Thống kê tử vong v́ virus Vũ Hán tại Mỹ

Nguyễn H. Nguyên


Thống kê tử vong (vào ngày 25/5/20 Memorial Day ) v́ virus Vũ Hán tại Mỹ : có 91.366 người  chết.

Theo bảng thống kê (đính kèm bên dưới). Số tử vong tại các tiểu bang do đảng Dân Chủ điều hành: có 64.572 người chết. Trong khi đó, số tử vong tại các tiểu bang do đảng Cộng Ḥa điều hành: có 12.559 người chết.  

Phân tích số liệu:

Với các điều kiện y tế và ngân sách cứu trợ nói chung là tiên tiến, đồng đều giữa các tiểu bang.

- Số tử vong tại các tiểu bang Dân Chủ nhiều gấp 5 lần số tử vong tại các tiểu bang Cộng Ḥa.

- Sự chênh lệch 64.572 người chết ở các tiểu bang Dân Chủ so với 12.559 người chết ở các tiểu bang Cộng Ḥa quá khác biệt,  kinh hoàng, khó tin…

- Phải chăng năng lực điều hành của đảng Dân Chủ kém cỏi so với năng lực điều hành của đảng Cộng Ḥa.

- Phải chăng đảng Dân Chủ có sự thổi phồng số liệu tử vong để hù dọa người dân, để rúc rỉa ngân sách liên bang, để buộc và khiến cho nền kinh tế Mỹ lao đao, ông Trump sẽ gặp khó khăn trong cuộc tranh cử tổng thống vào tháng 11/2020.

- Việc nâng cao số ca tử vong của một số tiểu bang Dân Chủ là sự gian lận nham hiểm, phục vụ ư đồ chính trị đen tối!  

*** 17 tiểu bang do các Thống đốc đảng Dân Chủ điều hành (17 Blue states):

California 3795

Connecticut 3675

Delaware 332

Hawaii 17

Illinois 4884

Maine 78

Maryland 2302

Massachusetts 6416

Michigan 5240

Minnesota 881

New Jersey 11144

New York 23488

Oregon 148

Rhode Island 608

Vermont 54

Washington, DC 440

Washington 1070

Tổng cộng: 64.572 

 

*** 23 tiểu bang do các Thống đốc đảng Cộng Ḥa điều hành (23 Red states):

Alabama 566

Alaska 10

Arizona 806

Arkansas 117

Georgia 1849

Idaho 79

Indiana 1832

Kansas 206

Kentucky 391

Louisiana 2585

Mississippi 635

Missouri 685

Montana 16

Nebraska 150

North Dakota 54

Oklahoma 311

South Carolina 440

South Dakota 50

Tennessee 338

Texas 1527

Utah 98

West Virginia 72

Wyoming 12

Tổng cộng: 12.559 

 

*** 10 tiểu bang hàng hai (10 Swing states):

Colorado 1333

Florida 2252

Iowa 456

Nevada 392

New Hampshire 210

North Carolina 754

Ohio 1987

Pennsylvania 5139

Virginia 1208

Wisconsin 514

Tổng cộng: 14.235  

NH Nguyên  

Trở lại