T̀NH CÔ


Những ngày hè Paris yêu dấu
Nắng ươm màu lụa  ḍng sông Seine
Thầy tṛ d́u nhau vào kỹ niệm
Cô kể em nghe chuyện buổi đầu

Ngày ấy Phan chu Trinh vấn vương
Thuở hai mươi Cô con chim nhỏ
Giữa đám học tṛ tuổi loi choai
Giờ Anh  văn  giọng Huế dễ thương

Thằng  Sĩ hồi đó mi nghịch ghê
Nghịch chi mà nghịch rứa mi hè
Nh́n mắt Cô  khung trời  hoa  mộng
Tôi gởi hồn tôi trong mắt ai

Tôi d́u Cô đi giữa phố phường
Như d́u người chị  thật yêu thương
Cô ơi  Paris sao đẹp lạ
Thân  ái t́nh ta đẹp mái trường

 

tôn thất  phú sĩ
Paris  những ngày hè với Cô Liệu
9-13/08/04  


 

trở lại