NASA Cho Máy Thăm Ḍ Apportunity 
Khám Phá Núi Lữa Trên Hoả Tinh


Các khoa học gia của cơ quan không gian Hoa Kỳ (NASA) ngày 6-5 tuyên bố, bắt đầu gửi máy thăm ḍ Opportunity vào sâu trong miệng núi lửa Endurance trên Hỏa tinh. Chuyến du hành này cho phép máy thăm ḍ chấm dứt nhiệm vụ của nó trên Hỏa tinh để nghiên cứu tầng đá sâu trong ḷng núi lửa, từ lâu có thể có một vùng biển dơ trên đó. Nhiều lớp đá cấu thành sườn bên trong miệng núi lửa Endurance tại cao điểm từ 4,8 tới 9,9 thước. Steve Squyres nhà khoa học trách nhiệm chương tŕnh khám phá Hỏa tinh tuyên bố : "Đây là một phong cảnh rất ngoạn mục mà chúng ta đă thấy trên bề mặt Hỏa tinh đối với giá trị khoa học, nhưng cũng từ nét đẹp thuần khiết của nó".

Trở lại