GIẤC MƠ DÀI

giấc mơ dài trong giờ biếng học
thầy giăng bài em  ngó mông lung
một năm sau  anh qua cửa lớp
thầy vẫn c̣n đây em lấy chồng
hai năm  chán đời anh  ngớ ngẩn
một chiều thu  lang thang bến sông
chợt thấy em tay bồng tay bế
mà suối ḷng anh nước vỡ tràn

 

tôn thất phú sĩ 
21072004


 

trở lại