T U Y Ê N   N G Ô N

 

            Của Cựu Sinh Viên Đại Học Luật Khoa Sàig̣n Tham Dự

      Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 Toàn Cầu Tại Houston, Texas, Hoa Kỳ

                       Từ Ngày 2 Đến Ngày 4 Tháng 4 Năm 2010

 

-Nhận định rằng: Ngày 30.4.1955 Đại học Luật khoa Sàig̣n được thành lập trong bối cảnh đất nước bị chia đôi sau hiệp định Genève 20/7/1954, Miền Nam Việt Nam theo chế độ dân chủ pháp trị với chính thể Việt Nam Cộng Ḥa, Miền Bắc Việt Nam với chế độ độc tài đảng trị do Đảng Cộng Sản Việt Nam [ĐCSVN] áp đặt sau hiệp định Genève 20.7.1954. Trong suốt 20 năm họat động [1955-1975], Đại Học Luật Khoa Saig̣n đă đào tạo cho chế độ dân chủ pháp trị Việt Nam Cộng Ḥa hàng chục ngàn sinh viên tốt nghiệp các ngành tư pháp, công pháp và kinh tế, có kiến thức cao về luật pháp, có lư tưởng tự do dân chủ và ư thức bảo vệ nhân quyền, phù hợp với nền văn minh tiến bộ của thế giới ngày nay.

 

-Nhận định rằng: Ngày 30.4.1975, sau khi xâm chiếm Miền Nam Việt Nam, ĐCSVN đă đóng cửa Đại Học Luật Khoa Sàig̣n cùng lúc với các Đại Học Luật Khoa Huế và Cần Thơ, đồng thời áp đặt chế độ độc tài đảng trị trên toàn thể đất nước. Từ đó, nhiều cựu Sinh Viên Luật Khoa Sàig̣n đă cùng với nhân dân Việt Nam dấn thân vào công cuộc đấu tranh chung, chống lại tập đoàn thống trị đă dùng công an, quân đội, luật pháp và ngay cả toà án như những công cụ để đàn áp nhân dân, củng cố quyền hành, bao che cho cán bộ đảng viên cướp đoạt ruộng đất, nhà cửa, tài sản của nhân dân. Do đó, nhiều cựu sinh viên Đại Học Luật Khoa Sàig̣n đă bị hành quyết nơi pháp trường hay bị giam cầm trong chế độ lao tù vô cùng khắc nghiệt của chế độ cộng sản. [1, 2]

 

-Nhận định rằng: Từ khi nắm quyền tại Việt Nam đến nay, ĐCSVN đă cấu kết với Cộng Sản Quốc Tế để phát động chiến tranh, giành chính quyền bằng bạo lực, thiết lập chế độ độc tài đảng trị, trấn áp nhân dân, vi phạm thô bạo tất cả các quyền căn bản của con người đă được công nhận trong các Công Ước Quốc Tế. Sau 35 năm độc chiếm quyền hành, ĐCSVN đă làm đất nước ngày càng suy yếu và lệ thuộc vào Trung Quốc, từ việc âm thầm hiến đất dâng biển cho Trung Quốc qua công hàm ngày 14.9.1958, hiệp ước về biên giới ngày 30.12.1999 và về Vịnh Bắc Việt ngày 25.12.2000, đến chỗ công khai cắt xén hàng trăm hải lư thềm lục địa Việt Nam và loại Hoàng Sa, Trường Sa ra ngoài hải phận Việt Nam trong hồ sơ về Thềm Lục Địa Việt Nam đệ nạp LHQ ngày 6 và 7.5.2009.

 

   Bởi các lẽ ấy: Chúng tôi, các cựu Sinh Viên Đại Học Luật Khoa Sàig̣n, từ nhiều quốc gia trên thế giới về tham dự Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 4 năm 2010, đồng thanh công bố Tuyên Ngôn sau đây:

 

                                                          T U Y Ê N    N G Ô N  

 

-Rằng: Chúng tôi, các cựu Sinh Viên Luật Khoa Đại Học Sàig̣n, cùng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với đồng bào quốc nội trong các cuộc đấu tranh đ̣i công lư, nhân quyền và dân quyền và chống âm mưu bán nước cho Trung Cộng của nhà cầm quyền CSVN, để sớm hoàn thành mục tiêu tối hậu là giải thể chế độ độc tài đảng trị của ĐCSVN, xây dựng lại đất nước, mang lại tự do dân chủ và giầu mạnh cho quê hương.

-Rằng: Với tư cách Quốc Dân của Tổ Quốc Việt Nam, chứ không phải là công dân của nhà nước CSVN, chúng tôi cực lực lên án ĐCSVN:

 

-     đă cho Trung Cộng vào Tây Nguyên khai thác bauxite,  gây ô nhiễm môi sinh trầm trọng  

      cho cư dân vùng này, và di hại cho hàng trăm năm sau;

-     đă cho Trung Cộng vào khai thác hàng trăm ngàn mẫu rừng đầu nguồn của nhiều tỉnh, gây lũ lụt khi mưa lớn hay khô cạn khi hết mưa, làm đất đai bạc màu, trong tương lai không c̣n canh tác được nữa;

-     đă sợ hăi Trung Quốc đến nỗi từ khước ưu quyền đối với hàng ngàn hải lư vuông thềm lục địa được quy định trong Luật Biển LHQ, với chủ ư nhường cho Trung Cộng chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và phần lớn Vịnh Bắc Việt.

 

-Rằng: Với lư tưởng yêu tự do, dân chủ và nhân quyền của người cựu Sinh Viên Đại Học Luật Khoa Sàig̣n và truyền thống yêu nước và tự chủ của dân tộc Việt Nam, chúng tôi nguyện phối hợp cùng đồng bào trong và ngoài nước bằng tất cả khả năng chuyên môn và mọi phương cách khả thi để bảo vệ lănh thổ, hải phận và hải đảo của VN mà ĐCSVN đă chuyển nhượng cho Trung Cộng để được bảo hộ và duy tŕ quyền lực. Chúng tôi cũng khẳng định, với tư cách Quốc Dân Việt Nam, những thừa kế chính danh di sản của tiền nhân, chúng tôi dành quyền bảo lưu tố quyền bất khả thời tiêu trước các cơ quan tài phán quốc tế, để đ̣i lại các vùng lănh thổ, hải phận và hải đảo của Việt Nam đă và đang bị xâm chiếm bởi Trung Cộng với sự đồng loă của ĐCSVN.

 

Bản Tuyên Ngôn này đă được sọan thảo và chấp thuận bởi các cựu Sinh Viên Đại Học Luật Khoa Sàig̣n trong buổi Tiền Hội Ngộ, Thứ Sáu ngày 2 tháng 4 năm 2010, và công bố chính thức tại buổi Hội Ngộ, Thứ Bảy ngày 3 tháng 4 năm 2010, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ.

 

Bản Tuyên Ngôn này được viết bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh và được gửi tới Hội Đồng Bảo An LHQ, Ủy Ban Phân Ranh Thềm Lục Địa LHQ, Quốc Hội Âu Châu, Chính Phủ các nước, các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, để yêu cầu ghi nhận và bảo trợ.

 

-Họ, Tên:                 -Địa chỉ [nhiệm ư]:                    -Email/ Điện thoại:            -Chữ kư:

 

 

 

 

Ghi chú:

 

[1] Sau ngày 30/4/1975, ngay sau khi xe tăng và bộ đội Bắc Việt tràn vào Sàig̣n và ĐCSVN áp đặt chế độ độc tài đảng trị lên Miền Nam VN, LS Nguyễn Khắc Chính đă tổ chức chống lại bằng vơ lực ngay giữa Sàig̣n và đầu năo đặt tại nhà thờ Vinh Sơn đường Trần Quốc Toản của LM Nguyễn Quang Minh. Cuộc nổi dậy vơ trang thất bại, 3 người chết tại chỗ và tháng 12/1975 ĐCSVN thiết lập toà án tại Sàig̣n và kết án 3 tử h́nh, 3 án chung thân và 6 án 20 năm tù trong “Vụ Án Vinh Sơn”; LS Chính là 1 trong 3 người bi  án chung thân và bị giam cầm trên 17 năm ở các trại tù khổ sai ở Miền Bắc VN.

 

[2] Ngày 23/4/1977, sau vụ giới trí thức Tiệp Khắc ban hành Hiến Chương 77 chống lại nhà cầm quyền cộng sản, LS Trần Danh San đă thay mặt một nhóm cựu sinh viên luật khoa Sàig̣n tuyên đọc bản “Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Những Người VN Khốn Cùng” trước Nhà Thờ Đức Bà Sàig̣n. Kết quả, LS San đă bị bỏ tù 10 năm và các LS trong nhóm Vũ Đăng Dung [Thủ Lănh Luật Sư Đoàn Huế], Nguyễn Hữu Giao, Triệu Bá Thiệp và Trần Nhật Tân mỗi người 6 năm tù, và LS Nguyễn Hữu Doăn 18 tháng tù.