Âm nhạc và làm thế nào để tạo một dĩa nhạc CD 
                                                    Pham Huy
                                                                                                              VNN

[Phần 1]

Chắc quí vị đọc gỉa điện toán thường hay nghe các loại dĩa nhạc trên xe hơi, máy điện toán hoặc máy CD trong nhà v..v.. nhưng làm thế nào để tạo cho ḿnh mt dĩa nhạc chọn lọc và hiểu cặn kẽ cấu trúc dạng nhạc (music format) như thế nào lại là mt vấn đề khác. Trong các bài viết này hy vọng sẽ giúp qúi vị đọc gỉa hiểu tường tận sự liên quan giữa bốn b phận căn bản ổ ghi chép CD (CD-R hoặc CDR-W), dĩa CD-R, nhu liệu (software) ghi chép âm nhạc và sau cùng là các máy CD (CD player) loại ǵ cho phù hợp. 
Ổ CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW: những b phận gắn trong máy điện toán để đọc hoặc viết các mặt dĩa CD hoặc DVD thường được gọi là ‘ổ‘ để phân biệt với ‘máy’ CD gắn trong xe hơi hoặc dàn home theater trong nhà. 
Trên máy điện toán để nhận diện các loại ổ CD thuc loại ǵ th́ ngay trên các ổ CD đều ghi các dấu hiệu rất rơ ràng, thỉnh thoảng ghi luôn vận tốc đọc và viết của ổ CD đó

Các bộ phận CD:
- ổ CD (Compact Disk) - khi nh́n trên ổ CD không có những gịng chữ nào hoặc chỉ ghi kư hiệu CD 24x, 52x v..v.. đây là mt loại CD thường với tốc đ đọc trên mặt dĩa CD tùy thuc vào số X ghi trên ổ CD. Loại này chỉ đọc loại dĩa CD thường mà thôi và không ghi chép trên mặt dĩa được. Các kư hiệu ghi trên mặt dĩa CD như nhu liệu, nhạc, hồ sơ cá nhân đều được đọc, nhưng các dạng phim ảnh đều ghi chép trên mt dạng mă hóa khác trên mt loại dĩa DVD, v́ cấu trúc của CD không đọc được các loại dĩa DVD này. 
- ổ DVD (Digital Video Disk) - khi thấy gịng chữ DVD Rom (thông thường các ổ DVD đều có gịng chữ này) có nghĩa là đây là ổ DVD có thể đọc được trên cả hai loại dĩa CD và DVD. Dĩ nhiên cấu trúc cũng giống như ổ CD chỉ đọc mà thôi không ghi chép các kư hiệu trên mặt dĩa này. Mt trong những đặc điểm ổ DVD có thể đọc tất cả các loại nhu liệu từ âm nhạc, phim cho đến các nhu liệu b́nh thường. Hiện nay ổ DVD hầu như đă trở thành căn bản trong mt máy điện toán thay thế ổ CD.
- ổ CD-R (CD Record) - bất cứ mt ổ CD-R nào cũng đều có kư hiệu và đôi khi có những chỉ số x ở phía trước ví dụ như 40x/52x. Ổ CD-R có hai chức năng đọc và ghi chép trênmặt dĩa nên có hai chỉ số ghi trên ổ CD-R là vậy. Chỉ số 40x là tốc đ ghi chép trên mặt dĩa và 52x là tốc đ đọc trên mặt dĩa. Mỗi X tượng trưng cho 150kp trong mt giây (kilobyte per second), sau đó bao nhiêu X th́ nhân với 150Kb sẽ ra con số tốc đ đọc và ghi cho mt CD. Mt trong những yếu tố cần phải biết tốc đ đọc (reading) luôn luôn nhanh hơn tốc đ ghi chép (record) và tốc đ ghi chép nhanh hơn tốc đ vừa xóa vừa ghi chép (rewrite).
- ổ CD-RW (CD rewrite) - khi nh́n gịng chữ Rewritable (thông thường rất nhỏ và khó đọc) có nghĩa là ổ CD này có ba chức năng đọc, ghi chép, xóa và ghi chép. V́ có 3 chức năng như vậy nên có 3 chỉ số ví dụ như 40x12x48. Dựa vào qui luật đọc, ghi chép, xóa và ghi chép nên nhận diện ra ngay 40x là tốc đ ghi chép, 48x là tốc đ đọc và 12x là tốc đ vừa xóa và vừa ghi chép. 
Ỉ ổ DVD-R (DVD record) - nếu nh́n thấy gịng chữ DVD-R th́ hiểu rằng ổ CD này có hai chức năng đọc các loại dĩa CD và DVD, sau đó có thể ghi chép trên cả hai loại dĩa CD và DVD và tùy thuc vào chỉ số X trên mặt dĩa để biết được tốc đ ghi chép trên CD và DVD như thế nào. Ví dụ 2x12x40x52 th́ hiểu rằng đọc dĩa CD 52x, ghi chép dĩa CD 40x, đọc dĩa DVD12x và ghi chép dĩa DVD 2x. 
- ổ DVD-RW(DVD rewrite) - tương tự nếu ổ DVD thuc loại vừa xóa, vừa ghi chép th́ sẽ thấy gịng chữ DVD-RW trên ổ DVD. Loại này ngoài chức năng như ổ DVD-R c̣n thêm loại vừa xóa, vừa ghi chép cùng mt lúc.

Hỏi: trong kỹ thuật ghi chép, xoá và ghi chép có sự khác biệt ǵ?
Đáp: trong cuc cách mạng kỹ thuật về CD, trong thời gian phôi thai sự ra đời của ổ CD-R vào thập niên 1990, lúc đó chỉ cho phép ghi xử dụng các dĩa trống CD có mt lần ghi chép mà thôi có nghĩa là khi các dữ kiện được ghi chép hoàn toàn trên mặt dĩa th́ dĩa đó không c̣n xử dụng được lần thứ hai nữa có nghĩa là chỉ xử dụng ghi chép được mt lần mà thôi. Những loại dĩa trống cho phép xử dụng mt lần này c̣n gọi là dĩa CD-R (sẽ đi sâu vào các loại dĩa CD trong bài viết kỳ tới). Sau đó sự phát minh ra loại dĩa có khả năng xử dụng ghi chép được nhiều lần có nghĩa là cũng mt dĩa cd nhưng được xử dụng để ghi chép nhiều lần loại dĩa cho phép xử dụng ghi chép nhiều lần như vậy gọi là dĩa CD rewritable hoặc CD-RW. Tuy nhiên cấu trúc làm việc của dĩa CD khác với dĩa Floppy 3.5 hoặc ổ had drive mt chút là ổ hard drive hoặc dĩa floppy 3.5 cho phép tẩy xóa nhu liệu trong khi đó dĩa CD-RW không cho phép tẩy xóa (delete). Trong tiến tŕnh ghi chép những dữ kiện mới (new data) trên mặt dĩa đă chứa đầy những dữ kiện cũ ổ CDRW sẽ làm hai công việc mt lúc, vừa xóa những dữ kiện cũ và những khoảng trống vừa mới xóa sẽ bù đắp vào những dữ kiện mới nên tiến tŕnh này làm hai công việc mt lúc nên chậm hơn các tiến tŕnh đọc và ghi.

[Phần 2: Sự t́m hiểu và các phương pháp hướng dẫn tạo một CD âm nhạc]

Trở lại