Các câu hỏi & trả lời xoay quanh việc VPSKeys nhiễm virus W32/Vulcanbot

Tôi đang dùng VPSKeys 4.3, xác suất máy tôi bị nhiễm virus như thế nào ?

Nếu bạn đă tăi (download) nhu liệu VPSKeys 4.3 từ trang web www.vps.org trước tháng 11/2009 hoặc sau tháng 1, 2010 th́ là an toàn. Bạn an tâm là máy không bị nhiễm virus.

Nếu bạn đă tăi VPSKeys 4.3 từ trang web www.vps.org trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2009 cho đến hết tháng 1/2010, hoặc bạn tăi VPSKeys 4.3 từ một nơi nào khác th́ có thể có xác suất bạn có VPSKeys 4.3 có virus.

Tác hại của virus này như thế nào ?

Theo phân tích của công ty pḥng chống virus McAfee th́ họ đặt tên cho virus này là W32/Vulcanbot. Con virus này có nhiệm vụ là dùng một phần thời gian của máy vi tính của bạn để tham gia vào trong các cuộc tấn công các trang web khác. Ngoài ra công ty McAfee không thấy nó xóa hồ sơ hay đánh cắp các thứ ǵ khác trong máy của bạn.

Virus này có lây lan không ?

Cũng theo phân tích của McAfee th́ con virus này không tự động lây lan nếu máy bạn bị nhiễm. Chỉ khi nào bạn đưa bộ VPSKeys4.3 bị nhiễm cho người khác dùng th́ người đó mới bị nhiễm theo.

Tôi không nhớ lấy (download) VPSKeys xuống trong khoảng thời gian nào, có cách nào để biết không?

Một cách là xem ngày tháng khi thiết kế/cài đặt VPSkeys vào trong máy. Ngày tháng này vẫn c̣n giữ lại trong VPSKeys folder. Thông thường VPSKeys được cài đặt vào trong ngăn C:\Program Files\VPSKeys. Bạn đi vào trong C:\Program Files. Bấm chuột nút phải (right-click) vào ngăn VPSKeys, rồi chọn Properties. Xem h́nh minh họa sau đây:

http://www.vps.org/vpskeys-folder.jpg

Ngày tháng ghi ở hàng Created: cho biết là VPSKeys được cài đặt vào thời điểm đó. Dựa vào đó bạn có thể xác định khá chính xác thời điểm download và thiết kế VPSKeys vào máy.

Tôi vẫn muốn biết có cách nào để xác định cho rơ là máy tôi có bị nhiễm virus W32/Vulcanbot không ?

Nếu bạn đang dùng các nhu liệu pḥng chống virus của McAfee th́ họ đă thêm vào cách chữa trị. Bạn chỉ chạy nhu liệu McAfee để ḍ và tháo gỡ nếu có.

Các nhu liệu pḥng chống virus trên thị trường như Norton, Kaspersky, ZoneAlarm cũng có thể ḍ và tháo gỡ.

Chúng tôi đang soạn một nhu liệu để giúp bạn ḍ xem trong máy ḿnh có vướng con virus W32/Vulcanbot này không. Chúng tôi sẽ thông báo trên trang web www.vps.org khi có.

Nếu bạn muốn ḍ bằng tay th́ theo hướng dẫn của McAfee, bạn đi t́m trong máy xem có những hồ sơ sau đây không:

%UserDir% là ngăn chứa của người dùng. Nếu Windows account của bạn tên là “Nguyen” chẳng hạn th́ %UserDir% là C:\Documents and Settings\Nguyen Do đó câu %UserDir%\Application Data\Java\jre6\bin\jucheck.exe có nghĩa là vào ngăn C:\Documents and Settings\Nguyen, rồi tiếp đó vào ngăn \Application Data\Java\jre6\bin\ xem có hồ sơ nào tên jucheck.exe.

%RootDir% thường là dĩa C: của bạn

%SysDir% thường là ngăn C:\Windows\system32

Nếu bạn t́m thấy hầu hết các hồ sơ liệt kê bên trên th́ máy bạn bị nhiễm. C̣n nếu bạn không thấy chúng, hoặc không thấy các ngăn có tên như thế th́ nhiều phần là không bị nhiễm.

Nếu máy tôi bị nhiễm virus W32/Vulcanbot th́ làm sao tháo gỡ ?

Nếu các nhu liệu pḥng chống virus thương măi như McAfee, Norton, Kaspersky, ZoneAlarm ḍ ra được th́ chúng cũng sẽ tháo gỡ, tẩy sạch máy của bạn.

Nếu bạn ḍ bằng tay theo cách chỉ dẫn nói trên và muốn tháo gỡ bằng tay th́ theo hướng dẫn sau đây: tháo gỡ virus W32/Vulcanbot

Nhu liệu VPSKeys có c̣n an toàn để sử dụng không ?

Chỉ trừ ấn bản VPSKeys bị nhiễm virus ra, nhu liệu VPSkeys ấn bản 4.3 chính thức vẫn được coi là an toàn. Ngay chính công ty McAfee đă đánh giá như thế. Xem link của McAfee Advisor: www.siteadvisor.com/sites/vps.org/downloads/17181923/

Ấn bản VPSKeys 4.3 chính thức được xác nhận từ McAfee là không có adware, spyware và những thứ xấu khác. Do đó nếu bạn dùng ấn bản chính thức VPSKeys 4.3 th́ an toàn.