Phân Ưu HQ Trung Tá Nguyễn Như Phú

 HQ Nguyn Đc Thu, bn cùng khóa cũng xin ghi li vài li đ TƯỞNG NIM mt người bn giàu ḷng nhân hu, mt người Hm Trưởng, mt Thy Th đúng nghĩa : Mt Ngày Hi Quân, Mt Đi Hi Quân

 

 HQ Trung Tá Nguyn Như Phú sinh năm 1938 ti Hưng Yên. Hi thơ u sng ti C Đô Thăng Long.Trong lúc nước nhà gp cơn khói la, ông đă tn cư v Đng Quan cùng vi gia đ́nh, sau đó hi cư v Hà Ni. Ông đă theo hc trường Nguyn Du và trường Nguyn Trăi ti đây. 

Năm 1954, ông t giă gia đ́nh, la chon t do, theo bn bè xuôi Nam và đnh cư ti Th Đô Sài G̣n. Sau khi hoàn tt chương tŕnh Trung hc Đ nh cp ( cũng ti trường Nguyn Trăi, nhưng trường Nguyn Trăi ti Th Đô Min Nam Vit Nam ), Ông đă t́nh nguyn gia nhp Quân Lc VNCH.

 Ngày 23 tháng 11 năm 1959, Ông nhp hc Trường Vơ B Quc Gia Vit Nam Khóa 16 vói chương tŕnh đu tiên 4 năm đào to các Sĩ Quan hin dch cho 3 Quân chng Hi, Lc, Không Quân.

Măn khóa ngày 22 tháng 12 năm 1962, ông được la chn qua Quân chng Hi Quân và tŕnh din BTL/HQ đ bt đu cuc đi hi nghip. Ông  được thc tp hi hành trong 6 tháng trên các chiến hm Hi quân trước khi nhp hc Khóa 13  ti Trường Sĩ Quan Hi Quân Nha Trang cùng vi 6 Thiếu úy  khóa 16, vào tháng 5 năm 1963.

Măn khoá 13 Sĩ Quan Hi quân cui  năm 1964 . Ngày 22 tháng 12 năm 1964, Ông được thăng cp Hi Quân Trung Úy hin dch và được đ c làm Duyên Đoàn Trưởng Đoàn Duyên Đoàn 33 ca Lc lượng Duyên lc . Ch hơn hai năm sau, ông gi chc v Ch Huy Trưởng căn c Hi Quân Vũng Tàu, sau khi được thăng cp HQ Đi Uư.

Năm 1968, ông tr v Hm Đi HQVNCH và gi nhiu chc v t SQ Hm Phó đến Hm Trưởng ca nhiu  chiến hm khác nhau , đă tham d nhiu cuc hành quân Liên quân, cũng như tun dương.

Ông được thăng cp HQ Trung Tá Hin dch Ngày Quân Lc năm 1973. Chc v sau cùng là Hm Trưởng Dương Vn Hm ( LST- Landing Ship Tank ) HQ 504, mt  trong nhng chiến hm ln  ca Hi Quân VNCH,  có nhim v chuyn quân,  xe tăng,  chuyên ch , ym tr hi pháo cho nhng cuc hành quân đ b và Liên quân.......

 Trong nhng tháng ngày trit thoái kinh hoàng ca Quân Dân vùng 1 chiến thut t tháng 3 & tháng tư , 1975 , chiến hm HQ 504 ca ông và nhiu chiến hm khác đă tham d tr giúp, cu vt  cuc di tn đy đau thương nht trong lch s cn đi ca hng vn Quân Dân t Huế, Đà Nng.  Đin h́nh nht là HQ 504 đă cu gíup trên 3000 người t Đà Nng đến Cam Ranh. Sau đó  ông đă lp tc ch huy chiến hm tr li Min ha tuyến đang nm trong tm pháo kinh hoàng ca Bc quân đ cu vt thêm trên 7000 Quân Dân đang chết dn chết ṃn trên nhng xà lan không máy, ni trôi trên sóng nước mênh mông  .Chiến hm HQ 504 đă đến Vũng Tàu an toàn vào nhng ngày đau thương nht ca Min Nam Vit Nam trong s ngưỡng m và biết ơn ca hàng ngàn người và gia đ́nh .

( FYI : xin xem h́nh nh dưới đây ).

  

  

Ghi chú : Người dân thoát khi s truy đui ca Vit cng đă lên được chiến hm HQ 504 , h đem theo bt kỳ th ǵ mang theo được, k c xe gn máy . HQ-504   đă đến hi cng Vũng tàu, vi 7000 dân di tn chen chúc nhau.

Trên 20.000 di tn t Huế , Đà nng, Nha trang Vnh Cam ranh đă đến Vũng tàu , hi cng duy nht c̣n dưới quyn kim soát ca chính ph VNCH (Photo credit should read STAFF/AFP/Getty Images; & (The Fall of Saigon, Vietnam in April, 1975)".

 Cũng như mt s rt đông Quân Dân Min Nam không có phương tin ra đi ngày 30 tháng tư năm 1975 , hoc v́ lư do này hay lư do khác đă  li, HQ Nguyn Như Phú đă  phi tr mt giá rt đt : trên 10 năm tù ci to.

 Khi ra tù , ông và con trai đă vươt biên bng đường bin vào cui thp niên 1980 và đnh cư ti Bc Cali. Vài năm sau, may mn thay, vcác con c̣n li ca ông  được trùng phùng qua din Đoàn t sau nhng năm sng lao đng cơ cc ti quê nhà. Mt ln na, h tái đnh cư ti Anaheim, Min Nam Cali t do.

HQ Trung Tá Nguyn Như Phú qua đi sau cơn bo bnh ti Kaiser Hospital, Anaheim, California ngày 6 tháng 3 năm 2016, hưởng th 78 tui.

Trở lại