CĂN BỆNH VÔ CẢM

    TẠI CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đại-Dương

Tài liệu tham khảo:

- The Political Apathy of Vietnamese Youth (Yen Dương)

- 18 giờ hỗn loạn tại trạm BOT Cai Lậy (VNExpress)

- Hai năm thực hiện tinh giản biên chế đă… tăng thêm 96.000 người và chi thường xuyên tăng 16,25% (SGGPO)  

 

                            CĂN BỆNH VÔ CẢM

    TẠI CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Đại-Dương

Cảnh một nữ sinh bị bạn cùng trường đánh đập tàn nhẫn trên đường phố, chẳng có ai vào can mà c̣n b́nh thản như đang thưởng thức đoạn phim bạo lực trên mà ảnh.

Những khuôn mặt hớn hở và hănh diện v́ đă nhặt được nhiều lon bia do một xe chở hàng bị lật trên đường phố.

Công an cưỡng đoạt tài sản của người dân trong tiếng kêu khóc vang dậy, thảm thiết mà láng giềng và người qua đường chỉ trố mặt nh́n mà không lời bênh vực, cảm thông.

… vân vân và vân vân…

Phải chăng hơn 30,000 câu ca dao và tục ngữ đă giúp cho Việt tộc trường tồn trước chủ trương xâm lăng thô bạo, tàn ác và chính sách đồng hoá của Hán tộc đă bị Chủ nghĩa Cộng sản nuốt sạch?

Nào “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”,  “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người chung một nước phải thương nhau cùng”, “chị ngả em nâng”, “lá lành đùm lá rách”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” trở nên vô nghĩa tại Cộng hoà Xă hội chủ nghĩa Việt Nam?

Công cuộc Cải cách Ruộng đất ở Miền Bắc Việt Nam phỏng theo mô h́nh “thổ địa cải cách” của Trung Quốc (1946-1949) được Stalin phê duyệt do nhóm lănh đạo cao cấp nhất của Đảng Lao động Việt Nam (tức Đảng Cộng sản) của Chủ tịch Hồ Chí Minh cầm đầu thực hiện từ năm 1953 đến 1956.

Cán bộ cộng sản trong chiến dịch đă khơi dậy ác tính trong mỗi người nông dân hiền hoà trở thành ác quỷ qua lời nói và hành động phi nhân nên lưu lại tâm lư hận thù giai cấp trong cộng đồng dân tộc. Sự mê muội của dân nghèo được cộng sản lợi dụng nhằm duy tŕ quyền lănh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ đó, Hồ Chí Minh điều khiển dân chúng ở Miền Bắc vĩ tuyến 17 thực hiện chiến lược nhuộm đỏ Bán đảo Đông Dương của Joseph Stalin và Mao Trạch Đông.

Hồ Chí Minh tuyên bố “dù có phải đốt cháy cả Dăy Trường Sơn cũng phải chiếm cho được Miền Nam Việt Nam”, hoặc “phải hy sinh đến người lính cuối cùng để giải phóng Miền Nam”. Tham vọng của Hồ Chí Minh đă cướp đi hơn 4 triệu dân Việt từ Bắc chí Nam trong giai đoạn “1956-1975”.

Sau năm 1975, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Lê Duẩn đă hân hoan tuyên bố: “Ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”.

Để duy tŕ quyền lănh đạo toàn diện mà Đảng Cộng sản Việt Nam đă hủ hoá guồng máy cầm quyền. Cán bộ cộng sản tha hồ cướp bóc, tịch thu tài sản của dân chúng để làm giàu mà chỉ cần gán nhăn hiệu “tay sai Mỹ Nguỵ chống phá cách mạng Việt Nam”. Do tay đă nhúng chàm nên tất cả cán bộ cộng sản phải trung thành tuyệt đối với Đảng để hưởng thụ cuộc sống vương giả.

Đảng viên cộng sản chỉ v́ lợi ích bản thân nên suốt đời lo vun xới theo khuynh hướng “hy sinh đời bố củng cố đời con” mà trút nỗi thống khổ lên đầu dân Việt với sưu cao thuế nặng c̣n hơn cả thời Pháp thuộc.

Nghị quyết năm 2015 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quy định kế hoạch tinh giản biên chế trong 2 năm phải giảm 140,000 người.

Nhưng, hôm 29-11-2017, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phạm Minh Chính cho biết số người hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách nhà nước khoảng 4 triệu, tăng 96,000 và chi thường xuyên tăng 7.9% mà tới nay chưa có ai được khen thưởng hoặc bị kỷ luật liên quan đến công tác tinh giản biên chế.

Phạm Minh Chính dẫn chứng nạn lạm phát lănh đạo nên có đơn vị 100% lănh đạo mà chẳng ai là chuyên viên. Tại Việt Nam cứ 1,000 dân th́ có 43 cán bộ viên chức (không kể Quân đội và Công an) lănh lương từ ngân sách nhà nước so với 13 của Phi Luật Tân, 16 của Ấn Độ, 17 của Indonesia, 25 của Tân Gia Ba (các nước này đều tính luôn cả Quân đội và Công an).

Phạm Minh Chính đă thay chiếc bánh vẽ cũ bằng Nghị quyết mới về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Có 3 nguyên nhân làm cho kế hoạch tinh giản biên chế thất bại: (1) Bộ Chính trị muốn có nhiều tôi tớ hơn. (2) “Hạt giống đỏ” già cần cấy thêm lớp trẻ để tạo ra một “tiểu đế chế đỏ” nên sau 30 năm đổi mới, cả nước đă tăng thêm 19 tỉnh, 178 huyện và 1,136 xă. (3) Mọi quyết định của Đảng Cộng sản nhằm vào lợi ích cho đảng viên cao và trung cấp mà chẳng xem xét tới phúc lợi của dân tộc và xă hội. Lời hứa xây dựng nền kinh tế thị trường tự do từ năm 1994 đến nay vẫn chỉ thấy nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, hàm ư dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản.

V́ thế, có bằng cấp, học vị hay không cũng đều tham gia cuộc chạy đua sống c̣n vào guồng máy nhà nước ngày càng ph́nh to. 

Theo phỏng đoán vào năm 2015 của Liên Hiệp Quốc ghi nhận phân nửa người Việt ở dưới độ tuổi 30, tức ở trong giai đoạn “dân số vàng” làm lực lượng đáng kể để thay đổi đất nước.

Sau 30 năm Đổi Mới, Cộng hoà Xă hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn tiếp tục đi ăn xin khắp thế giới từ quốc gia cho tới các định chế quốc tế v́ “xin-cho” là bản chất của chế độ độc tài đảng trị nên chẳng ai cảm thấy xấu hỗ, nhục nhă.

Năm 2015, Tổ chức Minh bạch Quốc tế đă phỏng vấn hơn 1,000 người Việt Nam ở độ tuổi từ 15 đến 30 ghi nhận 74% nói biết rất ít chẳng biết ǵ về sáng kiến chống-tham nhũng, và 45% người trẻ có học thức cho rằng tố cáo tham nhũng là vô ích. Giới trẻ trung lưu quan tâm nhiều hơn vào tiêu xài, giải trí và đạt tới vị trí xă hội hơn là lĩnh vực chính trị.

Thiếu hiểu biết chính trị dễ dẫn tới làm tôi tớ mà không biết, bị áp bức cũng chẳng hay để rồi tiếp tục ăn bánh vẽ. 

Không ai trên cỏi đời này có thể mang lại chủ quyền, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, ngoại trừ bản thân của những người sống tại Cộng hoà Xă hội chủ nghĩa Việt Nam.

                                      Đại-Dương

Trở lại