PHÁT HIỆN MỚI, RẤT NGHIÊM TRỌNG VỀ DỰ THẢO "LUẬT ĐẶC KHU"

Luật sư Trần Đ́nh Dũng

2-6-2018

Luật đặc khu (Vân Đồn - Bắc Vân Phong - Phú Quốc):

Cho phép Ṭa án nước ngoài xét xử công dân Việt Nam về sự việc trên lănh thổ quốc gia!

Quyền tài phán là một quyền thiêng liêng của quốc gia để phán quyết bảo vệ công lư trên lănh thổ quốc gia. Điều này được ghi nhận không chỉ trong các bản hiến pháp mà c̣n ở rất nhiều trong các Công ước quốc tế. Bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng thượng tôn triệt để quyền xét xử thiêng liêng này. Quyền tài phán do Ṭa án đại diện quyền lực nhà nước thực hiện. Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam 2013 ghi nhận tại Điều 102 “Ṭa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lư, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xă hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Công dân khi bị thiệt hại quyền lợi trên lănh thổ quốc gia ḿnh th́ có quyền yêu cầu Ṭa án của quốc gia minh bảo vệ (trừ trường hợp hai bên hoạt động doanh nghiệp cùng có thỏa thuận yêu cầu trọng tài thương mại quốc tế phán quyết). 

Thế nhưng Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn - Bắc Vân Phong - Phú Quốc, có điều khoản cho phép ṭa án nước ngoài "nhảy vào" giải quyết để phán quyết quyền lợi công dân Việt Nam trên lănh thổ đặc khu (là lănh thổ quốc gia). 

    Trích Dự thảo Luật “Khoản 3 Điều 7. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh 3. Ngoài các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này, tranh chấp giữa các nhà đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại đặc khu, trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài c̣n có thể được giải quyết tại Ṭa án nước ngoài, trừ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của Ṭa án Việt Nam theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự" - Hết trích. 

Theo điều khoản này th́ khi áp dụng trong thực tế, có tranh chấp giữa Công ty của Trung Quốc và người Việt Nam về việc giao dịch sản phẩm của công ty (không loại trừ sản phẩm là bất động sản), do Ṭa án Trung Quốc xét xử. Dĩ nhiên ṭa án của họ sẽ xét xử bằng tiếng Trung. Khi đó công dân Việt Nam trở thành “người nước ngoài” tham gia tố tụng đối với sự việc diễn ra ngay trên lănh thổ Việt Nam (đặc khu kinh tế) và muốn kháng cáo để lên ṭa cấp trên th́ phải về Bắc Kinh để được xét xử. Như vậy, quyền lực lănh thổ quốc gia về mặt tài phán thử hỏi có c̣n quốc gia Việt Nam hay không? Ở điểm này của Dự luật, chúng ta cần phải khẩn cấp kêu gọi các Đại biểu Quốc Hội b́nh tâm khi đưa tay vào chiếc nút bấm “điểm mốc lịch sử lănh thổ quốc gia” ở Hội trường Ba Đ́nh. 

Trên thế giới hệ thống pháp luật quốc gia có chủ quyền độc lập chưa từng có chuyện chấp nhận cho ṭa án quốc gia khác xét xử công dân ḿnh khi sự việc xảy ra trên lănh thổ của quốc gia ḿnh. Quyền tài phán mặc định theo chủ quyền quốc gia này khác hoàn toàn với việc tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp mà các bên lựa chọn Trọng tài thương mại quốc tế để phán quyết thương mại. 

Khi đưa vào thực thi Khoản 3 Điều 7 của luật này, công dân Việt Nam không c̣n quyền yêu cầu ṭa án quốc gia bảo vệ quyền lợi của công dân đă được hiến định và qui định trong các đạo luật cơ bản: Hiến pháp 2013 (Điều 102), Bộ luật dân sự 2015 (Điều 14), Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Điều 4). Kéo theo đó, ṭa án nước ngoài xét xử sẽ mất hết các quyền trong tố tụng như Sử dụng tiếng Việt trong xét xử, Yêu cầu luật sư bảo vệ, Xét xử công khai… Ngoài ra, công dân Việt Nam c̣n bị phải chịu ràng buộc các quyền cưỡng chế của ṭa án nước ngoài như có thể bị dẫn giải, bị xử phạt nội qui ṭa án nước ngoài… 

Phần đầu chương thứ nhất của dự luật có nêu “Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (sau đây gọi là đặc khu) là đơn vị hành chính thuộc tỉnh, do Quốc hội quyết định thành lập…” – Điều 3 Dự luật. Mặc nhiên đă qui định nhắc lại các đặc khu là lănh thổ quốc gia nhưng sau đó qui định tại Khoản 3 Điều 7 đă làm cho chủ quyền quốc gia về mặt quyền tài phán bị xâm hại, ngược hẳn với việc mặc nhiên lănh thổ này thuộc chủ quyền quốc gia. Hơn nữa Dự luật chỉ trong phạm vi theo tên gọi “Đơn vị hành chính - kinh tế” nên việc điều chỉnh luôn cả quan hệ tư pháp, chồng chéo lên các bộ luật tố tụng, là bất b́nh thường, trái với nguyên tắc thống nhất trong hệ thống pháp luật quốc gia. 

Thông qua một Đạo luật, trong đó có chuyển giao quyền tài phán (xét xử) cho ṭa án nước ngoài đồng nghĩa với việc giao một phần chủ quyền lănh thổ quốc gia hiểu theo nghĩa quyền hạn chính quyền nhà nước, là trái với hiến pháp về sự vẹn toàn lănh thổ như Hiến định tại Điều 1 Hiến pháp 2013 “Nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lănh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”. 

Saigon 2.6.2018 

Jacqueline Mă Phương Liễu

Jacquelinelieu@yahoo.com  

***************************  

Hơn 90 triệu dân Việt vẫn im lặng 

th́ nguy cơ mất nước chỉ c̣n tính bằng ngày.  

 V̉NG VÂY ĐĂ XIẾT CHẶT...

Lưu Trọng Văn  

  https://4.bp.blogspot.com/-YQIL5k-pKpk/Wwk0SFS55nI/AAAAAAAAxrw/k-tl9p_Tlr8sfIYAPo3T9-ZI1DbXrqnqQCLcBGAs/s1600/945568_784049935074850_34237833577513787_n.jpg  

Ṿng vây đă siết chặt...

Con đường nào cho Dân tộc?  

Sẽ có tội với quốc gia, dân tộc nếu các nhà lănh đạo đất nước không nhận định đúng t́nh h́nh của đất nước để khẩn cấp đề ra sách lược, chiến lược cứu nước, cứu dân tộc.  

Kẻ nào trong hàng ngũ lănh đạo quốc gia c̣n mơ hồ về nguy cơ chiến tranh Biển Đông có thể nổ ra bất cứ lúc nào trước thực trạng quá rơ khi Tàu Quốc đă, đang, sẽ siết chặt ṿng vây lănh hải và vùng trời đất nước ta bởi các căn cứ quân sự tại chính các ḥn đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa mà Tàu Quốc đă sờ sờ cưỡng chiếm của nước ta, với hạm đội hùng mạnh, hàng ngàn máy bay ném bom, cùng chuẩn bị tâm lư hiếu chiến cho cả tỷ người dân Tàu Quốc về cái gọi là “tính chính nghĩa'' của “chủ quyền cốt lơi”, kẻ đó sẽ bị Lịch sử lên án như tội phản quốc.  

C̣n kẻ nào trong hàng ngũ lănh đạo quốc gia biết rơ nguy cơ vận nước sống c̣n trên mà không hành động th́ cũng sẽ bị Lịch sử nguyền rủa.  

Hành động đó là:

- Ra ngay bộ luật “Đoàn kết Dân tộc“ dựa trên duy nhất Lợi ích Dân tộc. Xử bắn, tống giam tất cả những kẻ chia rẽ Dân tộc, làm suy yếu Dân tộc bởi lợi ich nhóm và chính kiến nhóm của ḿnh.

- Chỉ có Đoàn kết toàn Dân tộc mới có sức mạnh. Và sức mạnh Ḷng Dân là Sức mạnh duy nhất Bảo vệ Tổ quốc.   

Hành động đó là :

- Dân chủ hóa Đất nước.

- Từng bước có lộ tŕnh rơ ràng về việc dân chủ hoá này. Chỉ có Dân chủ, mỗi công dân mới phát huy được sức mạnh của ḿnh. Một Dân tộc mạnh bởi các công dân mạnh.  

Hành động đó là:

- Chân thành là bạn t́nh nghĩa, tử tế với nhân dân tất cả các quốc gia. Dân tộc thêm mạnh khi người dân Việt và Dân tộc Việt được bè bạn toàn thế giới kính trọng, thương yêu.  

Hành động đó là:

- Cải tổ ngay thể chế , Hiến pháp, luật pháp theo mô h́nh các nước văn minh để đất nước mau chóng trở nên văn minh có nền kinh tế mạnh, từ đó có nền quân sự đủ mạnh để chống trả quân xâm lược.  

Hành động đó là:

- Biết ai là bạn lâu dài, ai là kẻ rắp tâm xâm lược, biết ai là chỗ dựa để liên minh, tạo sức mạnh quân sự hùng hậu chống quân xâm lược. Sẽ là quá muộn nếu không rải thảm mời bạn bè trở lại Cam Ranh. Với sức mạnh của toàn Dân tộc, sự thương yêu của nhân dân thế giới và chỗ dựa Căn cứ Cam Ranh trời cho, lực lượng hiếu chiến Tàu Quốc chắc chắn sẽ không dám hành động ở Biển Đông.

- Khi khó có cơ hội ở Biển Đông nữa th́ với hai quốc gia sẽ là cơ hội của ḥa b́nh, ḥa hiếu, tôn trọng sức mạnh của nhau để cùng phát triển.

- Chúng ta phải nói cho người Tàu hiểu rằng: Lịch sử luôn chứng minh ai là người chiến thắng trong các cuộc chiến trước đây.

- Chúng ta không sợ.

- Chúng ta hùng mạnh chúng ta sẽ loại trừ được nguy cơ chiến tranh, chính là chúng ta góp phần cứu chính nhân dân Tàu Quốc láng giềng khỏi cảnh mất mát tang thương do cuộc chiến, tức là chúng ta góp phần cứu đất nước Tàu vĩ đại với nền văn hóa lâu đời khỏi sự tan ră. 

- Chúng ta hùng mạnh tức là chúng ta ch́a bàn tay Hữu nghị với nhân dân Tàu, tức là chúng ta bắc nhịp cầu đàng hoàng thân thiện với đất nước Tàu.  

Chiến lược quốc gia bền vững là vậy.

Cái gốc của Hoà là vậy.

Ḷng Dân đất nước Việt b́nh dị và thân yêu là vậy.  

****

       HĂY CHẶN ĐỨNG SỰ NGU DẠI KHỔNG LỒ NÀY !!!             https://4.bp.blogspot.com/-HTI-4gjmhCg/WwlFqCtLXJI/AAAAAAAAxr8/z7sWR2Ht6I4B1vxw7eFq6gllunM2r9iEQCLcBGAs/s1600/33621386_220269285225681_6807609681981210624_n.jpg

                                                             

Tranh của Họa sĩ, Nhà văn Trần Nhương.  

             CHO THUÊ ĐẤT ĐẶC KHU 99 NĂM? 

                               GS Trần Ngọc Vương

                                                                                             26-5-2018  

Ngoài kia là Hoàng Sa, quần đảo đă bị cướp trắng và đang bị kẻ cướp biến thành căn cứ quân sự hùng mạnh.  

Xa hơn là Trường Sa, từ chỗ kẻ thù không một tấc đảo cắm sào, ba mươi năm qua chúng lộng giả thành chân với sự tiếp tay của một nhóm Việt gian tiếm quyền "hùng mạnh", đă kịp đảo hoá những rạn san hô và đá ngầm thành một tổ hợp quân sự khổng lồ khác.  

Cảng Hải Pḥng đă bị cho thuê một phần từ vài chục năm trước.  

Chưa đủ mở mắt ra sao?

Ai là kẻ biểu quyết cho thuê đất biển đảo và duyên hải với thời hạn 99 năm, chắc chắn kẻ đó vừa mù vừa điếc lại vừa tham vặt.

Hồn nhiên bán rẻ đất nước đến vậy, sao không ngăn chặn?

Hăy nhớ: Hồng Kong chỉ là một làng chài cằn cỗi, 99 năm và thêm 20 năm nữa vẫn c̣n là điểm nhức nhối địa chính trị của Tàu Quốc. Khi giờ đây nó đă thành một vùng lănh thổ "gai góc" mà mạnh và tàn độc như TQ c̣n không biết xử lư làm sao!  

Kinh nghiệm ngược ấy mà di căn sang Vân Đồn th́... hết thuốc!  

       Hăy chặn đứng sự ngu dại khổng lồ này !!!  

 

Trở lại