T́m Bạn & Thân Nhân

LGT: Mục T́m Bạn và Thân Nhân nhằm giúp quư bạn Hải quân và gia đ́nh có thể nhờ đăng để t́m kiếm những người liên hệ đến Đại Gia Đ́nh Hải Quân Việt Nam.  

Chị Huỳnh Phi Phụng sang Pháp đă được 14 năm muốn t́m hỏi tin tức người bạn ngày xưa là HQ Trung Tá NGUYỄN Trọng Liêm. Chị Huỳnh Phi Phụng đă quen biết với anh Liêm trước năm 1960.
Trước  năm 1990 (khoảng 1988-89) đă gặp lại anh Liêm ở Việt Nam. Lúc đó anh Liêm mới đi học tập cải tạo về. Năm 1990 chị  Huỳnh Phi Phụng sang Pháp và không có dịp gặp lại anh Liêm trở lại.
Ba chị Huỳnh Phi Phụng là cựu Thiếu Tá QLVNCH tên là Huỳnh Quang Lộc, đă một thời là Giám Đốc trường Cao Đẳng Quân Sự.

Mong anh Liêm liên lạc với Websmater haiquan@gmx.net để biết tin, hoặc nếu bạn bè nào biết tin tức về anh Liêm xin cho chúng tôi biết. Thành thật cảm ơn.

trở lại