Vợ chồng Trịnh Ho K23 SQHQNT 

thăm viếng gia đnh NV Phảy v TV Hai vo thng 4 năm 2012

Vợ chồng Trịnh Ho (K23 SQHQNT) đứng bn ging sng Main tại lầu đi Aschaffenburg

Trịnh Ho (K23), Nguyễn Văn Phảy (K24), Trần Văn Hai (K23)

 

 

Trở lại