© Hội Chuyên Gia Việt Nam

 

Dựa theo Bộ Việt Sử Bằng Tranh của

Cụ Bùi Vân Bùi Văn Bảo

 

Mục Lục

 

Trăm Trứng trăm con Trọng Thủy Mỵ Châu
Truyện trầu cau Cách sinh hoạt vào đời cổ
Chử Đồng Tử Nhà Triệu
Quả dưa hấu Thời kỳ Bắc Thuộc
Lư Ông Trọng Hai Bà Trưng
Bánh dày bánh chưng Bà Triệu
Phù Đổng Thiên Vương Lư Nam Đế và Triệu Việt Vương
Sơn Tinh và ThủyTinh