là đảng phải làm đại hội v́ làm để có ăn . Đại Hội là chu kỳ mới phân bố lại quyền lợi với nhau để bảo đảm thế quân b́nh trong đảng hầu kéo dài đời sống của đảng, tức của đảng viên . Một cách tái phân bố lao động để thay phiên nhau làm giàu mà không phải lao động !

Hôm 11/3 rồi, ở Paris, có một hội thảo nhan đề " Sau Đại Hội đảng cộng sản việt nam lần thứ XII : gián đoạn hay tiếp tục ? " . Câu trả lời là " tiếp tục " . Không phải chỉ tiếp tục lănh đạo mà tiếp tục giữ đường lối mác-xít và phụ thuộc đảng cộng sản tàu . Khẳng định sự tiếp tục, phải chăng v́ đảng công sản hà nội, trước Đại Hội, đă nhận của Bắc kinh hơn 15 tỷ mỹ kim để tổ chức Đại Hội, kết quả đă được Bắc kinh thu xếp trước phải phù hợp với quyền lợi của họ ?

Khi biết chuyện này, điều mà dân chúng việt nam chờ đợi, sau Đại hội, chắc chắn không ǵ khác hơn là ông Nguyễn Phú Trọng nên báo cáo rỏ cho dân chúng biết số tiền hơn 15 tỷ mỹ kim đó được xài như thế nào ? Bao nhiêu dành cho phát triển đất nước ? Bao nhiêu chia chác nhau ? Ông Tổng Bí thư đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp Hành Trung ương, ... mỗi người được bao nhiêu như thù lao công cúc cung phục vụ thiên triều ?

16 chữ vàng và 4 tốt:

Trong quan hệ nhân xă, không ở đâu có những lời đẹp bằng ở nước cộng sản . Không chỉ dân dưới chế độ cộng sản bị gạt mà cả thế giới văn minh, khoa học, kỹ thuật tiên tiến, cũng đều bị cộng sản gạt như thường .  Nhưng về 16 chữ vàng, 4 tốt, Hà nội hoàn toàn không bị gạt khi nhận lảnh . Trái lại, đó là một thành công ngoại giao . Một trao đổi bằng chủ quyền, lănh thổ và lănh hải của Việt nam cho Tàu . Cái thành tích này được Nguyễn Phú Trọng, nhơn vận động Đại Hội đảng, đă đem giáo dục đảng viên địa phương : " Nhờ đó mà ngày nay, ta mới ngồi đây mà bàn chuyện tổ chức Đại Hôi đảng ! " .

Văn hóa chánh trị của Tàu xưa nay vẫn không ngoài trao đổi trên căn bản tiền . Thật ra, chánh trị ngoại giao cũng không ǵ khác hơn là trao đổi quyền lợi với nhau . Nhờ biết khéo léo khai thác cái tŕết lư chánh trị này mà người Tàu đi tới đâu cũng sống được, làm giàu được . Và nhờ đó mà người Tàu có mặt trên khắp thế giới . Từ hang cùn, ngỏ hẻm . Chổ nào có oxy là có chú chệt .

Khi Bắc kinh dùng 16 chữ vàng ngụ ư nhắc nhở đảng cộng sản Hà Nội ở chữ VÀNG . Chớ "16 chữ " hay mấy chữ, đều không quan trọng .

Những ngày đầu sau 30/04/4975, Chợ lớn nhà nhà đều treo cờ Trung cộng . Chỉ trong mấy ngày, sau đó, cờ Trung cộng đều bị hạ xuống, đem cất hết . Nhiều chú chệt, mặt mày phờ phạt .

Cỏ May tôi quen một người Tàu dạy học ở Trường Trung học Bác Ái, đường Nguyễn Trải, Quận V, Sài g̣n, có một cửa hàng bán hàng vải ở đường Khổng Tử, trước Bưu điện Chợ lớn, lúc này đă phải dẹp hàng vải, bày ra bán dụng cụ làm vườn, làm ruộng và thợ mộc .

Tôi lấy cái búa trên kệ, cầm đưa lên và nói với anh bạn chủ tiệm " Anh có cái này hộ mạng rồi . C̣n lo ǵ nữa ? " . Anh ấy chụp cái liềm, tay kia cầm thêm cái búa, vừa trả lời tôi " Cái này đập không đủ th́ cái này móc giựt lên . Chắc ăn . Không chạy đâu cho khỏi " .

Cả hai cùng cười với nhau . Sau đó, anh ấy mới nói, như để tự trấn an : " Anh đừng có lo . Ḿnh chỉ bị khó khăn trong lúc đầu thôi . Mọi việc sẽ b́nh thường trở lại .

Anh nói tiếp, vừa đưa hai ngón tay vào miệng túi áo sơ-mi của anh như để minh họa thêm lời nói : " Anh nên nhớ chừng nào túi áo may miệng trút xuống th́ ḿnh mới sợ . Chớ túi áo c̣n mở ra hướng lên trên, th́ đừng sợ v́ như vậy, ḿnh vẫn nhét vào được cái ǵ người ta muốn " .

Anh cười : " Chó có bao giờ chê cứt ... đâu ! " (Dĩ nhiên, nói chó ở Việt nam ) .

Cái triết lư này ngày nay vẫn c̣n giá trị thực dụng . Và nhờ nó mà người Tàu tràn ngập ở Phi châu . Cả ở Âu châu . Ở Việt nam, nó cho phép người Tàu tự tung, tự tác như chủ nhà chớ không c̣n là " khách trú " nữa .

Hơn 15 tỷ đô-la của Bắc kinh

" Năm rồi, Bắc kinh đưa cho đảng cộng sản hà nội hơn 15 tỷ đô-la dưới nhiều h́nh thức như đầu tư, hợp tác, giúp những hoạt động trong khối Asean (Hiệp Hội Đông Nam Á) và đưa trực tiếp các nhà lănh đạo đảng ở Việt nam " .

Câu chuyện này chưa ồn ào trong dư luận v́ ít người biết tới tuy nó đă được phổ biến trên tập san Hérodote, số 157, chuyên về Việt nam, do nhà La Découverte, 9 bis, rue Abel-Hovelacque, 75013, Paris, phát hành giửa năm rồi . Đây là tập san của nhóm nhà báo, nhà biên khảo có xu hướng khuynh tả do nhà biên khảo François Maspero chủ trương . Ông từng là bạn của Hà nội trong chiến tranh chống thực dân pháp .

Tập Hérodote ấn bản quí II - 2015 với chủ đề " Những thách thức địa chánh của Việt nam " ( Les enjeux géopolitiques du Viêtnam) qui tụ 18 nhà biên khảo chuyên về V́ệt nam và Á châu thực hiện dưới cùng trách nhiệm của học giả Benoit de Tréglodé, một chuyên viên tên tuổi lớn về Việt nam . Riêng phần ông, ông có bài mở đầu " Việt nam, Đảng, Quân đội và Nhơn dân " . Ông lược qua t́nh h́nh chánh trị Việt Nam từ    "Đổi Mới ", những khủng hoảng, nhấn mạnh vai tṛ lănh đạo của " Nhà nước-Đảng " (Etat-Parti) và sự lệ thuộc chánh trị của đảng cộng sản Hà Nội với đảng cộng sản Bắc-Kinh . Về điểm này, ông phơi bày rất rỏ :  

Những nhà lănh đạo đảng ở Việt nam, họ cũng biết bổ nhiệm những chức vụ lănh đạo tối cao như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc pḥng luôn luôn phải có sự đồng ư trên thực tế của đảng cộng sản Bắc kinh . Trong quan hệ chánh trị với Hà nội, việc đi đêm này tốn kém cho Bắc kinh khá lớn ” .

Duy tŕ một người ở chức vụ lănh đạo ở Việt nam sau này đ̣i hỏi phải có quan hệ tốt với Tàu và có tiền để chia chác trong bộ máy cầm quyền . Nhờ sử dụng hành lang này mà quan hệ giữa hai Nhà nước-Đảng Tàu và Việt nam trở thành tốt đẹp, tránh được mọi mâu thuẩn, xung đột không cần thiết .

Đặc biệt những dự án kinh tế ở Việt nam, những chương tŕnh đầu tư vào Việt nam đều phải thông qua những thảo luận và duyệt xét của những nhà lănh đạo chánh trị .

Như vậy phải chăng Đại Hội đảng cộng sản XII vừa qua ở Hà nội được Bắc kinh mua trọn gói với giá hơn 15 tỷ mỹ kim ? Số tiền này đươc đưa cho đảng cộng sản hà nội qua nhiều h́nh thức, nhưng đều đưa qua tay của đảng cộng sản hà nội . Nghĩa là qua tay của ông Nguyễn Phú Trọng v́ ông là đảng trưởng .

Những khoản tiền dành cho phát triển, hợp tác, ... là bao nhiêu ? Được xử dụng thật sự là bao nhiêu, c̣n bao nhiêu chạy vào túi của ai ? Riêng khoản tiền " yểm trợ trực tiếp những nhà lănh đạo việt nam ” là bao nhiêu ? Có bao nhiêu người được chia phần ? Và những người này, mỗi ngưới được bao nhiêu ? Riêng ông Nguyễn Phú Trọng bỏ túi được bao nhiêu ? Và ông Nguyễn Tấn Dũng tới giờ chót chịu rút lui êm, nhận được bao nhiêu ? Hay chỉ có lời dạy bảo ngụ ư răn đe của Tập Cận B́nh " Hảy đi chổ khác chơi . Ăn tới đây đủ rồi " ?

Câu chuyện " hơn 15 tỷ đô-la " này có thể tin được . Không phải chỉ v́ uy tín của nhà biên khảo lớn của Pháp, ông Benoit de Tréglodé, mà c̣n v́ hiện tượng bất thường đă xảy ra ở những ngày sắp mở đại hội . Nguyễn Tấn Dũng đang trên đà chiếm ưu thế trong cuộc chạy đua chiếm ghế Tổng Bí thư bổng tuyên bố rút lui . Đám đàn em thân tín của Dũng, chỉ trong môt sớm một chiều, quay lưng lại với Dũng và chiếm được chổ tốt như mong đợi . Nguyễn Phú Trọng ở lại một nhiệm kỳ nữa tuỳ theo nội qui đă quá tuổi . Lư do ở lại chức vụ v́ sự “ ổn định và sự đoàn kết trong đảng ” .

Giá những món hàng Hà Nội bán cho Tàu:

Cái triết lư " miệng túi áo mở ra phía trên " của văn hóa chánh trị Tàu đang được tŕệt để áp dụng ở Việt nam và quả thật nhờ đó mà quyền lực và trật tự xă hội được ổn định . Hệ thống này dành cho mọi người . Trong dân chúng, người ta bảo nhau " . Ai có tiền, hảy vào đảng . Vào đảng sẽ giàu thêm" .

Mọi chức vụ và mọi quyết định của người ở chức vụ đều được trả giá . Theo tác giả Benoit de Tréglodé th́ từ hai nhiệm kỳ đảng và chánh phủ gần đây, Thủ tướng muốn có đa số th́ phải chi . Giá cho một Dân biểu bỏ phiếu thuận là 100 000 mỹ kim . Giá mua Ủy v́ên Bộ chánh trị và Trung ương đảng cao hơn . C̣n muốn làm Ủy viên Bộ Chánh trị phải trả hơn 1 triêu mỹ kim .

Như vậy quá hiển nhiên là Bắc kinh bỏ túi trọn đảng cộng sản ở Việt nam một cách êm ái . Ngược lại, đảng cộng sản ở Việt nam đă ăn th́ phải ngậm miệng để c̣n ăn nữa hoặc yên ổn để tiêu hóa . Việt nam có lên tiếng phản kháng Bắc kinh chiếm biển, uy hiếp chủ quyền, chỉ là nói cho có nói . Chớ thật sự hoàn toàn không nghĩ tới bảo vệ quyền lợi đất nước . Chỉ có  đàn áp thanh niên biểu t́nh chống Tàu là thiệt . Cướp đất của dân, đàn áp nạn nhơn chống đối là làm chí t́nh .

Cả hai đảng cộng sản Bắc kinh và Hà nội ngày nay tồn tại nhờ biết dựa trên hai cột trụ vững chắc " quyền lực " làm sức mạnh và " tiền " làm lư tưởng .

Trong truyện " Xe lên, Xe xuống " của Nguyễn B́nh Phương, xb Diển Đàn Thế kỷ, Huê kỳ, có một giai thoại rất thú vị . Nó có thể lột trần bản chất cộng sản ở Việt nam . Trùm Thổ Phỉ Chu Chồ Sền gặp Tướng Chu văn Tấn, bảo " Chúng mày v́ nghèo đi làm cách mạng . Chúng tao v́ nghèo đi làm thổ phỉ .  Tụi ḿnh giống nhau " . Chu văn Tấn bảo " Không giống nhau " nhưng không nói ra .

Trong lúc đó, Tướng Chu văn Tấn nói thầm " Chúng nó làm thổ phỉ, chúng nó nhận . Ḿnh cũng làm thổ phỉ nhưng lại nói làm cách mạng để xây dựng một xă hội người không bóc lột người . Th́ làm sao giống chúng nó được ! " .

Khác chứ . Khác nhiều chứ .

Nguyễn thị Cỏ May

 

 

 

Trở lại