THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 9.2.2010

 

Thông Điệp Hăy Cùng Đứng lên Xuân Canh Dần 2010

của Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ

 PARIS, ngày 9.2.2010 (PTTPGQT) - Hôm nay Pḥng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được bức Thông điệp Xuân Canh Dần 2010 : Hăy Cùng Đứng lên của Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ từ trong nước gửi ra để phổ biến.

 Bức Thông điệp Xuân năm nay là tập đại thành con đường dân tộc của Phật giáo biểu thị từ thời Đức đệ Nhất Tăng thống Thích Tịnh Khiết cuối thập niên 60 cho đến nay dưới sự lănh đạo của Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ, Xử lư Thường vụ Viện Tăng Thống. Những lời trích từ các văn kiện của Đức Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, cùng sự xác nhận của Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ hôm nay, cho thấy hai điều trọng yếu : Một là con đường dân tộc Phật giáo trước sau như một, chẳng đổi thay một ly ; Hai là t́nh trạng khổ đau, bức hiếp, mất tự do, không an lạc của nhân dân vẫn y nguyên, chẳng đổi thay một ly, vẫn c̣n là vấn nạn thi thiết chưa có lời đáp, chưa có giải pháp đổi thay.

Bởi vậy trong bức Thông điệp Xuân năm nay, Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi Hăy Cùng Đứng Lên như một giải pháp chuyển hóa thời cơ.

 

Từ năm 1969, trong Thông điệp Xuân Kỷ Dậu, Đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết đă xác nhận : “Chúng ta không có quyền trao vận mệnh dân tộc này cho những người phi dân tộc, ngụy dân tộc, phản dân tộc. (...) Chỉ có chúng ta, những người Việt đang sống trên đe dưới búa, đang bị tước đoạt quyền sống và bị phá hoại mới có đủ tư cách để tự biện minh trong mọi quyết định vận mệnh chung cho một thể chế quốc gia dân tộc do chính chúng ta tự quyết mà thôi”. Đây là t́nh h́nh đất nước cần giải quyết từ cơ bản của tâm tư và ư chí người dân Việt. Một năm sau, Thông điệp Con Đường Hóa Giải, Xuân Canh Tuất, 1970, Ngài khẳng định : “Phật tử không phải là một tập thể đứng giữa thụ động, mà phải là thế lực Hóa Giải chủ động tiến tới”.

 

Ngày nay, Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ giải thích tâm tư ấy như ư chí và hành động của người Phật tử thời hiện đại : “Tâm tư của người Phật tử ngày nay là tâm tư của kẻ bị dày xéo từ một thế kỷ rưỡi qua v́ những thế lực ngoại lai muốn biến Việt Nam thành chiến trường, thành thị trường, thay v́ đạo trường. Tâm tư ấy biến thành cuộc vận động không ngưng nghỉ của Phật giáo suốt thế kỷ XX cho đến nay để phục vụ dân tộc, tổ quốc, nhân loại theo sứ mệnh tôn giáo, chứ không theo cương vị chính trị”. Đây là sự phát triển cơ bản của tinh thần và nội dung tôn giáo trong vấn đề nhân sinh và xă hội.

 

Những ai c̣n hồ đồ hay manh tâm tiêu diệt một tiềm lực dân tộc, là Phật giáo, để vu cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất “làm chính trị” mà không lo “tu hành”, th́ đây là lời khẳng định của Giáo hội qua phát ngôn của vị lănh đạo tối cao Phật giáo, Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ : Phật giáo “phục vụ dân tộc, tổ quốc, nhân loại theo sứ mệnh tôn giáo, chứ không theo cương vị chính trị”. Có nghĩa là : “Thái độ của Giáo hội đối với nhà đương quyền Xă hội Chủ nghĩa là thái độ của tôn giáo đối với những chính sách sai lầm, những khuynh loát chính trị, những lạm dụng đất nước và quần chúng”. Không ǵ rơ hơn, mà đương nhiên 85 triệu dân cũng không làm ǵ khác hơn là khước từ và chống đối “những chính sách sai lầm, những khuynh loát chính trị, những lạm dụng đất nước và quần chúng”.

 

V́ những “những chính sách sai lầm, những khuynh loát chính trị, những lạm dụng đất nước và quần chúng” ấy mới có hiện trạng hôm nay, ngoài th́ nạn ngoại xâm lăm le chờ chực, trong th́ hiếp bức dân lành bằng một chính sách triền miên ngụy nhân quyền, phi dân chủ ḥa trộn giữa phát xít và cộng sản. Nên Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ báo động : “Chủ quyền dân tộc đang bị uy hiếp bằng những quyền lực cương (hard power, PTTPGQT chú) hay quyền lực nhu  (soft power, PTTPGQT chú) của các manh tâm nước lớn. Phật tử là người hiểu thời thông biến, nên không thể nhắm mắt quay lưng trước các ư đồ măi quốc. Nước mất th́ đạo suy. Cho nên giữ nước là con đường dân tộc hai ngh́n năm cứu ḿnh, cứu người đưa quê hương thoát ly xâm lăng, nô lệ và cuồng tín”.

 

Lời kêu gọi “Hăy Cùng Đứng Lên” để làm ǵ ? Lời đáp đă giải rơ trong bức Thông Điệp Xuân năm nay : Để chận đứng tức khắc hiện trạng Đảng và Nhà nước Cộng sản đang “ngăn cản sự phát triển quốc gia, làm cho văn hóa suy đồi, đạo lư nghiêng ngửa”.

 

Xin mời quư độc giả đọc nguyên văn bức Thông Điệp Xuân Canh Dần, 2010 sau đây :

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

 

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phật lịch 2553                                                                         Số 01 /VTT/XLTV

 

THÔNG ĐIỆP HĂY CÙNG ĐỨNG LÊN

XUÂN CANH DẦN - 2010

của Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ

 Nam Mô Đương Lai Hoan Hỉ Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

Kính bạch Chư Tôn Trưởng lăo,


Chư Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,


Cùng toàn thể Phật tử và Đồng bào các giới trong, ngoài nước,

 

Năm cũ qua, năm mới đến. Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, tôi xin gửi đến toàn thể chư liệt vị Trưởng lăo, Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, nam nữ Cư sĩ Phật tử cùng Đồng bào các giới trong và ngoài nước lời cầu chúc một năm an lành, như ư và viên thành Phật sự.

 

V́ nhớ tưởng mà cây trổ lộc xuân nở hoa, nên Xuân là Mùa Nhớ tưởng. Người dân Việt nhớ tưởng Ông Bà, Tổ tiên đă sinh thành ra ṇi giống, quê hương ; người Phật tử nhớ tưởng đức Phật đă trải xuống cơi Diêm Phù Đề con đường giải thoát giác ngộ, đồng lúc nguyện cầu cho Đức Phật Di Lặc thị hiện giữa Mùa Xuân dân tộc, đem tứ vô lượng tâm cải hóa thế giới hận thù, tranh chấp.

 

Trong Mùa Nhớ tưởng, xin chư liệt vị chớ quên công đức sâu dày của Đức cố Đệ tứ Tăng thống, Đại lăo Ḥa thượng Thích Huyền Quang. V́ nhờ Ngài mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn c̣n hiện hữu uy nghi trước thời đại Pháp nhược ma cường. Nhớ tưởng Ngài là đem hết thân tâm thực hiện lời Ngài căn dặn qua bức Thông điệp Xuân Di Lặc, Phật lịch 2544 :

 

« Làm con Phật là vượt khỏi địa vị phàm phu, phát bồ đề tâm mà bước vào ngôi vị Bồ Tát. Lấy tâm Đại Bi bảo bọc chúng sanh, lấy tâm Đại Từ làm lợi ích cho chúng sanh, lấy tâm Vô Ngại dẹp tan các chướng duyên và áp bức đang đè nặng nhân thế và muôn loài. Bồ đề tâm ở đâu, Bồ tát ở đó ; Bồ tát ở đâu, Phật đạo ở đó ; Phật đạo ở đâu, An lạc và Tự do ở đó. Bồ đề tâm được phát khởi, th́ mọi khổ đau mới chấm dứt ; dù đó là đau khổ v́ vô minh hay v́ tham luyến, đau khổ của bần cùng hay đau khổ v́ áp bức. Công năng này chứa sẵn trong mọi người con Phật, chỉ cần chí thành ưu tư, ước vọng an lành cho hết thảy chúng sanh là Bồ đề tâm hoạt dụng và biến hóa khôn lường ».

 

Trước cảnh đảo điên của thời thế làm phân hóa ḷng người, th́ chúng ta hăy nhớ tưởng lời Đức Đệ Tam Tăng Thống, Đại lăo Ḥa thượng Thích Đôn Hậu, như bức cẩm nang giải quyết sự khủng hoảng sa lầy của Tăng đoàn do ngoại nhân độc phá. Ngài dạy :

 

« Trong lịch sử truyền bá Phật Giáo Việt Nam cũng như thế giới, có lúc rất bi thảm đầy tủi nhục, nhưng cũng có lúc vẻ vang rất đáng tự hào. Lúc bi thảm là lúc bản thể của Tăng bị lu mờ, nội bộ của Tăng bị phân hóa và thành phần của Tăng có nhiều quan điểm dị biệt, giới hạnh suy kém và hiểu biết đạo lư một cách cục bộ, phiến diện. Trái lại, lúc vẻ vang là lúc nội bộ chúng Tăng ḥa hiệp, biết gạt bỏ những quyền lợi riêng tư, những ngă chấp tầm thường, để tiến xa trên con đường tịnh hạnh, lấy giác ngộ, giải thoát làm cứu cánh, lấy bản nguyện độ sanh làm sự nghiệp »

 

Đặc biệt năm nay chúng ta hướng ḷng tưởng nhớ Đức cố Đại lăo Hoà thượng Thích Tịnh Khiết, Ngài là vị Tăng thống thứ nhất thời cận và hiện đại nối tiếp giai phẩm khởi sự từ thời Đinh, lúc Việt Nam minh định chủ quyền dân tộc sau mười thế kỷ bị Bắc phương uy hiếp. Nhớ Ngài là hiến ḿnh hiện diện trên đất nước c̣n thương đau hôm nay như một thực thể ḥa b́nh. Trong bức Thông điệp Xuân Kỷ Dậu, Phật lịch 2513, Ngài nhắc nhở ân cần :

 

« Ḥa b́nh chỉ có ư nghĩa đích thực khi bảo đảm được quyền tự chủ quốc gia và những quyền tự do dân chủ căn bản của dân chúng, trong sinh hoạt cộng đồng thế giới. (…) Chúng ta phải hiện diện như một thực thể tiêu biểu đích thực cho nguyện ước Ḥa b́nh của dân tộc để nói lên tiếng nói phát xuất từ thâm tâm con người và tiềm lực dân tộc. Chúng ta không có quyền trao vận mệnh dân tộc này cho những người phi dân tộc, ngụy dân tộc, phản dân tộc. (...) Chỉ có chúng ta, những người Việt đang sống trên đe dưới búa, đang bị tước đoạt quyền sống và bị phá hoại mới có đủ tư cách để tự biện minh trong mọi quyết định vận mệnh chung cho một thể chế quốc gia dân tộc do chính chúng ta tự quyết mà thôi ».

 

Nhân dân Việt Nam, trong đó có Phật tử, phải được sống trong an lạc và tự do để phát triển. Phát triển đời sống vật chất cũng như đời sống văn hóa và tâm linh. V́ vậy Giáo hội phải nói lên ngưỡng vọng của 85 triệu người đ̣i hỏi cuộc sống nhân quyền và dân chủ để phát triển. Hơn nữa, hiện nay chủ quyền dân tộc đang bị uy hiếp bằng những quyền lực cương hay quyền lực nhu của các manh tâm nước lớn. Phật tử là người hiểu thời thông biến, nên không thể nhắm mắt quay lưng trước các ư đồ măi quốc. Nước mất th́ đạo suy. Cho nên giữ nước là con đường dân tộc hai ngh́n năm cứu ḿnh, cứu người đưa quê hương thoát ly xâm lăng, nô lệ và cuồng tín.

 

Tâm tư của người Phật tử ngày nay là tâm tư của kẻ bị dày xéo từ một thế kỷ rưỡi qua v́ những thế lực ngoại lai muốn biến Việt Nam thành chiến trường, thành thị trường, thay v́ đạo trường. Tâm tư ấy biến thành cuộc vận động không ngưng nghỉ của Phật giáo suốt thế kỷ XX cho đến nay để phục vụ dân tộc, tổ quốc, nhân loại theo sứ mệnh tôn giáo, chứ không theo cương vị chính trị. V́ vậy mà thái độ của Giáo hội đối với nhà đương quyền Xă hội Chủ nghĩa là thái độ của tôn giáo đối với những chính sách sai lầm, những khuynh loát chính trị, những lạm dụng đất nước và quần chúng.

 

Cụ thể của chính sách sai lầm, khuynh loát chính trị, lạm dụng đất nước và quần chúng vừa được một lần nữa thấy rơ trong những ngày vừa qua. Khi Nhà nước Xă hội chủ nghĩa đưa ra ṭa án giả trá những phần tử ưu tú tương lai của đất nước. Những người tay không tấc sắt với tấm ḷng ưu tư trước nạn ngoại xâm và đời sống không có nhân quyền dân chủ, mà Nhà nước và Đảng chẳng đoái hoài. Giáng xuống họ những bản án giam tù và quản thúc nặng nề, khiến dư luận trong và ngoài nước công phẫn, khinh miệt. Đây là bản án của Chế độ Thực dân đầu thế kỷ XX đang được tái hồi cho toàn thể dân tộc vào đầu thiên niên kỷ thứ ba.

 

Hiểu rơ bi kịch đang ngăn cản sự phát triển quốc gia, làm cho văn hóa suy đồi, đạo lư nghiêng ngửa như thế, chư liệt vị Trưởng lăo, Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng đồng bào Phật tử trong và ngoài nước hăy cùng đứng lên đảm trách sự cứu khổ trừ nguy mà đức Phật trao truyền : Hễ là Chánh đạo th́ tiến tới, chỉ sợ bước tới không mau ; hễ không phải Chánh đạo th́ lui bước, chỉ sợ đi lui không gấp.

 

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ chư Liệt vị năm an lành, thành công viên măn đại nghĩa bồ đề.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Làm tại Thanh Minh Thiền Viện,


Saigon, ngày 8.2.2010


Xử lư Thường vụ Viện Tăng Thống


kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN


(ấn kư)


Sa môn Thích Quảng Độ