TẠ  ƠN  ANH

 
 
        Anh không c̣n đôi chân
        Lướt trên sàn khiêu vũ
        Anh không c̣n đôi tay
        Gối đầu em giấc ngũ
 
       Anh không c̣n là người
       Cũng không thành con thú
        Môi anh sao vẫn cười
       Mắt như v́ tinh tú
 
       Anh ngày xưa, ngày xưa
       Là thiên thần Mũ Đỏ
       Chân anh mang giày sô
       Tay lái dù trong gió
 
       Hay anh là Nghĩa Quân
       Giữ làng cho dân ngủ
       Hay anh là Mũ Xanh
       Tuyến đầu anh trấn thủ
 
   Đất mẹ chưa ru anh
       Cuộc chiến tàn cờ rủ
       Tay chân làm phân xanh
       Vài ba bông dại nở
 
       Xưa lựu đạn dao găm
       Nay chiếc lon nho nhỏ
       Xưa đánh pháo diệt tăng
      Nay cơm thừa nước đổ
 
      Xưa đồng đội như rừng
      Gót giày vang mặt phố
      Nay xa cách muôn trùng
      Một thân nơi xó chợ
 
      Những người hai mươi năm
      Thoảng như cơn mộng dữ
      C̣n mỗi khúc thân tàn
      Vinh danh ngày tháng cũ  .
 
               ( không rơ tên tác giả )

 

trở lại