TÀU CỘNG LÀ THỰC-DÂN-MỚI CỦA HOA LỤC

Dr.TristanNguyễn

Quả thật chính xác “giải quyết vấn đề Cộng Sản Quốc Tế, Cộng Sản Thế Giới Thứ Ba và Cộng Sản Quốc Gia, vấn đề Cộng Sản nói chung không cần sử dụng vũ khí nữa, chỉ cần nhiều Đô La Mỹ”. Để nhịp nhàng với cái đà phát triển Hoa Lục Tư Bản Mới và cho phù hợp với Chính Sách Chiến Lược Thực Dân Mới ở Hoa Lục trong thời gian gần đây tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng một cách dối trá gian xảo trơ trẻn đă giải thích thêm lần nữa ư nghĩa mới của lá cờ Tàu Cộng như sau “một ngôi sao lớn là Đảng Tàu Cộng, bốn ngôi sao nhỏ là bốn giai cấp xă hội: Công Nhân (Workers), Nông Dân (Peasants), Tiểu Tư Sản Thành Thị (Urban Petty Bourgeoisies), Quốc Gia Đại Tư Bản Yêu Nước (National Patriotic Capitalists). Dưới sự lănh đạo của Đảng Tàu Cộng là một Ngôi Sao Lớn, bốn giai cấp Công Nhân, Nông Dân, Tiểu Tư Sản Thành Thị, Quốc Gia Đại Tư Bản Yêu Nước đă đang trở nên giàu có, nhiều tiền đôla tượng trưng là bốn Ngôi Sao Nhỏ trở thành bốn biểu tượng Tiền Đô Mỹ. Quả thật Đô La Mỹ đă đánh gục những tên Cộng Sản ở Hoa Lục và đă cải tạo thành công tốt đẹp toàn bộ tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng thành những tên Tư Bản Mới đủ loại mặc dù chúng phải gắn thêm cái đuôi Yêu Nước được gọi là Quốc Gia Đại Tư Bản Yêu Nước.

Khi một quốc gia sinh hoạt chính trị không có đối lập thực sự, người dân không có người đại diện chân chính và trong nước bị một đảng tiếm đoạt quyền quản trị đất nước dẫn đến chế độ độc tài, độc đảng khống chế chính phủ để gian trá đồng hoá đảng với chính phủ theo kiểu “đảng và nhà nước không tách rời”chỉ với mục đích trục lợi cho đảng, th́ cái đảng đó chính là những tên Thực Dân Mới ở ngay trên quê hương của bọn chúng và đó chính là trường hợp của đảng Tàu Cộng những tên Thực Dân Mới Bản Xứ ở Hoa Lục hiện nay.

Quả thật chính xác “giải quyết vấn đề Cộng Sản Quốc Tế, Cộng Sản Thế Giới Thứ Ba và Cộng Sản Quốc Gia, vấn đề Cộng Sản nói chung không cần sử dụng vũ khí nữa, chỉ cần nhiều Đô La Mỹ”. Tổng Thống Nixon tới thăm Bắc Kinh năm 1972 được ghi dấu khởi đầu thời kỳ của chủ nghĩa Cộng Sản phá sản rồi tan ră khi hai đảng Nga Cộng và Tàu Cộng bị phân cực tới đỉnh điểm. Toàn bộ Liên Sô và khối Cộng Sản Đông Âu đă vỡ ra thành từng quốc gia độc lập không cộng sản trong khi ở Á Châu cái Liên Bang Đông Dương do Liên Sô đă đề xướng và để cho đảng Việt Cộng khởi động đứng đầu lănh đạo Miên Cộng và Lào Cộng đă không thể thành h́nh khiến cho cái gọi là Cộng Sản Quốc Tế hay cái mô thức những quốc gia Liên Bang Xă Hội Chủ Nghĩa đă sụp đổ.

Khi phân cực với Nga Cộng th́ tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng cũng đă tự tạo cho ḿnh một vị trí lănh đạo Cộng Sản Thế Giới Thứ Ba theo chủ thuyết Mao-ít ở Châu Á, Châu Phi, và Nam Mỹ Châu.  Tuy nhiên, trong 40 năm 1972-2012 tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng đă sử dụng nguồn vốn đô-la Mỹ của Tư Bản trực tiếp đầu tư vào Hoa Lục để lần lượt “cải tạo Hoa Lục một nước đứng đầu Thế Giới Thứ Ba nông nghiệp nghèo khổ chậm tiến thành một Hoa Lục đang phát triển công kỷ nghệ và trở thành một xí nghiệp gia công sản xuất to lớn cho thị trường tiêu thụ thế giới” trong chiến lược kinh tế toàn cầu hoá của chủ nghĩa Tư Bản Hiện Đạicũng chính v́ thế khiến cho toàn bộ tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng đă từ từ lột xác Cộng Sản thành những tên Đại Tư Bản Mới có những khối tài sản hàng triệu hàng tỷ đô la Mỹ” để bọn chúng bỏ rơi phong trào Cộng Sản Thế Giới Thứ Ba chủ thuyết Mao-ít với Chiến Tranh Nhân Dân v́ bọn chúng đang bận phải khai thác chính cái phong trào Công Nhân Hoa Lục rẻ tiền cho Tàu Cộng Đại Tư Bản Mới làm giàu và bọn chúng cũng đă trở thành những tên Thực Dân Mới tại Hoa Lục quê hương của bọn chúng.

Khi tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng tự lột xác Cộng Sản thành những tên Đại Tư Bản Mới th́ bọn chúng cũng đă tạo ra một loại Chính Sách Chiến Lược Thực Dân Mới theo nhu cầu phát triển Hoa Lục Tư Bản Mới. Để nhịp nhàng với cái đà phát triển Hoa Lục Tư Bản Mới và cho phù hợp với Chính Sách Chiến Lược Thực Dân Mới ở Hoa Lục trong thời gian gần đây tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng một cách dối trá gian xảo trơ trẻn đă giải thích thêm lần nữa ư nghĩa mới của lá cờ Tàu Cộng như sau “một ngôi sao lớn là Đảng Tàu Cộng, bốn ngôi sao nhỏ là bốn giai cấp xă hội: Công Nhân (Workers), Nông Dân (Peasants), Tiểu Tư Sản Thành Thị (Urban Petty Bourgeoisies), Quốc Gia Đại Tư Bản Yêu Nước (National Patriotic Capitalists). Dưới sự lănh đạo của Đảng Tàu Cộng là một Ngôi Sao Lớn, bốn giai cấp Công Nhân, Nông Dân, Tiểu Tư Sản Thành Thị, Quốc Gia Đại Tư Bản Yêu Nước đă đang trở nên giàu có, nhiều tiền đôla tượng trưng là bốn Ngôi Sao Nhỏ trở thành bốn biểu tượng Tiền Đô Mỹ.

Bọn chúng lại giải thích rằng đó là bốn giai cấp Nhân Dân Hoa Lục đă được Mao đề cập đến trong Tư Tưởng Mao “Nền Độc Tài Dân Chủ của Nhân Dân/the People’s Democratic Dictatorship”. *Như vậy, bọn chúng đă diễn giải rằng Đảng Trưởng Mao có thể đă từng có một Giấc Mơ Người Hoa Lục Giàu Có (A Rich Mainland Chinese Dream); mặc dù Đảng Trưởng Mao có chủ trương tận diệt Trí, Phú, Điạ, Hào của chế độ Phong Kiến Quân Chủ, nhưng Mao lại cố ư tạo ra những tầng lớp mới Trí, Phú, Địa, Hào của đảng thuộc giai cấp thống trị của chế độ Phong Kiến Tàu Cộng.  Giấc Mơ Người Hoa Lục (Chinese Dream) hiện nay cũng được Đảng Trưởng Xi nhắc lại giống y như trước khi mà tiền Đô Mỹ càng ngày càng nhiều thêm trong kho ngoại tệ dự trữ của Hoa Lục Tàu Cộng. Vậy th́ bốn Ngôi Sao Nhỏ trở thành bốn biểu tượng Tiền Đô Mỹ là đúng ư nghĩa nhất, v́ chúng nó không thể làm biểu tượng cho bốn chủng tộc Măn, Mông, Hồi, Tạng hiện nay vẫn c̣n phải chịu đựng sự áp bức, tủi cực, nghèo khổ.

Tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng Tư Bản Mới đă dối trá gian xảo trơ trẻn nên giải thích lá cờ của ḿnh như thế để gạt bỏ ra ngoài yếu tố dân tộc Hán, Măn, Mông, Hồi, Tạng là năm chủng tộc lớn đoàn kết họp thành Hoa Lục. Thế th́ năm chủng tộc lớn Hán, Măn, Mông, Hồi, Tạng đương nhiên có chính nghĩa của dân tộc ḿnh đ̣i hỏi tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng Tư Bản Mới phải trả lại độc lập cho họ trở thành năm nước Hán, Măn, Hồi, Tây Tạng, riêng Nội Mông đă đang bị lệ thuộc Tàu Cộng sẽ được thống nhất với Ngoại Mông hiện là nước Cộng Hoà Mông Cổ. 

Khi không kể đến yếu tố chủng tộc Hán, Măn, Mông, Hồi, Tạng th́ tập đoàn cầm quyền đảng Tàu Cộng đă làm lộ ra rơ tính cách Thực Dân Mới ở Hoa Lục của bọn chúng với ư nghĩa một ngôi sao lớn là đảng Tàu Cộng khống chế toàn trị các thành phần nhân dân khác trong xă hội Hoa Lục chỉ để ưu tiên phục vụ cho quyền lợi của đảng Tàu Cộng. 

Hơn nữa, tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng Tư Bản Mới muốn nguỵ biện bào chữa cho những khối tài sản kếch sù của bọn chúng bằng cái danh hiệu rất kỳ cục khôi hài là Quốc Gia Đại Tư Bản Yêu Nước (National Patriotic Capitalists) bao hàm ư nghĩa hồ đồ là toàn bộ tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng đang là những tên Nhà Giàu lại là những tên Quốc Gia Đại Tư Bản Yêu Nước, nhưng những tên Tàu Cộng mạo danh Quốc Gia Đại Tư Bản Yêu Nước hiện nay lại không dám công khai những khối tài sản kếch sù của ḿnh.

Một cách rơ ràng bọn chúng đă thiển cận không nh́n thấy không biết rằng các thành phần giai cấp xă hội của một nước luôn biến đổi tuỳ theo sự phát triển hay suy thoái của nước đó. Nói cụ thể như giai cấp nông dân, số người làm nghề nông sẽ giảm xuống mức (2-3%) hai, ba phần trăm dân số khi nước đó phát triển cơ giới hoá cao cấp nông nghiệp hiện đại không cần nhiều người lao động làm ruộng rẫy. Trong tương lai Hoa Lục sẽ có một nền nông nghiệp hiện đại cơ giới hoá cao cấp như Mỹ, th́ lúc đó tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng lại phải trơ trẻn giải thích thêm một lần nữa  giai cấp nông dân là những tên Quốc Gia Đại Địa Chủ Yêu Nước (National Patriotic Big Landlords)?

Quả thật Đô La Mỹ đă đánh gục những tên Cộng Sản ở Hoa Lục và đă cải tạo thành công tốt đẹp toàn bộ tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng thành những tên Tư Bản Mới đủ loại mặc dù chúng phải gắn thêm cái đuôi Yêu Nước được gọi là Quốc Gia Đại Tư Bản Yêu Nước.

Tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng muốn nhấn mạnh là những tên Tư Bản Mới ở Hoa Lục đă lột xác từ bản thân cộng sản th́ mới biết yêu nước, c̣n lại những tên tư bản ở các nước khác chỉ biết yêu tiền mà thôi!

Bởi v́ tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng là những tên Quốc Gia Đại Tư Bản Yêu Nước muốn làm cho tính cách yêu Trung Hoa Lục Địa nổi bật nên đă khiến vấn đề Tàu Cộng Thực Dân Mới trở thành một vấn đề lớn trong thế kỷ 21 hiện nay nhất là tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng chẳng những thực hiện chính sách Chiến Lược Thực Dân Mới ở ngay Hoa Lục bọn chúng c̣n là những tên Thực Dân Mới ở Đông Á-Bắc Hàn, ở Đông Nam Á-Việt Nam và vài nước ở Châu Phi nữa.  

Trong thời gian bốn mươi năm 1972-2012 nguồn vốn đô la Mỹ của Tư Bản Ngoại Quốc liên tục chảy vào Hoa Lục đă cải tạo thành công toàn bộ tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng thành những tên Đại Tư Bản Mới làm ra những Chính Sách Thực Dân Mới và đem áp dụng ngay tại Hoa Lục. Bọn Tàu Cộng Thực Dân Mới đă khai thác một số rất đông công nhân lao động rẻ tiền ở Hoa Lục để phục vụ cho mục tiêu thu nhiều lợi nhuận của Tàu Cộng Tư Bản Mới cộng tác với Tư Bản Ngoại Quốc; v́ thế bọn Tàu Cộng Thực Dân Mới đă không quan tâm đáp ứng những yêu cầu căn bản phúc lợi của công nhân làm việc ở các xí nghiệp gia công sản xuất.

Hơn nữa, tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng Tư Bản Mới cũng đă đang áp dụng triệt để Chính Sách Thực Dân Mới trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở ngay trong Hoa Lục.  Bọn chúng đă gây thiệt hại môi trường sinh sống ở Hoa Lục một cách rất trầm trọng khi thực hiện cuộc cải tạo thiên nhiên không cân đối có hơn 27 ngàn con sông đă biến mất trên bản đồ Hoa Lục, và Hoàng Hà là con sông lớn cũng là một ḍng sông bị ô nhiễm nguồn nước ghê gớm nhất Hoa Lục bởi v́ trong thời kỳ Hoa Lục c̣n bị phong kiến thực dân cũ cũng đă không có nhiều xác chết gia súc gà vịt heo và ngay cả xác người chết thả trôi trên sông Hoàng Hà nhiều như trong thời đại Tàu Cộng Thực Dân Mới hiện tại.

Cái tính cách thực dân mới c̣n bị bộc lộ rơ ràng khi tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng Tư Bản Mới chỉ nhắm vào mục đích khai thác nguồn lợi kinh tế trong việc cướp đất đuổi nhà của người dân để xây dựng lên những khu gia cư biệt thự, khu chung cư, khu thương măi trong những khu qui hoạch đô thị mới ở Hoa Lục nhưng cho tới nay nhiều nơi vẫn c̣n bỏ trống không người ở. Đó cũng là một trong những khối tài sản khổng lồ dưới h́nh thức bất động sản của những tên Tàu Cộng Thực Dân Mới ở Hoa Lục.

Chính sách chiến lược Thực Dân Mới của Tàu Cộng c̣n được áp dụng trong việc di cư người Hán tộc tràn ngập các khu dân cư sinh sống của chủng tộc thiểu số người Hồi, người Tây Tạng, người Mông Cổ ở Nội Mông chỉ nhằm mục đích đồng hoá diệt chủng người thiểu số. Bọn chúng đă khai thác các quặng mơ khoáng sản và các nguồn lợi kinh tế ở những lănh thổ của người thiểu số chỉ có lợi cho người Hán mới tới định cư và có lợi cho tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng Tư Bản Mới; ngược lại chỉ có hại cho những người thiểu số trong khu vực có liên quan.

Những sự kiện vừa sơ lược tŕnh bày nêu trên chỉ là tóm tắt tổng quát tính cách Thực Dân Mới của tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng Tư Bản Mới ở ngay trong Hoa Lục khi phát triển một nền kinh tế không đồng đều chỉ nhằm mục đích tư lợi cho đảng Tàu Cộng cầm quyền mà không quan tâm tới những phúc lợi xă hội lâu dài của toàn thể người dân Hoa Lục nhất là những người dân thuộc chủng tộc thiểu số.

Tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng Tư Bản Mới đă đang áp dụng chính sách chiến lược Thực Dân Mới ở ngay Hoa Lục th́ tất nhiên bọn chúng cũng áp dụng cái chính sách đó ở các quốc gia yếu kém hơn mà chính phủ của họ đă đang bị Tàu Cộng gây ảnh hưởng chi phối kinh tế khống chế  người cầm quyền.  Đó là trường hợp của một số nước ở Châu Phi hiện nay nhưng rơ ràng hơn ở Châu Á có các quốc gia chịu ảnh hưởng kinh tế hoặc có chung biên giới với Hoa Lục như Lào, Miên, Miến Điện, Bắc Hàn, và Việt Nam.

Đặc biệt nhất là hai quốc gia như hai cái cửa trước và cửa sau đều có tính chất chiến lược quan trọng cần thiết cho Hoa Lục đó là Bắc Hàn và Việt Nam. Quan hệ song phương giữa hai đảng Tàu Cộng và Hàn Cộng ở khu vực Đông Á gần gũi cần thiết như “răng với môi”. Ở đây cần nói rơ là “quan hệ song phương giữa hai đảng Tàu Cộng và Hàn Cộng chứ không phải giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân Bắc Hàn để không hiểu lầm Đảng là Nhân Dân hay ngược lại Nhân Dân là Đảng.  Nó cũng tương tự như quan hệ song phương giữa hai đảng Tàu Cộng và Việt Cộng ở khu vực Đông Nam Á, lúc nào “môi hở th́ răng lạnh”, cho dù đôi khi “răng có lỡ cắn nhầm môi chảy máu”.  Đó chính là “quan hệ răng với môi” của hai đảng Tàu Cộng và Việt Cộng, chứ không phải giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam.  Sự thật rơ ràng là Nhân Dân Thực Sự của ba nước Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam đă đang bị ba đảng Tàu Cộng, Hàn Cộng, và Việt Cộng tiếm danh mạo xưng để lợi dụng trục lợi cho đảng của bọn chúng. 

Nhân Dân của ba nước này thực sự không có tiếng nói chân chính đại diện cho họ.   Bởi vậy đừng bao giờ nghe rồi lầm tin những ǵ Tàu Cộng, Việt Cộng, và Hàn Cộng nói, mà phải xem xét cẩn thận những ǵ bọn chúng đă đang và sẽ c̣n làm theo Chính Sách Chiến Lược Thực Dân Mới của đảng Tàu Cộng. Bởi v́ đảng Tàu Cộng đă hoàn toàn khống chế hai đảng Hàn Cộng và Việt Cộng cững như hai chính phủ chư hầu Bắc Hàn và Việt Nam, nên Tàu Cộng đă đang dễ dàng thực hiện chính sách Thực Dân Mới ở Băc Hàn và Việt Nam.

Chính sách chiến lược Thực Dân Mới của đảng Tàu Cộng cũng sử dụng lại phương pháp “chia-để-trị”của Thực Dân Cũ khi Tàu Cộng không chịu hiệp thương giải quyết vấn đề Biển Đông với toàn bộ các nước Đông Nam Á và có Mỹ tham dự; Tàu Cộng đă “chia-để-trị” khi tách Mỹ ra khỏi các nước Đông Nam Á và chỉ muốn thương lượng cục bộ từng nước có liên quan tới vấn đề Biển Đông.

Có một điểm rất tế nhị là nước có liên quan nhiều nhất tới vấn đề Biển Đông là Việt Nam lại đang bị cai trị bởi Việt Cộng một tập đoàn tay sai trung thành lâu dài của Tàu Cộng ở khu vực Đông Nam Á.

Phương pháp “chia-để-trị” cũng được Tàu Cộng sử dụng đối với Bắc Hàn-Nam Hàn và đó là điểm nổi bật của chính sách chiến lược Thực Dân Mới của đảng Tàu Cộng ở Đông Á. Tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng muốn duy tŕ nguyên trạng hai nước Bắc Hàn-Nam Hàn để có lợi ích cho đảng Tàu Cộng.

Trên phương diện kinh tế th́ Bắc Hàn đă đang lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu Cộng cho nên chính sách chiến lược Thực Dân Mới của đảng Tàu Cộng cũng đă dễ dàng được áp dụng ở Bắc Hàn qua bàn tay của tập đoàn cầm quyền Hàn Cộng tay sai trung thành ba đời nhà họ Kim để khai thác khoáng sản và đất quí hiếm trị giá đến nhiều tỉ tỉ đô la. C̣n riêng Nam Hàn với dân số dưới 50 triệu người và cho dù là một trong số mười quốc gia có sản lượng công kỷ nghệ đứng đầu thế giới cũng chưa khiến cho tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng lo ngại.

Nhưng với mô thức thống nhất đất nước Đông Đức-Tây Đức theo chính thể dân chủ tự do và nền kinh tế thị trường th́ sẽ tạo ra một Hàn Quốc thống nhất có sức cạnh tranh rất mạnh trở nên một mối đe doạ kinh tế ở sát nách Hoa Lục. Như thế vấn đề thống nhất Hàn Quốc đă gặp khó khăn trở ngại v́ bị Tàu Cộng nhúng tay vào ngăn cản. Một cách tinh ranh gian xảo tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng cứ việc tiếp tục nuôi dưỡng tập đoàn cầm quyền Hàn Cộng tay sai trung thành, th́ Bắc Hàn-Nam Hàn cho tới một trăm năm sau cũng chưa được thống nhất đất nước. Có một điều nghịch lư nhưng cũng dễ hiểu là Tàu Cộng rất lo sợ Hàn Cộng sẽ trở chứng khó dạy rồi tự kiếm cách nói chuyện trực tiếp với Mỹ.

Sáu chục năm trước th́ Tàu Cộng muốn có một nước Triều Tiên cộng sản thống nhất, nhưng bây giờ ngược lại Tàu Cộng muốn duy tŕ nguyên trạng hai nước Bắc Hàn-Nam Hàn. Tàu Cộng rất lo sợ khi Hàn Cộng trở chứng khó dạy sẽ yêu cầu trực tiếp nói chuyện hoà giải với Mỹ theo kiểu nước Miến Điện bất ngờ bỏ rơi Tàu Cộng để đi theo Mỹ. Tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng thực hiện từng bước xâm chiếm lănh thổ lănh hải của các nước láng giềng để khai thác tài nguyên khoáng sản và các nguồn lợi kinh tế ở những nơi đó như một nước Thực Dân Mới bành trướng thế lực một cách có hệ thống ở Châu Á cho nên Tàu Cộng cần phải có những tay sai trung thành như Hàn Cộng và Việt Cộng cầm quyền ở các nước chư hầu chịu ảnh hưởng lâu dài của Tàu Cộng.

Tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng đă đang và sẽ c̣n sử dụng  Hàn Cộng và Việt Cộng như hai “lá bài chiến lược”cần thiết quan trọng để làm tiêu hao lực lượng Mỹ ở Đông Á và Đông Nam Á mà Tàu Cộng phải luôn giữ chặt Hàn Cộng và Việt Cộng trong tay. 

Tập đoàn cầm quyền Việt Cộng đúng là cánh tay nối dài của Tàu Cộng ở Đông Nam Á để thực thi chính sách chiến lược Thực Dân Mới của Tàu Cộng.  Nước Việt Nam dưới sự toàn trị của tập đoàn cầm quyền Việt Cộng đă đang và sẽ c̣n là một Thuộc Địa Mới của Tàu Cộng Thực Dân Mới. 

Rất rơ ràng dễ hiểu là Tàu Cộng Thực Dân Mới đă ra vốn đầu tư ở Việt Nam để khai thác tài nguyên khoáng sản cho nhu cầu phát triển công kỷ nghệ ở Hoa Lục hơn là cho sự phát triển xă hội nghèo khổ của Việt Nam.  Hơn nữa, Việt Cộng đă chấp thuận không dùng công nhân người Việt và để cho Tàu Cộng kiểm soát khu vực khai thác khoáng sản bằng số lượng rất đông công nhân người Hán được di cư đến từ Hoa Lục, và khai thác hải sản cũng như khai thác dịch vụ du lịch ở hải đảo trong vùng biển tranh chấp mà tập đoàn cầm quyền chư hầu Việt Cộng đă ngấm ngầm tiếp tay cho Tàu Cộng. Hiện nay số người Hoa Lục đă được nhập cư và làm việc ở tại Việt Nam rất đông khiến cho vấn đề lao động địa phương của người Việt Nam đă phải gặp khó khăn.  

V́ đă từng là một tập đoàn chư hầu tay sai của Tàu Cộng nên Việt Cộng đă đang và sẽ c̣n ngấm ngầm tiếp tay Tàu Cộng lấn chiếm lănh thổ và lănh hải của Việt Nam một cách lần lượt có hệ thống theo chính sách chiến lược Thực Dân Mới. Thân phận của một đảng đàn em chư hầu Việt Cộng đă từng bị lôi kéo giằn co giữa hai đảng đàn anh Nga Cộng và Tàu Cộng khổng lồ.  Những năm trước khi Liên Sô bị phá sản tan ră chính là thời kỳ Việt Cộng làm chư hầu thân cận Liên Sô trong kế hoạch thành lập một Liên Bang Đông Dương Việt Miên Lào lệ thuộc Liên Sô nằm sát biên giới phía nam Hoa Lục để chống lại Tàu Cộng, nhưng số phận chư hầu Việt Cộng không may khi Liên Bang Đông Dương Việt Miên Lào đă không được thành lập và sau khi Liên Sô bị phá sản tan ră đă khiến cho Việt Cộng bị bắt buộc phải chịu lệ thuộc Tàu Cộng vô điều kiện để được sống c̣n.

Rất rơ ràng là Tàu Cộng đă đang thực hiện chính sách chiến lược Thực Dân Mới ở nước Việt Nam qua các hành động gây ảnh hưởng chi phối mọi lănh vực sinh hoạt của nước Việt Nam.  Mặc dù không thôn tính sáp nhập Việt Nam vào Hoa Lục nhưng Việt Nam đă rơ ràng là một nước chư hầu Thuộc Địa Mới của Tàu Cộng Thực Dân Mới khi Tàu Cộng đă đang hoàn toàn khống chế tập đoàn cầm quyền Việt Cộng trên mọi phương diện. Tàu Cộng chẳng những khống chế lănh thổ và lănh hải của Việt Nam để khai thác tài nguyên, mà c̣n khống chế luôn cả những người cầm quyền lẫn người thường dân Việt Nam dưới danh nghĩa “hợp tác với đồng chí thân cận” trong một thứ quan hệ mật thiết như “răng với môi”.

Đây đúng là một lập luận nguỵ biện gian xảo trơ trẻn của cả hai tập đoàn cầm quyền Tàu Cộng và Việt Cộng luôn đưa ra để trấn áp người dân Việt Nam khi họ lên tiếng chống đối chính sách chiến lược Tàu Cộng Thực Dân Mới đă đang được Việt Cộng ngấm ngầm tiếp tay thực thi một cách dễ dàng ở nước Việt Nam Thuộc Địa Mới của Tàu Cộng./.

Dr.TristanNguyễn
San Francisco, 12/5/2013

Trở lại