Làm thế nào để mở một trường Hậu Đại Học tại Mỹ

Ngọc Long

Tóm tắt về tiểu sử thầy Huyền-Châu và hạnh nguyện của thầy khi quyết định thành lập một trường Đại-Học Phật-Giáo

1. Tiểu Sử

Năm Thầy Huyền-Châu được 14 tuổi trong một gia tộc môn-đăng hậu-đối và gia đ́nh vẫn có cái ước nguyện là Thầy Huyền-Châu sẽ phải có trách nhiệm cưới vợ và nối dơi tông đường. Nhưng khi đọc được quyển ĐƯỜNG VỀ CỰC LẠC của thầy Trí Tịnh khiến Thầy nghĩ là ḿnh đă từng ở cơi này mà làm sao giờ đây ḿnh ở đây? thầy quyết chí t́m Chùa học đạo – Thầy t́m vào chùa của Quốc Sư Phước Tuệ

Đến năm 16 tuổi ḥa thượng bổn sư của ngài là Hải Trí thời bao cấp (là thời kỳ mà hầu hết sinh hoạt kinh tế đều được Nhà nước chi trả, diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa, một đặc điểm của chính phủ cộng sản) Phật-giáo gặp pháp nạn bởi sự chia rẻ và ngoài xă hội th́ dân chúng phải chấp nhận một chương tŕnh giáo dục cực kỳ lạc hậu, thấp nhất ở Á-châu chứ chưa nói đến các quốc-gia tân tiến khác.

Ḥa-thượng bổn sư bắt ngài học thuộc “62 tà kiến của ngoại đạo” – Thầy Huyền-Châu thắc mắc hỏi Ḥa-thượng lẽ ra con phải học Phật-pháp chứ học tà kiến ngoại đạo làm ǵ?

Ḥa thượng đáp: con không biết về tà-kiến th́ làm sao con thực hiện được Chánh-kiến?

Ḥa-thượng không muốn cho chúng tôi học trường ốc của chính phủ v́ sợ rằng sẽ làm tâm trí thầy bị suy kiệt. Ngài bắt học 700 trang kinh – Cũng may chúng tôi có bộ nhớ khá đặc biệt nên sau 17 ngày đêm chúng tôi đọc không sai một chữ.

– Một thời gian sau chúng tôi lại xin thầy cho phép chúng tôi học y ra làm Bác-sĩ chữa bệnh cho thiên hạ. Ḥa-thượng Bổn-sư từ tốn trả lời

–Ta có 50 người huynh đệ cùng tu 49 ông kia học y khoa rốt cuộc chỉ c̣n ḿnh ta là vẫn c̣n tu c̣n 49 huynh đệ kia đă xuất tự ra đời hết trơn rồi! ta thấy tướng của con vào Saigon là con gái nó bắt

– Nó bắt con để làm ǵ?

– Th́ ông hỏi mẹ nó chứ làm sao tôi biết!

1.1 Tiếp cận với tư tưởng và kinh điển Tiểu thừa Nam Tông

Từ đó Ḥa-thượng ngăn cấm và tuyệt-đối không cho chúng tôi đi học với chương tŕnh của nhà nước.

Ngài bắt chúng tôi quét rác nhưng với khó khăn như: không được để lại dấu của vết chân trên mặt đất hay vết của cây chổi. Suốt 2 năm trời quét rác chúng tôi thuộc lầu 35.000 bài Kệ từ bộ kinh tạng Pali được dịch bởi Ḥa-thượng Minh Châu. Thực ra chúng tôi không biết làm ǵ nên học thuộc để thỏa chí b́nh-sinh.

1.2 Tiếp cận với tư tưởng và kinh điển Đại thừa Bắc Tông

Thầy bổn sư cho phép chúng tôi vào tu học ở Thiền Viện Nguyên Thiều với Kinh tạng Đại Thừa (cũng nằm trong tỉnh B́nh Định) — Những năm học đầu chúng tôi học cực kỳ xuất sắc, tưởng chừng như nay mai ḿnh sẽ thành Phật. Nhưng sau một năm tu học, tư tưởng này hoàn toàn sụp đổ các thầy nói ǵ, chúng tôi đều biết đoạn này từ kinh sách nào trang mấy v.v. trong khi các giáo thọ nói lại lời trong sách mà (a) không có ǵ hết từ sự tu chứng của các thầy (áp dụng thẳng vào đoạn kinh này). (b) Đôi khi c̣n phân tích ngược lại và sai với lời Đức Phật dậy (c) hơn nữa trên 3.500 bộ kinh chất chứa trong 3 thư viện Phật-pháp từ Tu viện Nguyên Thiều rồi chùa Hoằng Pháp và chùa của Ḥa-thượng Viên Minh (1973 sáng lập chùa Huyền Không ở Lăng Cô, Thừa Thiên Huế để hành thiền Vipassanā.). Chúng tôi đọc ngày đọc đêm chữ in trong đầu như in trong tờ giấy trắng; chữ nào ai nói ǵ ḿnh thấy ngay trong trang giấy đó. Hóa ra ḿnh đă bị KHỦNG HOẢNG TƯ TƯỞNG.  

1.3 Tu Thiền

Chúng tôi đi sang lănh vực thiền đi sâu vào các môn Thiền Định với ư định ước ǵ có thần thông ḷe loẹt thiên-hạ cho vui – Ngồi tự nhiên cảm thấy đỉnh đầu nhột nhột, chúng tôi tưởng các anh em đồng môn phá chọc. Cuối cùng cũng phải hỏi anh em th́ được họ trả lời “Chẳng ai phá thầy đâu chúng tôi không hiểu sao khi ngồi thiền th́ thấy toàn thân thầy bay cao lên đụng mùng chứ không ai phá thầy ǵ hết.”

Chúng tôi giật ḿnh phải từ bỏ con đường đó và bắt đầu sám hối suốt 3 tháng trời để được ngồi yên mà không bay lên.

1.4  Đóng góp cho Giáo Hội Phật-giáo Việt Nam (sau 1975)

Chúng tôi được dịp may là các Ḥa-thượng cho phép dịch Luật Tạng và phương-pháp áp dụng Luật tạng vào đời sống trong Chùa.

Lớn lên tư xíu chúng tôi lại được Ḥa-thượng Thích Đức Thắng cho tham gia vào ban Biên Tập Học-Thuật để dịch đủ kinh tạng A Hàm xuất phát từ hướng Nam của Ấn Độ từ tiếng Pali với 1500 bài kinh từ tài liệu của Ḥa-thượng Minh Châu. Truyền từ Ấn Độ sang Trung-Quốc – Trong các tác phẩm của ngài Mich Châu chỉ c̣n bộ A Hàm này là ngài không c̣n thời gian để tư dịch, chúng tôi lại cùng với ngài đọc, nghiền ngẫm và soạn cùng với ngài [1]Hạnh Nguyện.

Sau khi bị đuổi ra khỏi trường thi năm thứ hai của chương tŕnh Tiến Sĩ và đă là đệ tử của Ḥa-thượng Tuệ Sĩ, chúng tôi sáng lập tờ báo Pháp Luân do chủ trương của ngài Tuệ Sĩ, và Ḥa-thượng Thích Đức Thắng làm chủ bút – Chúng tôi chịu trách nhiệm về pháp lư của ban biên-tập đương đầu với nhà nước. Đây là tờ báo đầu tiên độc lập không có sự kiểm soát của nhà nước. Sự thật là chúng tôi chọn cái chết để hành động và như vậy th́ chẳng sợ hăi ǵ cả. Có chấp nhận chết và những điều thảm khốc nhất đến với chúng ta th́ ta mới làm được một cái ǵ đó. Chúng tôi nuôi dưỡng tờ báo đă được định h́nh này cho đến khi nhà nước đóng cửa.

1.5  Học Luận tạng

Chúng tôi lại có cơ duyên học Luận Tạng suốt 6 năm trời với Ḥa-thượng Tuệ Sĩ là vị tinh thông về giáo nghĩa với bộ A-Tỳ-Đạt-Ma Câu-Xá-Luận một bộ luận cực kỳ siêu việt của Phật-giáo. Đầu tiên lớp có những trí thức Giáo Sư với nhiều kiến thức về ngôn ngữ của Phạn, Hán, Nhật, Anh và Đức [2]– Văn bản tiếng ngoại-quốc nào họ cũng đọc được hết . Chúng tôi thấy ḿnh như là người từ quê Hai Lúa ra tỉnh giữa một môi trường của những học sĩ cao trọng của nước ta. Nhưng sau một thời gian 6 năm 60 người ghi danh đầu tiên chỉ c̣n lại 6 người — 90% đă bỏ cuộc nửa chừng. Thế mới biết bộ Luận cực kỳ khó hiểu và đă làm cho đồng môn chúng tôi mệt mỏi và suy kiệt.

1.6 Tạm Kết phần tự truyện

Thưa quư vị, với sự trưởng thành thấm nhuần KINH LUẬT LUẬN như vậy chúng tôi chỉ có hoài băo là học song Hậu Đại-học để họ không chê ḿnh là người dốt nát. Và khi học th́ nỗ lực học cho giỏi cho nhanh đi thi lấy song bằng tiến-sĩ để ra hoằng pháp độ sanh. Có cái mác là Tiến-sĩ Phật Học. Như quư vị đă biết Tiến-sĩ về Khoa-học th́ họ có danh có phận chứ tiến-sỹ Phật Học th́ không cần lắm đâu. Hiểu Phật học là điều quan trọng của người tu v́ thế cho nên chúng tôi nỗ lực ráng học cho có bằng có cấp. Nhưng chế độ thi cử ở Việt-Nam lạ lắm: ḿnh học Toán Lư Hóa nhưng khi ra thi lại thi Văn, Sử và Địa. Khi chúng tôi lên năm thứ hai. Có vị Phật-tử họ chuyên buôn bán và làm thuốc bắc. Một toa thuốc như vậy trị giá khoảng triệu 7 một thang. Tức khoảng 100 Mỹ Kim. Phật Tử đó phát tâm cúng dường hết số tiền này cho chúng tôi để đủ trả tiền trường cho một học kỳ. Nhưng ngày chúng tôi đi thi để tốt nghiệp cho năm thứ hai th́ bịnh nhân không đủ tiền trả họ xin khất lại thêm một tuần nữa. Chúng tôi bị đuổi ra khỏi trường thi v́ học phí chưa đóng. Chúng tôi ngồi thừ ra đó một lúc để phản đối hành động phi-học-thuật kỳ quái như vậy. Một lát sau chúng tôi bẻ đôi cây viết. Các vị giáo-sư cũng ngạc nhiên là tại sao chúng tôi là kẻ tu hành mà có thái độ giận dữ phàm tục như vậy! Thật ra chúng tôi đang phát Đại Nguyện là sẽ xây dựng một trường Đại-học văn minh nhất trên thế giới

Chúng tôi

a)    đă quy y tổng cộng tại Việt-Nam và Hoa-Kỳ là 11.000 Phật-tử.

b)    đă làm lễ xuống tóc cho 80 Phật-tử xuất gia tồn tại được 32 thầy tại Việt-Nam 2 thầy tại Mỹ và 10 Ni sư tại Mỹ.

c)     có trên 3.000 giờ giảng Nam và Bắc tông Phật-giáo

d)    đă xuất bản 19 đầu sách tại Việt-Nam và Mỹ.

e)    đă xuất bản 10 ca khúc Diệu-Hạnh Quán Âm

f)     đă xuất bản 50 ca khúc Tâm Kinh nhắc lại chuyện “Hoa Khai Kiến Phật”

1.7 Phát nguyện với Đức Phật để được tiếp tục sống hay chết

Sau khi cùng sống chết để ra tờ báo Pháp Luân[3] và nội t́nh Phật-giáo lại bị phân hóa sâu đậm nhất. chúng tôi ngồi im “diện bích” suốt hai tháng hàng ngày chỉ ăn một chén gạo lứt mà thôi. Ngồi để hoạch định một chương-tŕnh làm việc. Chúng tôi nhận thấy sao mà cuộc sống mông lung và mơ hồ quá, đến lúc đó mới thấy ḿnh là kẻ vô dụng trong cuộc đời. Và hôm đó nhằm ngày gần tết chúng tôi chán nản một thân một ḿnh bỏ Sài G̣n và gia-đ́nh để lên núi Yên Tử. Chúng tôi nhớ lúc đó là ngày 2/29 năm tháng thiếu, ai cũng có gia-đ́nh có nơi tụ hội. Chúng tôi một thân lầm lũi leo lên núi không một bóng người lai văng. Cố leo lên núi và theo lối ṃn vào chùa Hoa Yên (Vân Yên xưa). Bốn ngày đêm không ăn không uống cho nên bị xuất huyết. Đối diện với thần chết để tiếp tục đi lên để thực hiện hoài băo của ḿnh hay leo xuống để nhờ bệnh viện tỉnh chữa trị; Chúng tôi chống gậy chọn đường đi lên. Đến một móp đá, chống gậy bước lên đỉnh mơm, phía dưới là vực sâu, hai tay rang rộng nhắm mắt niệm hồng danh đức Phật NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU-NI PHẬT nguyện xin Đức Phật chứng minh, nguyện Chư vị Bồ Tát, Thiên thần hộ Pháp, Nguyện anh linh các bậc Đại Sư đời Lư Trần tại Trúc Lâm Yên Tử này xin chứng minh nếu thân con không có hữu ích cho Phật-pháp th́ con nguyện sẽ ngưng sự sống ngay đây v́ không muốn ăn của đàn na thí chủ, không muốn thọ dụng của bất cứ ai một cái ǵ. [4] . Nếu khi con mở mắt ra mà không thấy điềm báo ǵ, không một hoại tướng ǵ, không có mặt của một sự chứng minh ǵ cho sự sống của con cần cho xă hội nhân-quần th́ một bước nữa thôi. Con xin chia tay các ngài ngay đó.

Với độ sâu 400 thước toàn là đá bao phủ – trong suốt 15 phút cầu nguyện, khi mở mắt ra điều kỳ diệu vô cùng không thể nào tưởng tượng được là Hoa trên trời rơi xuống, chim chóc ở đâu kéo đàn kéo lũ về, mây ngũ sắc và mưa phùn rơi, gió ùn ùn kéo về như thể là lời cầu nguyện đă được chiêu cảm cả trời đất và chúng tôi quyết định đi lui để duy tŕ sự sống

Về chùa chưa được bao lâu th́ Ḥa-thượng Bổn sư đă bị hăm hại và qua đời. Chúng tôi bỏ Saigon về B́nh Định vào chùa của quốc sư Phước Huệ. Sau 4 năm 9 tháng chúng tôi lại được duyên lành đi hành hương thánh tích Đức Phật ở Ấn Độ. Trước cây Bồ Đề (đạo tràng) nơi Đức Phật đă thành Phật dưới cây Bồ Đề này. Chúng tôi lại cầu xin Đức Phật có linh thiêng xin gia tŕ cho con Đến được Mỹ quốc để thành lập một trường Đại-học giáo dục về Phật-giáo. Điều kỳ diệu (thứ hai) lại xẩy ra: Một chiếc lá bồ-đề rơi trước mặt và lơ lửng tại đó chứ không rơi xuống đất; hai vị thầy đứng cạnh nhắc “h́nh như ông cầu nguyện điều ǵ mà quá chí thành khiến lá đứng không rơi hay quá ! Chúng tôi không mê tín nhưng điều đó là những ǵ bản thân chúng tôi thấy được và biết được cho nên chúng tôi mới thấy an ủi trong ḷng và biết rằng lời cầu nguyện của ḿnh đă có sự chứng tri và gia tŕ. Cho nên chúng tôi quyết định đến tại Mỹ Quốc để xây trường — và nơi đó là Bồ Đề đạo tràng th́ nơi đây sẽ được đặt tên là Bồ Đề Phật Quốc. Như quư vị biết Đức Phật ngồi trong cái lá là duyên khởi của Logo Đại-học Sakya Buddha ngày hôm nay.

1.8 Đi Mỹ

Sư cô Tâm Đức là con của đại-tá Tạ Đức Vọng coi một ban trong quân khu 4. Ông Đại Tá có người em là Chú Tạ Đắc Phúc. Chú Phúc đă làm giấy bảo lănh chúng tôi. Chú nhờ chùa Ni sư Trí Ḥa tại Westminster để tiếp tục làm thủ tục giấy bảo lănh theo diện tôn-giáo (FED-1) nhưng lại ở Massachusetts. Chúng tôi sau đó được Ḥa-thượng Viên Lư mời về vùng Nam Cali này với ư định Tổ chức và kiện toàn Thống Nhất Giáo Hội. Trong đó Ḥa-thượng đă mời nhiều vị giỏi dang vô cùng để tiếp tay. Nhưng sau một năm hoạt động, chương-tŕnh lại bỏ phế.

Do vậy 3 lần các vị tiền bối đă cố xây dựng một cơ sở giáo dục cấp Đại-học và Hậu Đại-học, đến nay vẫn chưa được khởi công.

Chúng tôi xuất thân từ người nhà quê chân lấm tay bùn, Hai lúa lên tỉnh xây Đại-học quư vị có tin nổi không? Ra làm một việc mà trong tay chả có đồng cắc nào hết.

1.9 Công tŕnh xây dựng cơ sở - bữa cơm gây quỹ

Quyết định mua cái nhà thờ này (Santa Ana) cũng không có dễ dàng nếu không có sự hiện diện của tất cả quư vị ở đây và các Phật-tử xa gần từ hơn mười năm nay th́ thầy Huyền Châu này c̣n được những ǵ có chút Phật sự nào? Nên chúng tôi rất biết ơn sự hiện diện của tất cả bà-con Phật-tử cộng-đồng chúng ta ở tại Bồ-đề Phật-quốc hôm nay. Sự hiện diện của quư vị là một khích lệ lớn lao cho chúng tôi và cũng biết quư vị không phải đến để ăn đâu các vị đến để thương xót chương tŕnh này và có ư muốn yểm trợ cho chương tŕnh. Dù rằng hội trường (chánh điện) chỉ đủ sức phục vụ cho 400 người mà thôi.  Chúng tôi có nhờ một nhà hàng do các Phật-tử (xin dấu tên) giới thiệu v́ biết nhà hàng sẽ chia sẻ và giúp đỡ chương tŕnh này. Nhờ họ chúng ta có thể ngồi xuống sinh hoạt tự-do thoải mái và nghe chúng tôi nói chuyện: Để liền theo sự biết ơn này chúng tôi xin thưa và chia xẻ cùng quư vị: chủ đích của chúng tôi là:

Phát triển học thuật cho trí-tuệ chứ không phải phát triển Phật-học thôi đâu

Chúng tôi dự định thành lập trường Đại-Học Phật-Giáo với những 5 khoa Phật-giáo và 10 Phân Khoa Khoa Học

Cơ sở đầu tiên sơ khởi là 4 Acre với 5 tầng lầu và 5 tầng parking. Cơ sở này hiện nay nằm trong tầm ngắm của Thầy Huyền-Châu chỉ đi từ Bolsa đến đó khoảng 30-45 phút trở lại.   

Về 5 phân khoa Phật-giáo - sơ khởi như sau

1.     Triết Học Phật-giáo

2.     Siêu tâm lư học Phật-giáo

3.     Văn bản học Phật-giáo (KINH)

4.     Sẽ nói đến sau

5.     Chuyên Khoa A Tỳ Đàm

Về 10 phân-khoa Khoa-học – các phân khoa này có tính cách là dùng trí tuệ Phật giáo để áp dụng vào khoa-học để cống hiến cho nhân loại tỷ như:

1.     Thiên Văn Học

2.     Khoa Học

3.     Vũ Trụ Học (Kinh Hoa Nghiêm đă chỉ dẫn rất rơ ràng)

4.     Nguyên Tử Lực

5.     Toán Học (có thể nằm trong Khoa Học và Toán Học)

6.     Y khoa – chủ lực là thần kinh

7.     Sẽ nói sau

8.     Sẽ nói sau

9.     Sẽ nói sau

10.   Sẽ nói sau

1.9.1 Tiến tŕnh h́nh thành và sản phẩm khoa-học thiện duyên t́m hiểu

Chúng ta sẽ dùng siêu tâm-lư-học Phật-giáo để chữa những bệnh thần-kinh cho nhân loại. Chính Thầy Huyền-Châu đă từng chữa bịnh thành công đến hơn 20 ca là những bệnh nhân bị hôn mê từ 10 đến 20 ngày, Chúng tôi đă có phương-pháp làm thức tỉnh các bệnh nhân này.

Dùng cái thấy biết của Trí Tuệ của Phật-giáo để cống hiến vào cho giáo dục và học thuật (khoa học) như hiện-tại tại Hoa-Kỳ họ đă tốn hàng tỷ để lấy chất độc tố CO2 ra khỏi không khí họ nén lại và cho xuống sâu của đại dương – Thầy Huyền-Châu đă có phương-pháp để biến đổi CO2 sang Oxygen và tạo được ḍng điện vừa có lợi cho môi trường và vừa sản xuất được điện là nguồn lực bao giờ cũng thiếu thốn cho mọi quốc-gia tân tiến hiện nay –

a)    và máy để tái tạo “Oxy và điện” đă được thầy kư giao kèo với trường Đại-học tại Texas được thí nghiệm vào nhà máy lọc dầu có công suất là 5 tấn mỗi ngày họ phải thải ra 50 tấn? khí độc CO2. Chương tŕnh c̣n đang trong ṿng thử nghiệm. Chính v́ thế Thầy Huyền-Châu mới chợt nghĩ ra là tại sao ḿnh không mở trường Đại-Học Phật-Giáo có thêm phân khoa Khoa Học (Y khoa sẽ là một phân khoa trong đó). Nhờ vậy ngài có nhiều thiện duyên để

b)    Nói chuyện với Đại-học Harvard và được họ trả lời rất tự phụ là “Master ngài là tư hon mà muốn đứng chung với trường lớp khổng lồ như chúng tôi th́ thật là …” Thầy Huyền-Châu thẳng thắn trả lời Vâng thưa quư ông, hôm nay chúng tôi là tư hon nhưng chúng tôi quyết định đứng hàng chung với Khổng Lồ v́ giống của chúng tôi là giống khổng lồ — thế kỷ thứ 2 sau công nguyên Đại-học A Nam Đà đă là giống khổng lồ, chúng tôi kế thừa sự tinh hoa và đầy đủ đó và biết được trí-tuệ của khoa-học là trí tuệ của khổ đau. Tại v́ các vị Giáo Sư có lăo luyện chừng nào đi nữa cũng phải chết trong sợ hăi và lo lắng về những câu hỏi như không biết bao giờ ḿnh chết và sau khi chết ḿnh đi về đâu. Nhưng trí-tuệ Phật-giáo có thể giúp chúng ta biết tất cả những ǵ ḿnh cần biết nó chỉ là trí-tuệ mà thôi — Nó vốn có sẵn trong đầu chúng ta – muốn phát huy điểm nào (lănh vực nào) th́ nó sẽ hiện ra điểm đó. Cho nên nền học-thuật của Phật-giáo là trí tuệ thanh tịnh chứ không phải trí tuệ thanh tịnh chứ không phải là trí-tuệ phiền-năo hay phân biệt trên các đỉnh điểm của khoa-học

c)  Nói chuyện với Bill Gate và quỹ từ thiện của ông th́ ông sẵn sàng hỗ trợ từ 50 đến 100 triệu mỹ Kim mỗi năm

d) Nói chuyện với một vị thầy Nhật Bản có nguồn vốn là 2 tỷ mỗi năm. Vị này đang xây một trường Đại-học Phật-giáo tại San Diego và ngài có mời rất nhiều những Khoa-học-gia hoặc các vị từng đoạt giải Nobel về hợp tác và dậy dỗ cho sinh-viên của trường.

e) Được sự hỗ trợ của đội ngũ Luật Sư Chuyên Nghiệp tại Philadelphia Thầy Huyền-Châu đă tiếp xúc được với các tổ chức giáo dục chính quyền và được biết chính phủ sẽ hỗ trợ 50 triệu mỹ-kim nếu trường được phê chuẩn và có Education ID. Và những công tŕnh xây cất sẽ tiến hành xn sẻ hơn.

f) Theo sở phí thông thường của một sinh-viên cao học khi tốt nghiệp 2 hay 3 năm sau — tối thiểu lệ phí là 75.000 cho mỗi sinh-viên. Với 150.000 square feet trù tính của trường; chúng ta sẽ chào đón 500 sinh-viên mỗi năm [5]Chúng tôi không muốn có quá nhiều tham vọng để rồi các quư vị sẽ mệt mỏi v́ thế chỉ một diện tích mặt bằng là 30.000 Square feet xây 5 tầng lầu chúng ta sẽ có 150.000 Square feet với chánh điện ta thêm vài ngàn square feet nữa là đủ — sở phí cần 100 triệu Mỹ Kim nghe sợ quá phải không? Chúng ta sẽ đi như chưa từng đến và chúng ta đi với hạn mực nho nhỏ trước, và từng bước, từng bước chúng ta tiến tới. Khi xây dựng song chúng ta sẽ tự nhận là trường Đại-học nhỏ nhất nước Mỹ - thế nhưng từ cái nhỏ này chúng ta đi xa ra. Vả lại chúng ta đă có những thuận duyên (kể trên từ a) đến e) để trang trải cho 100 triệu mỹ-kim th́ sợ chi? Với niềm tin sắt đá và riêng chúng tôi nỗ lực làm việc 16 tiếng mỗi ngày. Ngày mẹ mất chúng tôi cũng không về để tang! Chúng tôi đă tuyển sinh và chương tŕnh hậu Đại-học khoa Triết học Phật-giáo đă hoạt động hơn hai tháng nay —  hoàn toàn dạy và học bằng tiếng Anh — và đă có “permit” để làm việc với hồ sơ ghi đầy đủ nội dung và học thuật được đưa lên chính phủ để họ phê chuẩn. Chúng tôi đă được họ chấp nhận để trở nên một trường Đại-học đầu tiên — của người Việt tại đất Hoa-Kỳ — có thể cấp bằng cấp cao-học Phật-giáo.

1.       Chúng tôi đă từ chối một hiền-nhân muốn cúng dường 107 aces v́ từ Bolsa đến đó khoảng một tiếng rưỡi lái xe.

2.       Từ chối một quư Phật-tử cho thầy 6 acres đất tại Florida. Ngoài chuyện quá xa lô đất đó không hợp để làm cơ sở giáo-dục cấp Đại-học.

3.       Chúng tôi đang t́m kiếm một lô đất rộng 100 acres khoảng 35-40 phút lái xe – Lô đất này sẽ là nơi phân khoa về khoa-học y khoa, năng lượng …ngự trị.

Chúng tôi vô cùng cảm tạ những bảo trợ của quư vị nhờ đó chúng tôi có 40.000 mỹ-kim

Người thứ nh́ là người học tṛ Phật-tử với đầy t́nh thương (cho tha nhân) Bác-sĩ Hoàng Lan – chúng tôi xin Phật đặt tên hiệu là Ni sư Thích Nữ Hiền Lương – ni sư đă yểm trợ 50.000 mỹ-kim

Các Phật-tử sau đă yểm trợ số tiền như sau:

Huyền Viên                                       20.000 $

Sư cô Huyền Dung                            5.000 $

Mai Quang Trần                                5.000 $ [6]

Lệ Huỳnh                                          100.000 $

Đạo tràng Tâm Đức Massachusetts   5.000 $  

Tổng cộng đợt đầu là                        320.000 mỹ-kim

Đến lúc chia tay Thầy Huyền-Châu tuyên bố là bữa tiệc gây quỹ tổng cộng tiền quyên được là 400.000 mỹ-kim

3.  Nhận Định

Người viết có tham gia buổi cơm chay ngày Chủ Nhật 12 tháng 11 2023 ngay tại Bolsa – v́ không có thời giờ sửa soạn máy thu mà viết lại nhưng cảm xúc dâng đầy với hạnh nguyện và những chuyện không thể diễn tả được nên đành phải viết lại cho các bạn. YouTube th́ thấy có nhăn hiệu tiệc gây quỹ sẽ không tạo được sức hấp dẫn cho người dạo web. Đến nay vỏn vẹn 350 view đă vào có lẽ họ cần nghe tên của họ có được thầy đọc lên không. V́ thế nên có bài này. Tức 5 ngày sau tiệc.

Thầy Huyền-Châu đă nhờ nhà hàng Diamond sea food nổi tiếng ở quận Cam cùng người phục-vụ họ ăn mặc veston trong và đồng phục cho nên cứ như ḿnh đến nhà hàng dự tiệc cưới. Bàn ghế cũng thế, nhà hàng làm sao th́ đây họ chu cấp làm vậy. Thực khách có dịp ăn mặc áo dài cổ truyền cho cả nam lẫn nữ. Đặc biệt trong hàng quan khách có dân-cử Tạ Đức Trí người đă có ḷng và ủng hộ Thầy Huyền-Châu ngay từ khi biết thầy qua hoạt động của thầy với Ḥa-thượng Viên Lư chùa Điều Ngự. Dân-cử Tạ đă được thầy mời lên để có đôi lời với quan khách.

Chúng tôi không thấy ngài mời các truyền thông nào cả. Ngoài ra Thầy Huyền-Châu đă bận nói liên tục (không giấy tờ không note) 2:30 phút từ lúc khởi đầu cho đến món cuối cùng là cơm chiên được bày lên cho thực khách. Thầy cảm tạ và xướng danh không chừa một ai từ người cúng dường 100.000 mỹ-kim đến 20 mỹ-kim thầy đều nói lời cảm tạ và được truyền h́nh trực tiếp. Thầy chỉ có nghỉ vài phút và khi đó ban kỹ thuật sẽ phát h́nh những nhạc – Quư đọc giả có thể nghe lại trên youtube toàn bộ trên link

https://www.youtube.com/watch?v=-fW5SkdkUUs&t=333s – v́ YouTube tốn 2:26 phút với hàng loạt xướng danh và cảm tạ cùng với ban kỹ thuật khi bị trục trặc khi to khi nhỏ nên nếu không có những speaker hỗ trợ th́ khó ḷng nghe lại đoạn chính phủ sẽ hỗ trợ 50 triệu cho các trường Đại-học có ID-20 của chính phủ cấp.

Sau đó thầy c̣n đi từng bàn để ngỏ lời cảm ơn và nói chuyện. Chúng tôi là hàng Phật-tử vừa là học viên nên tương đối biết rơ về tính t́nh dễ dăi và năng động của thầy. Các giáo thọ hàng “tăng” đa số bận nên không tham dự, các ni sư có đến chung vui. Thầy Huyền-Châu nhiệt liệt cảm tạ hàng giáo thọ và những người lo việc xây dựng - họ là toán thợ hiền ḥa, nụ cười trên môi nên công tŕnh xây dựng và đập phá rất gọn nhanh và hữu hiệu. Chính v́ lư do này các lớp học đều bắt đầu từ 7 giờ tối. Các sinh-viên Phật-tử trẻ rất dễ thương – đi học đôi khi đă 3 năm qua nhưng vẫn ở lại Sơ-trung cấp chứ không thèm lên Cao cấp. Đa số là có sách và được ban tu thư gửi những tài liệu kèm theo để đọc thêm và nghiên cứu. Tuy chưa có thư viện nhưng tương đối nhà trường đă lo đầy đủ cho các Phật-tử c̣n trẻ để chuyển từ chương tŕnh học tiếng Việt sang chương tŕnh Anh Văn với tŕnh độ hậu đại học. V́ thế các sinh-viên có thể ghi danh nếu có bằng cử nhân tại Mỹ. Nhờ đó nhà trường mới có thể xin tiền trợ cấp của chính-phủ. Hiện nay trường tọa lạc tại 3404 Westminster Santa Ana CA. Chúng ta có thể google map để thấy phần nào công tŕnh xây cất và tại sao Thầy Huyền-Châu phải cần lô đất khác. Theo lời của Phật-tử kỳ cựu cho dù hiện tại thầy đă mua hẳn Santa Ana Mini Mall tọa lạc kế bên phía tây của nhà trường, thầy chỉ cho họ mướn lại cho đến khi 5 tầng parking và classroom được khởi công. Bữa cơm gây quỹ nằm ngay chánh điện tức ngôi nhà bên trái mũi tên màu xanh và phía dưới label “Super 1 Auto Body Inc”

Những câu chuyện bên lề là năm ngoái Thầy Huyền-Châu cũng làm bữa cơm gây quỹ nhưng thức ăn do các Phật-tử đem đến bàn ghế sắp xếp chật sân và thực khách lên đến 1200 người đông hơn gấp bốn lần; thế nhưng rất hỗn độn và không thành công như năm nay.

 

Thưa quư đọc giả, chúng tôi bùi ngùi thương tiếc cho thân ḿnh tuổi, đă nh́n và nghe đại nguyện của Thầy Huyền-Châu chúng tôi không khỏi chạnh nhớ đến đạo sĩ nổi tiếng là A Tư Đà về cung để xem tướng của hoàng tử Tất Đạt Đa khi mới hạ sinh — theo ông th́ thái tử có 32 tướng tốt sau này sẽ là một vị thánh của nhân loại. Ông buồn là ḿnh tuổi đă cao không c̣n dịp để trực tiếp nghe lời giáo huấn của Đức Phật để được giải thoát. Ḿnh cũng như thế. Nếu quư vị không học với Thầy Huyền-Châu th́ không hiểu tại sao thầy lên núi Yên tử trong lúc thiên hạ đón giao thừa. Trong một đoạn khi dậy về Uẩn Túc Luận (Uẩn là tập hợp lại và Túc tức là đầy đủ) [7] thầy tâm sự đời thầy đă tự lập từ nhỏ lúc khoảng 8, 9 tuổi – ngày tết đến thầy không đ̣i hỏi ǵ cho riêng ḿnh, nên cả nhà các anh chị có quần áo mới thầy cũng không màng nhưng cũng buồn, năm sau thầy dậy sớm hái trái cây để ra chợ bán rồi mới đi học, thầy dành dụm hai tháng mới mua được 2 xấp vải nhờ chị hay ba dư sức may cho thầy thành áo và quần – thế nhưng người thân cũng không làm v́ …không có thời giờ. Phải chăng những nghịch cảnh đó đă khiến ngài phải là người “độ” cho chúng sinh thoát khỏi nhà lửa?

Những sách vở Kinh Luật Luận sau khi nghe thầy Huyền Châu thẳng thắn phê b́nh và những kỳ tích đă xuất hiện cùng những duyên lành thầy có được. Chúng tôi giờ đây nghi ngờ cho google và những lời giải thích phần nào do lư giải không chứng cớ. Việt-Nam hiện tại đang là nơi Quốc tế để ư v́ địa chiến lược và là nguồn công nhân giá rẻ và có tŕnh độ thông minh hơn các dân tộc khác nhờ vào thấm nhuần tư tưởng Phật-giáo đă theo nghiệp qua bao thế kỷ.

Riêng về ngài Tuệ Sĩ thầy bị bắt năm 1984, sau đó bị chính quyền Việt Nam tuyên án tử h́nh năm 1988, với tội danh "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân". Sau các đợt vận động và sự can thiệp của các tổ chức quốc tế, Thầy Thích Tuệ Sỹ thoát án tử năm 1998. Hiện nay ngài có thể thay thế Ḥa-thượng Thích Quảng Độ để tiếp nối tăng đoàn Phật Giáo Việt-Nam Thống-nhất tại Việt-Nam.


[1] Trường A Hàm xuất bản năm 1991 gồm 2 hội đồng

(a) Hội Đồng chứng minh gồm các Ḥa-thượng sau: Thích Đức Nhuận, Đôn Hậu, Trí Tịnh, Mật Hiển, Huệ Thành, Giác Nhu, Tâm Thông, Cương Tử, Siêu Việt, Maha Saray, Trí Nghiêm.

(b) Hội Đồng Chỉ Đạo Phiên Dịch và Ấn Hành ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM Gồm: Chủ Tịch Ḥa-thượng Thích-Minh Châu, Phó Chủ Tịch Ḥa-thượng Thích Thiện Siêu, Phó Chủ Tịch Ḥa-thượng Kim Cang Tử; Phó Chủ Tịch Ḥa-thượng Thích Thanh Kiểm; Phó Chủ Tịch Ḥa-thượng Thích Thanh Từ, Phó Chủ Tịch Thượng tọa Thích Thiện Châu; Trưởng-ban Thư-kư Thượng tọa Thích Chơn Thiện; Trưởng-ban Tài-Chánh Thượng tọa Thích Giác Toàn Trưởng ban In ấn và Phát Hành: Cư sĩ: Vơ Đ́nh Cường; Trưởng Ban từ-vựng Phật học Cư sĩ Minh Chi – Hiệu đính Ḥa-thượng Thích Trí-Tịnh. (chỉ duy nhất Ḥa thượng Thích Thanh Từ là c̣n sống - ngài đă ở tuổi 100)

[2] Chúng tôi không nghe Thầy Huyền-Châu nhắc đến Pháp. Có lẽ Pháp không là nơi trồng hạt giống Phật-pháp trổ hoa v́ các triết gia cận đại của Pháp với thuyết hiện sinh đă phần nào tiêm nhiễm vào người Pháp với khủng hoảng niềm tin về Chúa Jesus khởi đi từ 1980 và ngày càng lan rộng - và không là con đẻ của giáo-hội La Mă nữa với sự thưa thớt của tín đồ và sự trỗi dậy của Hồi Giáo tại Pháp làm cho xă hội Pháp chưa t́m ra một triết lư sống cho riêng ḿnh nhất là sự tự phụ và độc tôn của nước Pháp. Theo một cuộc nghiên cứu thống kê 50% dân Pháp nghi ngờ về tín lư Công Giáo.

[3] Người viết cố t́m ra tung tích của tờ báo nhưng trên mạng đầy rẫy tin tức của Pháp Luân Công của Phật tử hải ngoại Trung-Quốc nên chúng ta không rơ tờ ra được bao nhiêu số và nhà nước có bắt bớ giam cầm hay tăng nhiều năm giam giữ ngài Tuệ Sĩ hay không. Xin đọc giả t́m hiểu thêm

    [4] Quư vị nên hiểu là “tâm cầu nguyện giữa sự sống và sự chết” nó mạnh mẽ và quyết liệt biết chừng nào

    [5] về tiền học chúng ta đă có 3.750.000 Mỹ kim để trả nợ cho công tŕn xây cất chưa kể đến sự hỗ trợ của chính phủ của Bill Gate và các khoa-trưởng thân hữu

    [6] Tội lắm quư vị ơi - ông đi xe bus từ Los xuống đây đ̣i gặp riêng thầy Huyền Dung và đưa tiền tận tay

    [7] Đây là quyển sách Luận – giải thích thêm về Kinh hay đưa ra một chứng nghiệm của người tu hành – đa số là thầy tổ. Đặc biệt là bộ kinh này do Đức Phật giảng nhưng ngài Mục Kiền Liên giải thích căn kẽ lại. Thời đó mà đức Mục Kiền Liên cũng nói người thái giám và người bán nam bán nữ khi nói đến luật tà dâm và hoàn cảnh là người bảo hộ trong t́nh trạng này (bán nam bán nữ hay thái giám) th́ người vợ có quyền được có chướng (được bảo vệ) để tự do xé bỏ hôn ước.

Khi nói đến nói dối (biết mà nói là không biết; hoặc không biết mà nói là biết tức là ḿnh phạm nói dối rồi) – nhân tiện Thầy Huyền-Châu lại đem bộ nhớ của ḿnh ra kể lại Tào tháo hành sử Dương Tu khi đă ra lệnh lui binh v́ nghĩ là hiểu ư của Tào Tháo khi đưa chân gà lên và đố quan cận thần. Theo Dương Tu chân gà là khó nuốt mà bỏ th́ tiếc nên ra lệnh lui binh không cần nghĩ đến quyền lui binh duy nhất dành cho Tào Tháo. Hai lần trước Dương Tu đoán đúng ư Tào Tháo 

Lần thứ nhất cổng thành đă hoàn tất họ mời Thừa Tướng ra xem xét; song ông phê chữ khẩu (h́nh dạng như cái cổng) và có chấm nhỏ xíu ở chân chữ Khẩu tượng trưng cho Tào Tháo quan sát cổng thành – Dương Tu đoán cổng thành quá lớn và cho người sửa nhỏ lại — sau vụ này Tào tháo khen giỏi 

Lần thứ hai Tào Tháo được người tặng hộp bánh Tào tháo phê bằng chử Nhất Hợp Tô Hợp (Nhân Nhất Khẩu) ngụ ư mỗi người nên ăn một bánh – Dương Tu đoán đúng — Tào tháo lại khen. Nhưng đến lần thứ ba th́ chết v́ đă sai quân lệnh và làm rối loạn nhân tâm. Thầy Huyền-Châu kết luận nếu Dương Tu học phẩm 4 tức nói dối th́ đă không bị giết. V́ lúc đó ngũ căn của Dương tu sẽ không c̣n huênh hoang ỷ tài theo danh lợi hám danh để đến nỗi rơi vào bẫy của Tào Tháo. Dương tu biết thâm ư của chủ nhưng chưa giúp Tào Tháo một công trận nào.

Khi nói đến sát sanh Ngài Đại Mục Kiền Liên c̣n đưa ra đề mục thế nào là bàn tay vấy máu

Thầy Huyền-Châu đă lấy thí dụ là phương pháp bịt chặt mặt mũi của người bị tra khảo rồi đổ nước từng ngụm là phương-pháp tuyệt vời nhất làm quy hàng những người bị tra khảo cứng đầu và chịu đựng lại được phát minh ra bởi hai vị Bác-sĩ và họ đă bán patent này cho tây phương để rồi là những cơn ác mộng đă xẩy ra cho đến ngày nay. Y như ông Nobel sau khi phát minh ra thuốc nổ ông sám hối để đẻ ra giải Nobel. Như vậy chúng ta mới nhận ra khoa-học của phương tây đă đi lầm đường cho nhân loại ch́m thêm vào khổ đau và trần cảm. 

Ngọc Long - Bolsa

Viết riêng cho Hoa Tự Do.

Trở lại