Nội thất của Phủ Toàn quyền Đông Dương ở Hà Nội một thế kỷ trước

Được xây dựng ở Hà Nội từ năm 1901 – 1906, Phủ Toàn quyền Đông Dương là một trong những công tŕnh kiến trúc tráng lệ nhất ở Đông Dương thời thuộc địa. Ngày nay công tŕnh này là Phủ Chủ tịch của nước CHXHCN Việt Nam.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/8247e9af19e9f0b7a9f8.jpg

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/6ded0b05fb43121d4b52.jpg

Toàn cảnh Phủ Toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội thập niên 1920. Ṭa dinh thự này gồm 30 pḥng, mỗi pḥng có một phong cách trang trí nội thất khác nhau.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/8247e9af19e9f0b7a9f8.jpg

Pḥng tiếp tân chính của Phủ Toàn quyền. Về tổng quan, các căn pḥng ở đây mang phong cách kiến trúc Phục hưng, kết hợp với một số họa tiết và đồ nội thất kiểu phương Đông.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/3d92537aa33c4a62132d.jpg

Một góc pḥng tiếp tân.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/775713bfe3f90aa753e8.jpg

Một góc pḥng tiếp tân.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/864be3a313e5fabba3f4.jpg

Pḥng khách chính của Phủ Toàn quyền.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/b118ddf02db6c4e89da7.jpg

Trong một pḥng khách nhỏ.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/b78add622d24c47a9d35.jpg

Một góc pḥng khách.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/337c5494a4d24d8c14c3.jpg

Pḥng hút thuốc.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/543f37d7c7912ecf7780.jpg

Pḥng hút thuốc.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/6f7c0094f0d2198c40c3.jpg

Hành lang của Phủ Toàn quyền.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/8b20f9c8098ee0d0b99f.jpg

Một góc pḥng ngủ với chiếc giường kiểu Á Đông được chạm khắc tinh xảo.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/de25a6cd568bbfd5e69a.jpg

Trong pḥng ăn của Phủ Toàn quyền.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/6b001ee8eeae07f05ebf.jpg

Họa tiết trang trí phương Đông trên những hàng cột kiểu phương Tây ở pḥng ăn.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/9a57eebf1ef9f7a7aee8.jpg

Một góc pḥng ăn.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/cd73b49b44ddad83f4cc.jpg

Pḥng làm việc của quan Toàn quyền Đông Dương. Trên bức tường góc phải có ảnh vua Khải Định.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/db70aa985adeb380eacf.jpg

Bàn làm việc của quan Toàn quyền.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/37e75e0fae4947171e58.jpg

Pḥng làm việc của thư kư riêng.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/aa02daea2aacc3f29abd.jpg

Pḥng làm việc của chánh văn pḥng.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/2f665c8eacc845961cd9.jpg

Cầu thang dẫn lên nơi sinh sống của quan Toàn quyền.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/fc698b817bc79299cbd6.jpg

Khu vực sảnh cầu thang.

http://redsvn.net/wp-content/uploads/2018/12/7e4f16a7e6e10fbf56f0.jpg

Khu vực sảnh cầu thang.

***

Trở lại