Tṛn 34 năm thỐng nhẤt mà viỆt nam vẪn nghèo và hèn

         Đại-Dương

 

Con Rồng Cháu Tiên chúng ta vẫn hănh diện về 4,000 năm văn hiến, về một đất nước tiền rừng bạc bể, về một vị thế chiến lược quan trọng ở Đông Nam Á và thế giới mà sao Việt Nam chưa thành rồng, thành hổ dù cho đất nước thống nhất từ 30-04-1975?

Phải chăng người Việt nên tự vấn, tự xét, tự đáp những câu hỏi đơn giản mà hóc búa?

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành độc lập đúng/sai ở điểm nào?

Đúng: người Việt Nam giành lại quyền Dân Tộc Tự Quyết phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Dân Việt Nam có toàn quyền tự do chọn lựa thể chế chính trị mà không bị áp đặt bằng bất cứ mô h́nh nào.

Sai: Đảng Cộng sản của Hồ Chí Minh được Liên Sô tài trợ và chỉ đạo đă tướt đoạt quyền Dân Tộc Tự Quyết khi áp đặt một thể chế chính trị ngoại lai bằng bạo lực tuyệt đối.

Cuộc khởi nghĩa Mùa thu 1945 có đáng là niềm hănh diện của người Việt Nam hay không?

Không: (1) Đảng CSVN tuân lệnh Mạc Tư Khoa để tiến hành chiến tranh vũ trang suốt 30 năm (1946-1975) làm chết 4 triệu người Việt Nam, tạo ra môi trường hận thù dân tộc như một mắt xích chiến tranh ư thức hệ giữa Quốc tế Cộng sản và Thế giới Dân chủ, chẳng phục vụ quyền lợi thiết thực của Việt Nam. (2) CSVN đă phá hoại con đường giành độc lập dân tộc bằng phương pháp đấu tranh bất-bạo-động của Chính phủ Trần Trọng Kim (17-04 đến 23-08-1945). (3) Hồ Chí Minh không chấp nhận Hiến chương Liên Hiệp Quốc ra đời năm 1945 để bác bỏ quyền Dân Tộc Tự Quyết dù cho từ 1946-1949, các Đế quốc Tây Phương đă tự giải thể, trao trả độc lập cho 12 nước thuộc địa hoặc bảo hộ tại Á, Phi.

Việt Nam Dân chủ Cộng hoà xâm lăng hay giải phóng Việt Nam Cộng Hoà?

Hành vi xâm lăng: (1) Hiệp ước đ́nh chiến Geneve 1954 quy định hai khu vực chiến sự khác nhau và không được xâm phạm xuyên vĩ tuyến 17. Bản Tuyên bố cuối cùng có đề cập tới Tổng tuyển cử không có giá trị pháp lư cưỡng hành v́ chẳng một ai trong số 21 nguyên thủ quốc gia tham dự Hội nghị Geneve kư vào. (2) Năm 1957, Việt Nam Cộng Ḥa xin gia nhập LHQ được Đại Hội đồng bỏ phiếu 40 thuận, 8 chống sẽ chuyển lên Hội đồng Bảo an chung quyết. Liên Sô phủ quyết v́ Hồ Chí Minh không muốn huỷ kế hoạch xâm lăng Việt Nam Cộng Hoà. (3) Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vẫn không được mời làm quan sát viên tại LHQ dù các nước cộng sản lần lượt thiết lập bang giao với Hà Nội từ năm 1950 trong khi Tây Phương làm ngơ. (4) Xứ uỷ Cộng sản Nam bộ, Lê Duẩn không tập kết ra Bắc theo quy định trong Hiệp ước Đ́nh chiến 1954 mà trốn ở Miền Nam để đặt kế hoạch xâm lăng. Tổng bí thư Lê Duẩn không che dấu bộ mặt lính đánh thuê khi tuyên bố “Ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, cho Trung Quốc”.

Lư do vệ quốc: (1) Quốc gia Việt Nam được thực dân Pháp trao trả độc lập từ năm 1949 và nằm trong Liên hiệp Pháp. Người Việt Nam sinh sống ở phía Nam vĩ tuyến 17 đă quyết định thể chế chính trị bằng lá phiếu tự do. (2) Việt Nam Cộng Hoà được Liên Hiệp Quốc nhận làm Quan sát viên Thường trực. Tính đến năm 1975, Việt Nam Cộng Ḥa đă thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ với 87 quốc gia trên thế giới và sáu quốc gia ở cấp lănh sự so với 49 của Hà Nội. (3) Việt Nam Cộng Hoà đă tham gia vào hoạt động của hàng chục tổ chức quốc tế liên quan đến kinh tế, khoa học, khí tượng, văn hoá, y tế, quân sự.

Đất nước Việt Nam hiện nay có c̣n cộng sản hay không?

Có: (1) Chủ nghĩa Mác-Lê vẫn chiễm chệ trong Hiến pháp Cộng hoà Xă hội chủ nghĩa Việt Nam. (2) Mọi tổ chức chính quyền, xă hội đều do đảng viên cộng sản lănh đạo. (3) Nguyên tắc “chuyên chính vô sản” vẫn được áp dụng triệt để tại Việt Nam.

Nói không c̣n cộng sản là sai: (1) Kinh điển cộng sản ghi "muốn xây dựng chủ nghĩa cộng sản phải kinh qua giai đoạn PHÁT TRIỂN chủ nghĩa tư bản”. Sau khi thống nhất Nam Bắc, với tâm lư kiêu ngạo cộng sản, Lê Duẩn tuyên bố “xây dựng xă hội chủ nghĩa không kinh qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa” làm cho dân tộc Việt Nam phải rơi vào thời kỳ đói rét triền miên. (2) Cán bộ cộng sản bị quan-liêu-hoá trở thành gánh nặng cho dân Việt.

V́ sao các dân tộc Đông Âu lật đổ được chế độ cộng sản mà Việt Nam chưa?

Quốc nội: (1) Tâm lư tự măn: Đa số dân chúng từ ăn khoai sắn lên bữa cơm có thịt cá đă hài ḷng. Họ chửi tham nhũng mà lo chạy chọt để lọt vào guồng máy Nhà nước. Thiếu ư thức về quyền Dân Tộc Tự Quyết nên coi độc quyền chính trị của ĐCS như chuyện tất yếu. (2) Tâm lư “đèn nhà ai nấy rạng”: làm đa số dững dưng trước hành động đàn áp những người can đảm chống lại bạo quyền cộng sản. Dù bất măn với hành động cướp đất, phá biển của Trung Quốc vẫn không tham gia vào đoàn biểu t́nh mà chỉ đứng xem hoặc xa lánh. (3) Cuộc cách mạng bất-bạo-động đă kéo các dân tộc Đông Âu thoát khỏi vũng lầy cộng sản chỉ được thảo luận trong một nhóm trí thức ít ỏi mà chẳng lan toả nên quảng đại quần chúng chưa ư thức được sức mạnh của cách mạng bất-bạo-động. (4) Tâm lư vọng ngoại mong đầu tư ngoại quốc sẽ làm Việt Nam giàu và phát triển nên kết quả chỉ dừng ở mức làm thuê.

Hải ngoại: (1) Người Việt hải ngoại, dù c̣n mang Việt tịch hay không đă tự phong cho ḿnh một vai tṛ quá sức khi chủ trương giải phóng Việt Nam, hoặc thương lượng trực tiếp với Nhà cầm quyền Hà Nội mà không xét đến tương quan lực lượng nên bị cán bộ cộng sản lừa. (2) Coi thường khả năng của Cục T́nh báo Hải ngoại CSVN nên kế hoạch của người Việt hải ngoại đă bị lộ từng chi tiết. (3) Một vài nhóm chính trị hoặc khoa bảng ở hải ngoại đă không xét đến tương quan lực lượng nên bị cán bộ ngoại giao của Hà Nội lừa nhiều lần. (4) Chưa thống nhất chiến lược, chiến thuật triệt hạ chế độ cộng sản tại Việt Nam.

Đường đi khó, không khó v́ ngăn sông cách núi mà khó v́ ḷng người ngại núi e sông (Học giả Nguyễn Văn Ngọc)

Một là, loại trừ chủ nghĩa cộng sản là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn thể Con Hồng Cháu Lạc, không phân biệt tuổi tác, nơi sinh sống nếu muốn xây dựng một nước Việt Nam phồn thịnh, phát triển kịp đà tiến hoá của nhân loại văn minh.

Hai là, không ai có thể làm thay nên người Việt quốc nội phải đóng vai tṛ chính trong công cuộc loại trừ thảm hoạ cộng sản đă kéo dài từ năm 1930. Cộng đồng quốc tế, kể cả khối người không c̣n mang Việt tịch sẽ tích cực yểm trợ quyền Dân Tộc Tự Quyết cho tới lúc dăi đất h́nh Chữ S sạch bóng yêu quái. Đừng mong CSVN đổi mới v́ đó chỉ là chiêu bài đánh lừa dư luận ngây ngô. Đảng viên cộng sản rất sợ mất chỗ ăn trên ngồi trốc nên tất yếu phải phản ứng điên cuồng. Nhưng, đẩy con thuyền quốc gia là dân mà làm lật thuyền cũng là dân. (3) Các nhà đấu tranh bất-bạo-động như Lech Walesa của Ba Lan, Vaclav Havel của Tiệp Khắc cương quyết không rời quê hương, bác bỏ đề nghị hợp tác từ Lănh tụ  Cộng sản để kề vai sát cánh cùng thành phần bị trị mới dẫn tới thành công. Đă dấn thân vào công cuộc đấu tranh cho quốc gia dân tộc th́ đừng bỏ rơi những kẻ khốn khổ đă đặt niềm tin. Người dân trong nước mới cần những chiến sĩ gan dạ, can trường, dám nằm gai nếm mật chứ chẳng phải nơi êm ấm, an b́nh ở hải ngoại. 

Ba là, đa số người Việt hải ngoại không c̣n mang Việt tịch nên chỉ có khả năng yểm trợ cho mọi hoạt động chống đối Nhà cầm quyền cộng sản bằng cách: (a) Làm thất bại kiểu tuyên truyền dối trá của CSVN với dữ liệu chính xác, không loan truyền một cách vô tư các loại tin giả. Hiện thời, cán bộ CSVN đang tung những tài liệu chứa phân nữa sự thật để lung lạc ư chí chống Cộng của người trong nước lẫn hải ngoại. Đừng để CSVN biến người Việt hải ngoại thành đám ḅ sửa qua kiều hối 10 tỉ USD/năm so với GDP nominal 200 tỉ USD của Việt Nam, và một số tiền không nhỏ khi du lịch Việt Nam. Hành động vô t́nh hay cố ư làm lợi cho CSVN đều đồng nghĩa với kéo dài sự đau khổ triền miên cho dân tộc. Hăy cố gắng dung hoà quan điểm có ích cho việc tiêu trừ chủ nghĩa cộng sản tại cố hương. (b) Tỉ lệ người Việt hải ngoại tại quốc gia cưu mang c̣n quá ít nên khó tác động mạnh đến chính sách. Nếu vận động hợp lư sẽ khích lệ cho phong trào đấu tranh kiên cường ở quốc nội và khuyến khích người dân trong nước mạnh dạn giành quyền Dân Tộc Tự Quyết.

Sự bất lực của CSVN đối với quốc kế dân sinh không thể chối căi, nhưng, v́ quyền lợi riêng tư, chúng sẽ không tự ư buông bỏ. Vậy, con đường tươi sáng của dân tộc đang nằm trong tay đa số Con Rồng Cháu Tiên có ư thức về quyền Dân Tộc Tự Quyết.

                                   Đại-Dương

 

Trở lại