Mưa rơi


 

Mưa rơi,

    Giọt ngắn giọt dài.

    Giọt thương, giọt nhớ .

    T́nh sầu giăng ngang .....

 Mưa rơi ,

      Kéo đám mây đen,

      Kéo theo cơn gió,

      Thổi tàn cánh hoa ....

Mưa rơi,

       Ướt sũng giọt sầu,

       Ướt thêm giọt đắng ,

       Ngỡ ngàng riêng mang .....

Nhớ ai ra ngẫn vào ngơ ,

Nên em gom hết Mưa rơi vào ḷng .

Người ơi, cứ giận, cứ hờn ....

Nhưng đừng quên nhé t́nh nồng của em  ....

                         Tuyet Phan (Sông Hàn)
                         Belgique cuô'i hạ 2004

 

trở lại