TỪ  SNG SEIN  ĐẾN DƯƠNG TỬ

           

Nắng ở trời Ty lạc đến đy
Đem  theo  thao thức đến phương ny
Dng Sein lơ lẵng vo Dương Tử
Đất  trời hừng hực ngọn triều say

 Nước  bạc  thượng nguồn tung về biển
Ngất ngy ngọn đuốc  sng  về đng
Ta  đi  mơ ước tnh sng ni
Phơi  phới  tnh ta  nợ ni sng
 
Biết đến bao giờ ... ta hỏi  ta
Bn kia ngọn ni  tt m xa
Ph sa mặn ngọt bờ sng Cữu
Ta gởi về em nỗi nhớ nh

 

tn thất ph sĩ
20/08/2004


 

trở lại