HĂM BA

 

     Hăm Ba là ǵ hở mẹ
      Mà ba thường hay nhắc hoài
      Hăm Ba là ǵ hở mẹ
      Trông ba mấy bác rất oai

      Hăm Ba là hoa dân tộc
      Làm con hănh diện vô cùng
      Hăm Ba là cháu Thánh Trần
      Các bác, ba, những anh hùng của con!

      Hăm Ba có nhiều chú bác
      Bây giờ là những thương binh
      Con thề nguyện xin tiếp giúp
      Mai đây không thẹn với ḿnh

      Hăm Ba có nhiều chú bác
      V́ tự do đă hy sinh
      Xả thân cho dân, nước Việt
      Con xin thành kính nghiêng ḿnh
     
     
Hăm Ba là ḍng sông ngọt
      Con bơi, tắm, uống mỗi ngày
      Hăm Ba là bầu trời rộng
      Cho đàn chim nhỏ tung bay

      Hăm Ba là bin t́nh sâu
      Ngày đêm sóng v
con tàu cô liêu .....
         
Thân tặng đại gia đ́nh DNBB
SQTHK, HQ23, HQ/Th.Úy Tê Hát  May 31, 2003

trở lại